Šperos.lt > Istorija > Visuotinė istorija > Visuotinės istorijos šperos
Visuotinės istorijos šperos

(7 darbai)

Antrasis pasaulinis karasAntro Pasaulinio karo pradžia. Priežastys. Nepuolimo sutartis. Keistasis karas. Prancūzijos kapituliacija. Mūšis dėl Britanijos. SSRS užsienio politika Antrojo pasaulinio karo pradžioje. Žiemos karas. Sovietų Sąjunga okupuoja Lietuvą. Karo eiga 1941-1943m. Planas "Barbarosa". Staliningrado mūšis. Kursko mūšis. Nacistinės Vokietijos politika okupuotose šalyse ir pasipriešinimo judėjimas. Vokietijos ir jos sąjungininkių pralaimėjimas Europoje. Karas Tolimuosiuose Rytuose. Antrojo Pasaulinio karo padariniai. Pagrindinės sąvokos. Skaityti daugiau
Ekonominės minties istorija (3)Marksas. Ekonomikos teorijos kritika. Istorizmo principas. Istorizmas iš Hėgelio. Ekonominis ciklas. Kapitalo struktūra ir pagrindinės idėjos. Marksistinė politinė ekonomija. Vartojamoji ir mainomoji vertė. Pridedamoji vertė. Pastovusis ir kintamas kapitalas. Darbo užmokestis. Kapitalo kaupimas. Pridedamosios vertės virtimas kapitalu. Kapitalo ir gamybos koncentracijos bei centralizacijos dėsnis. Kapitalo apytakos proceso tyrimas. Pramoninis kapitalas. Reprodukcijos schema. Rentos analizė. Pridedamosios vertės teorija. Prekė-darbo jėga. Pridėtinės vertės sukūrimo procesas. Gamybos kapitalas. Prekinė forma. Piniginė forma. Pridedamosios vertės pakitusios formos. Visuotinis kapitalo kaupimo dėsnis. Reprodukcijos teorija. Vertės nustatymas. Pirmoji principinė ypatybė. Išplėstinės reprodukcijos schema. Vokiečių istorinė mokykla. Pirmtakai. H. Muller. F. List. Istorinės mokyklos pradininkai. W. Roschers. B. Hildebrandas. K. Kniesas. Jaunoji istorinė mokykla. G. Schmolleris. K. Bucheris. Brentanas. Vokiečių istorinė mokykla. Skaityti daugiau
Graikijos istorija iki Aleksandro MakedoniečioGraikų ir Mikėnų civilizacija. Archainė Graikija. Sparta. Klasikinė Graikija. Periklis (demokratija). Demokratijos trūkumai. Karo priežastys. Peloponeso karo rezultatai. Skaityti daugiau
Istorija (19)Renesansas. Renesansas Lietuvoje. Centralizuotų valstybių susikūrimas. Anglija, Prancūzija. Mongolų užkariavimai. Maskvos valstybės iškilimas. Rusija XVI amžiuje. Didieji geografiniai atradimai (XV amžiaus pabaiga - XVI amžiaus pradžia). Religiniai karai. Religinės kovos Vokietijoje. Kovos tarp protestantų ir katalikų Prancūzijoje. Reformacija ir kontrreformacija. Skaityti daugiau
Istorija (40)Senosios civilizacijos: Egiptas, Tarpupis (Mesopotamija). Pagrindiniai senųjų civilizacijų požymiai ir svarbiausi laimėjimai. Senovės Graikijos ir Romos civilizacijos. Krikščionybės atsiradimas ir plitimas. Europos vidurinių amžių visuomenės, politinės santvarkos ir kultūros bruožai. Lietuvos valstybė nuo susidarymo iki Liublino. Lenkijos-Lietuvos valstybės raida XVI – XVIII amžiuje. Švietimo epocha ir jos nulemti politiniai – visuomeniniai ryšiai. Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje. Politinės, ekonominės ir socialinės pasaulio raidos XIX amžiaus bruožai. Pirmasis pasaulinis karas ir jo padariniai. Pasaulis ir Lietuva tarp dviejų pasaulinių karų. Antrasis pasaulinis karas ir jo padariniai. Pasaulis ir Lietuva XX amžiaus II–joje pusėje. Pasaulis ir Lietuva XX amžiaus 10–jame dešimtmetyje. Politinis šiuolaikinės visuomenės gyvenimas. Skaityti daugiau
Pasaulio istoriografijaXIX amžiaus pirmos pusės vokiečių istorijos mokslas. Istorinė teisės mokykla. L. Rankė (1795-1886). Vokiečių istorijos mokslas XIX amžiaus II pusėje. Pozityvistinė metodologija (O. Kontas). XIX amžiaus II pusės pozityvistinės istorijos mokslas Prancūzijoje. Marksistinės istorijos sampratos atsiradimas, jos esminiai bruožai. Marksas (1818-1883) ir Engelsas (1820-1895). Rusų istorijos mokslo formavimasis bei raida XVIII-XIX amžiuje. Pozityvistinis istorijos mokslas Prancūzijoje XIX amžiaus antrojoje pusėje (I. Tenas. Renanas, Stenas. De Kulanžas). Pozityvistinės istorijos krizė ir jos kritika XIX amžiaus pabaiga - XX amžiaus pradžia. TSRS istorijos mokslo esminiai bruožai, jo vertinimas. XX amžiaus vokiečių istorijos mokslas. Analų mokyklos susiformavimas Prancūzijoje. F. Brodelis, jo veikalai ir idėjos. Trečioji "Analų" mokyklos karta. Skaityti daugiau
Senovės Graikija (2)Tamsieji šimtmečiai. Archajinis laikotarpis. Graiku kolonizacija 8a.pr.Kr. 6a.pr.Kr. reformos. Klasikinis laikotarpis. Graikų polių konfederacija. Graikų-Persų karai. Periklis. Atėnų demokratija. Sparta. Helenistinis laikotarpis. Skaityti daugiau