Medžiagotyros testai

(4 darbai)

Medžiagotyra (18)40 klausimų testas iš medžiagų mokslo. Kurie iš išvardintų metalų yra retieji metalai. Kurio metalo lydiniai yra vadinami juodaisiais. Medžiagos, kurių atomai erdvėje išsidėstę chaotiškai, netvarkingai vadinamos. Kuris iš šių teiginių neteisingas. Kelių tipų elementariųjų gardelių yra gamtoje. Kaip vadinamas metalai kuriame yra mažiau kaip 99% pagrindinio metalo. Negrįžtamas gaminio matmenų ir formos pakitimas yra. Šaltai deformuojant metalus vyksta. Medžiagos savybė, veikiant išorinėms jėgoms priešintis deformacijai ir suirimui. Medžiagos savybė priešintis dinaminei apkrovai. Būsena, kurioje susidaro nauji, lygiaašiai grūdeliai. Kas yra plastinė deformacija. Ar lenkiant atsiranda tamprioji ir plastinė deformacija. Kas yra dislokacija. Lenkimo zonoje išoriniai sluoksniai yra. Kaip vadinamas procesas kai ruošinys išspaudžiamas iš uždaros ertmės pro matricoje esančia skylę. Kaip yra vadinama viršutinė lydinių būsenos diagramų linija. Kokios gali būti eutektikos. Kokia spalva yra dažomi modeliai skirti ketaus liejiniams. Kokios užlaidos paliekamos plieniniams lydiniams. Koks turi būti elektrodo pasvirimo kampas į gaminį. Suvirinant pagrindinio metalo įvirinimo gylis turi būti ne mažesnis kaip. Tiesioginis poliškumas bus tuomet, kai. Kaip vadinamas pagal suvirinimą konstrukcinis plienas, kai jame anglies yra iki 0,3%. Ką reiškia šio elektrodo ( EN499-E46 3 1Ni B 54 H5) žymėjime raidė B. Didinant lanko įtampą. Kaip vadinamas plienas kuriame yra daugiau kaip 10 % legiravimo elementų. Kaip vadinamas anglinis plienas kuriame yra daugiau kaip 0,6% C. Kiek yra anglies plokšteliniame perlite eutektoidiniame pliene. Kas yra feritas. Kaip vadinamas plienas kurį sudaro feritas ir perlitas. Kokios priemaišos yra vadinamos paslėptomis. Kiek procentų anglies gali būti pliene. Kiek procentų sieros yra labai geros kokybės pliene. Kokie aliuminio lydiniai yra stipriausi. Kokia yra minkštųjų lydmetalių lydimosi temperatūra. Kiek procentų legiruojančių elementų turi vidutiniškai legiruoti plienai. Kokiais elementais geležis nelegiruojama. Koks elementas skatina metalo grūdelių augimą. Kas yra alotropija. Skaityti daugiau
Medžiagų mokslas (11)45 klausimų testas su teisingais atsakymais. Paaiškinimai. Skaityti daugiau
Medžiagų mokslas (7)20 klausimų medžiagų mokslo testas su teisingais atsakymais. Skaityti daugiau
Medžiagų mokslas (8)45 klausimų medžiagų mokslo testas. Kaip keičiasi šaltai deformuoto metalo stiprumas ir kietumas? Kokios yra pagrindinės deformacijų rūšys? Kokioje temperatūroje apytiksliai prasideda paprasto metalo rekristalizacijos procesas? Metalo grūdeliai po rekristalizacijos palygint su priešrekristalizaciniais tampa? Nuo ko iš pateiktų veiksnių priklauso rekristalizacija? Kaip vadinasi procesas kai iš skystos būsenos atsiranda ir auga kristalai? Kokios struktūros metalo mechaninės savybės yra geresnės? Kas yra dedama į išlydytą metalą, kad susidarytų smulkiagrūdė struktūra? Nuo kur realiomis sąlygomis dažniausiai pradeda kristalizuotis metalas? Kokios turi būti užuomazgų gardelės, kad galėtų susidaryti dendritai? Kokio stingimo plienas yra blogiausios kokybės? Kas pagrindinai nulemia plieno mechanines ir technologines savybes? Kaip yra vadinamas netolygus cheminių elementų pasiskirstymas kristalizacijos metu? Kokios užlaidos turi būti paliekamos plieno lydiniams? Kokia spalva yra dažomi modeliai skirti ketaus liejiniams? Kokios koncentracijos lydinys geriausiai tinka liejimui? Kiek procentų anglies gali būti pliene? Kaip yra vadinama viršutinė lydinių būsenos diagramų linija? Kokios gali būti eutektikos? Kaip vadinama tirpumo lydinių būsenos diagrama, kurios komponentai vienas kitame neribotai tirpsta skystoje būsenoje, ribotai – kietoje? Kokios koncentracijos yra Fe-C lydinių būsenos diagramos plieno eutektika? Iš ko susideda plieno eutektinės koncentracijos lydinys? Iš ko susideda ketaus eutektinės koncentracijos lydinys? Kokios Fe-C lydinių priemaišos yra kenksmingos? Kokios priemaišos yra vadinamos pasleptomis? Iš kokių elementų susideda žalvaris? Kokia yra maksimali cinko koncentracija žalvaryje? Kokios koncentracijos žalvaris yra vadinamas tambuku? Kokie aliuminio lydiniai yra stipriausi? Kokia yra minkštųjų lydmetalių lydimosi temperatūra? Koks elementas skatina metalo grūdelių augimą? Kiek procentų legiruojančių elementų turi vidutiniškai legiruoti plienai? Kiek procentų nikelio yra konstrukciniuose plienuose? Koks yra plieną austenizuojantis elementas? Kokiais elementais dažniausiai yra legiruojama geležis? Skaityti daugiau