Socialinė psichologija (5)

www.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.lt
9.9
  (
1
atsiliepimai)
Atsisiųsti šį darbą
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
Aprašymas:
Socialinės psichologijos objektas. Socialinių poreikių specifika. Poreikių įsisąmoninimo problema. Poreikių redukcionizmo reiškinys. Siekių poreikis. Jo prieštaringumas. Sėkmės atributai. Spaudimas pasiekti ir nesėkmės baimė. Rizikos psichologija. Vertybinės orientacijos ir siekių poreikis Daugiaplanė motyvacija. Motyvų konfliktas. Vertybių konfliktų problema. Trukdymo sau psichologija. Trukdymas sau ir gynyba. Socialinio vaidmens samprata. Socialinio vaidmens etapai. Vaidmens apibrėžtumo problema. Socialinio vaidmens ir bendravimo ryšys. Vaidmenų konfliktas ir jo sprendimo strategijos. Socialinio suvokimo samprata. Socialinis kategorizavimas. Žmogaus socialinio dirgiklio ypatumai. Reagavimo įsisąmoninimas. Viešasis ir privatusis Aš. Prožektoriaus efektas. Įvaizdžio kūrimas ir valdymas. Socialinis pageidaujamumas. Prisistatymas ir jo strategijos. Gynybiškumas prisistatant. Demonstravimosi elgsena ir jos motyvacija. Grėsmė įvaizdžiui. Įvaizdžio nerimas, įvaizdžio gelbėjimas. Produktai ir įvaizdis. Išoriniai atributai ir išplėstasis Aš. Išorinių atributų ir vertybių santykis. Atgalinis ryšys, jo atribucija. Demagogijos efektas. Elgesio tikrinimas. Jo lygiai. Informacija ir socialinis suvokimas. Informaciniai požymiai, jų prioritetai. Konfliktinė informacija. Prieštaringos informacijos sprendimo būdai. Informacijos vertinimas. Stebėtojų įtaka informacijos vertinimui. Vertinimo laukimo nerimas. Teigiamos ir neigiamos informacijos įtaka. Vertinimo sąlygiškumas. Vertinimo kriterijai. Dodge socialinės informacijos apdorojimo modelis. Stereotipiniai vertinimai. Netiesioginio stereotipizavimo reikšmė prognozuojant asmens savybes. Suvokiančio asmens įtaka socialiniam suvokimui. Kognityvinio stiliaus samprata. Nuostatos įtaka socialiniam suvokimui: Pigmaliono efektas. Suvokiamojo savybės. Požymis – kategorija socialiniame suvokime. Metaforinis apibendrinimas. Bendravimo įtaka socialiniam suvokimui. Aureolės efektas. Konteksto įtaka socialiniam suvokimui. Kauzalinės atribucijos teorijos prielaidos. Pagrindiniai kauzalizmo principai. Priežastingumo lokusas. Atribucijos ir asmenybės laisvės problema. Priežasčių pastovumas, kintamumas, kontrolė. Atribucijos darymo būdai. Priežasties adekvatumas, svoris. Unikalumas, nuoseklumas, apibrėžimas darant atribucinius sprendimus. Neigimo ir padidinimo principas atribucijose. Neteisingo sutikimo efektas. Sėkmės atribucija. Užduoties sunkumas, sėkmė ir gabumų atribucija. Nesėkmės poveikis motyvacijai. Nesėkmės atribucija ir įvaizdžio gelbėjimas. Vidinis grupės favoritizmas. Atsakomybės atribucija. Ketinimų atribucija. Taikomieji atribucijos teorijos aspektai. Priskiriamų ir faktiškų elgesio motyvų santykis. Savęs vertinimas ir Aš vaizdas. Naiviojo realizmo ir savęs vertinimo ryšys. Socialinis palyginimas, jo kryptys. Aš vaizdo formos. Bazinis Aš. Aš vaizdo turinys. Savęs aukštinimo ir Aš nuoseklumo teorijos. Hierarchinis Aš vaizdo modelis. Aš vaizdo segmentacija ir integracija. Stigmos samprata. Stigmatizavimas. Vengimo grupės. Stigmatizuotųjų identiškumas. Destigmatizacija. Identiškumo samprata. Identiškumo paieška, užbaigtumas, užbaigtumo simboliai. Iššūkis ir grėsmė identiškumui. Totalitarinis ir Panteono Aš. Nuostatos samprata. Nuostata ir suvokimas. Nuostatos komponentai. Nuostatos centriškumas. Informacijos šaltinio prestižas ir nuostatos kitimas. Siuntėjo ketinimų, patikimumo suvokimas ir nuostatos kitimas. Informacinis libiškumas ir nuostatos kitimas. Informacijos vienpusiškumas – abipusiškumas ir nuostatos kitimas. Verbavimo psichologija. Bumerango efektas. Kalbos įtaka nuostatoms. Kojos duryse ir užtrenktų durų metodai. Pliuralistinis nežinojimas. Apeliacijos keičiant nuostatas. Emocinė, baimės apeliacijos. Vaidmenų atlikimas ir nuostatų kitimas. Elgesio komponento keitimas nuostatoje. Grupė ir nuostatų kitimas. Kognityvinio disonanso teorija, jos empirinis pagrindimas, privalumai ir trūkumai. Vertybinės orientacijos, jų reguliuojančioji funkcija. Vertybių konfliktas. E.Fromm vertybinių orientacijų samprata. Komunikacija, informacijos kodavimas. Verbalinis, akustinis informacijos kanalai. Verbalizavimas. Daugiaplaniai priėmėjai. Empatija, jausmo identifikavimas. Empatijos sužadinimas, ugdymas. Empatija slopinantys veiksniai. Prieraišumo samprata. Funkciniai prieraišumo modeliai. Ainsworth prieraišumo interpretacija. Bendravimas sąveikos aspektu. Socialinis tinklas. Konformizmas, jį nulemiantys veiksniai. Mažumos įtaka daugumai. Socialinė įtaka, jos priemonės. Manipuliavimas žmonėmis, makiavelizmas. Teisingumo psichologija. Paskirstymo, atstatymo, eigos teisingumas. Socialinių mainų teorija. Socialinė kaina. Panašumas ir bendravimas. Byrne metodas. Asimiliacijos efektas. F. Heider panašumo ir bendravimo teorija. Atsiribojimas, skirtumų pabrėžimas. Priklausomumas bendraujant. Priklausomumo požymiai. Priklausomumas ir įsipareigojimas. Mikelandželo efektas. Priklausomumas instinktų ir išmokimo teorijos požiūriu. Instrumentinė ir emocinė priklausomybė. Simbiozė. Asimetrinė priklausomybė. Savarankiškumas, jį skatinantys ir slopinantys veiksniai. Saitų samprata. Dominavimas-paklusimas. Dominavimas ir pranašumas, jo siekimo būdai. Atsiskleidimas, jo funkcijos. Kognityviniai slaptumo aspektai. Artumo samprata. Artumo baimė. Psichologinis atstumas, jo palaikymo būdai. Artumo dilema. Idealizavimas, idolo poreikis. Idealizavimo mažėjimo priežastys. Tarpasmeniniai konfliktai, juos skatinančios ir slopinančios priežastys. Prestižas ir tarpasmeniniai konfliktai. Rungtyniavimo konfliktas. Pavydo psichologija. Konflikto konstruktyvumo prielaidos. Emocinis priėmimas – atmetimas. Saugos poreikio vieta šiuose procesuose. Pritarimo mitas. Emocinis atmetimas ir agresija. Atmetimas ir atsiribojimas. Emocinio priėmimo į grupę ypatumai. Emocinio priėmimo sąlyginumas. Informacinis emocinio priėmimo – atmetimo aspektas. Jautrumo atmetimui samprata. Priėmimo-atmetimo maskavimas. Priėmimo-atmetimo atribucijos. Grupės samprata. Referentinė grupė. Grupės nario identiškumas. Socialinė kategorizacija. Kryžminė kategorizacija. Asmens ir/ar grupės identifikacija. Grupės norma. Grupės sutelktumas, jį nulemiantys veiksniai. Asmenybės statusas grupėje. Jį nulemiantys veiksniai. Įveikos samprata. Įveikos strategijos. Įveikos stilius. Aplinkos kontrolė. Išmoktas bejėgiškumas.
Rodyti daugiau
Darbo tipas:Konspektai
Kategorija:
Apimtis:

45 psl.

Lygis:

3 klasė / kursas

Švietimo institucija:

Failo tipas:

Microsoft Word 120.33 KB

Atrask reikiamos informacijos šiame darbe!Atsisiųsti šį darbą