Medžiagotyros šperos

(29 darbai)

Material science (2)Darbas anglų kalba. Medžiagotyra. Introduction. Types of materials. Structure-property-processing relationship. Environmental effects on material behaviour. The chemical bonding of atoms. The crystal structure of metals and dendritic solidification. Polymorphism. The tensile test. Impact test. The detection of surface cracks. Wrought materials. Eutectics. Solid solutions. Equilibrium diagrams. Types of equilibrium diagrams. Steel-making. Cast iron-making. Classification of steels. The composition of cast iron. The Influence Of Cooling Rate On The Properties of a Cast Iron. Ordinary cast irons. High duty cast irons. Malleable cats irons. Alloy cast irons. Constructions steels. Tool & die steels. Stainless steel. Sintered tool materials. Alloy steel & teir characteristics (russian standart). Normalising. Annealing. Principles of hardenning. Solid, liquid and gaseous hardening. Heat-treatment after carburizing. Nitriding. Carbonitring. Ionitriding. Flame-hardening. Induction-hardening. Quality control of heat treated articles and tools (finished products). Melting furnaces. Sand casting. Die casting. Investment casting. Centrifugal casting. Hot working. Cold working. The cutting process. Cutting tool materials. Machinability. Single point machining. Abrasive machining and finishing. Non-traditional machining processes. Soldering and brazing of metals. Fusion welding of metals. Gas welding. Pressure welding of metals. The welding of plastics. Forming of thermoplastics. Forming of thermosets. Ceramics and cermets. Forming of clay ceramics. Sintering. Manufacture of glass. Skaityti daugiau
Material science (3)Darbas anglų kalba. Medžiagų mokslas. Carbon steel. Cast iron. Grey cast iron. Malleable cast iron. Ductile cast iron. Kinds of heat treatment. Heat treatment of alloys undergoing no phase transformations in solid state. Stress-relieve annealing. Recrystalization annealing. Diffusion annealing (homogenizing). Heat treatment of steels with eutectoid transformation. Transformations in steels during heating in austenite state. Transformations of austenite at different degrees of supercooling. Principal kinds of steel heat treatment annealing of steels. Normalizing of steels. Hardening of steels. Hardening capacity and hardenability. Tempering of hardened steels. Chemical heat treatment of metals and alloys. Steel carburizing (cause hardening). Nitriding of steel. Carbonitriding of steel. Alloyed steels. Grading of alloyed steels. Effects of alloying elements on mechanical properties of steels. Structural alloyed steels. Alloyed steels of normal and elevated static strength. High-strength alloyed steels. Medium-carbon steels strengthened by thermomechanical treatment. Metastable austenitic steels. Spring steels. Bearing steels. Corrosion and corrosion-resistant steels. Tool alloyed steels. Alloyed steels for cutting tools. Low–alloyed tool steels. Steels for measuring tools. Steels for plastic-working tools. Designation of steels according to standard DIN 10027. Non-ferrous alloys. Copper and its alloys. Aluminium and its alloys. Deformable aluminium alloys. Casting aluminium allovs. Magnesium and its alloys. Titanium and titanium alloys. Tin and lead alloys. Principles of non-ferrous metal alloys grading according to DIN standard. Composite, powder and non-metal materials. General characteristic and classification of composites. Dispersion-strengthened (particulate) composites. Fibrous composite materials. Non-metallic-base composite materials. Metallic-base composite materials. Sintered hard alloys. Polymers and plastics. Structure of polymers. General characteristic and classification of plastics. Mechanical properties of thermoplastic materials. Mechanical properties of thermosetting plastics. Rubber. Glases. Ceramics. Refrigeration treatment. Surface hardening. Skaityti daugiau
Material science (4)Medžiagų mokslo paruoštukė anglų kalba. Types of materials. Structure-property-processing relationship. Environmental effects on material behavior. The chemical banding of atoms. The crystal structure of metals and dendritic solidifications. Polymorphism. The tensile test. Hardness test. Impact test. The detection of surface cracks. The detection of internal defects. Eutectics. Solid solutions. Intermetallic compounds. Equilibrium diagrams. Types of equilibrium diagrams. Cast-iron making. Steel making. The structure of plain carbon steel. Classification of steel. Carbon steels, their characteristics. The composition of cast iron. The influence of cooling rate on the properties of a cast iron. Ordinary cast iron. High duty cast irons. Malleable cast irons. Alloy cast irons. Constructional steels. Tools and die steels. Stainless steel. Sintered tool materials. Heat resisting steels. Magnetic alloys. Alloy steels and their characteristics (Russian standard). Normalising. Annealing. Principles of hardening. Tempering. Solid liquid and gaseous hardening. Heat-treatment after carburising. Nitriding. Carbonitriding. Ionitriding. Flame-hardening. Induction-hardening. Quality control of heat treated articles and tools (finished products). Melting furnaces. Sand casting. Die casting. Investment casting. Centrifugal casting. Hot working. Cold working. The cutting processes. Chip formation. Cutting tool materials. Machinability. Single point and multi point machining. Abrasive machining and finishing. Non-traditional machining processes. Soldering and blazing of metals. Fusion welding of metals. Gas welding. Pressure welding of metals. The welding of plastics. Forming of thermoplastics. Forming of thermosets. Ceramics and cermets. Forming of clay ceramics. Sintering. Manufacture of glass. Engineering uses of timber. Asbestos and its derivates. The choice of materials and processes. Skaityti daugiau
Medienotyra (3)Medienos ypatumai. Šakos klasifikuojamos pagal 6 požymius. Stiebo formos ydos: kreivumas, nuolaibis, kambliškumas, ovalumas, prieaugos, rožė, kino ūsai. Reaktinga mediena atsiranda arba veikiant svorio jėgai, sukeliančiai hormonų, stimuliuojančių (arba slopinančių augimo) procesus, persigrupavimą, arba veikiant vėjo apkrovoms, augimo įtempiams ir pan. Tariamasis branduolys. Sakingoji mediena (sakotumas). Apaugusioji žievė (pranara). Medienos puvimas. Pelėsiai. Balanos grybinai atspalviai. Balanos puvinys. Vabzdžių išgraužos. Medienos patvarumas. Medienos cheminės savybės. Skaityti daugiau
MedžiagotyraAtomo sandara. Elementariosios dalelės. Tarpatominiai ryšiai. Joninis ryšys. Kovalentinis ryšys. Koordinacinis skaičius (ryšys). Metalinis ryšys. Tarpmolekulinis ryšys. Kristalų sandara ir pagrindiniai parametrai. Kristalų klasės. Metalų kristalai. Kristalitai polimeruose; kristalinės ir amorfinės medžiagos. Metalų kristalai. Kompozicinės medžiagos. Dispersiškai sustiprintos medžiagos. Dalelėmis sustiprinta medžiaga. Medžiagų irimas. Temperatūros įtaka plastiškumui. Tamprioji ir plastiškoji medžiagų elgsena. Įtempimai ir deformacijos. Tamprumo modulis. Plastinis takumas. Dislokacijos. Difuzija. Savybių ir sudėties valdymas. Medžiagų sandara ir jų formavimas. Fazių ir mišinių taisyklės. Statybinių medžiagų įvairovė. Statybinių medžiagų senėjimas. Statybinių medžiagų parinkimo kriterijai. Ekonomiškas medžiagų parinkimas. Statybinių medžiagų fizikinės savybės. Statybinių medžiagų mechaninės savybės. Statybinių medžiagų fizikinės ir cheminės savybės. Statybinių medžiagų technologinės savybės. Statybinių medžiagų eksploatacinės savybės. Skaityti daugiau
Medžiagotyra (10)Medžiagų laidumas. Laidumas orui. Laidumas garams. Laidumas vandeniui. Laidumas dulkėms. Audinių siūlų paslankumas ir irumas. Trintis. Šlytis. Siuvinių medžiagų sorbcinės savybės. Reiškiniai susiję su sorbcija. Sorbcinių savybių charakteristikos. Tekstilės medžiagų drėgnumo nustatymo metodai. Siuvinių medžiagų tempimo charakteristikos. Pusciklės tempimo charakteristikos. Vienaciklės tempimo charakteristikos. Daugiaciklės tempimo charakteristikos. Pusciklės lenkimo charakteristikos. Vienaciklės lenkimo charakteristikos. Daugiaciklės lenkimo charakteristikos. Akustinės savybės. Siuvinių medžiagų elektrinės savybės. Šiluminės tekstilės medžiagų savybės. Šilumos laidumas. Šilumos imlumas. Atsparumas šilumai ir termoatsparumas. Atsparumas ugniai. Atsparumas šalčiui. Skaityti daugiau
Medžiagotyra (11)Medžiagų pažinimo reikšmė. Medžiagų mokslo esmė ir apibrėžimas. Tiriamų medžiagų struktūra. Smulkiausios dalelės ir jų savybės. Boro postulatai. Kvantiniai skaičiai. Cheminiai ryšiai. Joninis, kovalentinis, metališkasis, vandenilinis, molekulinis ryšiai. Medžiagų būsenos. Cheminių reakcijų rūšys ir kinetika. Homogeninės ir heterogeninės reakcijos. Cheminių reakcijų skirstymas. Mineralinės žaliavos naudojamos statybinių medžiagų pramonėje. Svarbiausių uolienų klasifikacija. Sukietėjusio cemento korozija. Fizikinė korozija, cheminė korozija. Apsauga nuo korozijos. Metalų korozija. Pagrindiniai korozijos tipai. Cheminė korozija. Elektrocheminė korozija. Vandens poveikis medžiagoms. Vandens įmirkis, hidroskopiškumas, kapiliarumas, brinkimas, traukimasis, džiuvimas. Šilumos perdavimo būdai. Šilumos laidumo koeficientas ir jo nustatymo būdai. Kitos šilumines savybės: šiluminė talpa, atsparumas ugniai, atsparumas kaitrai, temperatūrinės medžiagų deformacijos. Mechaninės medžiagų savybės ir jų nustatymo būdai. Stiprumas, skalumas, kietumas, dilumas, dėvėjimasis. Deformacinės savybės. Tamprumas, plastiškumas. Termodinaminiai parametrai, termodinaminės sistemos, grįžtamieji ir negrįžtamieji procesai. 1-asis ir 2-asis termodinaminis dėsnis. Entropija. Rentgenostruktūrinė analizė. Analizės metodai. Rentgenogramų šifravimas. Rentgenografinė analizė. Naudojama aparatūra. Terminė analizė. Endoterminiai ir egzoterminiai efektai. Termogravimetrija. Diferencinė terminė analizė. Diferencinė termogravimetrija. Elektroninė mikroskopija. Rastrinė elektroninė mikroskopija. Infraraudonųjų spindulių spektroskopija. Tyrimai panaudojant optinį mikroskopą. Lūžio rodiklis. Natūralioji ir poliarizuotoji šviesa. Medžiagų senėjimas ir ilgaamžiškumas. Atsparumas šalčiui. Pagrindinės suirimo priežastys. Keraminių gaminių atsparumo šalčiui metodai. Tiesioginiai ir spartieji prognozavimo metodai. Portlandcementis. Pagrindiniai vykstantys procesai. Portlandcemencio kietėjimas. Statybinių medžiagų pagrindiniai technologijos procesai. Paruošiamieji darbai. Sudozuoto mišinio komponentų maišymo procesai. Gaminių formavimo ir tankinimo procesas. Fizikiniai cheminiai procesai vykstantys perdirbant suformuotus gaminius. Skaityti daugiau
Medžiagotyra (12)Atomo sandara. Elementariosios dalelės. Tarpatominiai ryšiai. Joninis ryšys. Kovalentinis ryšys. Koordinacinis skaičius (ryšys). Metalinis ryšys. Tarpmolekulinis ryšys. Kristalų sandara ir pagrindiniai parametrai. Kristalų klasės. Kristalitai polimeruose; kristalinės ir amorfinės medžiagos. Kristalinės ir amorfinės medžiagos. Metalų kristalai. Kompozicinės medžiagos. Dispersiškai sustiprintos medžiagos. Dalelėmis sustiprinta medžiaga. Medžiagų irimas. Temperatūros įtaka plastiškumui. Tamprioji ir plastiškoji medžiagų elgsena. Įtempimai ir deformacijos. Tamprumo modulis. Plastinis takumas. Dislokacijos. Difuzija. Savybių ir sudėties valdymas. Medžiagų sandara ir jų formavimas. Fazių ir mišinių taisyklės. Statybinių medžiagų įvairovė. Statybinių medžiagų senėjimas. Statybinių medžiagų parinkimo kriterijai. Ekonomiškas medžiagų parinkimas. Statybinių medžiagų fizikinės savybės. Statybinių medžiagų mechaninės savybės. Statybinių medžiagų fizikinės ir cheminės savybės. Statybinių medžiagų technologinės savybės. Statybinių medžiagų eksploatacinės savybės. Skaityti daugiau
Medžiagotyra (14)Medžiagų parinkimo kriterijai. Faziniai virsmai plienuose. Austenitinis virsmas. Perlitinis virsmas. Izoterminis peraušinto austenito skilimas. Austenito skilimas nepertraukiamai aušinant. Martensitas ir liekamasis austenitas. Užgrūdinamumas. Kitimai kaitinamame užgrūdintame pliene. Grafitizacija. Metalo terminio apdirbimo būdai. Atkaitinimas. Normalizavimas. Grūdinimas. Plienų grūdinimo budai. Atleidimas. Guliajevo diagrama. Terminio apdorojimo defektai. Ketaus terminis apdirbimas. Paviršinis plienų grūdinimas. Termocheminis metalų apdirbimas. Plienų cementavimas. Terminis apdorojimas po cementavimo. Plieno azotinimas. Plieno karbonitravimas. Plienų borinimas. Plienų termomechaninis apdirbimas. Mašinų medžiagų konstrukcinis stiprumas. Plienų žymėjimo sistemos. Konstrukcinis plienas. Slėginių indų plienas. Vamzdynų plienas. Mašinų gamybos plienas. Armatūrinis iš anksto įtemptas plienas. Bėgių plienas. Aukšto stiprumo saltai valcuotas plienas. Elektrotechninis plienas. Plieno žymėjimas pagal chemine sudėtį. Greitapjūviai plienai. Ketaus klasifikavimas ir savybės. Pilkasis ketus. Kalusis ketus. Stiprusis ketus. Plieno legiravimo paskirtis. Nerūdijantys plienai. Chrominiai nerūdijantys plienai. Chromonikeliniai nerūdijantys plienai. Varis ir jo lydiniai (klasifikavimas, žymėjimas, savybes). Bronza (klasifikavimas, žymėjimas, savybes). Vario nikelio lydiniai. Aliuminis ir jo lydiniai. Titanas ir jo lydiniai (klasifikavimas, žymėjimas, savybes). Kompozicinės medžiagos. Skaityti daugiau
Medžiagotyra (15)Apibūdinkite medžiagų agregatines būsenas. Paaiškinti elektrotechninių medžiagų atomų sandara ir jų jungimosi į molekules ryšių tipus. Kokių dalelių sudaryta medžiaga, elektriniu požiūriu apibūdinkite šias daleles. Kokie procesai vyksta medžiagose patalpintose kintamajame bei nuolatiniame elektriniame lauke. Paaiškinti medžiagos dalelių jonizacija. Paaiškinkite dielektrikų laidumo procesą. Kuo jis skiriasi nuo poliarizacijos proceso. Nubrėžkite ir paaiškinkite dielektriko esančio nuolatiniame elektriniame lauke nuotėkio srovės priklausomybes nuo laiko grafiką. Elektrinės konstantos ir santykinės dielektrinės skvarbos fizikinės prasmės. Apibūdinkite dielektrikų poliarizacijos grupes. Nubrėžkite srovių tekančių per dialektika patalpinta tarp elektrodų vektorių diagramą. Kaip vertinamas kietųjų dielektrikų elektrinis laidumas. Kaip vertinamos izoliacinių medžiagų cheminės savybės. Transformatorinė alyva ir svarbiausieji jos parametrai. Elektrotechniniuose įrenginiuose naudojamų naftos alyvų senėjimas ir jų regeneravimas. Sintetiniai izoliaciniai skysčiai. Apibūdinkite gamtinių ir sintetinių dervų panaudojimą elektrotechnikoje. Palyginkite izoliacinių lakų ir kompaundų savybes ir jų panaudojimą. Iš kokių dedamųjų sudarytas plastikas ir kur jis panaudojamas. Kur elektrotechnikoje naudojamas kaučiukas ir kaip jis gaunamas. Medienos, popieriaus, kartono bei fibros naudojimas elektrotechniniuose įrenginiuose. Iš ko gaminami izoliaciniai stiklai ir kur elektrotechnikoje jie naudojami. Kaip gaunamas žėrutis ir kur jis elektrotechnikoje naudojamas. Apibūdinkite elektrotechnikes medžiagas naudojamas aukštos įtampos izoliatorių gamyboje. Šiluminės dielektrinių medžiagų savybės. Fotoelektrikų poliarizacija. Kietųjų dielektrikų šiluminis pramušimas. Silicio organiniai junginiai. Sluoksniuotieji plastikai. Skaityti daugiau
Medžiagotyra (16)Išvardinkite ir trumpai apibūdinkite penkias medžiagos mechanines savybes. Kietumo nustatymo būdai. Apibūdinkite Rokvelio metodą kietumui nustatyti. Smūginis tąsumas: jo nustatymas ir žymėjimas,smūginio tąsumo skaitinė reikšmė, anglies įtaka. Deformavimo greičio, temperatūros, įtempimų erdviškumo ir terminio apdirbimo įtaka medžiagos plastiškumu. Pagrindiniai parametrai cikliniam stiprumui apibūdinti. Medžiagos nuovargis, nuovargio kreivės sudarymas ir patvarumo ribos nustatymas. Valkšnumo ir įtempimų relaksacijos reiškiniai medžiagose. Būdingiausi trinties paviršių dilimo atvejai. Būdai dilimui sumažinti. Amorfinės ir kristalinės kietosios medžiagos ir jų savybės. Kietieji tirpalai. Geležies lydinių sudedamosios dalys: austenitas, feritas, cementitas, perlitas, grafitas, ledeburitas. Austenitas. Plieno ir ketaus skirstymas priklausomai nuo anglies kiekio ir struktūros. Liekamojo austenito įtaka plieno savybėms. Metalų terminio apdirbimo būdai. Trumpai juos apibūdinkite. Plieno įgrūdinimas. Žemasis atleidimas. paviršinio sluoksnio stiprinimo būdai. Medžiagos kalumas ir suvirinamumas. Plieno skirstymas pagal anglies kieki. Plieno skirstymas pagal cheminę sudėtį. Legiruotu vadinamas plienas, legiruotas plienas skirstomas. Plienas pjovimo įrankiams. Anglinis įrankinis plienas. Plienas matavimo įrankiams. Cheminių elementų įtaka ketaus struktūrai ir savybėms. Cementinis. Pagal grafito intarpų formą grafitinis. Antifrikcinis ketus. Žalvario sudėtis. Bronza. Apibūdinkite alavinės, berilinės ir silicinės bronzos savybes bei jų panaudojimo sritis. Vario nikelio lydinių panaudojimas. Aliuminis ir jo lydiniai. Duraliuminis: sudėtis, savybės, panaudojimas. Titanas ir jo lydiniai: savybės, privalumai ir trūkumai. Varžinių lydinių panaudojimas. Feritų sudėtis, savybės ir panaudojimas. Invaras. Elinvaras. Nitinolas (specialiųjų šiluminių savybių lydiniai): savybės ir panaudojimas. Polimerinių medžiagų bendroji charakteristika. Plastikų savybės, privalumai ir trūkumai. Apibūdinkite vieno iš nurodytų termoplastikų: polietilenas, polipropilenas, polietilentereftalatas, povilinilchloridas, fluoroplastas, poliamidai. Savybės ir panaudojimas. Apibūdinkite konstrukcinį tekstolitą arba aminoplastą: savybės ir panaudojimas. Apibūdinkite putplasčius ir poroplastikus. Fenoplastų su stiklo pluoštu savybės ir panaudojimas. Medžiagos kaučiuko pagrindu: skirstymas, savybes ir trūkumai. Gumos sudėtis: apibūdinti gumos sudėtyje esančius komponentus. Stiklo klasifikavimas. Bendrosios stiklo savybes. Stiklo termines savybes:šiluminis plėtimasis ir terminis atsparumas. Stiklo atkaitinimas ir grūdinimas. Terminio apdirbimo tikslas. Beskeveldris, sklaidantis šviesą,spektrą keičiantis ir apsauginis, stiklas: savybes ir panaudojimas. Sitalų sudėtis ir būtinos sąlygos jiems susidaryti. Sitalų savybės. Bendroji kompozitų charakteristika ir pagrindinei komponentai kompozicinei medžiagai sudaryti. Kompozitų skirstymas pagal armuojančių komponentų formą ir jų pasiskirstymą matricoje. Kompozitų skirstymas pagal matricai naudojamą medžiagą. Trumpai apibūdinti viena iš jų. Kompozitų panaudojimas. Konstrukcinės medžiagos, jų privatumai ir trūkumai. Kietlydiniai: savybes, panaudojimas ir skirstymas pagal cheminę sudėtį. Fizines miltelines medžiagos:jų sudėtis, savybės ir panaudojimas. Slydimo ir jungimo kontaktams keliami reikalavimai. Medienos savybės,jos privalumai ir trūkumai. Medžio kamieno sandara. Skersinis ir išilginis (spinulinis, tangentinis) pjūviai. Brazdas: ankstyvoji ir vėlyvoji mediena,metinės rievės,medienos stiprumas ir amžiaus nustatymas. Higroskopinė ir laisvoji drėgmė. Medienos skirstymas ir drėgnumas. Medienos akustinės savybės. Metalinės dangos: anodinės ir katodinės, dangos parinkimas. Galvaninėms dangoms keliami reikalavimai. Emaliai: reikalavimai,dangos savybes,emalių panaudojimas ir trūkumai. Klijuoto sujungimo privalumai ir trūkumai. Nanotechnologija: nanomokslo plėtra ir pritaikymas. Anglies nanovamzdeliai. Anglies molekulės sudaro labai plonus vamzdelius, kurių skersmuo gali būti įvairus, o ilgis milijonus. Anglies nanovamzdelių mechaninės ir elektrinės savybės: trumpai apibūdinti. Nanovamzdelių panaudojimas: išvardinti sritis, vieną iš jų apibūdinti. Nanotechnologijos negatyvios pasekmės žmonių sveikata įmanoma, kad puslaidininkinių medžiagų ir technologijų plėtra. Silicis. Fotoelektriniu medžiagų panaudojimas. Medžiagos saulės elementams gaminti. Superkietųjų medžiagų panaudojimas šiuolaikinėse. Tekstilės medžiagoms priskiriami tekstilės pluoštai: siūlai. Bendrieji reikalavimai audiniams. Megztinė medžiaga. Natūrali ir dirbtinė oda: žaliava ir savybės, gamybos technologijos būdai. Skaityti daugiau
Medžiagotyra (2)Metalų kristalinė sandara. Kristalinės gardelės. Kristalinės sandaros defektai. Metalų kristalizacija. Metalų deformacija. Pakitimai kaitinant plastiškai deformuotą plieną. Lydinių būklės diagramos. Eutektinė lydinių būvio diagrama. Neriboto tirpumo lydinių būvio diagrama. Riboto tirpumo lydinių būvio diagrama. Fe-c būvio diagrama. Struktūrinės dedamosios Fe-c diagramoje. Grafitizacija. Špižius. Faziniai virsmai plienuose. Plienų terminis apdirbimas. Atkaitinimas. Grūdinimas. Atleidimas. Termomechaninis apdirbimas. Termocheminis apdirbimas. Konstrukciniai plienai. Priemaišos plienuose. Plienų klasifikacija. Bendros paskirties angliniai plienai. Kokybiniai plienai. Aukštos kokybės plienai. Įanglinamieji plienai. Termiškai gerinamieji plienai. Spyruoklių lingių plienai. Statybiniai plienai. Guolių plienai. Didelio stiprumo plienai. Dilimui atsparūs plienai. Automatiniai plienai. Įrankiniai plienai. Plienai matavimo įrankiams. Greitapjoviai plienai. Štampiniai plienai. Korozijai atsparūs plienai. Karščiui atsparūs ir karštyje patvarūs plienai. Magnetiniai plienai ir lydiniai su ypatingomis fizinėmis savybėmis. Lydiniai su ypatingomis šiluminėmis ir tampruminėmis savybėmis. Kietlydiniai. Varis ir jo lydiniai. Aliuminis ir jo lydiniai. Magnis ir jo lydiniai. Antifrikciniai lydiniai. Skaityti daugiau
Medžiagotyra (20)Medžiagotyros esmė, komponentai. Vykstančių reiškinių tyrimas. Medžiagotyros istoriniai vystymosi etapai. Medžiagų klasifikavimas pagal būsenas. Būsenų klasifikacija. Dujinė, kietoji (kristalinė, amorfinė), skystoji būsenos. Atominė struktūra. Boro postulatai. Cheminiai ryšiai. Joninis, kovalentinis, metališkasis, vandenilinis ryšiai. Metalų, keramikos, polimerų struktūra. Statybinių, rišamųjų, dirbtinių medžiagų klasifikacija ir skirstymas. Orinių kalkių, gipsinių rišamųjų kalkių klasifikacija. Metalų ir gaminių klasifikacija. Juodieji, spalvotieji metalai. Keraminės medžiagos. Klasifikavimas pagal paskirtį, gamybos būda ir šukės sukepimą. Stiklo medžiagos. Statybinio stiklo skirstymas, skirstymas pagal apdorojimo būdą ir paskirtį. Polimerinės medžiagos. Skirstymas pagal kilmę, pokyčius šildant. Uolienų klasifikacija. Magminės, nuosėdinės, metamorfinės uolienos. Medžiagų struktūros tyrimo lygiai. Rentgenostrukūrinė analizė. Difraguotų spindulių eiga kristale. Analizės metodai. Rentgenogramų šifravimas. Rentgenofazinė analizė. Metodo taikymas. Terminė analizė. Endoterminiai, egzoterminiai efektai. Termogravimetrija. Optinė mikroskopija. Elektrinė mikroskopija. IR Spektroskopija. Medžiagų smulkinimo procesai. Smulkinimo tikslas, pagrindiai rodikliai, smulkinimo būdai. Trupinimas, malimas. Šlamų struktūra ir jų savybės. Medžiagų miltelių savybės. Susmulkintų medžiagų maišymo dėsningumai. Medžiagų džiovinimo fizikiniai-cheminiai procesai. Skaityti daugiau
Medžiagotyra (21)Kristalinė metalų sandara. Pirminė kristalizacija. Lydinių būsenos diagramos. Metalų gavyba. Geležies ir anglies klasifikacija. Angliniai plienai. Legiruotas plienas. Spalvotųjų metalų lydiniai. Vario lydiniai. Aliuminio lydiniai. Magnio lydiniai. Titano Lydiniai. Alavo-švino lydiniai. Metalų terminis apdirbimas. Austenitinio virsmas. Austenito grudelio dydis. Perlitinis virsmas. Izoterminis perausinto austenito skylimas. Metalu terminio apdirbimo budai. Atkaitinmas. Normalizavimas. Grūdinimas. Atleidimas. Atkaitinimas. Normalizavimas. Karbonitravimas. Liejininkyste. Metalų apdirbimas spaudimo būdu. Metalų plastiškumas. Suvirinimas. Mechaninių savybių kriterijai. Smūginio tąsumo. Mechanines savybes. Angliniai plienai. Skaityti daugiau
Medžiagotyra (23)Portlandcementis. Cheminė ir minerologinė sudėtis. Gamybos žaliavos. Portlandcemenčio gamybos technologija. Portlandcemenčio kietėjimas. Statybinio stiklo gamyba. Pagrindinės gamybos operacijos. Įkrova ir lydymosi procesai. Skaidrinimas ir homogenizacija. Gaminių formavimas. Atkaitinimas ir grūdinimas. Keraminių gaminių gamyba. Žaliavos. Keraminių gaminių pagrindiniai gamybos etapai. Molio ruošimas. Masės formavimo būdai (plastinis, pussausis, sausasis, šlikerinis). Keraminių gaminių džiovinimas. Keraminių gaminių degimas. Keraminių gaminių apdaila (glazūravimas, angobavimas). Polimerinių medžiagų gamyba. Kompozicijos maišymas. Plastmasių perdirbimo būdai (valcavimas, kalandravimas, ekstruzija, presavimas, polimerizacija formose, liejimas, formavimas, užpurškimas, suvirinimas). Fizikinės savybės. Medžiagos tankis, savitasis tankis, piltinis tankis. Struktūrinės savybės. Poringumas atvirasis ir uždarasis. Poringumo nustatymo būdai. Vandens pavidalai statybinėse medžiagose (laisvasis, fiziškai surištas, chemiškai surištas). Vandens įmirkis, higroskopiškumas, kapiliariniai reiškiniai, laidumas vandeniui. Mechaninės savybės ir jų nustatymo būdai. Deformacija (tamprioji, plastinė). Standumas, tamprumas, plastiškumas, trapumas, smūginis tąsumas. Stiprumas. Stipris gniuždant, stipris lenkiant. Kietumas. Mineralų kietumas (Moso skalė). Metalų kietumas (Brinelio, Rokvelio, Vikerso metodai). Smūginis tąsumas. Du pagrindiniai etapai (tąsusis, trapusis). Klampa ir jos nustatymo būdai. Klampa ir jos atsiradimo priežastis, skysčio tirštėjimas. Niutono dėsnis. Englerio viskozimetras. Šiluminės savybės. Šilumos perdavimo būdai. Furjė dėsnis. Šilumos laidumas, priklausomybė nuo cheminės sudėties, drėgnumo, tankio ir kt. Šilumos laidumo nustatymo būdai. Šiluminė talpa. Atsparumas ugniai. Temperatūrinės deformacijos. Statybinių medžiagų ilgaamžiškumas. Ilgaamžiškumo periodai. Medžiagų senėjimas. Keraminių gaminių atsparumas šalčiui ir jo nustatymo būdai. Tiesioginiai atsparumo šalčiui nustatymo būdai. Spartieji prognozavimo metodai ir jų skirstymas. Statybinių medžiagų gamybos technologijų kūrimo koncepcijos. Naųjų technologijų kūrimo lygiai. Statybinių medžiagų struktūros lygiai. Statybinių medžiagų gamybos optimizavimo principai. Visų gamybų pagrindiniai elementai. Technologinių procesų įrenginių grupės. Standartizavimas. Sertifikavimas. Akmens medžiagų panaudojimas. Gipsinių rišamųjų medžiagų naudojimas. Kalkių naudojimas. Keraminiai gaminiai ir jų naudojimas. Stiklo medžiagų ir gaminių naudojimas. Portlandcementis. Cemento rūšys. Naudojimo sritys. Skaityti daugiau
Medžiagotyra (3)Medžiagotyros esmė ir apibrėžimai. Medžiagų pažinimo reikšmė. Medžiagų struktūra. Medžiagų būsenos. Cheminių jungčių rūšys. Smulkiausios medžiagų dalelės, jų savybės. Cheminių reakcijų rūšys ir kinetika. Homogeninės, heterogeninės reakcijos. Mineralinės žaliavos, naudojamos statybinių medžiagų pramonėje. Svarbiausių uolienų klasifikacija. Sukietėjusio cemento korozija. Fizikinė korozija, cheminės korozijos rūšys. Metalų korozija. Korozijos pasireiškimo atmainos. Cheminė, elektrocheminė korozija. H2O poveikis medžiagoms. Kietos medžiagos ir H2O ryšio formos. H2O įmirkis, hidroskopiškumas, kapiliarumas, brinkimas, traukimasis, džiuvimas. Šilumos poveikis medžiagoms. Šilumos perdavimo būdai. Šiluminės savybės:šiluminė talpa, šilumos laidumas, temperatūrinės medžiagų deformacijos, atsparumas kaitrai. Šilumos laidumo tyrimo metodai. Mechaninės medžiagų savybės ir jų nustatymo būdai: stiprumas, kietumas, dilumas, dėvėjimasis. Statybinių medžiagų deformacinės savybės. Pagrindiniai termodinamikos dėsniai. Rentgenostruktūrinė analizė. Naudojama aparatūra. Analizės metodai. Rentgenogramų svyravimas. Diferencinė terminė analizė. Infraraudonųjų spindulių spektroskopija. Elektroninė mikroskopija. Tyrimai panaudojant optinį mikroskopą. Lūžio rodiklis. Natūrali ir poliarizuotoji šviesa. Medžiagų senėjimas ir ilgaamžiškumas. Statybinių medžiagų atsparumas šalčiui. Keraminių gaminių atsparumo šalčiui prognozavimo metodai. Tiesioginiai ir spartieji prognozavimo metodai. Portlandcementis. Pagrindiniai vykstantys procesai. Portlandcemenčio kietėjimas. Medžiagų bei jų gamybos technologijos kūrimo koncepcija. Du statybinių medžiagų ir struktūros lygiai. Fizikiniai cheminiai procesai, vykstantys perdirbant suformuotus gaminius. Gaminių formavimo ir tankumo procesai. Statybinių medžiagų pagrindinės technologijos, procesai. Skaityti daugiau
Medžiagotyra (5)Kristalinė metalų sandara. Kristalinės gardelės. Kristalinės sandaros defektai. Metalų kristalizacija. Metalų deformacija. Monokristalo šalta plastinė deformacija. Šalta plastinė polikristalo deformacija. Pakitimai kaitinant plastiškai deformuot1 plieną. Eutektinė lydinių būvio diagrama. Grafitizacija. Deformuoto plieno struktūra. Faziniai virsmai plienuose. Plienų terminis apdirbimas. Atkaitinimas. Grūdinimas. Atleidimas. Termomechaninis apdirbimas. Termocheminis apdirbimas. Konstrukciniai plienai. Priemaišos plienuose. Plienų klasifikacija. Bendros paskirties angliniai plienai. Kokybiniai plienai. Aukštos kokybės plienai. Įanglinamieji plienai. Termiškai gerinamieji plienai. Spyruoklių lingių plienai. Statybiniai plienai. Guolių plienai. Didelio stiprumo plienai. Dilimui atsparūs plienai. Automatiniai plienai. Įrankiniai plienai. Plienai matavimo įrankiams. Greitapjoviai plienai. Štampiniai plienai. Korozijai atsparūs plienai. Karščiui atsparūs ir karštyje patvarūs plienai. Magnetiniai plienai ir lydiniai su ypatingomis fizinėmis savybėmis. Lydiniai su ypatingomis šiluminėmis ir tampruminėmis savybėmis. Kietlydiniai. Varis ir jo lydiniai. Antifrikciniai lydiniai. Skaityti daugiau
Medžiagotyra (6)Medžiagotyros objektas. Medžiagų parinkimo reikšmė. Medžiagotyros esmė ir apibrėžimai. Medžiaga materijos rūšis ir forma. Medžiagos pagrindinė savybė. Medžiagotyros ir technologijų vienovė ir išskirtinumas Medžiagotyros reikšmė. Medžiagų klasifikavimas pagal būsenas, sandarą, kilmę, praktinį panaudojimą. Homogeninės ir heterogeninės medžiagos. Metalai ir nemetalai, savybės, panaudojimas. Teoriniai neorganinių medžiagų sandaros pagrindai. Medžiagų būviai. Dujinis, skysčiai ir kietieji komponentai. Medžiagų sąnaudos, savybių ryšys ir sąveika. Jų įvertinimo ir išraiškos formos. Heterogeninės sistemos struktūros analizė. Medžiagos struktūros ir savybių ryšys. Cheminių ir fizikinių, geocheminių ir technologinių procesų ir jų parametrų įtaka medžiagų sandarai ir savybėms. Vandens savybės ir vaidmuo heterogeninėse ir homogeninėse sistemose. Bendri heterogeninių reakcijų dėsningumai, jų vyksmo kinetika. Rišamosios mineralinės medžiagos, rišamųjų savybių atsiradimo priežastys. Rišamųjų medžiagų hidratacija ir kietėjimas. Technologiniai procesai ir jų parametrai: lydymas, kaitinimas, degimas, deformacija. Smulkinimas; malimas; klasifikavimas; transportavimas. Medžiagos sandaros ir tyrimo metodai. Medžiagų tyrimų metodų klasifikavimas. Mechaniniai tyrimo metodai. Fizikiniai tyrimo metodai. Fizikiniai - cheminiai tyrimo metodai. Optinė mikroskopija. Rentgeno analizė. Elektroninė mikroskopija. Spektroskopiniai tyrimo metodai. Gamtinių medžiagų parinkimas ir praktinis panaudojimas. Mineralinės gamtinės medžiagos, jų klasifikavimas. Žaliavos rišamosioms medžiagoms, keramikai, stiklui, betonui ir statybiniams mišiniams. Dirbtiniai medžiagų gamybos optimizavimo principai galutinio produkto tiksliam panaudojimui. Technologijų ir žaliavų parinkimas. Kompozicinės medžiagos. Klimato bei eksploatacijos veiksnių poveikis medžiagų senėjimui, korozijai, destrukcijai. Vandens, vandens garų, temperatūrų pokyčių poveikis medžiagoms. Cheminių medžiagų poveikis svarbiausioms medžiagų grupėms ir metalams. Projektavimo, konsultavimo ir projektų įgyvendinimo kokybės įtaka optimaliam funkciniam medžiagų panaudojimui. Pagrindinių statybinių medžiagų grupių daugiavarijacinio funkcinio parinkimo principai. Medžiagų ilgaamžiškumo prognozavimo teorija ir praktika. Medžiagų atsparumo šalčiui teorija ir praktika. Skaityti daugiau
Medžiagotyra (7)Atomo sandara. Elementariosios dalelės. Tarpatominiai ryšiai. Joninis ryšys. Kovalentinis ryšys. Koordinacinis skaičius. Metalinis ryšys. Kitos ryšio formos. Tarpmolekuliniai ryšiai. Kristalų sandara ir pagrindiniai parametrai. Kristalų klasės. Kristalai polimeruose, kristalinės ir amorfinės medžiagos. Kristalų susidarymas. Milerio indeksai. Metalų kristalai. Kristalų analizė. Kompozicinės medžiagos. Dispersiškai sustiprintos medžiagos. Dalelėmis sustiprintos medžiagos. Kompozicinių medžiagų ypatumas ir apibrėžimas. Kompozitų klasifikacija ir tipai. Bendrieji reikalavimai KM komponentams. Komponentų pasiskirstymas kompozite. Sąveika tarp komponentų ir matricos. Kompozitų struktūros ir savybių ypatumai. Kompozitų irimo mechanizmas. Armuojančio komponento orientacijos įtaka kompozitų stipriui. Tarpusavio charakteristikų nustatymai. Medžiagų irimas. Temperatūros įtaka plastiškumui. Tamprioji ir plastiškoji medžiagų elgsena. Įtempimai ir deformacijos. Tamprumo modulis. Plastinis takumas. Dislokacijos. Difuzija. Savybių ir sudėties valdymas. Medžiagų sandara ir jos formavimas. Fazių ir mišinių taisyklės. Statybinių medžiagų įvairovė. Statybinių medžiagų senėjimas. Statybinių medžiagų parinkimo kriterijai. Ekonomiškas medžiagų parinkimas. Statybinių medžiagų fizikinės savybės. Statybinių medžiagų mechaninės savybės. Statybinių medžiagų fizikinės ir cheminės savybės. Statybinių medžiagų technologinės savybės. Statybinių medžiagų eksploatacinės savybės. Skaityti daugiau
Medžiagotyra (9)Bendroji polimerinių siuvinių medžiagų klasifikacija. Medžiagos, pagamintos iš pluoštų. Pluoštų klasifikacija ir gamyba. Audinių klasifikacija ir gamyba. Pagrindinių audimo staklių mechanizmų darbo principai. Audinių apdaila. Dažymas. Baigiamoji apdaila. Megztinių medžiagų/ mezginių klasifikacija. Neaustinių medžiagų klasifikacija ir gamyba. Dirbtinių kailių gamyba. Dubliuotų medžiagų gamyba. Natūraliųjų odų išdirbimas ir dirbtinių odų gamyba. Natūralieji pluoštai. Skaityti daugiau