Šperos.lt > Kalbų studijos > Kalbų studijų namų darbai
Kalbų studijų namų darbai

(12 darbai)

English names and their originsDarbas anglų kalba. Anglų vardai ir anglų vardų kilmė. Practical Research. Names, which indicate the place or time of birth. Names, which indicate the profession, duty, activity, work. Names, which indicate the streaks of character. Names, which came from the objects of nature. Names, which are connected with religion, belief. Names, which indicate appearance. Names, which express feelings. Skaityti daugiau
English neologisms vs Lithuanian neologismsNeologizmai lietuvių ir anglų kalbose. Darbas anglų kalba. New words entering languages. Calques. Neologisms imported from other languages. Coinages and portmamteus. Hybrid neologisms. Who is creating neologisms? Conclusion. Skaityti daugiau
Funkciniai stiliaiĮžanga. Buitinis stilius. Mokslinis stilius. Administracinis stilius. Publicistinis stilius. Meninis stilius. Skaityti daugiau
Indoeuropiečių kalbų šeima (2)Indoeuropiečių prokalbės tėvynė ir jos raida. Baltų kalbos. Seniausi lietuvių kalbos paminklai. Kuršių kalba. Žiemgalių kalba. Slavų kalbos. Germanų kalbos. Italikų ir Romanų kalbos. Keltų kalbos. Graikų kalba. Albanų kalba. Armėnų kalba. Indų ir Iranėnų kalbos. Tocharų kalbos. Lentelės (12). Skaityti daugiau
Leksikologinis žodžio "koja" nagrinėjimasLeksikologinis kojos nagrinėjimas. Žodžio reikšmės aprašai DŽ. Žodžio reikšmės aprašai iš LKŽ. Skaityti daugiau
Medis lietuvių leksikologijoje ir frazeologijoje: ąžuolas, beržasĮvadas. Nagrinėjami medžių pavadinimai lietuvių leksikologijoje ir frazeologijoje. Ąžuolas. Beržas. Santrauka. Skaityti daugiau
Paradigminė ir sintagminė žodžio "šerti" analizėĮvadas. Žodžio analizė. Žodyninis aprašas. Paradigminiai santykiai. Sintagminiai santykiai. Skaityti daugiau
Rusų kalbaКонтрольные задания по русскому языку. Skaityti daugiau
Sintaksės konstrukcijosĮvairių sintaksės konstrukcijų pavyzdžiai. Subjektiniai žodžių junginiai ir jų raiška: Daiktavardžio vardininkas. Kilmininkas su neveikiamosios rūšies dalyviu. Neapibrėžto kiekio kilmininkas. Neiginio kilmininkas. Naudininkas su beasmeniais veiksmažodžiais. Naudininkas su padalyviu. Objektiniai žodžių junginiai ir jų raiška: Viduriniais linksniais. Prielinksninėmis konstrukcijomis. Objektine bendratimi. Vardininkas su neveikiamosios rūšies dalyviu. Veiksmažodis su padalyviu. Atributiniai žodžių junginiai ir jų raiška: Būdvardžiu. Būdvardiškuoju žodžiu. Įvairiais linksniais. Prielinksninėmis konstrukcijomis. Bendratimi. Veiksmažodiniu daiktavardžiu. Aplinkybiniai žodžių junginiai ir jų raiška: Dalyviais, pusdalyviais, padalyviais su veiksmažodžiais. prielinksninėmis konstrukcijomis. Prieveiksmiais. Įvairiais linksniais. Predikatyvų žodžių junginiai ir jų raiška. Sudurtinio tarinio atvejai. Suvestinio tarinio atvejai, kai bendratis yra subjektinė. Predikatiniu pažyminiu. Skaityti daugiau
Vakarų germanų istorija ir jų kalbų raida. Anglų kalbaĮvadas. Vakarų germanų kalbų klasifikacija. Vakarų germanų istorija. Anglų kalba. Kalbos paplitimas. Anglų kalba Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Vakarų germanų istorija ir jų kalbų raida. Vokiečių kalbaĮvadas. Vakarų germanų kalbų raida – vokiečių kalba. Senųjų germanų kalbų fonologinės sandaros bruožai. Priebalsynas. Vernerio dėsnis. Vakarų germanų kalbų priebalsių pailgėjimas. Antrasis vokiečių aukštaičių priebalsių poslinkis. Išvados. Skaityti daugiau
Контрольная работа (2)Darbas rusų kalba. Užduotys su pateiktais atsakymais. 1. Вы летите в Москву с группой. А теперь заполните миграционную карту! 2. Закончите предложения. 3. Подпишите картинки, используя слова из списка. 4. Выберите из скобок подходящее слово. Неправильные слова перечеркните. 5. В России Вы познакомились с девушкой (молодым человеком) и хотите пригласить её (его) к себе домой, на родину. Напишите письмо о ней (нём) своим родителям. В письме сообщите следующее. 6. Закончите предложения. 7. Ваша фирма хочет расширить свой ассортимент. Для этого желает закупить венгерские вина марки "Виллани". Вы ознакомились с рекламой и предложением этой фирмы на ярмарке. Напишите письмо в фирму "Виллани" и закажите товар. Skaityti daugiau