Šperos.lt > Matematika > Geometrija > Geometrijos namų darbai
Geometrijos namų darbai

(4 darbai)

Analizinė geometrijaDuotas tetraedras, kurio viršūnės yra taškuose A1; A2; A3; A4. Rasti briaunos A1 A2 ilgį. Rasti kampą tarp A1 A2 ir A1 A3. Rasti briaunos A1 A4 lygtį. Rasti sienos A1; A2; A3 lygtį. Rasti kampą tarp briaunos A1; A2 ir sienos A1; A2;A3. Rasti aukštinės, nuleistos iš viršūnės A4 į sieną A1,A2,A3 ilgį. Rasti aukštinės, nuleistos iš viršunės A4 į siena A1; A2; A3 lygtį. Rasti trikampio plotą. Rasti tetraedro tūrį. Skaityti daugiau
Apskritimas. Skritulys (2)Matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikros reikalavimai. Sąvokos. Teorija su pavyzdžiais. Rekomenduojami uždaviniai. Skaityti daugiau
Daugiakampiai (2)PowerPoint pristatymas. Daugiakampiai. Apibrėžimas. Teorema. Įrodymas. Daugiakampių panašumas. Lygiagretainiai. Lygiagretainio požymiai. Lygiagretainio ploto formulės. Stačiakampis. Rombas. Kvadratas. Trapecija. Skaityti daugiau
Trikampiai. Trikampių rūšys. Trikampių elementaiTrikampis. Trikampio plotas. Trikampio vidurinė linija. Trikampio aukštinės. Trikampio pusiaukraštinės. Trikampio pusiaukampinės. Lygiašonis trikampis. Trikampio nelygybė. Trikampio priekampis. Panašių trikampių plotai ir perimetrai. Stačiojo trikampio plotas. Lygiakraštis trikampis. Trikampio plotas. Uždaviniai. Stačiojo trikampio statiniai lygūs 3m ir 4m. Raskite stačiojo kampo pusiaukampinės, išvestos iš stačiojo kampo, ilgį. Stačiojo trikampio pusiaukampinė dalija statinį į 4cm ir 5cm atkarpas. Apskaičiuokite trikampio perimetrą. Trikampio kraštinių ilgiai 11,12,13. Raskite į ilgiausią kraštinę nubrėžtos pusiaukraštinės ilgį. Stačiojo trikampio įžambinė 25 cm, o vienas statinis – 7 cm. Raskite trikampio plotą ir aukštinę, išvestą įžambinę. Dvi trikampio kraštinės lygios 16cm ir 10cm, o kampo tarp jų kosinusas lygus 0,8. Apskaičiuokite trikampio: Perimetrą. Plotą. Raskite stačiojo trikampio kraštines, jei statinių ilgių santykis lygus, o statinių ilgių sandauga 240. Trikampio aukštinė, kurios ilgis lygus 24 cm , išvesta į 42cm ilgio kraštinę ir dalija ją santykiu 5:16. Apskaičiuokite trikampio perimetrą. Sprendimai. Skaityti daugiau