Šperos.lt > Kita > Kita analizės
Kita analizės

(3 darbai)

Babtų miestelio plėtros analizėĮvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo objektas. Metodika. Babtų kilmė, buvusios ir esamos funkcijos. Topografiniai ir hidrografiniai bruožai. Demografiniai pokyčiai metams bėgant. "Miesto gyvavimo ciklai". Babtų miestelio plėtros laiko skalė. Miestelio plėtros planai. Svarbiausios miestelio problemos. Babtų miestelio simboliai. Miestelio ateities vizija. Skaityti daugiau
Daugialypės tiesinės regresijos modelisEkonometrika. Daugialypinės regresijos modelis. Standartizuotų regresijos koeficientų ß reikšmės. Trimatės tiesinės regresijos įvertinimo rezultatai. Trimatės regresijos modelio įverčio reikšmės. Standartizuoto regresijos modelio perskaičiavimas. Tiesinės regresijos modelio įvertinimo rezultatai. Tiesinės regresijos modelio įverčių reikšmės. Dvimatės regresijos modelio koeficientų įverčių apskaičiavimas. Dalinės koreliacijos koeficientų apskaičiavimas. Dalinės koreliacijos koeficientų apskaičiavimas. Liekamųjų paklaidų dispersijų analizė. Priklausomo kintamojo reikšmių ir liekamosios paklaidos reikšmių apskaičiavimas. Pasikliautinųjų intervalų grafikas. Liekamųjų paklaidų grafikas. Prognozuojamos y0 reikšmės apskaičiavimas. Skaityti daugiau
Neuronų tinklaiĮvadas į dirbtinius neuronų tinklus. Dirbtinių neuroninių tinklų veikimas. Tinklo pritaikymas duomenims. Išvesties duomenų skaičiavimas susikirtimo taške. Pusiausvyros koeficientų inicijavimas. Ryšys tarp tiesinės ir logistinės regresijų. Išankstinis duomenų apdorojimas. Modelio aiškinimas. Atgalinis klaidų plitimas. Klasifikuojant įvykius pagal sunkumą. Bandant išvengti perpildymo. Naudojant išvestis spėjimams ir klasifikavimui. Neuroninių tinklų privalumai ir trūkumai. Skaityti daugiau