Šperos.lt > Inžinerija > Geodezija > Geodezijos konspektai
Geodezijos konspektai

(5 darbai)

AerofotografijaĮvadas. Aerofotografija bei jos rūšys. Aerofotografavimo techninės priemonės. Istorinė aerofotografijos apžvalga. Aerofotografija tarpukario Lietuvoje. Aerofotografija Lietuvoje sovietinės okupacijos metais. Mozaikinių fotoplanų sudarymo technologija. Aerofotografinės medžiagos panaudojimas žemėtvarkoje. Aerofotografija Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo. Panchromatinių ortofotoplanų sudarymas. Specializuotas aerofotografavimas miškotvarkai. Multispektrinių ortofotoplanų sudarymas. Aerofotografijos taikymo sritys. Kelių ir jų statinių interpretavimas. Hidrografinių objektų interpretavimas. Užstatytų teritorijų interpretavimas. Miško kultūrų interpretavimas. Pievų ir ganyklų interpretavimas. Sodų interpretavimas. Ariamosios žemės interpretavimas. Pelkių interpretavimas. Durpynų interpretavimas. Karjerų interpretavimas. Kitų žemės ūkyje nenaudojamų objektų interpretavimas. Monodigitalizavimas (plokštuminis braižymas) ir stereodigitalizavimas (erdvinis braižymas). Ortofotoplanų pritaikymas vykdant žemės reformos darbus. Ortofotoplanų pritaikymas vykdant pasėlių deklaravimą. Terminų Paaiškinimas. Skaityti daugiau
Geodezija (18)Bendros geodezijos žinios. Geodezijos skirstymas. Geodezijos ryšiai su kitais mokslais. Geodezijos istorijos bruožai. Svarbiausios žinios apie Žemės formą ir didumą. Astronominės ir geodezinės koordinatės. Aukščių sistemos. Bendros žinios apie Gauso—Kriugerio koordinačių sistemą. Stačiakampės Dekarto koordinatės. Kartografinės projekcijos. Horizontalinė projekcija. Matų vienetai. Geodezijos darbų ir nuotraukų rūšys. Planas. Žemėlapis. Profilis. Sutartiniai ženklai. Skaityti daugiau
Geodezija (3)Geodezijoje naudojami orientavimo kampai, jų apibrėžimai. Ryšys tarp direkcinių kampų ir rumbų. Kaip apskaičiuojami direkciniai kampai teodolitiniame ėjime. Ryšys tarp direkcinių ir išmatuotų kampų direkciniame ėjime. Planas ir žemėlapis. Topografinių žemėlapių ir planų nomenklatūra. Kampo matavimas ruožtu metodu. Atstumų matavimas juosta. Matavimo juostų komponavimas. Niveliavimo sąvoka ir metodai. Geometrinis niveliavimas iš vidurio. Niveliuojant pirmyn. Nivelyrai. Jų geometrinė schema. Nivelyrų tikrinimas ir niveliavimas. Pastato nužymėjimo geodezinis planinis pagrindas. Topografinių žemėlapių sutartiniai ženklai. Situacijos ir reljefo vaizdavimas topografiniuose žemėlapiuose ir planuose. Teodolitas ir jo sandara. Atskaičiavimas teodolitų limbuose. Teodolito tikrinimas ir reguliavimas. Statybinis tinklas. Pastatų nužymėjimo aukščių pagrindas. Taškų nužymėjimas kampine sankirta. Taškų nužymėjimas linijine sankirta. Projekto taškų nužymėjimas vietovėje. Geodezinis nužymėjimas statant statinius (ašių nužymėjimas). Geodeziniai darbai statant požeminę pastato dalį. Horizontalių kampų atidėjimas vietovėje. Altitudžių perdavimas į gilią iškasą ar į aukščiau esančius horizontus. Taškų nužymėjimas polinių koordinačių metodu. Požeminių komunikacijų nuotrauka. Skaityti daugiau
Geodezija (6)Koordinačių sistemos ir linijų orientavimas. Žemės forma ir didumas. Astronominės ir geodezinės koordinatės. Aukščių sistemos. Gauso – Kriugerio koordinačių sistema. Meridianai. Orientavimo kampai. Pradinių orientavimo duomenų nustatymo metodai. Topografiniai žemėlapiai ir planai. Žemėlapiai ir planai. Mastelis. Topografinių žemėlapių nomenklatūros. Reljefo ir situacijos vaizdavimas žemėlapiuose ir planuose. Uždaviniai, sprendžiami topografiniuose žemėlapiuose ir planuose. Kampų matavimas. Teodolito sandara. Teodolitų tipai. Kampų matavimo metodai. Teodolito tikrinimas ir reguliavimas. Horizontalių kampų matavimas. Kampų matavimo tikslumas. Teodolito parengimas darbui. Niveliavimas. Žemės kreivumo ir refrekcijos įtaka niveliavimui. Nivelyrų principinės schemos. Matuoklės. Nivelyrų klasifikavimas pagal valstybinį standartą, jų parametrai. Nivelyrų tipai. Matavimų klaidų teorijos pagrindai. Matavimų tikslumas. Vidutinė aritmetinė, vidutinė kvadratine bei santykinės klaidos. Sisteminės ir atsitiktinės klaidos. Matuojamojo dydžio tikrosios reikšmės ir tikslumo įvertinimas. Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai. Tyrinėjimo ir projektavimo darbų etapai. Geodezinių tinklų sudarymo principai. Geodezinių tinklų skirstymas. Topografinės nuotraukos geodezinis pagrindas. Topografinių nuotraukų sudarymo metodai. Tachometrinė nuotrauka. Plotų niveliavimas. Horizontalioji nuotrauka. Požeminių konstrukcijų nuotrauka. Pastatų ir statinių matavimai. Trasavimo darbai. Plotų nustatymas. Menzūlinė nuotrauka. Projektų nužymėjimas. Projektų nužymėjimo darbai ir jų tikslumas. Nužymėjimo geodezinis pagrindas. Nužymėjimo brėžinių sudarymas. Nužymėjimui naudojami metodai. Nužymėjimo matavimų elementai. Kreivių nužymėjimas vietovėje. Geodeziniai darbai statant inžinerines komunikacijas. Inžinerinės komunikacijos ir kt objektų statyba. Geodeziniai darbai kasant tranšėjas ir klojant vamzdžius. Geodeziniai darbai tiesiant kelius. Geodeziniai darbai statant tiltus. Geodeziniai darbai aerodromų statyboje. Geodeziniai darbai civilinių ir pramoninių objektų statyboje. Deformacijų stebėjimas. Išpildomoji(kontrolinė) geodezinė nuotrauka. Skaityti daugiau
Geodezija (9)Projekcijos ir koordinačių sistemos. Linijų orientavimo metodai ir ryšys tarp jų. Plotų matavimo metodai ir jų tikslumas. Valstybinis geodezinis pagrindas, jo sudarymo principai. Valstybinio geodezinio pagrindo rūšys. Tinklų formos, matavimų parametrai. Valstybinių geodezinių tinklų klasifikacija pagal tikslumą. Aukščių geodeziniai tinklai. Niveliavimo metodai ir jų tikslumas. Niveliacijos tinklų klasifikacija. Niveliacijos tinklų projektavimas. Niveliavimo prietaisai. Prietaisų tikrinimas ir reguliavimas. Tinklų tikslumo įvertinimo metodai. Suprojektuoto tinklo tikslumo įvertinimas. Niveliacijos tinklo projekto realizavimas. III klasės niveliavimo metodika. IV klasės niveliavimo metodika. Ypatingi niveliavimo atvejai. Niveliavimo paklaidos ir tikslumas. Geodeziniai ženklai. GPS tinklai. Aukščių tinklai. Nivelyro tikrinimo sąlygos. Skaityti daugiau