Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Kalbų studijos>Kalbų studijų namų darbai

Kalbų studijų namų darbai (12 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • English names and their origins

  Darbas anglų kalba. Anglų vardai ir anglų vardų kilmė. Practical Research. Names, which indicate the place or time of birth. Names, which indicate the profession, duty, activity, work. Names, which indicate the streaks of character. Names, which came from the objects of nature. Names, which are connected with religion, belief. Names, which indicate appearance. Names, which express feelings.
  Kalbų studijos, namų darbas(43 puslapiai)
  2006-01-23
 • English neologisms vs Lithuanian neologisms

  Neologizmai lietuvių ir anglų kalbose. Darbas anglų kalba. New words entering languages. Calques. Neologisms imported from other languages. Coinages and portmamteus. Hybrid neologisms. Who is creating neologisms? Conclusion.
  Kalbų studijos, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-11-27
 • Funkciniai stiliai

  Įžanga. Buitinis stilius. Mokslinis stilius. Administracinis stilius. Publicistinis stilius. Meninis stilius.
  Kalbų studijos, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-10-02
 • Indoeuropiečių kalbų šeima (2)

  Indoeuropiečių prokalbės tėvynė ir jos raida. Baltų kalbos. Seniausi lietuvių kalbos paminklai. Kuršių kalba. Žiemgalių kalba. Slavų kalbos. Germanų kalbos. Italikų ir Romanų kalbos. Keltų kalbos. Graikų kalba. Albanų kalba. Armėnų kalba. Indų ir Iranėnų kalbos. Tocharų kalbos. Lentelės (12).
  Kalbų studijos, namų darbas(14 puslapių)
  2008-02-07
 • Leksikologinis žodžio "koja" nagrinėjimas

  Leksikologinis kojos nagrinėjimas. Žodžio reikšmės aprašai DŽ. Žodžio reikšmės aprašai iš LKŽ.
  Kalbų studijos, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-05-02
 • Medis lietuvių leksikologijoje ir frazeologijoje: ąžuolas, beržas

  Įvadas. Nagrinėjami medžių pavadinimai lietuvių leksikologijoje ir frazeologijoje. Ąžuolas. Beržas. Santrauka.
  Kalbų studijos, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-05-18
 • Paradigminė ir sintagminė žodžio "šerti" analizė

  Įvadas. Žodžio analizė. Žodyninis aprašas. Paradigminiai santykiai. Sintagminiai santykiai.
  Kalbų studijos, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-10-26
 • Rusų kalba

  Контрольные задания по русскому языку.
  Kalbų studijos, namų darbas(11 puslapių)
  2006-10-27
 • Sintaksės konstrukcijos

  Įvairių sintaksės konstrukcijų pavyzdžiai. Subjektiniai žodžių junginiai ir jų raiška: Daiktavardžio vardininkas. Kilmininkas su neveikiamosios rūšies dalyviu. Neapibrėžto kiekio kilmininkas. Neiginio kilmininkas. Naudininkas su beasmeniais veiksmažodžiais. Naudininkas su padalyviu. Objektiniai žodžių junginiai ir jų raiška: Viduriniais linksniais. Prielinksninėmis konstrukcijomis. Objektine bendratimi. Vardininkas su neveikiamosios rūšies dalyviu. Veiksmažodis su padalyviu. Atributiniai žodžių junginiai ir jų raiška: Būdvardžiu. Būdvardiškuoju žodžiu. Įvairiais linksniais. Prielinksninėmis konstrukcijomis. Bendratimi. Veiksmažodiniu daiktavardžiu. Aplinkybiniai žodžių junginiai ir jų raiška: Dalyviais, pusdalyviais, padalyviais su veiksmažodžiais. prielinksninėmis konstrukcijomis. Prieveiksmiais. Įvairiais linksniais. Predikatyvų žodžių junginiai ir jų raiška. Sudurtinio tarinio atvejai. Suvestinio tarinio atvejai, kai bendratis yra subjektinė. Predikatiniu pažyminiu.
  Kalbų studijos, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-03-04
 • Vakarų germanų istorija ir jų kalbų raida. Anglų kalba

  Įvadas. Vakarų germanų kalbų klasifikacija. Vakarų germanų istorija. Anglų kalba. Kalbos paplitimas. Anglų kalba Lietuvoje. Išvados.
  Kalbų studijos, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-04-24
 • Vakarų germanų istorija ir jų kalbų raida. Vokiečių kalba

  Įvadas. Vakarų germanų kalbų raida – vokiečių kalba. Senųjų germanų kalbų fonologinės sandaros bruožai. Priebalsynas. Vernerio dėsnis. Vakarų germanų kalbų priebalsių pailgėjimas. Antrasis vokiečių aukštaičių priebalsių poslinkis. Išvados.
  Kalbų studijos, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-01-28
 • Контрольная работа (2)

  Darbas rusų kalba. Užduotys su pateiktais atsakymais. 1. Вы летите в Москву с группой. А теперь заполните миграционную карту! 2. Закончите предложения. 3. Подпишите картинки, используя слова из списка. 4. Выберите из скобок подходящее слово. Неправильные слова перечеркните. 5. В России Вы познакомились с девушкой (молодым человеком) и хотите пригласить её (его) к себе домой, на родину. Напишите письмо о ней (нём) своим родителям. В письме сообщите следующее. 6. Закончите предложения. 7. Ваша фирма хочет расширить свой ассортимент. Для этого желает закупить венгерские вина марки "Виллани". Вы ознакомились с рекламой и предложением этой фирмы на ярмарке. Напишите письмо в фирму "Виллани" и закажите товар.
  Kalbų studijos, namų darbas(4 puslapiai)
  2012-02-21