Šperos.lt > Kalbų studijos
Kalbų studijos

(169 darbai)

Antanas Baranauskas ir jo mokinys Kazimieras Jaunius dirbę kalbotyros srityjeĮžanga. Antano Baranausko susidomėjimas kalbotyra. Antano Baranausko lietuviškoji terminija. Tarmių klasifikacija. Išvados. Kazimieras Jaunius. Nesudėtinga A. Baranausko rašyba. Skaityti daugiau
Antonimai. Antonimų rūšysĮvadas. Antonimų reikšmės. Antonimų rūšys. Kontekstiniai antonimai. Paradigminiu požiūriu antonimai skirstomi. Struktūriniu požiūriu antonimai skirstomi į dvi rūšis. Antonimų ryšiai. Antonimų jungimo (skyrimo) būdai. Antonimų stilistinės funkcijos. Išvados. Skaityti daugiau
Apibrėžimai ir jų sudarymo principaiĮvadas. Kas yra apibrėžimas? Apbrėžimų rūšys. Reikšmės nustatymas. Apibrėžimų taisyklės. Apibrėžimų kitimai. Apibrėžimų ydos. Išvados. Skaityti daugiau
Ar lietuvių kalba – pasaulio mokslininkų kelias į indoeuropiečių protėvynęAr lietuvių kalba – pasaulio mokslininkų kelias į indoeuropiečių protėvynę. Lietuvių kalba priešrašytiniu laikotarpiu. Tautinis atgimimas ir bendrinė kalba. Skaityti daugiau
Artificial languagesDarbas anglų kalba. Dirbtinės kalbos. Introduction. Historical background. The three most popular artificial languages. Volapük. Esperanto. Idiom neutral. An ideal artificial language and the main problems of learning it. Summary. Darbas iliustruotas lentelėmis. Skaityti daugiau
B.H. Wilhelm von Kleist "Das Bettelweib von Locarno"Darbas vokiečių kalba. Bernd Heinrich Wilhelm von Kleist "Das Bettelweib von Locarno". Darbo tema – svarbiausi Kleisto pasakojimo "Elgeta iš Lokarno" bruožai, kurie būdingi tik šio autoriaus ir būtent švietimo epochos kūrybai. (Kleists das Bettelweib von Locarno - eine Erzählung in der Tradition der Aufklärung). Einleitung. Die Epische Literatur in der Aufklärung. Die wichtigsten Themen der epischen Literatur und wesentliche Merkmale der Erzählung Heinrich Kleist. Kurze Biographie. Die Besonderheiten der Erzählungen von Heinrich Kleist. Das Bettelweib von Locarno. Tatsachen dieser Erzählung und Kleists Erzählverfahren. Eine kurze Inhaltswiedergabe. Die roten Faden in den Interpretationen des Bettelweibs von Locarno - eine Gespenstergeschichte. Schlussfolgerungen. Santrauka. Skaityti daugiau
Baltų kalbos ir lietuvių kalba tarp jųBaltų kalbos. Vakarų baltų kalbos. Rytų baltų kalbos. Ką iš kitų ėmėme. Ką kitiems davėme. Zarasai – senųjų sėlių kraštas. Skaityti daugiau
Bendrinė kalba ir jos santykis su tarmėmisTikslai. Įvadas. Lietuvių bendrinė kalba ir jos istorija. Bendrinė kalba ir jos norminimo kriterijai. Bendrinė kalba ir kalbos klaidos. Lietuvių kalbos tarmių skirstymas. Aukštaičiai. Vakarų aukštaičiai. Kauniškių pašnektė. Šiauliškių pašnektė. Pietų aukštaičiai. Rytų aukštaičiai. Žemaičiai. Pietų žemaičiai. Raseiniškiai. Varniškiai. Vakarų žemaičiai. Šiaurės žemaičiai. Telšiškiai. Kretingiškiai. Tarmės ir mokykla. Kaip tiriamos tarmės. Problemos. Tarmių reikšmė. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Bendroji kalbotyraKalbos klausimai senovės graikų filosofų darbuose. Romėnų kalbotyra. Viduramžių mokslas. Arabų viduramžių kalbotyra. Renesanso kalbotyra. Loginės ir universalios idėjos šviečiamojoje epochoje. Istorinės - lyginamosios kalbotyros priešaušris. Istorinės-lyginamosios kalbototyros pradžia. A. Šleicheris ir jo mokslinė veikla. W. von Humboldt. Jaunagramatikiai. Prielaidos ir teoriniai principai. Struktūralizmo ištakos. Skaityti daugiau
Citavimas ir perfrazavimasĮvadas. Citavimas. Citavimo technika. Citavimo metodai. Citavimo stiliai. Perfrazavimas. Išvados. Skaityti daugiau
DialektologijaVakarų aukštaičiai. Kauniškiai. Šiauliškiai. Pietų aukštaičiai. Rytų aukštaičiai. Vilniškiai. Uteniškiai. Anykštėnai. Kupiškėnai. Širvintiškiai. Panevėžiškiai. Skaityti daugiau
Didieji Lietuvos kalbininkaiĮvadas (trumpas supažindinimas su kalbotyros istorija). F. Kuršaitis. A. Baranauskas. V. Juška. K. Jaunius. K. Būga. J. Jablonskis. J. Balčikonis. P. Skardžius. A. Salys. Išvados. Skaityti daugiau
Dirbtinės kalbos ir jų vartojimasĮvadas. Dirbtinės kalbos ir jų vartojimas. Ar reikalinga tarptautinė kalba? Įvairūs tarptautinės kalbos projektai. Dirbtinių kalbų vartojimas pasaulyje ir Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Diskurso sąvokaDiskursas. Diskurso sąvoka. Diskurso tipai. Diskursų klasifikacija. Bendra klasifikacija. Rašytinių ir sakytinių diskursų klasifikacija. Formaliųjų ir neformaliųjų diskursų klasifikacija. Diskurso analizės metodai. Diskurso analizė. Diskurso analizės ištakos. Šnekamosios kalbos diskurso analizė. Rašytinių tekstų diskursų analizė. Diskurso tyrinėjimai Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
English - Japanese (Japlish) languageDarbas anglų kalba. Darbo tikslas yra aprašyti anglų kalbos svarbą ir naudojimą Japonijoje, o taip pat pristatyti reiškini, vadinamą Japlish (anglų ir japonų kalba kartu). Introduction. English in Japanese culture. Kanji. The kana: hiragana and katakana. Romaji. Introducing Japlish. The pronunciation of l and r. Acknowledgment: yes. Japanisms. Made in Japan English. Pidgins. Japlish. Naming of cars. Company name and symbolic English name or name elements. Company name and symbolic classical or pseudo-classical name. Japanese company name and international computer-linked neologisms. Examples of Japlish. Adopted English words in Japanese. Signs and billboards. Conclusion. Skaityti daugiau
English names and their originsDarbas anglų kalba. Anglų vardai ir anglų vardų kilmė. Practical Research. Names, which indicate the place or time of birth. Names, which indicate the profession, duty, activity, work. Names, which indicate the streaks of character. Names, which came from the objects of nature. Names, which are connected with religion, belief. Names, which indicate appearance. Names, which express feelings. Skaityti daugiau
English neologisms vs Lithuanian neologismsNeologizmai lietuvių ir anglų kalbose. Darbas anglų kalba. New words entering languages. Calques. Neologisms imported from other languages. Coinages and portmamteus. Hybrid neologisms. Who is creating neologisms? Conclusion. Skaityti daugiau
EsperantoPowerPoint pristatymas anglų kalba. Esperanto kalba. Biography of Zamenhof. History of Esperanto and main facts about it. Linguistic properties of Esperanto. Esperanto in today’s world. Esperanto organizations. "Verda Stelo". Litova Esperanto-Asocio (LitEA). Lithuanian Esperanto Union Skaityti daugiau
Esperanto kalbaĮvadas. Esperanto kalbos tikslai ir kilmė. Charakteristika. Raida. Vartotojai. Esperanto kalbos mokymas. Oficialus pripažinimas. Susitikimai ir kelionės. Esperanto kalbos tyrimai ir bibliotekos. Profesiniai kontaktai ir specifiniai interesai. Esperanto literatūra. Vertimai. Teatras. Muzika. Periodiniai leidiniai. Radijas ir televizija. Internetas. Lietuvių esperantininkų sąjunga Lietuvoje. Organizacijos. Apie Zamenhofą. Kalbos gramatika. Išvados. Skaityti daugiau
Esperanto LanguageRašinys anglų kalba apie esperanto kalbą. Skaityti daugiau
...