Šperos.lt > Kalbų studijos
Kalbų studijos

(169 darbai)

Pasaulio alfabetaiĮvadas. Rašto atsiradimas ir pagrindiniai jo vystymosi etapai. Piktografija. Ideografija. Fonografija. Ankstyvieji pasaulio alfabetai ir jų vystymosi raida. Alfabetų evoliucija. Senovės finikiečių raštas. Koptų alfabetas. Gotų alfabetas ir jo paplitimas. Frankų Futarkas. Glogolica ir kirilica jų paplitimas. Kaukazo tautų alfabetai. Lotynų alfabetas. Lotynų alfabeto paradigma Lietuvoje. Naujieji alfabetai, jų paplitimas. Alfabetai naudojami religiniuose dokumentuose arba yra dekoratyviniai. Alfabetų paradigma. Alfabetų pakaitalai. Išvados. Skaityti daugiau
Pasaulio kalbosPowerPoint pristatymas. Pasaulio kalbos. Tikslas. kalbos funkcija. Paplitusios pasaulyje kalbos. Kalba pagal vartojimą. Šalys kuriose mokamasi lietuvių kalbos. Plačiausiai paplitusios pasaulyje Europos Sąjungos (ES) kalbos. Valstybinės Europos kalbos. Naujosios narės. Europos Sąjungos (ES) valstybinės kalbos. Įdomūs faktai apie kalbą. Indoeuropiečių kalbų schema. Kalbos. Labiausiai vartojamos kalbos. Indoeuropiečių prokalbė. Indoeuropiečių protėvynė. Baltai. Baltų vardas. Baltų kilmė. Skaityti daugiau
Pasaulio kalbos (2)Referatas. Kalba. Pasaulio kalbos. Kalbos kilmė. Skaityti daugiau
Pasaulio kalbos (3)PowerPoint pristatymas. Kalbų šeimos. Pasaulio kalbų žemėlapis. Indoeuropiečių kalbų šeima. Chamitų-semitų kalbų šeima. Uralo kalbų šeima. Kaukazo kalbų šeima. Kinų-tibetiečių arba tibetiečių-birmiečių kalbų šeima. Austroazijos kalbų šeima. Kadai kalbų šeima. Dravidų kalbų šeima. Altajaus kalbų šeima. Eskimų-aleutų kalbų šeima. Andų kalbų šeima. Nigerio-Kongo kalbų šeima. Austronezijos kalbų šeima. Kreolų kalbų šeima. Kitos šeimos arba nesuklasifikuotos kalbos. Baltų kalbos. Lietuvių kalbos tarmės. Lietuvos tarmių žemėlapis. Lietuvių kalba gali išnykti. Šalys, kuriose mokomasi lietuvių kalbos. Plačiausiai pasaulyje paplitusios Europos Sąjungos (ES) šalių kalbos. Dirbtinė esperanto kalba. Kur ir kada atsirado esperanto kalba? Kiek žmonių kalba esperanto? Kokie esperanto kalbos privalumai palyginus su kitomis dirbtinėmis kalbomis? Ar tikrai esperantiškai galima pasakyti viską, ką nori? Skaityti daugiau
Pasaulio kalbos (4)Pasaulio kalbos. Kalbų žemėlapis. Kalbų medis. Skaityti daugiau
Pasaulio kalbos ir jų gausaKalbos atsiradimas. Kalbų skaidymasis ir jungimasis. Kalbų skaičius pasaulyje. Genealoginė kalbų klasifikacija. Kalbų šeimos. Šaka. Grupė. Kalbų tipai. Skaityti daugiau
Pasaulio kalbos ir jų mokymasisPasaulio kalbos ir jų mokymasis. Kalbos. Europos kalbos. Kalbų mokymasis. Kalbų šeimos. Indoeuropiečių kalbų šeima. Kalbos Lietuvoje. Lietuvių kalbos kilmė ir reikšmė. Lietuvių kalba Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose. Lietuvių kalba užsienyje. Lietuvių kalbos mokymo ir mokymosi aprašai. Skaityti daugiau
Phonetics and Phonology. Phoneme and AllophoneReferatas anglų kalba. Fonetika. Phonetics and Phonology. Basic terminology. Accents and Dialects. Phoneme and Allophone. Phoneme 4 Allophone. Complementary distribution and free variation. Conclusion. Skaityti daugiau
PolysemyLeksikologijos kursinis apie polisemiją (žodis su daug reikšmių), su pavyzdžiais. Introduction. Polysemy and polysemous: having many meanings. Treatment of homophony and polysemy in dictionaries. Diachronic approach to polysemy. Synchronic approach to polysemy. Frequent types of polysemy. Examples of the polysemantic words. Conclusions. Skaityti daugiau
Pranas SkardžiusĮvadas. Kalbininko Prano Skardžiaus autobiografija. Kalbos kultūra šiandien. Apie kalbos toną, kreipimąsi, titulų vartojimą, komplimentus, pokalbio temas. Kalbininko Prano Skardžiaus autobiografija. Skaityti daugiau
Prūsai: istoriniai duomenys, etnonimai, geolingvistikaĮvadas. Istoriniai duomenys. Geolingvistiniai faktai. Etnonimas. Išvadiniai teiginiai. Skaityti daugiau
Prūsų kalbaĮvadas. Pažintis su prūsais ir jų kalbos kilme. Fonetikos sąvoka. Prūsų tarmės bei jų ypatybės. Prūsų kalbos tarmės. Prūsų kalbos fonetikos palyginimas su lietuvių kalba. Pagrindiniai panašumai bei skirtumai. Prūsų kalbos fonetikos ypatybės. Kirtis ir priegaidės. Pirmykščiai balsių ir dvibalsių trumpumai bei ilgumai. Asimiliacija. Priebalsių junginiai su garsu j. Priebalsiai ir tautosilabinės nosinės. Išvados. Prūsų kalbos tarmių bei fonetikos ypatybių apibendrinimas. Skaityti daugiau
Raštas ir jo raidaĮvadas. Seniausieji bendravimo ženklai. Daiktų raštas. Kipu. Rašto pradžia. Piešinių raštas arba piktografija. Ideografija. Trys ideografinio rašto tipai. Dantiraštis. Egiptietiški hieroglifai. Kinietiški hieroglifai. Kitos ideografinio rašto sistemos. Raidė. Finikiečių raidynas. Aramėjai. Europa. Išvados. Skaityti daugiau
Raštas ir jo raida (2)Įvadas. Raštas ir jo raida. Rašto raidos etapai. Piktografija. Ideografija. Fonografija. Grafika. Alfabetas. Ortografija. Transkripcija ir transliteracija. Išvados. Santrauka. Skaityti daugiau
Raštas ir jo raida (3)Įvadas. Seniausieji bendravimo ženklai. Rašto pradžia. Piešinių raštas- piktografija. Ideogramos. Ideografinio rašto tipai. Dantiraštis. Senovės Egipto hieroglifai. Kinų hieroglifai. Kitos ideografinio rašto sistemos. Raidžių raštas. Finikiečių rašmenys. Aramėjų raštas. Rašto atsiradimas Europoje. Specialiosios rašto atmainos. Raidė – skaitmuo. Transkripcija. Brailio raštas. Daktilinė abėcėlė. Morzės abėcėlė. Išvados. Skaityti daugiau
Rašto kilmė ir raidaĮvadas. Rašto kilmė ir raida. Išvados. Skaityti daugiau
Retorikos ir kalbos estetikos svarba, vaidmuo kuriant asmeninį ir profesinį įvaizdįĮvadas. Retorika ir kalbos estetika. Retorika. Retorika šiandien. Kalbos estetika. Žmogaus įvaizdis. Įvaizdis. Įvaizdžio kūrimas. Įvaizdis ir sėkmingas bendravimas. Klausymas. Kalba – žmogaus veidrodis. Kalbėk, kad aš galėčiau tave matyti. Retorika ir kalbos estetika kasdienybėje. Retorika, kalbos estetika ir profesija. Išvados. Skaityti daugiau
Rusų kalbaКонтрольные задания по русскому языку. Skaityti daugiau
Sangrąžinių veiksmažodžių raiška ir reikšmė lietuvių ir rusų kalboseSangrąžiniai veiksmažodžiai lietuvių ir rusų kalbose. Lietuvių kalbos sangrąžiniai veiksmažodžiai. Rusų kalbos sangrąžiniai veiksmažodžiai. Sangrąžinių veiksmažodžių reikšmės būdingos lietuvių ir rusų kalboms. Sangrąžinių veiksmažodžių reikšmės, būdingos tik lietuvių kalbai. Sangrąžinių veiksmažodžių reikšmės, būdingos tik rusų kalbai. Beasmenių sangrąžinių veiksmažodžių vartosena lietuvių kalboje. Išvados. Skaityti daugiau
Semantic features of adjectives in Afro-American speechesDarbas anglų kalba. Semantiniai būdvardžių bruožai afro-amerikiečių kalbose. Introduction. The objective of this course paper is to discuss the semantic features of adjectives in Afro-American speeches. Theory. Analysis. Methodology. Research. Conclusions. Appendixes (14 p.). Skaityti daugiau
......