Šperos.lt > Fizika > Kvantinė mechanika > Kvantinės mechanikos laboratoriniai darbai
Kvantinės mechanikos laboratoriniai darbai

(10 darbai)

Balistinė švytuoklėMechanika ir reliatyvumas -Fizikos laboratorinis darbas "Balistinė švytuoklė". Skaityti daugiau
Garso greičio matavimas interferenciniu metodu (10)Tikslas: stovinčiosios bangos metodu išmatuoti garso bangos greitį ore, apskaičiuoti oro molinių šilumų santykį ir nustatyti oro molekulių laisvės laipsnių skaičių. Priemonės. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Bandymų eiga. Paklaidų skaičiavimo formulės. Sprendimas. Paklaidų skaičiavimas. Darbo išvados. Skaityti daugiau
Garso greičio ore matavimas Kundto metodu (6)Tikslas: Kundto metodu išmatuoti garso greitį ore, apskaičiuoti oro molinių šilumų santykį ir molekulių laisvės laipsnių skaičių. Priemonės. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Skaičiavimai. Išvada. Skaityti daugiau
Molekulinė fizika (3)Molekulinės fizikos laboratoriniai darbai. Kietųjų kūnų temperatūrinio ilgėjimo ir skysčių tūrio temperatūrinio plėtimosi koeficientų tyrimas. Termometrijos pagrindai ir termometrų gradavimas. Kietojo kūno savitosios šiluminės talpos nustatymas. Vandens sočiųjų garų slėgio temperatūrinės priklausomybės tyrimas. Oro molekulių struktūros tyrimai. Universaliosios dujų konstantos r eksperimentinis nustatymas. Santykinės oro drėgmės nustatymas. Vandens savitosios garavimo šilumos nustatymas. Paviršiaus įtempimo koeficiento nustatymas su žiedu. Skaityti daugiau
Oro klampos koeficiento ir molekulių laisvojo kelio matavimasDarbo užduotys. Darbo priemonės ir prietaisai. Darbo metodika. Paklaidos. Skaityti daugiau
Planko konstantos matavimas iš absobcijos spektroAparatūra. Užduotis. Teorija. Tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Planko konstantos skaičiavimas iš absorbcijos metodoPlanko konstantos skaičiavimas iš absorbcijos metodo. Tikslas: susipažinti su difrakcinio monochromatoriaus veikimo principu, ir nubrėžti jo absorbcijos kreivę; rasti Planko konstantą. Priemonės. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Planko konstantos skaičiavimas iš absorbcijos spektroLaboratorinis darbas tema "Planko konstantos skaičiavimas iš absorbcijos spektro". Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Bandymo eiga, rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas (8)Tikslas: Ištirti Oberbeko švytuoklės sukimosi kampinio pagreičio priklausomybės nuo jėgos momento pobūdį ir nustatyti švytuoklės inercijos momento bei trinties jėgos momento didumus. Priemonės. Pagrindinės formulės. Paklaidų formulės. Darbo eiga. Išvados. Skaityti daugiau
Šlyties modulio nustatymas (4)Darbo tikslas: Susipažinti su kietojo kūno tampriosiomis deformacijomis, tamprumo moduliais ir jų matavimo būdais. Darbo užduotis. Darbo atlikimas. Išvados. Skaityti daugiau