Lietuvos istorija (4)

www.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.lt
9.6
  (
2
atsiliepimai)
Atsisiųsti šį darbą
Aprašymas:
Seniausieji Lietuvos gyventojai. Baltų susidarymas. Baltai geležies amžiaus pradžioje. Baltų gentys II – X amžiuje. Seniausios rašytinės žinios apie baltus. Lietuvos valstybės formavimąsi XIII amžiuje. Ordinų įsikūrimas Pabaltijyje. Saulės mūšis. Durbės mūšis. Mindaugas. Lietuvos valstybės stiprėjimas XIII amžiuje. pabaigoje. Gedimino vidaus ir užsienio politika. Algirdas. Kęstutis. Jogaila ir Kęstučio nužudymas. Vytauto kova dėl valdžios. Krėvos sutartis. Unijos priežastys. Unijos sąlygos. Unijos pasekmės/reikšmė. Lietuvos krikštas. Krikščionybės įvedimo reikšmė. Vytauto ir Jogailos kova. Astravos sutartis. Vytauto valdžia. Vytauto užsienio politika. Vorkslos mūšis. Mūšio reikšmė ir pasekmės. Vytauto politika ir Žalgirio mūšis. Žalgirio mūšio reikšmė. Žemaitijos krikštas. 1418 metų žemaičių sukilimas. Melno taika. Vytauto asmenybė. LDK po Vytauto mirties. Kazimiero valdymas. 1447 metų privilegijos reikšmė. Aleksandro valdymas. Kazimiero valdymo reikšmė. I Lietuvos Statutas ir Albertas Goštautas. Švietimas XV – XVI amžiuje. Vilniaus universiteto įkūrimas. Lietuvių kalba ir raštas XVI amžiuje. Martynas Mažvydas. Abraomas Kulvietis. Stanislovas Svetkus Rapolionis. Architektūra ir dailė XIV – XVI amžiuje. Muzika ir teatras XV – XVI amžiuje. Valakų reforma. Valakų reforma kaime. Valakų reforma miesteliuose. Valakų reformos rezultatai. LDK padėties blogėjimas XVI amžiaus viduryje. Liublino unijos priežastys. Liublino unija. Liublino unijos sąlygos. Liublino unijos reikšmė. Gediminaičių dinastijos pabaiga. Steponas Batoras: vidaus politika. Steponas Batoras: užsienio politika. Livonijos karo pasekmės LDK. LDK kultūra ir švietimas XVII amžiuje. Materialinė ir dvasinė liaudies kultūra XVII amžiuje. Švietimas XVII amžiuje. Vilniaus universitetas XVII amžiuje. Neuniversitetinis mokslas XVII amžiuje. Albertas Vijūkas – Kojelavičus. Kazimieras Simonavičius (Semenavičius). Konstantinas Sirvydas. Mikalojus Daukša. Spaustuvės ir raštija XVII amžiuje. Muzika ir teatras XVII amžiuje. Architektūra ir dailė XVII amžiuje. Lietuvos bajorijos polonizacija XVII amžiuje. Bajorijos anarchija XVII – XVIII amžiuje. "Liberum veto" teisė. Šiaurės karo padariniai. Ūkinis ir politinis nuosmukis XVII amžiaus antroje pusėje. Žemės ūkis XVIII amžiuje. Valstiečių laisvės XVIII amžiuje. Rentos formos ir valstiečių kategorijos XVIII amžiuje. Miestai ir miesteliai XVIII amžiuje. A. Tyzenhauzas ir jo reformos. Pirmasis Lenkijos-Lietuvos padalijimas. Švietimas XVIII amžiuje. Vilniaus universitetas XVIII amžiuje. Raštija XVIII amžiuje. Klasicizmas dailėje ir architektūroje. Literatūra XVIII amžiuje. Kristijono Donelaičio "Metai". 1791 metų Gegužės 3 d. Konstitucija. Targovicos konfederacija ir II Respublikos padalijimas. 1794 metų sukilimas ir III Lenkijos-Lietuvos padalijimas. Lietuva Rusijos valdžioje. Napoleonas ir Lietuva. Napoleono karo padariniai. 1830 – 1831 metų sukilimas. Pralaimėjimo priežastys. Sukilimo reikšmė. Carizmo represijos. Baudžiavinės sistemos krizė. 1861 metų reforma. Vietiniai reformos ypatumai. Lietuvos tautinio atgimimo žadintojai. "Raudonųjų" ir "baltųjų" programos. 1863 metų sukilimas. Pralaimėjimo priežastys. Sukilimo pasekmės. Sukilimo vadai. Zigmas Sierakauskas. Antanas Mackevičius. Kostas Kalinauskas. Lietuvos tautinis sąjūdis XIX amžiaus II pusėje. Daraktoriai. "Aušra" (1883 – 1886). "Varpas" (1889 – 1905). "Tėvynės Sargas" (1896 – 1904). Lietuva XIX amžiaus pabaigoje – XX amžiaus pradžioje: žemės ūkis. Lietuva XIX amžiaus pabaigoje – XX amžiaus pradžioje: miestų ir teismų reforma. Lietuva XIX amžiaus pabaigoje – XX amžiaus pradžioje: pramonė. Lietuva XIX amžiaus pabaigoje – XX amžiaus pradžioje: susisiekimas ir ryšiai. Lietuva XIX amžiaus pabaigoje – XX amžiaus pradžioje: miestai. Partijų kūrimasis XIX amžiaus II pusėje. Spaudos draudimo panaikinimo reikšmė. Lietuva Pirmojo pasaulinio karo metais. Pastangos atkurti Lietuvos valstybę. Vilniaus konferencija ir Lietuvos Tarybos sudarymas. 1917 metų Gruodžio 11 d. aktas. 1918 metų vasario 16 d. aktas. Bandymas įvesti Tarybų valdžią Lietuvoje 1918–1919 metų Raudonosios armijos žygis į Lietuvą. Litbelo sukūrimas. Sovietų žlugimo priežastys. Lietuvos Respublikos kūrimasis 1918–1920 metais. Taikos sutartis su Sovietų Rusija. Kovos su bermontininkais. Kovos su lenkais ir Vilniaus aneksija. Lietuva 1920–1926 metais. Lietuva 1920–1926 metais: Steigiamasis Seimas. Lietuva 1920–1926 metais: žemės reforma. Lietuvos Respublikos konstitucija. Lietuva 1920–1926 metais: litas. Socialdemokratų ir liaudininkų valdymas. Lietuvos Respublikos pripažinimas de facto ir de jure. 1926 metų gruodžio 17d. valstybinis perversmas. Tautininkų valdymas (1926 – 1938 metų). Vilniaus konfliktas. Vilniaus kraštas: administravimas. Vilniaus kraštas: ekonomika. Vilniaus kraštas: etnokultūrinė padėtis. Vilniaus kraštas: visuomeninis gyvenimas. Lietuva 1939–1941 metais: Klaipėdos netektis. Lietuva 1939–1941 metais: slapti susitarimai. Lietuva 1939–1941 metais: savitarpio pagalbos sutartis. Lietuva 1939–1941 metais: ultimatumas. Lietuva 1939–1941 metais: "Liaudies vyriausybė". Lietuva 1939–1941 metais: liaudis ir liaudies priešai. Lietuva 1939–1941 metais: Liaudies seimas. Lietuva 1939–1941 metais: kiti liaudies seimo nutarimai. Lietuva 1939–1941 metais: rezistencija. Lietuva 1939–1941 metais: LAF. Holokaustas Lietuvoje. Hitlerinė okupacija: Laikinoji vyriausybė. Hitlerinė okupacija: militarinė valdžia. Hitlerinė okupacija: Laikinosios vyriausybės likvidavimas. Hitlerinė okupacija: civilinės valdžios sistema. Hitlerinė okupacija: ūkis. Hitlerinė okupacija: darbo jėga. Hitlerinė okupacija: kultūra. Hitlerinė okupacija: kariniai daliniai. Hitlerinė okupacija: Maskvos pogrindis. Hitlerinė okupacija: lietuvių rezistencija. Lietuva 1944–1953 metais: aneksinių institucijų atkūrimas. Lietuva 1944–1953 metais: konstitucinių institucijų antstatas. Lietuva 1944–1953 metais: okupuotos Lietuvos kompetencijos. Lietuva 1944–1953 metais: sovietizacijos procesas. Lietuva 1944–1953 metais: ūkio sovietizacija. Lietuva 1944–1953 metais: švietimas ir kultūra. Lietuva 1944–1953 metais: rezistencija. Visuomenės sovietizacija 1953–1990 metais. Žemės ūkio specializavimas. Pramoninio komplekso kūrimas. Švietimo sistema 1949–1990 metais. Mokslo ideologizavimas. Kultūrinis gyvenimas. Lietuvos sportas 1953–1990 metais. Komunistinė cenzūra ir asmens laisvė. Folklorinis ir kraštotyrinis judėjimas. Tremtiniai po 1953 metų. Pogrindinė rezistencija 1953–1990 metais. Katalikų bažnyčia ir sovietinis režimas. Atvira rezistencija sovietmečiu. Tautinis atgimimas: sąjūdis 1988–1990 metais. 1990 metų kovo 11 d. Nepriklausomybės aktas. Medininkai: kova dėl Nepriklausomybės. 1991 01 13: kova dėl Nepriklausomybės. 1991 metų rugpjūčio pučas ir Lietuva. Tarptautinis Lietuvos pripažinimas. Lietuvos diplomatija 1990–2000 metais. Lietuvos kariuomenės atkūrimas. SSRS kariuomenės išvedimas. Lietuvos Respublikos Konstitucija. Prezidento institucijos atkūrimas. Valstybės heraldikos atkūrimas. Politinės partijos. Lietuvos seimų raida. Lietuvos vyriausybių raida. Lietuvos savivalda. Lietuvos santykiai su kaimynais. Lietuva Pasaulyje. Lietuva ir Europos bendrija. Lietuva ir NATO. Pasaulio lietuvių bendrija. Lietuvos pilietybė. Tautinės mažumos. Lietuvos Respublikos sienos. Valstybės valdymo sistema. Valstybės administravimas. Privataus kapitalo atkūrimas. Žemės ir pramonės privatizavimas. Bankai ir piniginė sistema. Švietimo sistemos reforma. Kultūrinis gyvenimas. Lietuvos sportas.
Rodyti daugiau
Darbo tipas:Konspektai
Kategorija:
Apimtis:

103 psl.

Lygis:

12 klasė / kursas

Švietimo institucija:

Jurbarko r. Seredžiaus pagrindinė mokykla

Failo tipas:

Microsoft Word 171.05 KB

Atrask reikiamos informacijos šiame darbe!Atsisiųsti šį darbą