Šperos.lt > Istorija > Visuotinė istorija > Visuotinės istorijos pristatymai
Visuotinės istorijos pristatymai

(197 darbai)

10 įžymiausių istorijos asmenybiųPowerPoint pristatymas. Adolfas Hitleris. Leninas (Vladimiras Iljičius Uljanovas). Josifas Stalinas. Gajus Julijus Cezaris. Aleksandras Makedonietis. Napoleonas Bonapartas. Kristupas Kolumbas. Martynas Liuteris. Žana D’Ark. Džordžas Vašingtonas. Skaityti daugiau
Adolfas Hitleris (4)PowerPoint pristatymas. Adolfas Hitleris. Politinė veikla. Hitlerio nusikaltimai. Įvairūs faktai. Testukas. Skaityti daugiau
Aleksandras Makedonietis (4)PowerPoint Pristatymas. Aleksandro vaikystė. Valdžios paėmimas. Į Aziją. Tolyn į Aziją. Kautynės prie Iso. Rytų Lobiai. Faraonas ir dievų sūnus. Azijos karalius. Pasaulio galas. Vestuvės ir mirtis. Darbas iliustruotas paveikslėliais (4). Skaityti daugiau
Ancient olympic gamesPowerPoint pristatymas apie olimpines žaidynes (anglų kalba). Introduction. Boxing. Pankration. Pentathlon. Discus. Javelin. Jump. Running. Wrestling. Stadium. Skaityti daugiau
Anglijos kolonijų kova dėl nepriklausomybėsPowerPoint pristatymas. Prieš kolonijinis laikotarpis. Kolonijinis laikotarpis. 1775–1783 metų Nepriklausomybės karo priežastys. Džordžas Vašingtonas. Nepriklausomybės karo pasekmės. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Nepriklausomybės deklaracija. Šiaurės Amerikos valdymas. Skaityti daugiau
Anglijos revoliucija 1640-1688 metaisPowerPoint pristatymas. Revoliucijos priežastys. Revoliucijos pradžia (1640-1642). Pilietinis karas (1642-1649). Tarp karaliaus priešininkų prasideda nesutarimai. Respublika (1649-1653). Kromvelio protektoratas (1653-1658). Monarchijos atkūrimas (1660-1688). 1688m. perversmas ir konstitucinės monarchijos sukūrimas. Anglijos revoliucijos reikšmė. Skaityti daugiau
Antikos dievaiPowerPoint pristatymas. Mitas "Pasaulio sukūrimas". Olimpas. 12 Olimpo dievų. Požemio pasaulis. Skaityti daugiau
Antikos technikos ištakosPowerPoint pristatymas. Pagrindinės sąvokos. Technika. Karo technika. Laivai. Archimedo veikla. Kiti išradėjai. Skaityti daugiau
Antrasis pasaulinis karas (10)PowerPoint pristatymas. "Antras pasaulinis karas". Antrasis pasaulinis karas. Karo dalyviai. Karo pradžia. Karo eiga. Karo pabaiga. Keistasis karas. Žiemos karas. Stalingrado ir Kursko mūšiai. Karas Lietuvoje. Antro pasaulinio karo priežastys. Karo pasekmės. Technika ir ekipuotė. Mūšis dėl Berlyno. Oderio-Vyslos puolimas. Operacija "Barbarossa". Malta Antrojo pasaulinio karo metu. Ardėnų kontrpuolimas. Perl Harboro ataka. Mūšis dėl Britanijos. Skaityti daugiau
Antrasis pasaulinis karas (12)PowerPoint pristatymas. Antrasis pasaulinis karas. Karo priežastys. Karo eiga. Karo pradžia. Karo eiga. Karas Lietuvoje. Karo pasekmės. Skaityti daugiau
Antrasis pasaulinis karas (14)PowerPoint pristatymas. Ar buvo galima išvengti Antrojo pasaulinio karo? Karo grėsmės augimas. Karo pradžia. II fronto atidarymas. Vokietija kapituliuoja. Karo pabaiga. Skaityti daugiau
Antrasis pasaulinis karas (15)PowerPoint pristatymas. Agresijos augimas Antrojo pasaulinio karo išvakarėse. Priežastys. Miuncheno sąmokslas. Pastangos sukurti karinę sąjungą prieš Vokietiją. Vokietijos, Italijos ir Japonijos karinio bloko susidarymas. Vokietijos parengtos karinės operacijos. Lenkijos ir Vokietijos karinių jėgų santykis 1939 m. rugsėjį. SSRS ir Vokietijos bendradarbiavimas Antrojo pasaulinio karo pradžioje. "Barbarosos" planas. Vokietijos ir SSRS užgrobimai. Žiemos karas. Karo eiga. Raudonosios armijos nesėkmių priežastys. Pasipriešinimo judėjimas okupuotose kraštuose. Žydų naikinimas okupuotose šalyse. Antrojo pasaulinio karo etapai. Svarbiausios antihitlerinės koalicijos konferencijos. Teherano konferencija. Jaltos (Krymo) konferencija. Potsdamo konferencija. Ekonominis sąjungininkų bendradarbiavimas. Karinės išlaidos 1941-1944 metais. Žmonių aukos Antrojo pasaulinio karo metais. Svarbiausios Antrojo pasaulinio karo datos. Skaityti daugiau
Antrasis pasaulinis karas (16)PowerPoint pristatymas. Antrasis pasaulinis karas 1939-1945. Karo priežastys. Karo pradžia. Vokietijos sėkmės priežastys. Karo pabaiga: Antihitlerinės koalicijos sudarymas. Antrojo pasaulinio karo (APK) padariniai. Antrojo pasaulinio karo (APK) mirtys. Svarbiausi Pirmojo ir Antrojo pasaulinio karų rodikliai. Skaityti daugiau
Antrasis pasaulinis karas (8)PowerPoint pristatymas. Antrasis pasaulinis karas. Trumpa karo apžvalga. Karo dalyviai. Ašies valstybės. Sąjungininkai. Priežastys. Karo priežastys. Prieškario laikotarpis. Karo eiga. Karo pasekmės. Adolfas Hitleris. Skaityti daugiau
Antrasis pasaulinis karas. Politinės pasekmėsPowerPoint pristatymas. Pokario konferencijos. Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) ir SSRS - dvi super valstybės. "Šaltasis karas" - dviejų politinių santvarkų kova. Komunizmo banga Rytų Europoje. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) įsigalėjimas Europoje. Kariniai blokai. Pasaulio politikos arena po Antrojo pasaulinio karo. Skaityti daugiau
Antrojo pasaulinio karo padariniai ir Šaltojo karo pradžiaPowerPoint pristatymas. Europos politinis žemėlapis po Antrojo pasaulinio karo. Žuvusieji Antrajame pasauliniame kare. Fašizmas ir nacizmas buvo sunaikinti. Vokietija laikinai okupuota. Įkuriama Jungtinių Tautų Organizacija (JTO). Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) institucijos. Jungtinių Tautų (JT) organizacijos tikslai. Jėgų santykio kaita pokario metais. "Šaltasis karas" tarp Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ir SSRS. Geležinė uždanga. Trumeno doktrina. Maršalo planas. NATO. Varšuvos sutarties organizacija (VSO). Skaityti daugiau
Arabai ir islamas (2)PowerPoint pristatymas. Arabai. Islamas. Arabų laimėjimai. Arabai labai rūpinosi švietimu ir mokslu. Arabų architektūra. Arabų užkariavimai VII – VIII amžiuje. Pranašas Mahometas (570-632). Islamo paplitimas ir Arabų valstybės išsiplėtimas per 36 metus nuo Hidžros. Islamo religijos simbolis. Šventoji knyga – Koranas. Pagrindinės 5 musulmono priedermės. Pagrindinė viso pasaulio musulmonų šventovė. Išvados. Skaityti daugiau
Arabai ir islamas (4)PowerPoint pristatymas. al Birunijus. Alachas. Arabeska. Arabų kalifatas. Avicena. Beduinai. Cherubinas. Hadžas. Islamas. Koranas. Mahometas. Mečetė. Meka. Mula. Musulmonai. Ramadanas. Salat. Schizma. Šabas. 1000 ir viena naktis. Darbas iliustruotas paveikslėliais (20). Skaityti daugiau
Atėnų ir Spartos raidos skirtumaiPowerPoint pristatymas. Spartos ir Atėnų kilmė. Lokalizacija. Spartos valdymas. Spartos valdymo schema. Atėnų valdymas. Atėnų valdžios institucijų veikla. Atėnų demokratijos samprata. Spartos visuomenė. Spartietiška gyvensena. Spartos moterys. Atėnų visuomenė. Atėnų moterys. Spartos ūkinis gyvenimas. Atėnų ūkinis gyvenimas. Spartos kultūros bruožai. Atėnų kultūros bruožai. Akropolio planas. Spartos politinės raidos bruožai. Atėnų politinės raidos bruožai. Skaityti daugiau
Atšilimo laikotarpis Sovietų Sąjungoje. Nikita ChruščiovasPowerPoint pristatymas. Nikita Chruščiovas. Vokietija. Jugoslavija. XX komunistų partijos suvažiavimas. Lenkija. Vengrija. XXII komunistų partijos suvažiavimas. Kinija. Šaltasis karas. Santykiai su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis (JAV). Karibų krizė. Apibendrinimas. Pagrindiniai atšilimo požymiai. Skaityti daugiau
...