Šperos.lt > Fizika > Klasikinė mechanika > Klasikinės mechanikos laboratoriniai darbai
Klasikinės mechanikos laboratoriniai darbai

(561 darbai)

Kūno laisvojo kritimo pagreičio nustatymas apverčiamąja ir matematine svyruokle (7)Darbo tikslas. Išmatuoti fizikinės ir matematinės svyruoklių svyravimo periodus ir nustatyti laisvojo kritimo pagreitį. Darbo priemonės. Bandymo eiga. Pagrindinės formulės. Rezultatų lentelės. Išvada. Skaityti daugiau
Kūno laisvojo kritimo pagreičio nustatymas apverčiamąja ir matematine svyruokle (8)Tikslas: išmatuoti fizikinės ir matematinės svyruoklių svyravimo periodus ir nustatyti laisvojo kritimo pagreitį. Priemonės. Bandymo eiga. Išvada. Skaityti daugiau
Kūno laisvojo kritimo pagreičio nustatymas apverčiamąja ir matematine svyruokle (9)Tikslas: išmatuoti fizikinės ir matematinės svyruoklių svyravimo periodus ir nustatyti laisvojo kritimo pagreitį. Priemonės. Paklaidų skaičiavimo formulės. Bandymo eiga. Skaičiavimai. Išvada. Skaityti daugiau
Kūno laisvojo pagreičio nustatymas apverčiamąja ir matematine svyruokleTikslas: išmatuoti fizikinės ir matematinės svyruoklių svyravimo periodus ir nustatyti laisvojo kritimo pagreitį. Skaityti daugiau
Kūno laisvojo pagreičio nustatymas apverčiamąja ir matematine svyruokle (2)Tikslas: išmatuoti fizikinės ir matematinės svyruoklių svyravimo periodus ir nustatyti laisvojo kritimo pagreitį. Priemonės. Pagrindinės formulės ir darbo metodika. Paklaidų skaičiavimo formulės. Bandymo eiga. Skaičiavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Kūno laisvojo pagreičio nustatymas apverčiamąja ir matematine svyruokle (3)Tikslas: išmatuoti fizikinės ir matematinės svyruoklių svyravimo periodus ir nustatyti laisvojo kritimo pagreitį. Priemonės. Pagrindinės formulės ir darbo metodika. Paklaidų skaičiavimo formulės. Bandymo eiga. Skaičiavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Kūno laisvojo pagreičio nustatymas apverčiamąja ir matematine svyruokle (4)Darbo tikslas: išmatuoti fizikinės ir matematinės svyruoklių svyravimo periodus ir nustatyti laisvojo kritimo pagreitį. Priemonės. Pagrindinės formulės. Paklaidų skaičiavimo formulės. Skaičiavimai ir rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Kūno laisvojo pagreičio nustatymas apverčiamąja ir matematine svyruokle (5)Fizikos Laboratorinis darbas Nr. 11. Tikslas: išmatuoti fizikinės ir matematinės svyruoklių svyravimo periodus ir nustatyti laisvojo kritimo pagreitį. Priemonės. Pagrindinės formulės ir darbo metodika. Bandymo eiga. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Kūno laisvojo pagreičio nustatymas apverčiamąja ir matematine svyruokle (6)Tikslas: išmatuoti fizikinės ir matematinės svyruoklių svyravimo periodus ir nustatyti laisvojo kritimo pagreitį. Priemonės. Pagrindinės formulės ir darbo metodika. Paklaidų skaičiavimo formulės. Bandymo eiga. Skaičiavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Kūno laisvojo pagreičio nustatymas apverčiamąja ir matematine svyruokle (7)Tikslas: išmatuoti fizikinės ir matematinės svyruoklių svyravimo periodus ir nustatyti laisvojo kritimo pagreitį. Priemonės. Pagrindinės formulės ir darbo metodika. Skaičiavimai. Paklaidų įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Kūnų judėjimo nuožulniąja plokštuma tyrimasDarbo tikslas: išmokti praktiškai taikyti energijos tvermės dėsnį slenkančiam ir besisukančiam kūnui. Užduotys: naudojantis formulėmis išmatuoti bandymo keliu ir apskaičiuoti teoriškai rutuliuko, judančio nuožulniąja plokštuma, greičius v ir vt taške B; Naudojantis (6) formule nustatyti kūnų kritimo trukmę t; greičių v ir vt priklausomybės nuo aukščio h atvaizduoti grafiškai. Skaityti daugiau
Kūnų judėjimo nuožulniąja plokštuma tyrimas (2)Prietaisai ir priemonės. Tikslas: išmokti praktiškai taikyti energijos tvermės dėsnį slenkančiam ir besisukančiam kūnui. Užduotys. Tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Kūnų laisvojo kritimo pagreičio nustatymasDarbo užduotis: Nustatyti kūnų laisvojo kritimo pagreitį. Teorine dalis. Aparatūra. Darbo rezultatai. Išvada. Skaityti daugiau
Kūnų laisvojo kritimo pagreičio nustatymas (2)Darbo užduotis. Nustatyti kūnų laisvojo kritimo pagreitį. Teorinė dalis. Sisteminės paklaidos. Atsitiktinės paklaidos. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatas. Išvada. Skaityti daugiau
Laidininko su srove kuriamo magnetinio lauko tyrimas (2)Darbo užduotis: Ištirti tiesiu laidu tekančios elektros srovės kuriamo magnetinio lauko indukcijos B priklausomybę nuo srovės stiprio I ir nuo atstumo r iki laido ašies. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Laisvai krintančių kūnų pagreičio ir gravitacinės konstantos nustatymasDarbo tikslas: Susipažinti su visuotinės traukos dėsniu, laisvai krintančio kūno kinematika ir nustatyti matavimo rezultatų patikimumo intervalą. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Matavimo įrenginio aprašymas. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Laisvojo kritimo pagreičio nustatymas svyruokleDarbo tikslas: Ištirti svyruoklės periodo priklausomybę nuo jos ilgio ir masės, nustatyti kritimo pagreitį. Įsitikinti, kad mūsų platumoje g=9.8 m/s2. Klausimai. Atsakymai. Uždavinys. Sprendimas. Darbo eiga. Rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Laisvojo kritimo pagreičio nustatymas svyruokle (2)Darbo tikslas. Klausimai. Uždavinys. Paaiškinimas. Darbo eiga. Rezultatai. Suformuluoti išvadas. Skaityti daugiau
Laisvojo kritimo pagreičio nustatymas universaliąja svyruokleDarbo užduotys. Nustatyti: laisvojo kritimo pagreitį matematine svyruokle; laisvojo kritimo pagreitį apverčiamąja svyruokle. Teorinė dalis: Darbo priemones ir prietaisai. Darbo eiga. Darbo duomenys. Matavimų ir skaičiavimų duomenys. Rezultatai, jų aptarimas ir išvados. Skaityti daugiau
Laisvojo kritimo pagreitisDarbo tikslas: Ištirti svyruoklės svyravimų periodų priklausomybę nuo jos ilgio ir masės, mokytis nustatyti laisvojo kritimo pagreitį. Įsitikinti, kad mūsų platumoje g=9,8 m/s². Klausimai. Uždavinys. Paaiškinimas. Darbo eiga. Atsakymai. Uždavinys. Formulės. Rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
......