Šperos.lt > Inžinerija > Geodezija > Geodezijos laboratoriniai darbai
Geodezijos laboratoriniai darbai

(9 darbai)

Aplinkos chemija (5)6 laboratoriniai darbai. Laboratorinis Darbas Nr.1. Fizikinių vandens savybių nustatymas. Darbo tikslai. Susipažinti su fiziniu vandens vandens nustatymo būdais. Nustatyti tiriamo vandens fizines savybes. Nustatymo eiga. Naudojami cheminiai reagentai, indai, medžiagos, prietaisai. Rezultatai. Išvados. Laboratorinis Darbas Nr.2. Vandens drumstumo ir sausos liekanos nustatymas. Darbo tikslai. Susipažinti su skendinčių medžiagų kiekio nustatymu. Nustatyti skendinčių medžiagų koncentraciją tiriamajame vandenyje. Susipažinti su sausos liekanos nustatymu. Nustatyti sausos liekanos kiekį tiriamajame vandenyje. Nustatymo eiga. Naudojami cheminiai reagentai, indai medžiagos, prietaisai. Išvados. Laboratorinis Darbas Nr.4. Skysčių tūrio matavimo priemonių meteorologinių charakteristikų nustatymas. Darbo tikslai. Nustatyti analizei naudojamų matavimo indų metrologines charakteristikas ir palyginti jas su gamintojų deklaruojamomis charakteristikomis. Remiantis gautais tyrimų rezultatais, padaryti išvadas, kurios iš patikrintų tūrio matavimo priemonių yra tiksliausios ir gali būti naudojamos svarbioms analizėms atlikti. Naudojami indai, medžiagos, prietaisai. Nustatymo eiga. Skaičiavimai. Išvados. Laboratorinis Darbas Nr. 5. Kokybinis organinių ir neorganinių junginių nustatymas. Darbo tikslai: Susipažinti su šlapalo, acetono, muilo kokybinėmis atpažinimo reakcijomis. Nustatyti mėginyje esantį organinį junginį. Susipažinti su NH4+, SO42-, Cl- ir Fe3+ junginių kokybinėmis atpažinimo reakcijomis. Nustatyti mėginyje esantį neorganinį junginį. Naudojami cheminiai reagentai, indai medžiagos, prietaisai. Nustatymo eiga. Išvados. Laboratorinis Darbas Nr.6, Trimetrinė tirpalų analizė, Darbo tikslai, Išmokti pagaminti normalinės koncentracijos tirpalus. Nustatyti tirpalų normalingumą. Naudojami cheminiai reagentai, indai, medžiagos, prietaisai, Nustatymo eiga, Išvados, Skaityti daugiau
Aplinkos taršos prevencija6 laboratoriniai darbai. Laboratorinis darbas NR.1. Saulės šviesos intensyvumo tyrimai ir energetinis potencialo įvertinimas. Darbo tikslai: Išmatuoti apšvietą lauke, nustatyti saulės intensyvumą bei jo energetinį potencialą. Atlikti palyginamuosius skaičiavimus individualiam namui šildymo ir karšto vandens ruošimui naudojant gamtines dujas bei saulės kolektorių sistemą. Darbo eiga. Skaičiavimai. Išvados. Laboratorinis darbas NR.2. Statybinių medžiagų užterštumo gamtinės kilmės radionuklidais tyrimas. Teorinė dalis. Darbo tikslai: Nustatyti ir įvertinti gamtinės kilmės radionuklidų savituosius aktyvumus tipinėse statybinėse medžiagose. Įvertinti gamtinės kilmės radionuklidų, esančių statybinėse medžiagose, jonizuojančiosios spinduliuotės sukeltas išorines apšvitos dozes nuo pavienių statybinių medžiagų bei iš jų pagamintų konstrukcijų. Laboratorinis darbas NR.4. Dirvožemio mechaninės sudėties ir poringumo nustatymas. Teorinė dalis. Darbo tikslai: Nustatyti duoto dirvožemio ėminio mechaninę sudėtį jį frakcionuojant įvairaus akučių dydžio sietais. Įvertinti atskirų frakcijų kiekį ėminyje procentais. Darbo eiga. Skaičiavimai. Išvados. Darbo eiga. Skaičiavimai. Išvados. Laboratorinis darbas NR.5. Atliekų kokybinių ir kiekybinių charakteristikų nustatymas. Darbo tikslas. Nustatyti mišrių buitinių atliekų kokybinius ir kiekybinius rodiklius. Teorinė dalis. Darbo eiga. Laboratorinis darbas NR. 6. Dujų srauto greičio, slėgio matavimas ir debito nustatymas ortakyje. Darbo tikslas. Išmokti nustatyti oro srauto judėjimo greičius ir slėgį oro valymo įrenginyje. Teorinė dalis. Darbo eiga. Skaičiavimai. Išvados. Laboratorinis darbas NR.7. Vidaus degimo variklių išmetamų dujinių teršalų koncentracijų nustatymas. Darbo tikslas. Susipažinti su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių išmetamųjų dujų kenksmingais komponentais , jų įtaka aplinkos užterštumui, normavimu ir išmokti nustatyti jų koncentracijas skirtingais darbo rėžimais. Teorinė dalis. Darbo eiga. Darbo priemonės. Skaičiavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Horizontalioji (teodolitinė) nuotrauka ir niveliavimasTeodolitinė (horizontalioji) nuotrauka Darbo tikslas: sudaryti teodolitinės nuotraukos planą masteliu 1:1000. Užduotys: Suskaičiuoti poligono vidaus kampų nesąryšį ir jį išdėstyti. Suskaičiuoti poligono kraštinių direkcinius kampus. Suskaičiuoti koordinačių prieaugius. Suskaičiuoti koordinačių prieaugių nesąryšinius. Suskaičiuoti poligono perimetro nesąryšinį ir jo kraštinių matavimo santykinę paklaidą. Palyginti santykinę paklaidą su leistinąja. Suskaičiuoti poligono viršūnių koordinates. Apskaičiuoti lapo dydį ir išbraižyti koordinačių tinklą. Pakloti situaciją ir apipavidalinti planą. Duota. Darbo eiga: 1 užduotis. 2 užduotis. 3 užduotis. 4 užduotis. 5 užduotis. 6 užduotis. 7 užduotis. 8 užduotis. 9 užduotis. 10 užduotis. 11 užduotis. Priedai (Koordinačių skaičiavimo žurnalas, Plotų skaičiavimo žiniaraštis). Skaityti daugiau
Išilginio profilio sudarymas ir vertikalus projektavimas (2)Užduotis: Sudaryti išilginį ir skersinį trasos profilį. Nubrėžti projektinę liniją. Apskaičiuoti projektines altitudes, darbo aukščius, nulinių taškų atstumus ir pagrindinius horizontalių apskritiminių kreivių elementus. Duota: darbo eiga. Skaičiavimai niveliavimo žurnale. Išilginio trasos profilio sudarymas. Projektinės linijos brėžimas. Projektiniai profilio skaičiavimai. Projektinių altitudžių ir darbo aukščių skaičiavimas. Nulinių taškų atstumų ir altitudžių skaičiavimai. Kreivės piketų skaičiavimas. Skaityti daugiau
Niveliacijos tinklo išlyginimas daugiakampių metoduPraktinis darbas Nr. 2. Tikslas: išlyginti niveliacijos tinklą daugiakampių metodu. Užduotys: Išnagrinėti niveliacijos tinklo schemą. Suskaičiuoti raudonuosius skaičius. Išlyginti niveliacijos tinklą. Suskaičiuoti mazginių taškų altitudes. Duota. Darbo eiga: 1 užduotis. 2 užduotis. 3 užduotis. 4 užduotis. Priedai (dwg byla, jpg byla). Skaityti daugiau
Nivelyro konstrukcija, tikrinimas ir reguliavimas (2)Užduotis: Susipažinti su nivelyru ir matuoklių konstrukcija. Patikrinti ir sureguliuoti nivelyrą. Darbo eigos aprašymas. Susipažinimas su nivelyru ir matuoklių konstrukcija. Nivelyro tikrinimas ir reguliavimas. Nivelyro reguliavimo žurnalas. Skaityti daugiau
Nivelyro konstrukcija, tikrinimas ir reguliavimas (3)Užduotis: Susipažinti su nivelyrų ir matuoklių konstrukcija. Patikrinti ir sureguliuoti nivelyrą. Susipažinimas su nivelyrų ir matuoklių konstrukcija. Nivelyro tikrinimas ir reguliavimas. Nivelyro reguliavimo žurnalas. Skaityti daugiau
Ploto niveliavimas ir pasvirusios aikštelės projektavimas (3)Duota: Kvadratų nužymėjimo schema ir vietovės horizontalinės nuotraukos abrisas. Ploto niveliacijos žurnalas – schema ir taško atltitudė. Kvadrato kraštinės ilgis – 20m. Reikia: Apskaičiuoti aukščių skirtumus tarp ryšio taškų. Apskaičiuoti (0,001 m tikslumu) ryšio taškų altitudes. Apskaičiuoti (0,001 m tikslumu) tarpinių taškų altitudes. Sudaryti topografinį planą. Mastelis – 1:500 , horizontalių laiptas – 0,25 m. Sudaryti pasvirusios plokštumos projektą. Sudaryti žemės darbų kartogramą. Darbo eiga. Pasvirusios plokštumos projektavimas. Projektuojamos aikštelės darbo aukščių skaičiavimas. Žemės darbų tūrių skaičiavimas. Skaityti daugiau
Teodolito konstrukcija, tikrinimas ir reguliavimas. Matavimai teodolituUžduotis: Susipažinti su teodolito konstrukcija, paruošti teodolitą darbui, patikrinti ir sureguliuoti teodolitą, išmatuoti horizontalų ir vertikalų kampą, išmatuoti atstumą. Susipažinimas su teodolito konstrukcija. Teodolito paruošimas darbui. Teodolito tikrinimas ir reguliavimas. Horizontalių kampų matavimas. Vertikalių kampų matavimas. Atstumų matavimas siūliniu tolimačiu. Skaityti daugiau