Šperos.lt > Fizika > Kvantinė mechanika > Kvantinės mechanikos konspektai
Kvantinės mechanikos konspektai

(3 darbai)

Kvantinė optika (2)Šiluminio spinduliavimo mechanizmas, dėsningumai ir grafikai (emisijos ir sugerties gebos, absoliučiai juodas kūnas, Kirchhofo, Stefano ir Bolcmano bei Vyno dėsniai, Planko formulė). Optinė pirometrija. Išorinis fotoefektas, jo dėsningumai ir jų kvantinis aiškinimas. Daugiafotonis fotoefektas. Fotono masė, sklidimo greitis ir judesio kiekis. Komptono reiškinys. Šviesos slėgis. Dvejopa šviesos prigimtis. Skaityti daugiau
Kvantinė optika (3)Šiluminis spinduliavimas ir jo charakteristikos. Šiluminio spinduliavimo dėsniai. Šviesos šaltiniai. Optinė pirometrija. Spinduliavimo kvantinė hipotezė ir Planko formulė. Fotoelektrinis efektas ir jo dėsniai. Einšteino lygtis išoriniam fotoefektui. Komptono efektas. Fotono masė ir judesio kiekis. Šviesos slėgis. Kvantinės mechanikos elementai. De Broilio hipotezė apie dalelių bangines savybes. Mikrodalelių difrakcija. Heizenbergo neapibrėžtumų sąryšiai. Banginė funkcija ir jos statistinė prasmė. Bendroji Šredingerio lygtis. Laisvosios dalelės judėjimas. Dalelė vienmatėje potencialo duobėje. Mikrodalelės sąveika su potencialiniu barjeru. Tunelio efektas. Tiesinis osciliatorius. Vandeniliškas atomas. Elektrono sukinys. Šterno ir Gerlacho bandymas. Paulio draudimo principas ir elektronų išsidėstymas atome. Periodinė elementų sistema. Skaityti daugiau
Molekulių fizikaMedžiagos sandara. Termodinamikos dėsniai. Kietųjų kūnų savybės. Skysčių savybės. Dujų savybės. Skaityti daugiau