Šperos.lt > Teisė > Administracinė teisė > Administracinė atsakomybė (7)

Administracinė atsakomybė (7)

www.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.lt
9.9
  (
1
atsiliepimai)
Atsisiųsti šį darbą
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
Aprašymas:
Administracinė prievarta – valstybinio valdymo metodas. Administracinės prievartos sąvoka, paskirtis ir ypatumai. Administracinės teisinės prievartos rūšys, jų esmė ir tarpusavio sąveika. Prevencinių (įspėjamųjų) administracinės prievartos priemonių taikymo pagrindai ir tvarka. Kardomosios ir administracinio proceso užtikrinimo priemonės. Administracinės prievartos priemonės, taikomos užsieniečiams. Institucijos (pareigūnai), turinčios teisę taikyti administracinės prievartos priemones. Administracinės prievartos priemonių taikymo teisėtumo kontrolė. Administracinių teisės pažeidimų prevencija. Administracinės atsakomybės sąvoka. Žmogaus atsakomybės už savo elgesį samprata ir rūšys. Bendrieji teisinės atsakomybės bruožai. Teisinės atsakomybės rūšys ir trumpa jų charakteristika. Administracinė atsakomybė kaip teisinės atsakomybės rūšis ir jos pagrindiniai bruožai. Administracinės atsakomybės atribojimas nuo kitų teisinės atsakomybės rūšių. Administracinės atsakomybės principai. Aplinkybės, pašalinančios administracinę atsakomybę. Būtinasis reikalingumas ir jo viršijimas. Būtinoji gintis ir jos ribų peržengimas. Administracinės nuobaudos sąvoka Nuobaudos (bausmės) už padarytą teisės pažeidimą samprata. Administracinės nuobaudos sąvoka ir pagrindiniai jos bruožai. Administracinių nuobaudų atribojimas nuo kriminalinių bausmių ir kitų poveikio priemonių. Administracinių nuobaudų rūšys. Atskirų administracinių nuobaudų rūšių bendros charakteristikos, jų skyrimo ypatumai. Bendrosios administracinių nuobaudų skyrimo taisyklės. Aplinkybės, lengvinančios ir sunkinančios atsakomybę. Administracinių nuobaudų skyrimas padarius kelis administracinės teisės pažeidimus. Administracinių nuobaudų skyrimo ir galiojimo terminai. Įpareigojimas atlyginti turtinį nuostolį. Norminis administracinės atsakomybės pagrindas. Teisės aktai, nustatantys administracinę atsakomybę. Teisės aktų, nustatančių administracinę atsakomybę, rūšys ir bendra jų charakteristika. Administracinių teisės pažeidimų kodekso paskirtis, jo vidinės struktūros ypatumai. Kiti įstatymai, nustatantys administracinę atsakomybę. Savivaldybių institucijų teisė leisti teisės aktus, nustatančius administracinę atsakomybę. Administracinę atsakomybę nustatančių teisės aktų galiojimas laiko atžvilgiu. Administracinę atsakomybę nustatančių teisės aktų galiojimas tam tikroje teritorijoje. Faktinis administracinės atsakomybės pagrindas. Administracinės teisės pažeidimas. Teisės pažeidimo sąvoka, sudėties elementai ir teisės pažeidimų rūšys. Administracinės teisės pažeidimo sąvoka. Administracinės teisės pažeidimo pagrindiniai požymiai. Administracinės teisės pažeidimų atribojimas nuo kitų teisės pažeidimų rūšių. Administracinės teisės pažeidimo sudėtis. Administracinės teisės pažeidimo sudėties apibūdinimas. Administracinės teisės pažeidimo objektas, jo rūšys. Administracinės teisės pažeidimo objektyvioji pusė ir jos elementai. Administracinės teisės pažeidimo subjektas, jo ypatumai palyginti su kitų teisės pažeidimų subjektais. Pareigūnų ir kai kurių kitų valstybės tarnautojų administracinės atsakomybės ypatumai. Statutinių valstybės tarnautojų administracinė atsakomybė. Nepilnamečių administracinės atsakomybės ypatumai. Juridinių asmenų, juridinio asmens teisių neturinčių įmonių administracinės atsakomybės apibūdinimas. Administracinės teisės pažeidimo subjektyvioji pusė. Kaltė ir jos formos. Procesinis administracinės atsakomybės pagrindas. Administracinis procesas. Administracinio proceso sąvoka. Administracinio proceso rūšys. Administracinės procedūros samprata. Administracinė jurisdikcija. Administracinė justicija. Administracinės jurisdikcijos ir administracinės justicijos santykis. Drausminės (tarnybinės) atsakomybės taikymo teisenos bendra charakteristika. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos sąvoka. Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės teisės pažeidimų bylų teiseną. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos stadijos. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos stadijų bendras apibūdinimas. Įrodymai administracinės teisės pažeidimų bylų teisenoje. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos terminai. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos dalyviai, jų teisės ir pareigos. Aplinkybės, kurioms esant administracinės teisės pažeidimų bylų teisena negalima. Aplinkybės, darančios administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną negalimą. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos pradėjimas. Administracinės teisės pažeidimo bylos iškėlimo ir tyrimo stadijos bendras apibūdinimas. Administracinės teisės pažeidimo bylos iškėlimo vados ir pagrindas. Administracinės teisės pažeidimo bylos iškėlimo procesinis įforminimas. Institucijos (pareigūnai), įgalioti pradėti ir atlikti tyrimą administracinės teisės pažeidimo byloje. Tyrimo administracinės teisės pažeidimo byloje rezultatų procesinis įforminimas. Administracinės teisės pažeidimo protokolo turinys. Administracinės teisės pažeidimo protokolo surašymo tvarka. Atvejai, kada administracinės teisės pažeidimo protokolas nesurašomas. Administracinės teisės pažeidimo bylos perdavimas nagrinėti. Administracinės teisės pažeidimo bylos nagrinėjimas. Institucijos (pareigūnai), įgalioti nagrinėti administracinės teisės pažeidimų bylas. Pasiruošimas nagrinėti administracinės teisės pažeidimo bylą. Bylos nagrinėjimo vieta, tvarka ir terminai. Aplinkybės, išaiškintinos nagrinėjant bylą. Kolegialių institucijų posėdžių protokolai. Nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje priėmimas. Nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje turinys. Nutarimų administracinės teisės pažeidimų bylose rūšys. Nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje paskelbimas ir jo nuorašo įteikimas. Nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje apskundimas ir skundo nagrinėjimas. Nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje apskundimo teisė, tvarka ir terminai. Nutarimo vykdymo sustabdymas jį apskundus. Skundo dėl nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje išnagrinėjimo terminas. Skundo dėl nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje nagrinėjimas. Šalių teisės ir pareigos nagrinėjant skundą dėl nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje. Teismo sprendimų rūšys ir jų priėmimo pasekmės. Galimybė peržiūrėti teismo sprendimą dėl nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje. Nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje vykdymas. Nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje vykdymo tvarka. Kelių nutarimų vieno asmens atžvilgiu vykdymas. Nutarimo skirti administracinę nuobaudą vykdymo atidėjimas ar nutraukimas. Nutarimo skirti administracinę nuobaudą vykdymo terminai (senatis). Nutarimo skirti baudą ir nutarimo skirti administracinį areštą vykdymo tvarkos ypatumai. Nutarimo atimti specialiąją teisę vykdymas, tokios nuobaudos termino sutrumpinimo pagrindai ir tvarka. Nutarimo dalies dėl žalos atlyginimo vykdymas. Teismo antstolių ir policijos vaidmuo vykdant nutarimą skirti administracinę nuobaudą. Specialioji dalis. Administracinės teisės pažeidimai atskirose valstybinio valdymo srityse. Administracinės teisės pažeidimai darbo ir gyventojų sveikatos apsaugos srityje. Administracinės teisės pažeidimai, kuriais kėsinamasi į nuosavybę. Administracinės teisės pažeidimai aplinkos apsaugos, gamtos išteklių naudojimo, gamtos, istorijos ir kultūros paminklų apsaugos srityje. Administracinės teisės pažeidimai pramonės, elektros ir šiluminės energijos naudojimo srityje. Administracinės teisės pažeidimai žemės ūkyje. Veterinarinių sanitarinių taisyklių pažeidimai. Administracinės teisės pažeidimai transporto, kelių ūkio bei ryšių srityse. Administracinės teisės pažeidimai buto teisių, butų komunalinio ūkio ir tvarkymo srityje. Administracinės teisės pažeidimai prekybos, finansų, apskaitos ir statistikos srityse. Administracinės teisės pažeidimai, kuriais kėsinamasi į viešąją tvarką. Administracinės teisės pažeidimai, kuriais kėsinamasi į teisingumą. Administracinės teisės pažeidimai, kuriais kėsinamasi į nustatytą valdymo tvarką. Administracinės teisės pažeidimai valstybinio turto privatizavimo srityje. Asmens sveikatos priežiūros veikla užsiimančių specialistų pareigų neatlikimas.
Rodyti daugiau
Darbo tipas:Konspektai
Kategorija:
Apimtis:

23 psl.

Lygis:

2 klasė / kursas

Švietimo institucija:

Mykolo Romerio Universitetas

Failo tipas:

Microsoft Word 53.61 KB

Atrask reikiamos informacijos šiame darbe!Atsisiųsti šį darbą