Lietuvos istorija (5)

www.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.lt
9.8
  (
1
atsiliepimai)
Atsisiųsti šį darbą
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
Aprašymas:
Pirmieji baltų paminėjimai. Baltų gentys. Suvereniteto pobūdis. Lietuvos valstybės susidarymo XIII amžiaus II- ame ketvirtyje priežastys. Lietuvos valstybingumo periodizacija. Gedimino politika 1316–1341 metais. Būdingi Algirdo ir Kęstučio užsienio politikos bruožai. Slaptos Jogailos sutartys su ordinu. Vytauto nelaisvės. Didžiojo kunigaikščio Vytauto užsienio politika. LDK sutartys su Lenkija. Ponų įsigalėjimas Lietuvoje. Baudžiavos įsigalėjimas Lietuvoje. Bajorų luomo kūrimas. Valakų reforma (1557 metais). XVI amžiaus vidurio teismų reforma. Lietuvių kovos su totoriais. Lietuvos statusai. Savarankiškos Lietuvos valstybės idėja renesanso raštuose. LDK karai su Švedija ir Rusija XVI – XVIII amžiuje. Reformacija ir renesansas Lietuvoje XVI amžiuje. Respublikos silpnėjimo XVII – XVIII amžiuje priežastys. Paveikti švietimo idėjų, asmens laisvę valstiečiams bandė suteikti (XVIII amžiuje). Įžymūs Lietuvos mokslo žmonės XVII amžiuje. XVIII amžiaus įžymūs Lietuvos žmonės. 1769 metų sukilimas Šiaulių ekonomikoje, valdomoje A. Tyzenhauzo. XVIII amžiaus II –osios pusės reformos Lietuvoje. Konfederacijos prieš I – ąjį Respublikos padalijimą. Respublikos žlugimo XVIII amžiaus pabaigoje priežastys. Respublikos padalijimai. Lietuvos architektūra. Sukilimai Lietuvoje prieš Rusijos valdžią. Administracinis perdalijimas Lietuvoje jai tapus Rusijos imperijos dalimi (1795–1915). Prancūzmetis Lietuvoje (1812 metų birželis – gruodis). Slaptosios draugijos Lietuvoje XIX amžiaus pradžioje. 1830–1831 metai, sukilimo Lietuvoje etapai. 1830–1831 metai, sukilimo Lietuvoje dalyvių tikslai. Baudžiavos panaikinimas 1861 metais, valstiečių išlaisvinimo sąlygos. Slaptosios draugijos Lietuvoje prieš 1863–1864 metų sukilimą. 1830 – 1831 ir 1863 – 1864 metų sukilimų Lietuvoje pralaimėjimo priežastys. Lietuvių tautinė priespauda XIX amžiaus II –oje pusėje. Pirmieji periodiniai lietuvių leidiniai. Lietuvių tautinio atgimimo veikėjai XIX amžiaus II –oje pusėje. Politinė diferenciacija Lietuvoje XIX amžiuje - XX amžiaus pradžioje. Lietuviškos spaudos draudimo panaikinimas 1904 05 07. Pirmosios lietuvių politinės partijos. Didysis Vilniaus seimas ir lietuvių konferencija Vilniuje. Lietuvos raidos XX amžiaus pradžios bruožai. Lietuvos kultūrinio gyvenimo naujovės XX amžiaus pradžioje. Lietuva pirmojo pasaulinio karo metais (kaizerinės Vokietijos okupacija 1915 – 1918 metais). Svarbiausi Lietuvos Tarybos nutarimai. Pirmųjų Nepriklausomos Lietuvos Vyriausybių Veikla (iki Steigiamojo seimo). Kovos dėl Lietuvos Nepriklausomybės. Lietuvos taikos sutartis su Rusija (1920 07 12 ). Demarkacinės Lietuvos linijos su Lenkija. 1922 metų žemės reforma Lietuvoje. Lito įvedimas Lietuvoje. Lietuvos Respublikos konstitucijos. Lietuvos Respublikos Seimai (1920 – 1940 metais). Lietuviškų kraštų susigrąžinimas. Hymanso projektai Vilniaus krašto problemai spręsti (1920 – 1922 metai). Klaipėdos kraštas – autonominis Lietuvos Respublikos vienetas (1923 – 1939 metai). 1926 12 17 Valstybinis perversmas Lietuvoje. Autoritarinis rėžimas Lietuvoje (1926 – 1940 metai). Lietuvos visuomenė prieš valstybinį perversmą ir po jo. Lietuvos Respublikos pramonės ir žemės ūkio pagrindiniai pasiekimai (iki 1918 metų ir po 1918 metų). Socialinė ir ekonominė Lietuvos raida (1926 – 1940 metais). Lenkijos vyriausybės politika okupuotame Vilniaus krašte (1920 – 1939 metais). Vilniaus krašto okupacija ir aneksija. Lietuvos Respublikos pasiekimai (1918 – 1940 metais). 1938 – 1940 metais – Lietuvos tarptautinės komplikavimosi, atsitraukimų ir praradimų laikas. SSRS ultimatumas Lietuvai 1940 06 14. "Liaudies seimas". Lietuvių priešinimasis okupacijoms. Rezistencijos sąjūdis Lietuvoje 1944 – 1953 metais. Didžiausi trėmimai iš Lietuvos. LKP pirmieji sekretoriai – sovietinio rėžimo išlaikymo garantai. Disidentinės veiklos Lietuvoje svarbesnieji faktai.
Rodyti daugiau
Darbo tipas:Konspektai
Kategorija:
Apimtis:

30 psl.

Lygis:

12 klasė / kursas

Švietimo institucija:

Varėnos "Ąžuolo" vidurinė mokykla

Failo tipas:

Microsoft Word 59.58 KB

Atrask reikiamos informacijos šiame darbe!Atsisiųsti šį darbą