Išplėstinė paieška
 
 

Gramatika (99 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Akcentologija (6)

  Įvadas. Kirčiuotas tekstas. Bendriausi lietuvių kalbos kirčiavimo dėsniai. Žodžio galo ir vienskiemenių žodžių kirčiavimas. Antrojo nuo galo skiemens taisyklė kaitomuose žodžiuose. Daiktavardžių kirčiavimas. Pirmoji kirčiuotė. Antroji kirčiuotė. Trečioji kirčiuotė. Ketvirtoji kirčiuotė. Pirminiai (paprastieji) daiktavardžiai. Priesaginiai daiktavardžiai. Galūninės darybos daiktavardžiai. Tarptautinių daiktavardžių kirčiavimas. Būdvardžių kirčiavimas. Pirmoji kirčiuotė. Antroji kirčiuotė. Trečioji kirčiuotė. Ketvirtoji kirčiuotė. Priesaginiai būdvardžiai. Galūninės darybos būdvardžiai. Įvardžiuotiniai būdvardžiai. Įvardžių kirčiavimas. Pirminiai (paprastieji) įvardžiai. Priesaginės darybos įvardžiai. Samplaikiniai įvardžiai. Veiksmažodžių kirčiavimas. Pagrindinių formų kirčiavimas. Pirminiai veiksmažodžiai. Mišrieji veiksmažodžiai. Antriniai veiksmažodžiai. Asmenuojamųjų veiksmažodžio formų kirčiavimas. Tiesioginė nuosaka. Tariamoji nuosaka. Neasmenuojamųjų veiksmažodžių formos. kirčiavimas. Dalyviai. Padalyviai. Prieveiksmių kirčiavimas. Darybiškai neskaidomi prieveiksmiai. Darybiškai skaidomi prieveiksmiai. Prieveiksmiai su formantu –(i)ai. Prieveiksmiai su formantu –(i)aip. Prieveiksmiai su formantu –iau. Prieveiksmiai su formantu –iausia(i). Suaugtiniai prieveiksmiai. Suprieveiksmėję pavieniai žodžiai. Prielinksnių, jungtukų ir dalelyčių kirčiavimas. Prielinksnių kirčiavimas. Jungtukų kirčiavimas. Dalelyčių kirčiavimas.
  Gramatika, referatas(24 puslapiai)
  2009-01-19
 • Atpasakojimo rašymas pradinėse klasėse

  Įvadas. Atpasakojimų rūšys. Atpasakojimo rašymas pradinėse klasėse. Atpasakojimo parengimo schema. Išvados.
  Gramatika, referatas(6 puslapiai)
  2007-03-05
 • Bendrosios prielinksnių vartojimo klaidos (2)

  Įvadas. Sintaksės sąvoka. Bendrosios prielinksnių vartojimo klaidos. Išvados. Kalbos kultūros svarba.
  Gramatika, referatas(7 puslapiai)
  2006-12-12
 • Būsimojo laiko priebalsės

  PowerPoint pristatymas. Būsimasis laikas. Bendraties kamieno priebalsiai. Liepiamosios nuosakos priebalsės. Priebalsės j rašyba.
  Gramatika, pristatymas(8 skaidrės)
  2006-12-11
 • Daiktavardis

  PowerPoint pristatymas. Etimologija. Daiktavardžių morfologija. Skirstymas. Kaitymas. Linksniai. Išimtys. Linksniuotės. Daryba. Sangrąžiniai daiktavardžiai. Įsidėmėtina rašyba.
  Gramatika, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-05-23
 • Daiktavardis ir veiksmažodis

  PowerPoint pristatymas. Konkretūs daiktavardžiai. Abstraktūs daiktavardžiai. Tikriniai ir bendriniai daiktavardžiai. Daiktavardžių skaičiai. Daiktavardžių linksniai. Veiksmažodžio skaičiai ir asmenys. Veiksmažodžio laikai. Veiksmažodžio nuosakos. Veiksmažodžio asmenuotės. Užduotys. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Gramatika, referatas(21 skaidrė)
  2008-01-10
 • Daiktavardžio skaičiaus kategorija rusų ir lietuvių kalbose

  Daiktavardžio skaičiaus kategorija rusų ir lietuvių kalbose. Panašumai ir skirtumai, bendri bruožai. Darbas lietuvių bei rusų kalbomis. Skaičiaus kategorija. Abstrakcijos. Vienaskaitiniai tikriniai vardai. Категория числа. Выражение и значение форм числа. Существительные singularia tantum и лексикализация форм множественного числа. Существительные pluralia tantum.
  Gramatika, referatas(12 puslapių)
  2007-04-02
 • Daiktavardžių darybiniai ryšiai

  Įvadas. Daiktavardžių daryba – priesaginė. Daiktavardžių daryba – priešdėlinė. Daiktavardžių daryba – sudūrimas. Galūninė daiktavardžių daryba. Išvados.
  Gramatika, kursinis darbas(12 puslapių)
  2007-05-28
 • Daiktavardžių linksnių vartojimas ir reikšmės

  Įvadas. Vardininkas. Galininkas. Kilmininkas. Naudininkas. Įnagininkas. Vietininkas. Teksto "po vakarienės kalbasi dvi seserys ir teta" semantinės priešpriešos linksnių distribucija. Gramatiniai ir semantiniai linksniai. Išvados.
  Gramatika, referatas(8 puslapiai)
  2006-12-12
 • Dalyvis. Dalyvio gramatiniai požymiai

  PowerPoint pristatymas. Veiksmažodžio šaknis ir kamienas. Laikai. Sangrąžinė forma. Linksniai. Giminės. Skaičiai. Įvardžiuotinė forma.
  Gramatika, pristatymas(8 skaidrės)
  2005-10-13
 • Dalyvių vartosenos tipai K. Sirvydo "Punktai sakymų"

  Įvadas. Dalyvių vartosenos tipai K.Sirvydo "Punktai sakymų". Atributinės vartosenos atvejai. Pusiau predikatinės vartosenos atvejai. Predikatinės vartosenos atvejai. Išvados.
  Gramatika, referatas(9 puslapiai)
  2006-02-01
 • Darybiniai sinonimai

  Įžanga. Darybinių sinonimų pavyzdžiai, jų darybos analizė.
  Gramatika, analizė(7 puslapiai)
  2007-01-15
 • Darybiniai sinonimai (2)

  Veikėjai ar veiksmažodinės ypatybės turėtojai. Darybinių sinonimų eilutės ir jų analizė: Sėjėjas buvau ir kirtėjas. Vardažodžių abstraktai. Darybinių sinonimų eilutės ir jų analizė: Įspraustą tikrovės maketan. Ir lyg amžinybės fantomas. Senatvės kankinantis laikas. Žadėjęs ramybę ir taiką. Aplinkui vien tuštumą tvėrusius. Sukandus dantis savo ištikimybėj. Jaunystės laikų išminties. Veiksmažodžių abstraktai. Darybinių sinonimų eilutės ir jų analizė: Kokių dar troškimų kabintis. Senų išdavysčių pamėklės. Kokie prakeikimai ištiks mus. Be gailesčio Dievas sugėrė. Iš naujo per atmintį leidi. Tas laisvės atodūsis trunka. Žvarbus ir sprangus kosulys visiškai remtis. tekstyno duomenimis. Tad naivūs užuojautos žodžiai. Veiksmažodžiai. Darybinių sinonimų eilutės ir jų analizė: Pražilęs nukaršęs poetas. Nors tik sumeluočiau pasakęs. Kad net lig šiandienai suskausta. Atviepęs nušvitusį snukį. Nuseno tos moterys senos. Tik kartais kad viską pamirštų. Nors dar prisiminus supurto. Išvados.
  Gramatika, konspektas(11 puslapių)
  2008-05-19
 • Darybiniai sinonimai ir jų nagrinėjimas

  Įvadas. Svarbiausios sąvokos. Darybinių sinonimų sąvoka, vieta tarp kitų sinonimų. Darybiniai sinonimai ir variantai. Darybiniai sinonimai ir polisemija. Darybiniai sinonimai ir stilius. Išvados. Šaltiniai (9).
  Gramatika, referatas(11 puslapių)
  2006-02-07
 • Daugiareikšmių ir vienareikšmių prielinksnių konstrukcijos ir vartojimas

  Prielinksniai. Prielinksninės konstrukcijos. Prielinksnių vartojimas. Daugiareikšmiai prielinksniai. Vienareikšmiai prielinksniai. Vietos reikšmė. Būdo reikšmė. Priežasties reikšmė.
  Gramatika, namų darbas(10 puslapių)
  2006-10-31
 • Didžiųjų raidžių rašymas (2)

  PowerPoint pristatymas. Bendrieji dalykai. Įsidėmėtina! Įstaigų, įmonių ir organizacijų pavadinimų rašymas. Sutrumpinti pavadinimai. Stilistiniai sprendimai.
  Gramatika, pristatymas(29 skaidrės)
  2008-12-07
 • Didžiųjų raidžių rašymas

  PowerPoint pristatymas. Įstaigų, įmonių, organizacijų pavadinimai iš kelių žodžių. Institucijų pavadinimai su "Lietuvos Respublika". Aukščiausiųjų įstaigų oficialūs pavadinimai. Sudėtinis pavadinimas su oficialiais padaliniais. Masiškai paplitę padaliniai (raštinė, kabinetas, laboratorija, cechas ir pan.) ir valdymo vienetai. Sutrumpinti oficialūs įstaigų pavadinimai. Negalima trumpinti taip. Neoficialiai vartojami pavadinimai yra bendriniai žodžiai. Sudėtiniai dokumentų pavadinimai. Įsakymas, įsakas, nutarimas, sprendimas ir pan. Pareigų pavadinimai ir titulai. Garbės vardai, laipsniai. Prašymuose ir pareiškimuose, kvietimuose, sveikinimuose. Rūmų, salių, architektūros paminklų pavadinimai. Istoriniai įvykiai, epochos, švenčių pavadinimai.
  Gramatika, pristatymas(15 skaidrių)
  2008-03-05
 • Dizaino terminai (apibrėžimai, kirčiavimas, kilmė)

  Įvadas. Terminai. Kirčiuoti vienaskaitos įnagininko ir daugiskaitos galininko linksniai, kirčiuotė. Terminų kūrimas.
  Gramatika, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-01-11
 • Frazeologizmai

  PowerPoint pristatymas. Svarbiausi požymiai. Pavyzdžiai: vartojami administracinėje kalboje; frazeologizmai, priklausantys gyvajai lietuvių kalbai (tautosaka, buitis); susiję su istoriniais įvykiais; paveldėti iš antikinės literatūros bei mitologijos; sukurti rašytojų, oratorių ar mokslininkų; frazeologizmais virtę Biblijos posakiai; pavartoti originalo, paprastai lotynų kalba; iš kitų kalbų pažodžiui frazeologizmai neverčiami. Patarimas.
  Gramatika, pristatymas(11 skaidrių)
  2005-12-06
 • Frazeologizmai (2)

  PowerPoint pristatymas. Frazeologizmų skirstymas struktūriniu požiūriu. Prijungiamieji frazeologizmai. Prijungiamojo frazeologizmo dėmenys gali būti susiję. Derinimo pavyzdžiai. Valdymo pavyzdžiai. Šliejimo pavyzdžiai. Sujungiamieji frazeologizmas. Pavyzdžiai. Lyginamieji jungtukai. Pavyzdžiai. Frazeologizmų skirstymas semantiniu požiūriu. Motyvuotos reikšmės frazeologizmai. Idioma. Pavyzdžiai. Frazeologizmų funkciniai tipai.
  Gramatika, pristatymas(19 skaidrių)
  2007-01-25
Puslapyje rodyti po