Gramatika

(99 darbai)

Akcentologija (6)Įvadas. Kirčiuotas tekstas. Bendriausi lietuvių kalbos kirčiavimo dėsniai. Žodžio galo ir vienskiemenių žodžių kirčiavimas. Antrojo nuo galo skiemens taisyklė kaitomuose žodžiuose. Daiktavardžių kirčiavimas. Pirmoji kirčiuotė. Antroji kirčiuotė. Trečioji kirčiuotė. Ketvirtoji kirčiuotė. Pirminiai (paprastieji) daiktavardžiai. Priesaginiai daiktavardžiai. Galūninės darybos daiktavardžiai. Tarptautinių daiktavardžių kirčiavimas. Būdvardžių kirčiavimas. Pirmoji kirčiuotė. Antroji kirčiuotė. Trečioji kirčiuotė. Ketvirtoji kirčiuotė. Priesaginiai būdvardžiai. Galūninės darybos būdvardžiai. Įvardžiuotiniai būdvardžiai. Įvardžių kirčiavimas. Pirminiai (paprastieji) įvardžiai. Priesaginės darybos įvardžiai. Samplaikiniai įvardžiai. Veiksmažodžių kirčiavimas. Pagrindinių formų kirčiavimas. Pirminiai veiksmažodžiai. Mišrieji veiksmažodžiai. Antriniai veiksmažodžiai. Asmenuojamųjų veiksmažodžio formų kirčiavimas. Tiesioginė nuosaka. Tariamoji nuosaka. Neasmenuojamųjų veiksmažodžių formos. kirčiavimas. Dalyviai. Padalyviai. Prieveiksmių kirčiavimas. Darybiškai neskaidomi prieveiksmiai. Darybiškai skaidomi prieveiksmiai. Prieveiksmiai su formantu –(i)ai. Prieveiksmiai su formantu –(i)aip. Prieveiksmiai su formantu –iau. Prieveiksmiai su formantu –iausia(i). Suaugtiniai prieveiksmiai. Suprieveiksmėję pavieniai žodžiai. Prielinksnių, jungtukų ir dalelyčių kirčiavimas. Prielinksnių kirčiavimas. Jungtukų kirčiavimas. Dalelyčių kirčiavimas. Skaityti daugiau
Atpasakojimo rašymas pradinėse klasėseĮvadas. Atpasakojimų rūšys. Atpasakojimo rašymas pradinėse klasėse. Atpasakojimo parengimo schema. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrosios prielinksnių vartojimo klaidos (2)Įvadas. Sintaksės sąvoka. Bendrosios prielinksnių vartojimo klaidos. Išvados. Kalbos kultūros svarba. Skaityti daugiau
Būsimojo laiko priebalsėsPowerPoint pristatymas. Būsimasis laikas. Bendraties kamieno priebalsiai. Liepiamosios nuosakos priebalsės. Priebalsės j rašyba. Skaityti daugiau
DaiktavardisPowerPoint pristatymas. Etimologija. Daiktavardžių morfologija. Skirstymas. Kaitymas. Linksniai. Išimtys. Linksniuotės. Daryba. Sangrąžiniai daiktavardžiai. Įsidėmėtina rašyba. Skaityti daugiau
Daiktavardis ir veiksmažodisPowerPoint pristatymas. Konkretūs daiktavardžiai. Abstraktūs daiktavardžiai. Tikriniai ir bendriniai daiktavardžiai. Daiktavardžių skaičiai. Daiktavardžių linksniai. Veiksmažodžio skaičiai ir asmenys. Veiksmažodžio laikai. Veiksmažodžio nuosakos. Veiksmažodžio asmenuotės. Užduotys. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Daiktavardžio skaičiaus kategorija rusų ir lietuvių kalboseDaiktavardžio skaičiaus kategorija rusų ir lietuvių kalbose. Panašumai ir skirtumai, bendri bruožai. Darbas lietuvių bei rusų kalbomis. Skaičiaus kategorija. Abstrakcijos. Vienaskaitiniai tikriniai vardai. Категория числа. Выражение и значение форм числа. Существительные singularia tantum и лексикализация форм множественного числа. Существительные pluralia tantum. Skaityti daugiau
Daiktavardžių darybiniai ryšiaiĮvadas. Daiktavardžių daryba – priesaginė. Daiktavardžių daryba – priešdėlinė. Daiktavardžių daryba – sudūrimas. Galūninė daiktavardžių daryba. Išvados. Skaityti daugiau
Daiktavardžių linksnių vartojimas ir reikšmėsĮvadas. Vardininkas. Galininkas. Kilmininkas. Naudininkas. Įnagininkas. Vietininkas. Teksto "po vakarienės kalbasi dvi seserys ir teta" semantinės priešpriešos linksnių distribucija. Gramatiniai ir semantiniai linksniai. Išvados. Skaityti daugiau
Dalyvis. Dalyvio gramatiniai požymiaiPowerPoint pristatymas. Veiksmažodžio šaknis ir kamienas. Laikai. Sangrąžinė forma. Linksniai. Giminės. Skaičiai. Įvardžiuotinė forma. Skaityti daugiau
Dalyvių vartosenos tipai K. Sirvydo "Punktai sakymų"Įvadas. Dalyvių vartosenos tipai K.Sirvydo "Punktai sakymų". Atributinės vartosenos atvejai. Pusiau predikatinės vartosenos atvejai. Predikatinės vartosenos atvejai. Išvados. Skaityti daugiau
Darybiniai sinonimaiĮžanga. Darybinių sinonimų pavyzdžiai, jų darybos analizė. Skaityti daugiau
Darybiniai sinonimai (2)Veikėjai ar veiksmažodinės ypatybės turėtojai. Darybinių sinonimų eilutės ir jų analizė: Sėjėjas buvau ir kirtėjas. Vardažodžių abstraktai. Darybinių sinonimų eilutės ir jų analizė: Įspraustą tikrovės maketan. Ir lyg amžinybės fantomas. Senatvės kankinantis laikas. Žadėjęs ramybę ir taiką. Aplinkui vien tuštumą tvėrusius. Sukandus dantis savo ištikimybėj. Jaunystės laikų išminties. Veiksmažodžių abstraktai. Darybinių sinonimų eilutės ir jų analizė: Kokių dar troškimų kabintis. Senų išdavysčių pamėklės. Kokie prakeikimai ištiks mus. Be gailesčio Dievas sugėrė. Iš naujo per atmintį leidi. Tas laisvės atodūsis trunka. Žvarbus ir sprangus kosulys visiškai remtis. tekstyno duomenimis. Tad naivūs užuojautos žodžiai. Veiksmažodžiai. Darybinių sinonimų eilutės ir jų analizė: Pražilęs nukaršęs poetas. Nors tik sumeluočiau pasakęs. Kad net lig šiandienai suskausta. Atviepęs nušvitusį snukį. Nuseno tos moterys senos. Tik kartais kad viską pamirštų. Nors dar prisiminus supurto. Išvados. Skaityti daugiau
Darybiniai sinonimai ir jų nagrinėjimasĮvadas. Svarbiausios sąvokos. Darybinių sinonimų sąvoka, vieta tarp kitų sinonimų. Darybiniai sinonimai ir variantai. Darybiniai sinonimai ir polisemija. Darybiniai sinonimai ir stilius. Išvados. Šaltiniai (9). Skaityti daugiau
Daugiareikšmių ir vienareikšmių prielinksnių konstrukcijos ir vartojimasPrielinksniai. Prielinksninės konstrukcijos. Prielinksnių vartojimas. Daugiareikšmiai prielinksniai. Vienareikšmiai prielinksniai. Vietos reikšmė. Būdo reikšmė. Priežasties reikšmė. Skaityti daugiau
Didžiųjų raidžių rašymas (2)PowerPoint pristatymas. Bendrieji dalykai. Įsidėmėtina! Įstaigų, įmonių ir organizacijų pavadinimų rašymas. Sutrumpinti pavadinimai. Stilistiniai sprendimai. Skaityti daugiau
Didžiųjų raidžių rašymasPowerPoint pristatymas. Įstaigų, įmonių, organizacijų pavadinimai iš kelių žodžių. Institucijų pavadinimai su "Lietuvos Respublika". Aukščiausiųjų įstaigų oficialūs pavadinimai. Sudėtinis pavadinimas su oficialiais padaliniais. Masiškai paplitę padaliniai (raštinė, kabinetas, laboratorija, cechas ir pan.) ir valdymo vienetai. Sutrumpinti oficialūs įstaigų pavadinimai. Negalima trumpinti taip. Neoficialiai vartojami pavadinimai yra bendriniai žodžiai. Sudėtiniai dokumentų pavadinimai. Įsakymas, įsakas, nutarimas, sprendimas ir pan. Pareigų pavadinimai ir titulai. Garbės vardai, laipsniai. Prašymuose ir pareiškimuose, kvietimuose, sveikinimuose. Rūmų, salių, architektūros paminklų pavadinimai. Istoriniai įvykiai, epochos, švenčių pavadinimai. Skaityti daugiau
Dizaino terminai (apibrėžimai, kirčiavimas, kilmė)Įvadas. Terminai. Kirčiuoti vienaskaitos įnagininko ir daugiskaitos galininko linksniai, kirčiuotė. Terminų kūrimas. Skaityti daugiau
FrazeologizmaiPowerPoint pristatymas. Svarbiausi požymiai. Pavyzdžiai: vartojami administracinėje kalboje; frazeologizmai, priklausantys gyvajai lietuvių kalbai (tautosaka, buitis); susiję su istoriniais įvykiais; paveldėti iš antikinės literatūros bei mitologijos; sukurti rašytojų, oratorių ar mokslininkų; frazeologizmais virtę Biblijos posakiai; pavartoti originalo, paprastai lotynų kalba; iš kitų kalbų pažodžiui frazeologizmai neverčiami. Patarimas. Skaityti daugiau
Frazeologizmai (2)PowerPoint pristatymas. Frazeologizmų skirstymas struktūriniu požiūriu. Prijungiamieji frazeologizmai. Prijungiamojo frazeologizmo dėmenys gali būti susiję. Derinimo pavyzdžiai. Valdymo pavyzdžiai. Šliejimo pavyzdžiai. Sujungiamieji frazeologizmas. Pavyzdžiai. Lyginamieji jungtukai. Pavyzdžiai. Frazeologizmų skirstymas semantiniu požiūriu. Motyvuotos reikšmės frazeologizmai. Idioma. Pavyzdžiai. Frazeologizmų funkciniai tipai. Skaityti daugiau
...