Šperos.lt > Lietuvių kalba > Gramatika > Gramatikos namų darbai
Gramatikos namų darbai

(19 darbai)

Daugiareikšmių ir vienareikšmių prielinksnių konstrukcijos ir vartojimasPrielinksniai. Prielinksninės konstrukcijos. Prielinksnių vartojimas. Daugiareikšmiai prielinksniai. Vienareikšmiai prielinksniai. Vietos reikšmė. Būdo reikšmė. Priežasties reikšmė. Skaityti daugiau
Dizaino terminai (apibrėžimai, kirčiavimas, kilmė)Įvadas. Terminai. Kirčiuoti vienaskaitos įnagininko ir daugiskaitos galininko linksniai, kirčiuotė. Terminų kūrimas. Skaityti daugiau
Ilgasis balsis [i]Balsių apibrėžimas. Balsio [i] apibrėžimas. Artikuliacija. Akustika. Rašyba. Vartojimas. Fonologinis savarankiškumas. Fonemos variantai. Tarties klaidos. Spektrogramos ir oscilogramos analizė. Skaityti daugiau
ĮnagininkasĮnagininko vartojimas. Įnagininko reikšmės. Pavyzdžiai. Skaityti daugiau
Kalbos dalysDaiktavardis, Daiktavardžių linksniavimas ir rašyba, Abstraktieji ir konkretieji daiktavardžiai, Būdvardis. Skaityti daugiau
Kasdienės kalbos sakiniai: tipai, struktūra, sakinio dalysĮvadas. Darbo tikslas: Aptarti kasdienės kalbos sakinius pagal jų funkcinius tipus, struktūrą, sakinio dalis. Sakinių funkciniai tipai. Sakinių struktūra. Pagrindinės sakinio dalys. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Leksikologinis žodžio "stogas" nagrinėjimasDŽ pateikiamos trys žodžio "stogas" reikšmės. Ryšys su denotatu, signifikatu. Sememos. Žodžio vieta semantinėje žodyno struktūroje (sisteminiame žodyne). Semantinė grupė. Sinoniminiai santykiai. Hiponimai ir hiperonimai. Sintagminiai santykiai. Skaityti daugiau
Leksikos, sintaksės ir morfologijos klaidos (2)Įvadas. 28 klaidos. Lentelė: Klaida; Klaidingas sakinys; Taisymas; Taisyklė. Išvados. Priedai (28 psl.). Skaityti daugiau
Lietuvių kalbaDaugiau nei 20 gramatikos ir teksto suvokimo pratimų. Skaityti daugiau
Lietuvių kalbos klaidos (3)Įvadas. Klaidų grupė. Pirmoji klaidų grupė – tai netaisyklingas brūkšnelio naudojimas. Antroji grupė – tai netinkamas įžambinio brūkšnelio naudojimas. Trečioji grupė – tai nelietuviškų dėmenų rašyba. Ketvirtoji grupė – tai netaisyklingas kablelio naudojimas. Penktoji grupė – tai netaisyklingas kai kurių žodžių trumpinimas. Šeštoji grupė – tai netaisyklingas kabučių naudojimas. Septintoji grupė – tai didžiųjų raidžių rašyba. Aštuntoji grupė – gatvių užrašymo klaidos. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvių kalbos morfologija ir žodžių daryba: daiktavardisTeorinės dalies temų variantai. Žodžių daryba 5-10 klasių vadovėliuose, įgyjami įgūdžiai, pratybų užduotys. Daiktavardis 5-10 klasių vadovėliuose visapusiškas morfologinis nagrinėjimas. Praktinė užduotis. Iš duoto teksto išrinkti pasirinktus žodžius ir atlikti tokias analizės rūšis: atlikti įvairios sudėties 10 žodžių morfeminę analizę; atlikti 10 žodžių darybinę analizę ir ją aptart; išrinkti visų lietuvių kalbos dalių po 2 pavyzdžius ir juos išnagrinėti pagal visapusiško morfologinio nagrinėjimo planą. Skaityti daugiau
Lietuvių kalbos morfologija ir žodžių daryba: skaitvardisTeorinės dalies temų variantai. Skaitvardis 5-10 klasių vadovėliuose. Visapusiškas morfologinis nagrinėjimas. Praktinė užduotis. Iš duoto teksto išrinkti pasirinktus žodžius ir atlikti tokias analizės rūšis. Atlikti įvairios sudėties 10 žodžių morfeminę analizę; atlikti 10 žodžių darybinę analizę ir ją aptarti; išrinkti visų lietuvių kalbos dalių po 2 pavyzdžius ir juos išnagrinėti pagal visapusiško morfologinio nagrinėjimo planą. Skaityti daugiau
Linksnių ir prielinksnių vartojimo klaidosLinksnių vartojimas. Vardininkas. Kilmininkas. Naudininkas. Galininkas. Įnagininkas. Vietininkas. Skaityti daugiau
MorfologijaMorfologijos kontrolinis darbas. Užduotis: Iš DLKŽ nurodyti duoto žodžio įgristi reikšmę, parašyti pagrindines formas ir padaryti visas vartojamas reikšmes. Iš tų padarytų reikšmių pasirinkti 3 formas. Viena turi būti iš bendraties, antra – iš esamojo laiko, trečia – iš būtojo kartinio laiko. Su tomis trimis formomis išrinkti sakinių iš grožinės literatūros. Parinkti 10 patarlių arba priežodžių su būsimojo laiko formomis. Parinkti sakinių su žodžiais, rašomais kartu ir skyriumi (3 sakinius su dalelyte "gi", 3 sakinius su dalelyte "vis", 4 sakinius su neiginiu "ne", vartojamu su prieveiksmiu). Skaityti daugiau
OnomasiologijaSemasiologija ir onomasiologija. Leksikologija. Nominacinė veikla. Motyvacijos samprata bei jos rūšys. Absoliutinė (fonetinė) motyvacija. Reliatyvioji motyvacija. Darybinė motyvacija. Semantinė motyvacija. Žodžio motyvacija, etimologija, reikšmė. Skaityti daugiau
Rašybos ir skyrybos klaidosĮvadas. Klaidos, klaidų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Rašybos metodinė medžiaga. Teorija ir praktikaNosinių raidžių rašymas žodžių šaknyje. Praktinės užduotys. Veiksmažodžių kamienų rašymas. Praktinės užduotys. Priebalsių rašymas žodžių kamienuose. Praktinės užduotys. Galūninių nosinių balsių rašymas. Praktinės užduotys. Priesagų balsių rašymas. Praktinės užduotys. Priešdėlių rašymas. Praktinės užduotys. Sudurtinių žodžių rašymas. Praktinės užduotys. Žodžių rašymas kartu ir atskirai. Praktinės užduotys. Skaityti daugiau
Sudėtiniai sakiniaiSudėtiniai sakiniai parinkti ir suskirstyti į grupes iš J.Apučio knygos "Dvi apysakos". Sudėtiniai sujungiamieji sakiniai. Sudėtiniai prijungiamieji sakiniai. Turintys pirmojo laipsnio šalutinį sakinį (sakinius). Turintys antrojo (ir daugiau) laipsnio šalutinių sakinių (sakinį). Bejungtukiai sakiniai. Skiriami kableliais. Dėmenys skiriami kabliataškiu. Turintys tarp dėmenų brūkšnį. Turintys tarp dėmenų dvitaškį. Mišrieji sakiniai. Skaityti daugiau
Veiksmažodžių formosĮvadas. Dalyvis. Padalyvis. Pusdalyvis. Vartojimas. Dažniausiai daromos klaidos. Išvados. Užduotys. Skaityti daugiau