Šperos.lt > Teisė > Baudžiamoji teisė > Baudžiamojo kodekso komentarai

Baudžiamojo kodekso komentarai

www.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.lt
9.8
  (
1
atsiliepimai)
Atsisiųsti šį darbą
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
Aprašymas:
Baudžiamojo kodekso straipsnių komentarai. 17 straipsnis. Nepakaltinamumas. 18 straipsnis. Ribotas pakaltinamumas. 19 straipsnis. Asmens atsakomybė už nusikalstamą veiką, padarytą apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. 20 straipsnis. Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė. 42 straipsnis. Bausmių rūšys. 43 straipsnis. Bausmių rūšys juridiniams asmenims. 44 straipsnis. Viešųjų teisių atėmimas. 45 straipsnis. Teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimas. 46 straipsnis. Viešieji darbai. 47 straipsnis. Bauda. 48 straipsnis. Laisvės apribojimas. 49 straipsnis. Areštas. 50 straipsnis. Terminuotas laisvės atėmimas. 51 straipsnis. Laisvės atėmimas iki gyvos galvos. 52 straipsnis. Juridinio asmens veiklos apribojimas. 53 straipsnis. Juridinio asmens likvidavimas. 100 straipsnis. Tarptautinės teisės draudžiamas elgesys su žmonėmis. 101 straipsnis. Tarptautinės humanitarinės teisės saugomų asmenų žudymas. 102 straipsnis. Okupuotos valstybės civilių trėmimas. 103 straipsnis. Tarptautinės humanitarinės teisės saugomų asmenų žalojimas, kankinimas ar kitoks nežmoniškas elgesys su jais. 104 straipsnis. Tarptautinės humanitarinės teisės normų dėl civilių ir jų turto apsaugos karo metu pažeidimas. 105 straipsnis. Civilių ar karo belaisvių prievartinis panaudojimas priešo ginkluotosiose pajėgose. 106 straipsnis. Saugomų objektų naikinimas ar nacionalinių vertybių grobstymas. 107 straipsnis. Vilkinimas repatrijuoti karo belaisvius. 108 straipsnis. Vilkinimas paleisti internuotus civilius ar trukdymas repatrijuoti kitiems civiliams. 109 straipsnis. Neteisėtas Raudonojo Kryžiaus, Raudonojo Pusmėnulio ir Jungtinių Tautų Organizacijos emblemos (ženklo) panaudojimas. 110 straipsnis. Agresija. 111 straipsnis. Draudžiama ataka. 112 straipsnis. Uždraustų karo priemonių naudojimas. 113 straipsnis. Marodieriavimas. XVI skyrius. Nusikaltimai Lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai. 114 straipsnis. Valstybės perversmas. 115 straipsnis. Kėsinimasis į Lietuvos Respublikos Prezidento gyvybę. 116 straipsnis. Kėsinimasis į kitos valstybės ar tarptautinės viešosios organizacijos atstovo gyvybę. 117 straipsnis. Išdavystė. 118 straipsnis. Padėjimas kitai valstybei veikti prieš Lietuvos Respubliką. 119 straipsnis. Šnipinėjimas. 120 straipsnis. Kolaboravimas. 121 straipsnis. Antikonstitucinių grupių ar organizacijų kūrimas ir veikla. 122 straipsnis. Vieši raginimai smurtu pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą. 123 straipsnis. Piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais. 124 straipsnis. Neteisėtas disponavimas informacija, kuri yra valstybės paslaptis. 125 straipsnis. Valstybės paslapties atskleidimas. 126 straipsnis. Valstybės paslapties praradimas. 127 straipsnis. Valstybės simbolių išniekinimas. 128 straipsnis. Užsienio valstybės ar tarptautinės viešosios organizacijos simbolių išniekinimas. XVII skyrius. Nusikaltimai žmogaus gyvybei. 129 straipsnis. Nužudymas. 130 straipsnis. Nužudymas labai susijaudinus. 131 straipsnis. Naujagimio nužudymas. 132 straipsnis. Neatsargus gyvybės atėmimas. 133 straipsnis. Sukurstymas nusižudyti ar privedimas prie savižudybės. 134 straipsnis. Padėjimas nusižudyti. XIX skyrius. Nusikaltimai, pavojingi žmogaus sveikatai ir gyvybei. 142 straipsnis. Neteisėtas abortas. 143 straipsnis. Privertimas darytis neteisėtą abortą. 144 straipsnis. Palikimas be pagalbos, kai gresia pavojus žmogaus gyvybei. 145 straipsnis. Grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimas. XX skyrius. Nusikaltimai žmogaus laisvei. 146 straipsnis. Neteisėtas laisvės atėmimas. 147 straipsnis. Prekyba žmonėmis. 148 straipsnis. Žmogaus veiksmų laisvės varžymas XXI skyrius. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei. 149 straipsnis. Išžaginimas. 150 straipsnis. Seksualinis prievartavimas. 151 straipsnis. Privertimas lytiškai santykiauti. 152 straipsnis. Seksualinis priekabiavimas. 153 straipsnis. Mažamečio asmens tvirkinimas. XXII skyrius. 154 straipsnis. Šmeižimas. 155 straipsnis. Įžeidimas. XXIV skyrius. Nusikaltimai asmens privataus gyvenimo neliečiamumui. 165 straipsnis. Neteisėtas asmens būsto neliečiamumo pažeidimas. 166 straipsnis. Neteisėtas susirašinėjimo, kitokių pranešimų, siuntų ar pokalbių telefonu slaptumo pažeidimas. 167 straipsnis. Neteisėtas informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimas. 168 straipsnis. Neteisėtas informacijos apie asmens privatų gyvenimą atskleidimas ar panaudojimas. XXV skyrius. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens lygiateisiškumui ir sąžinės laisvei. 170 straipsnis. Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę. 171 straipsnis. Trukdymas atlikti religines apeigas ar religines iškilmes. XXVI skyrius. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai piliečių rinkimų teisėms ir Lietuvos respublikos prezidento, seimo bei savivaldybių tarybų rinkimų ar referendumų tvarkai. 172 straipsnis. Trukdymas pasinaudoti rinkimų ar referendumo teise. 173 straipsnis. Rinkimų ar referendumo dokumento suklastojimas arba suklastoto rinkimų ar referendumo dokumento panaudojimas. 174 straipsnis. Neteisingas rinkimų balsų suskaičiavimas. 175 straipsnis. Rinkimų ar referendumo dokumento sunaikinimas, sugadinimas, pagrobimas arba paslėpimas. XXVII skyrius. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens socialinėms teisėms. 176 straipsnis. Darbų saugos ir sveikatos apsaugos darbe reikalavimų pažeidimas. 177 straipsnis. Trukdymas profesinių sąjungų veiklai. Nuosavybės teisė. Nuosavybės formos. Daiktinė teisė. Juridiniai asmenys. Juridinio asmens organai. Servituto sąvoka. Uzufrukto sąvoka. Hipotekos sąvoka. Vagystė. 178 straipsnis. Vagystė. 179 str. Neteisėtas naudojimasis energija ir ryšių paslaugomis. 180 straipsnis. Plėšimas. 181 straipsnis. Turto prievartavimas. 182 straipsnis. Sukčiavimas. 186 straipsnis. Turtinės žalos padarymas apgaule. 189str. 209 straipsnis. Nusikalstamas bankrotas XXXV skyrius. Nusikaltimai visuomenės saugumui. 249 straipsnis. Nusikalstamas susivienijimas. 250 straipsnis. Teroro aktas. 251 straipsnis. Orlaivio užgrobimas. 252 straipsnis. Žmogaus pagrobimas įkaitu. XL skyrius nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai viešajai tvarkai. 283 straipsnis. Riaušės. 284 straipsnis. Viešosios tvarkos pažeidimas. 285 straipsnis. Melagingas pranešimas apie visuomenei gresiantį pavojų ar ištikusią nelaimę. 294 straipsnis. Savavaldžiavimas. 300 straipsnis. Dokumento suklastojimas ar suklastoto dokumento panaudojimas arba realizavimas. 302 straipsnis. Antspaudo, spaudo ar dokumento pagrobimas arba pagrobtojo panaudojimas. 303 straipsnis. Antspaudo, spaudo ar dokumento sunaikinimas arba paslėpimas. 304 straipsnis. Melagingos informacijos pateikimas siekiant įgyti dokumentą. 305 straipsnis. Matavimo priemonių išleidimas į apyvartą, jų naudojimas be valstybinės metrologinės kontrolės ar jų parametrų pakeitimas. 306 straipsnis. Valstybinio kontrolinio prabavimo ženklo įspaudo pagrobimas, suklastojimas, realizavimas ar netikro įspaudo panaudojimas. XLIV skyrius nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai dorovei. 308 straipsnis. Įtraukimas į prostituciją. 309 straipsnis. Pornografinio turinio produkcijos gaminimas, platinimas, viešas demonstravimas. 310 straipsnis. Žiaurus elgesys su gyvūnais . 311 straipsnis. Mirusiojo palaikų išniekinimas. 312 straipsnis. Kapo išniekinimas. 313 straipsnis. Mirusiojo atminimo paniekinimas.
Rodyti daugiau
Darbo tipas:Konspektai
Kategorija:
Apimtis:

195 psl.

Lygis:

3 klasė / kursas

Švietimo institucija:

Mykolo Romerio Universitetas

Failo tipas:

Microsoft Word 286.46 KB

Atrask reikiamos informacijos šiame darbe!Atsisiųsti šį darbą