Geometrija

(44 darbai)

Analizinė geometrijaDuotas tetraedras, kurio viršūnės yra taškuose A1; A2; A3; A4. Rasti briaunos A1 A2 ilgį. Rasti kampą tarp A1 A2 ir A1 A3. Rasti briaunos A1 A4 lygtį. Rasti sienos A1; A2; A3 lygtį. Rasti kampą tarp briaunos A1; A2 ir sienos A1; A2;A3. Rasti aukštinės, nuleistos iš viršūnės A4 į sieną A1,A2,A3 ilgį. Rasti aukštinės, nuleistos iš viršunės A4 į siena A1; A2; A3 lygtį. Rasti trikampio plotą. Rasti tetraedro tūrį. Skaityti daugiau
Analizinė geometrija (2)Elipsės apibrėžimas ir kanoninė lygtis. Elipsės kanoninė lygtis. Elipsės forma. Elipsės ekscentricitetas. Elipsės židininiai spinduliai. Elipsės liestinės ir normalės. Optinė elipsės savybė. Elipsės poliarė. Elipsės diametrai. Elipsės sujungtiniai diametrai. Elipsės židiniai ir direktrisės. Hiperbolės apibrėžimas. Kanoninė hiperbolės lygtis. Hiperbolės forma. Hiperbolės asimptotės. Hiperbolės židininiai spinduliai. Hiperbolės liestinės ir normalės. Hiperbolės optinė savybė. Hiperbolės poliarės. Hiperbolės diametrai. Hiperbolės sujungtiniai diametrai. Hiperbolės židiniai ir direktrisės. Skaityti daugiau
Analizinė geometrija (3)Tiesė plokštumoje. Bendroji tiesės lygtis. Kryptinė tiesės lygtis. Per du taškus einančios tiesės lygtis. Kampas tarp tiesių. Tiesių lygiagretumo ir statmenumo sąlygos. Taško atstumas iki tiesės. Antros eilės kreivės. Apskritimas. Elipsė. Hiperbolė. Parabolė. Plokštuma. Plokštumos, einančios per tašką ir statmenos vektoriui, lygtis. Bendroji plokštumos lygtis. Plokštumos, einančios per tris taškus, lygtis. Plokštumos, einančios per tašką ir lygiagrečios dviems vektoriams, lygtis. Plokštumos, einančios per du taškus ir lygiagrečios vektoriui, lygtis. Kampas tarp plokštumų. Plokštumų lygiagretumo ir statmenumo sąlygos. Taško atstumas iki plokštumos. Tiesės parametrinės ir kanoninės lygtys. Tiesės, einančios per du taškus, lygtys. Lygtys tiesės, duotos dviejų plokštumų susikirtimu. Kampas tarp tiesių. Tiesių lygiagretumo ir statmenumo sąlygos. Plokštuma ir tiesė erdvėje. Tiesės ir plokštumos tarpusavio padėtis erdvėje. Kampas tarp tiesės ir plokštumos. Tiesės ir plokštumos lygiagretumo ir statmenumo sąlygos. Skaityti daugiau
Apskritimas ir skritulysMatematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikros reikalavimai. Sąvokos. Apskritimo ilgis ir skritulio plotas. Apskritimo kirstinės ir liestinės sąryšis. Įbrėžtiniai ir centriniai kampai. Lanko ilgis, skritulio išpjovos ir nuopjovos plotas. Įbrėžtas į trikampį apskritimas ir apibrėžtas apie trikampį apskritimas. Įbrėžtas į apskritimą daugiakampis ir apibrėžtas apie apskritimą daugiakampis. Skaityti daugiau
Apskritimas ir skritulys (2)PowerPoint pristatymas. Apskritimas. Skritulys. Apskritimo lygtys. Apskritimo ir tiesės tarpusavio padėtis. Tiesė kerta apskritimą. Tiesė liečia apskritimą. Tiesė šalia apskritimo. Apskritimo ir kampo tarpusavio padėtis. Centrinis kampas. Įbrėžtinis kampas. Įbrėžtinio ir centrinio kampo savybė. Įbrėžtinių kampų savybės. Įbrėžtinis ir apibrėžtinis apskritimai. Įbrėžtinis apskritimas. Apibrėžtinis apskritimas. Skritulio išpjova ir nuopjova. Dviejų apskritimų tarpusavio padėtis. Apskritimai gali kirstis Apskritimai gali liestis iš išorės. Apskritimai gali liestis iš vidaus. Apskritimai gali nesikirsti. Uždavinys. Sprendimas. Skaityti daugiau
Apskritimas. SkritulysApskritimas. Apskritimo ilgis. Apkritimo ir tiesės tarpusavio padėtys. Dviejų kirstinių savybė. Kirstinės ir liestinės savybė. Apskritimo ir kampo tarpusavio padėtys. Įbrėžtinis ir apibrėžtinis apskritimai. Skritulys. Išpjova. Nuopjova. Uždaviniai. Skaityti daugiau
Apskritimas. Skritulys (2)Matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikros reikalavimai. Sąvokos. Teorija su pavyzdžiais. Rekomenduojami uždaviniai. Skaityti daugiau
Apskritimas. Skritulys (3)PowerPoint pristatymas. Matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikros reikalavimai. Sąvokos. Apskritimo ilgis ir skritulio plotas. Apskritimo kirstinės ir liestinės sąryšis. Įbrėžtiniai ir centriniai kampai. Lanko ilgis, skritulio išpjovos ir nuopjovos plotas. Įbrėžtas į trikampį apskritimas ir apibrėžtas apie trikampį apskritimas. Įbrėžtas į apskritimą daugiakampis ir apibrėžtas apie apskritimą daugiakampis. Skaityti daugiau
Apskritimas. Skritulys (4)PowerPoint pristatymas. Apskritimas. Apskritimo centras. Apskritimo styga. Apskritimo spindulys. Apskritimo skersmuo. Skritulys. Apskritimas ir skritulys buityje. Skaityti daugiau
Apskritimo lygtisPowerPoint pristatymas. Apskritimas. Spindulys. Styga. Skersmuo. Apskritimo ilgis. Skritulio plotas. Skaityti daugiau
Apskritimų geometrijaĮbrėžtiniai ir apibrėžtiniai daugiakampiai. Taisyklingieji daugiakampiai. Užduotys ir sprendimai. Skaityti daugiau
Constructive Solid Geometry (CSG) RenderingDarbas anglų kalba. Abstract. Description. Z-Buffer Intersection using the z and stencil buffers. Subtraction sequence for two objects. SCS algorithm. Voxelization. Swiss Cheese Model. CSG timing results. Conclusion. Skaityti daugiau
DaugiakampiaiDaugiakampiai. Daugiakampis. Kvadratas. Stačiakampis. Trikampis. Trikampio plotas. Pitagoro teorema. Trikampio pusiaukraštinės, pusiaukampinės ir aukštinės. Keturkampis. Lygiagretainis. Rombas. Trapecija. Skaityti daugiau
Daugiakampiai (2)PowerPoint pristatymas. Daugiakampiai. Apibrėžimas. Teorema. Įrodymas. Daugiakampių panašumas. Lygiagretainiai. Lygiagretainio požymiai. Lygiagretainio ploto formulės. Stačiakampis. Rombas. Kvadratas. Trapecija. Skaityti daugiau
Erdvės geometrija ir tyrimo uždaviniaiTiesių nagrinėjimas. Dviejų tiesių tarpusavio padėtis erdvėje. Kampas tarp prasilenkiančių tiesių. Tiesė ir plokštuma erdvėje. Dviejų plokštumų tarpusavio padėtis. Kampas tarp plokštumų. Kubas. Taisyklingoji šešiakampė prizmė. Tetraedras. Kūgis. Nupjautinė piramidė. Nupjautinis kūgis. Tyrimo uždaviniai. Kur tiesa? Dirichlė principas. Kraštinio elemento metodas. Išvados. Įvadas. Skaityti daugiau
Figūros analizė: trapecijaApibrėžimas. Išskirtinės savybės. Trapecijų rūšys. Lygiašonė trapecija. Stačioji trapecija. Kreivinė trapecija. Trapecijos savybės. Trapecijos vidurio linija, perimetras, plotas. Skaityti daugiau
Figūrų panašumasĮvadas. Sąvoka. Proporcingumas. Trikampių panašumas. Daugiakampių panašumas. Talio teorema. Trikampio vidurinė linija. Trapecijos vidurinė linija. Atkarpos dalijimas pusiau. Išvados. Skaityti daugiau
Fraktalai. Gamtos geometrijaPowerPoint pristatymas. Kas yra fraktalai? Apibrėžimas ir savybės. Kai kurių fraktalų konstravimas. Koch snaugė. Sierpinskio trikampis. Mandelbrot aibė. Fraktalų istorijos epizodai. Fraktalų teorijos šaknys. Fraktalai gamtoje. Chaosas. Duomenų kompresija. Skaityti daugiau
GeometrijaKaip prasideda geometrija. Taškai, tiesės, atkarpos. Kampai. Figūros. Trikampiai ir tiesės. Lygiašonis trikampis. Trikampių lygumo požymiai. Trikampių lygumo požymių taikymas. Lygiagrečios tiesės. Lygiagrečių tiesių savybių taikymas. Trikampių panašumas. Kampų ir kraštinių sąryšiai trikampyje. Trikampio ploto formulės. Daugiakampiai. Iškilieji ir neiškilieji daugiakampiai. Lygiagretainis ir jo savybės. Stačiakampis, rombas ir kvadratas. Trapecija. Apskritimas ir skritulys. Apskritimo stygos ir liestinės. Apskritimai ir daugiakampiai. Taisyklingieji daugiakampiai. Skaityti daugiau
Geometrija (2)Apie lygiagretainį. Apie trapeciją. Apie apskritimą ir jo spindulį. Apie apskritimo liestines. Architas Trentietis. Apie trigonometrinę kilmę. Apie trigonometrines lenteles. Apie trigonometrines funkcijas ir trigonometrijos raida. Apie kampų ir lankų matavimą. Apie trigonometrinių funkcijų grafikus. Apie įbrėžtinius kampus. Hipokratas Chijietis. Apie taisyklinguosius daugiakampius. Apie apskritimo ilgį ir skritulio plotą. Archimedas. Apie prizmę ir gretasienį. Apie piramidę ir jos tūrį. Apie kūgį. Apie rutulį. Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau