Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Kalbų studijos>Kalbų studijų referatai

Kalbų studijų referatai (86 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Antanas Baranauskas ir jo mokinys Kazimieras Jaunius dirbę kalbotyros srityje

  Įžanga. Antano Baranausko susidomėjimas kalbotyra. Antano Baranausko lietuviškoji terminija. Tarmių klasifikacija. Išvados. Kazimieras Jaunius. Nesudėtinga A. Baranausko rašyba.
  Kalbų studijos, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-09
 • Antonimai. Antonimų rūšys

  Įvadas. Antonimų reikšmės. Antonimų rūšys. Kontekstiniai antonimai. Paradigminiu požiūriu antonimai skirstomi. Struktūriniu požiūriu antonimai skirstomi į dvi rūšis. Antonimų ryšiai. Antonimų jungimo (skyrimo) būdai. Antonimų stilistinės funkcijos. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(12 puslapių)
  2009-02-20
 • Apibrėžimai ir jų sudarymo principai

  Įvadas. Kas yra apibrėžimas? Apbrėžimų rūšys. Reikšmės nustatymas. Apibrėžimų taisyklės. Apibrėžimų kitimai. Apibrėžimų ydos. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(10 puslapių)
  2006-05-23
 • Ar lietuvių kalba – pasaulio mokslininkų kelias į indoeuropiečių protėvynę

  Ar lietuvių kalba – pasaulio mokslininkų kelias į indoeuropiečių protėvynę. Lietuvių kalba priešrašytiniu laikotarpiu. Tautinis atgimimas ir bendrinė kalba.
  Kalbų studijos, referatas(7 puslapiai)
  2006-03-31
 • Baltų kalbos ir lietuvių kalba tarp jų

  Baltų kalbos. Vakarų baltų kalbos. Rytų baltų kalbos. Ką iš kitų ėmėme. Ką kitiems davėme. Zarasai – senųjų sėlių kraštas.
  Kalbų studijos, referatas(6 puslapiai)
  2006-11-03
 • Bendrinė kalba ir jos santykis su tarmėmis

  Tikslai. Įvadas. Lietuvių bendrinė kalba ir jos istorija. Bendrinė kalba ir jos norminimo kriterijai. Bendrinė kalba ir kalbos klaidos. Lietuvių kalbos tarmių skirstymas. Aukštaičiai. Vakarų aukštaičiai. Kauniškių pašnektė. Šiauliškių pašnektė. Pietų aukštaičiai. Rytų aukštaičiai. Žemaičiai. Pietų žemaičiai. Raseiniškiai. Varniškiai. Vakarų žemaičiai. Šiaurės žemaičiai. Telšiškiai. Kretingiškiai. Tarmės ir mokykla. Kaip tiriamos tarmės. Problemos. Tarmių reikšmė. Išvados. Priedai.
  Kalbų studijos, referatas(18 puslapių)
  2006-01-17
 • Citavimas ir perfrazavimas

  Įvadas. Citavimas. Citavimo technika. Citavimo metodai. Citavimo stiliai. Perfrazavimas. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(5 puslapiai)
  2007-04-13
 • Diskurso sąvoka

  Diskursas. Diskurso sąvoka. Diskurso tipai. Diskursų klasifikacija. Bendra klasifikacija. Rašytinių ir sakytinių diskursų klasifikacija. Formaliųjų ir neformaliųjų diskursų klasifikacija. Diskurso analizės metodai. Diskurso analizė. Diskurso analizės ištakos. Šnekamosios kalbos diskurso analizė. Rašytinių tekstų diskursų analizė. Diskurso tyrinėjimai Lietuvoje. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(10 puslapių)
  2008-11-10
 • English - Japanese (Japlish) language

  Darbas anglų kalba. Darbo tikslas yra aprašyti anglų kalbos svarbą ir naudojimą Japonijoje, o taip pat pristatyti reiškini, vadinamą Japlish (anglų ir japonų kalba kartu). Introduction. English in Japanese culture. Kanji. The kana: hiragana and katakana. Romaji. Introducing Japlish. The pronunciation of l and r. Acknowledgment: yes. Japanisms. Made in Japan English. Pidgins. Japlish. Naming of cars. Company name and symbolic English name or name elements. Company name and symbolic classical or pseudo-classical name. Japanese company name and international computer-linked neologisms. Examples of Japlish. Adopted English words in Japanese. Signs and billboards. Conclusion.
  Kalbų studijos, referatas(13 puslapių)
  2009-01-08
 • Esperanto kalba

  Įvadas. Esperanto kalbos tikslai ir kilmė. Charakteristika. Raida. Vartotojai. Esperanto kalbos mokymas. Oficialus pripažinimas. Susitikimai ir kelionės. Esperanto kalbos tyrimai ir bibliotekos. Profesiniai kontaktai ir specifiniai interesai. Esperanto literatūra. Vertimai. Teatras. Muzika. Periodiniai leidiniai. Radijas ir televizija. Internetas. Lietuvių esperantininkų sąjunga Lietuvoje. Organizacijos. Apie Zamenhofą. Kalbos gramatika. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(13 puslapių)
  2005-09-25
 • Finų kalbos. Finų kalbų santykis su baltų kalbomis

  Finų kalbos ir jų santykis su baltų kalbomis. Įvadas. Finų kalbos, jų skirstymas bei istoriniai ryšiai su baltais. Baltų kalbų įtaka finams. Pabaltijo finų kalbos. Pavolgio finų kalbos. Permės finų kalbos. Lapiai. Finų kalbų poveikis baltų kalboms. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(11 puslapių)
  2005-10-21
 • Fonema ir alofonas

  Įvadas. Termino istorija. Tolesni fonemos tyrimai. Fonemos požymiai. Fonemos funkcijos. Fonemos įvairiose kalbose. Alofonas.
  Kalbų studijos, referatas(7 puslapiai)
  2006-01-17
 • Funkciniai kalbos stiliai, jų požymiai, sąveika

  Įvadas. Funkciniai kalbos stiliai. Mokslinis stilius. Administracinis stilius. Publicistinis stilius. Buitinis stilius. Meninis (grožinis) stilius. Funkcinių stilių požymiai. Stilių sąveika. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(10 puslapių)
  2009-03-24
 • Funkciniai stiliai (2)

  Įvadas. Funkcinio stiliaus sąvoka, požymiai. Dabartinės lietuvių kalbos funkciniai stiliai. Mokslinis stilius. Publicistinis stilius. Administracinis stilius. Buitinis stilius. Meninis stilius. Mokslinio stiliaus sakinio ilgis ir struktūra. Vientisiniai sakiniai. Sudėtiniai sakiniai. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-29
 • Genealoginė pasaulio kalbų klasifikacija

  Pasaulio kalbos. Genealoginė kalbų klasifikacija. Indoeuropiečių kalbų šeima. Baltų kalbos. Slavų kalbos. Germanų kalbos. Italikų (romanų) kalbos. Keltų kalbos. Graikų kalba. Albanų kalba. Armėnų kalba. Indų-iranėnų kalbos. Anatolų kalbos. Tocharų kalbos. Neindoeuropiečių kalbų šeimos. Ugrų-finų kalbų šeima. Tiurkų-totorių kabų šeima. Semitų-chamitų kalbų šeima. Kinų-tibetiečių kalbų šeima. Mongolų kalbų šeima. Tungūzų-mandžiūrų kalbų šeima. Dravidų kalbų šeima. Kaukazo kalbos. Paleoazinės kalbos. Austroazinės kalbos. Indonezinės-polinezinės kalbos. Australų kalbos. Afrikiečių kalbos. Amerikos indėnų kalbos. Eskimų kalbos. Vienišos kalbos. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(14 puslapių)
  2005-10-05
 • Grožinis stilius

  Grožinio stiliaus charakteristika. Grožinio stiliaus tekstų autorinės ir neautorinės kalbos charakteristika. Sintaksinė struktūra. Morfologinė struktūra. Kalbos dalių dažnumas. Giminės formų dažnumas. Skaičiaus formų dažnumas. Linksnių dažnumas. Veiksmažodžio asmenuojamųjų ir neasmenuojamųjų formų dažnumas. Veiksmažodžio laikų dažnumas. Veiksmažodžio nuosakos dažnumas. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(11 puslapių)
  2007-03-29
 • Hipertekstų skaitymas

  Iš lingvistikos srities. Carlos Vianos Coscareli lyginamosios studijos apie tekstus ir hipertekstus (skaitmeninius tekstus) vertimas. Semantinio vieneto idėja. Teksto teorijos. Teksto tikslas. Skaitytojas. Hiperteksto skaitymas. Skaitymo sugebėjimai. Hipotezės. Metodika. Galutiniai aptarimai.
  Kalbų studijos, referatas(12 puslapių)
  2005-09-27
 • Homonimai

  Daugiareikšmiškumo rūšys. Termino apibrėžimas. Homonimai. Homografai, homoformos, homofonai. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(11 puslapių)
  2006-01-13
 • Indo-european family of languages

  Darbas anglų kalba. Indoeuropiečių kalbų grupė. The Definition. History. The family tree. The Division. Branches. The Albanian Subfamily. The Armenian Subfamily. The Baltic-Slavic Subfamily. The Celtic Subfamily. The Germanic Subfamily. The Greek Subfamily. The Indo-Iranian Subfamily. The Italic Subfamily. The Anatolian Subfamily.
  Kalbų studijos, referatas(5 puslapiai)
  2007-07-02
 • Indoeuropiečių kalbų šeima

  Įvadas. Indoeuropiečių kalbos. Baltų kalbos. Vakarų baltų kalbos. Rytų baltų kalbų grupė. Germanų kalbų šaka. Vakarų germanų kalbos. Šiaurės germanų kalbos. Rytų germanų kalbos. Italikų kalbos. Keltų kalbų šaka. Graikų kalbų šaka. Naujoji graikų kalba. Albanų šaka. Slavų šaka. Pietų slavų kalbos. Rytų slavų kalbos. Vakarų slavų kalbos. Arijų šaka. Indų kalbos. Iranėnų kalbos. Tocharų šaka. Hetitų šaka. Armėnų šaka. Mirusios kalbos. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(23 puslapiai)
  2007-01-29
Puslapyje rodyti po