Penitencinė teisė

www.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.lt
10.0
  (
2
atsiliepimai)
Atsisiųsti šį darbą
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
Aprašymas:
Bausmė. Bausmės sąvoka ir požymiai. Bausmės esmė, turinys ir elementai. Bausmės paskirtis. Bausmių sistema. Bausmių vykdymo politika. Bausmių vykdymo politikos sąvoka. Lietuvos respublikos baudžiamosios ir bausmių vykdymo politikos santykis. Bausmių vykdymo politikos elementai. Bausmių vykdymo teisė ir mokslas. Bausmių vykdymo teisės samprata, požymiai, dalykas, metodas. Bausmių vykdymo teisės principų sąvoka ir klasifikacija. Bausmių vykdymo principų reikšmė. Bausmes vykdančios institucijos, nuteistųjų teisinė padėtis. Bausmes vykdančių institucijų sistema ir jos elementai. Kalėjimų departamento teisinė padėtis pagrindiniai uždaviniai ir funkcijos. Pataisos įstaigų rūšys ir šių įstaigų vidaus struktūra. Pataisos įstaigų teisinė padėtis. Pataisos inspekcijos. Antstolis. Nuteistųjų teisinė padėtis. Nuteistųjų teisinės padėties samprata. Bendrosios nuteistųjų teisės, laisvės ir pareigos. Nuteistųjų teisinės padėties švelninimas arba griežtinimas. Nuteistųjų užsieniečių teisinės padėties ypatybės. Bausmių nesusijusių su laisvės atėmimu vykdymas. Nuteistųjų turtinių teisių apribojimo bausmių vykdymo tvarka ir sąlygos. Baudos vykdymo būdai. Priverstinis baudos išieškojimas. Turtas į kurį gali būti nukreiptas priverstinis baudos išieškojimas. Teismo antstolio veiksmai vykdant priverstinį baudos išieškojimą. Juridinio asmens veiklos apribojimo bausmės vykdymas. Juridinio asmens likvidavimo bausmės vykdymas. Nuteistųjų asmenų teisių apribojimo bausmių tvarka ir sąlygos. Teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimo bausmės ir viešųjų teisių atėmimo bausmės vykdymo tvarka ir sąlygos. Viešųjų darbų bausmės vykdymo tvarka ir sąlygos. Viešųjų darbų vykdymo tvarka ir sąlygos. Viešųjų darbų bausmę vykdančių institucijų kompetencija. Darbdavių pas kuriuos atliekama viešųjų darbų bausmė, pareigos. Viešųjų darbų bausmę atliekantiems nuteistiesiems skiriamos paskatinimo priemonės ir nuobaudos. Bausmių, kuriomis apribojama nuteistųjų laisvė, vykdymo tvarka ir sąlygos. Laisvės apribojimo ir arešto bausmių vykdymo tvarka ir sąlygos. Laisvės apribojimo bausmės atlikimo sąlygos. Laisvės apribojimo bausmę vykdančių institucijų kompetencija. Laisvės apribojimo bausmę atliekantiems nuteistiesiems skiriamos paskatinimo priemonės ir nuobaudos. Arešto bausmės tvarka ir sąlygos. Nuteistųjų kuriems paskirtas areštas, pataisos priemonės. Areštą atliekančių nuteistųjų specialiosios teisės ir pareigos. Poilsio dienomis atliekamo arešto ypatumai. Arešto bausmę atliekantiems nuteistiesiems skiriamos paskatinimo priemonės ir nuobaudos. Laisvės atėmimo bausmių vykdymo tvarka ir sąlygos. Laisvės atėmimo bausmės sąvoka turinys ir elementai. Terminuoto laisvės atėmimo bausmės vykdymo tvarka vietos. Nuteistųjų laikymo pataisos įstaigose sąlygos ir ypatumai. Moterų ir nepilnamečių laisvės atėmimo bausmės atlikimo ypatybės. Laisvės atėmimo iki gyvos galvos vykdymo tvarka ir sąlygos. Asmenų nuteistų laisvės atėmimu iki gyvos galvos, teisinė padėtis. Nuteistųjų laisvės atėmimu klasifikacija. Nuteistųjų laisvės atėmimu klasifikavimo samprata, paskirtis ir kriterijai. Nuteistųjų laisvės atėmimu klasifikacijos ir šios bausmės vykdymo sąlygų skirtingoms nuteistųjų grupėms diferenciacijos santykis. Subjektai, vykdantys nuteistųjų laisvės atėmimu klasifikavimą ir diferencijavimą. Pataisos įstaigų režimas. Laisvės atėmimo režimas kaip viena pataisymo priemonių. Pataisos įstaigų režimo samprata ir funkcijos. Pagrindiniai bausmės atlikimo režimo reikalavimai. Bausmės atlikimo režimą užtikrinančios priemonės. Laisvės atėmimo bausmę, atliekančių nuteistųjų socialinė reabilitacija. Socialinė reabilitacija kaip viena iš nuteistųjų laisvės atėmimu priemonių. Nuteistųjų socialinės reabilitacijos samprata tikslai ir formos. Nuteistųjų laisvės atėmimu socialinės reabilitacijos programos. Nuteistųjų laisvės atėmimu psichologinės terapijos samprata. Pataisos įstaigų psichologinių tarnybų veiklos pagrindinės kryptys. Paskatinimo priemonės ir nuobaudos bei jų skyrimo nuteistiesiems laisvės atėmimu tvarka. Nuteistųjų darbas. Nuteistųjų laisvės atėmimu darbas kaip viena iš nuteistųjų pataisos priemonių. Nuteistųjų įtraukimo į darbą tikslai bei įtraukimo į darbą principai ir formos. Tikslai yra šie. Įtraukimo į darbą principai ir formos. Nuteistųjų laisvės atėmimu darbo sąlygos ir darbo apmokėjimas. Išskaitos iš nuteistųjų bendrojo darbo užmokesčio. Atleidimas nuo išskaitų į pataisos įstaigos sudaromą socialinės paramos nuteistiesiems fondą. Laisvės atėmimo bausmę, atliekančių nuteistųjų bendrasis lavinimas ir profesinis mokymas. Nuteistųjų bendrasis lavinimas ir profesinis parengimas kaip viena iš nuteistųjų pataisos priemonių. Nuteistųjų bendrojo lavinimo organizavimas pataisos įstaigose. Mokyklų ir konsultacinių punktų steigimas pataisos įstaigose. Pataisos įstaigos ir mokyklos santykiai. Nuteistųjų priėmimas į mokyklą ir mokymosi organizavimas. Nuteistųjų profesinio mokymo organizavimas pataisos įstaigose. Profesinių mokyklų, skyrių, moksleivių pareigos ir teisės.Profesinės mokyklos skyriaus vadovai pedagogai, jų pareigos ir teisės, atsakomybė. Pataisos įstaigos administracijos veikla pareigos ir teisės. Atleidimas nuo bausmės atlikimo. Nuteistųjų atleidimo nuo bausmės atlikimo sąvoka reikšmė ir pagrindai. Atleidimas neatlikus teismo paskirtos bausmės rūšis ir taikymo proceso reglamentacija. Nuteistųjų atleidimas nuo bausmės dėl reabilitacijos. Nuteistųjų paleidimas dėl naujojo baudžiamojo įstatymo, kuris panaikina veikos nusikalstamumą, švelnina bausmę arba kitokiu būdu palengvina nusikalstamą veiką padariusio asmens teisinę padėtį.
Rodyti daugiau
Darbo tipas:Konspektai
Kategorija:
Apimtis:

44 psl.

Lygis:

3 klasė / kursas

Švietimo institucija:

Mykolo Romerio Universitetas

Failo tipas:

Microsoft Word 82.69 KB

Atrask reikiamos informacijos šiame darbe!Atsisiųsti šį darbą