Šperos.lt > Fizika > Klasikinė mechanika
Klasikinė mechanika

(624 darbai)

20ct monetos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų skaičiavimas1 laboratorinis darbas. Tikslas: nustatyti monetos tankį ir matavimo paklaidas. Priemonės. Darbo metodika. Pagrindinių skaičiavimų rezultatai. Bandymų duomenys. Išvados. Skaityti daugiau
Absoliutinė temperatūraPowerPoint pristatymas. Absoliutinė temperatūra. Temperatūros, slėgio, dujų tankio ryšys su dalelių greičiu, kinetine energija, jų tankiu. Tikslai. Makroskopiniai parametrai. Šiluminė pusiausvyra. Temperatūra. Absoliučioji temperatūros skalė. Ryšys tarp Celsijaus ir Kelvino skalių temperatūros. Paveiksle palygintos Celsijaus, Kelvino ir Farenheito temperatūros skalė. Temperatūra- molekulių vidinės kinetinės energijos matas. Dujų slėgio priklausomybė nuo jų molekulių koncentracijos ir temperatūros. Molekulių šiluminio judėjimo vidutinis greitis. Skaityti daugiau
Atsitiktinių matavimų paklaidų tyrimas nuožulniosios plokštumos tribometruUžduotis. Pagrindiniai teoriniai klausimai. Eksperimento teorinis pagrindimas. Matavimo schema. Eksperimento metodika ir aparatūra. Paklaidų skaičiavimo formulės. Eksperimentas. Prietaisai ir medžiagos. Matavimo rezultatai. Matavimų tikslumo įvertinimas. Pagrindiniai rezultatai ir jų aptarimas. Skaityti daugiau
Atsitiktinių paklaidų įvertinimasDarbo eiga. Matavimai. Skaičiavimai. Žiedo išorinio ir vidinio skersmenų matavimo rezultatai. Žiedo masė. Išvados. Skaityti daugiau
Atvudo mašinaDarbo tikslas: Atvudo mašina nustatyti kūno pagreitį ir jį palyginti su pagreičiu, apskaičiuotu pagal antrąjį Niutono dėsnį. Skaityti daugiau
Atvudo mašina (10)Darbo užduotis. Atvudo mašina nustatyti kūno pagreitį ir jį palyginti su pagreičiu, apskaičiuotu pagal antrąjį Niutono dėsnį. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Pagreičio priklausomybė nuo jėgos. Išvados. Skaityti daugiau
Atvudo mašina (11)Darbo užduotis. Atvudo mašina nustatyti kūno pagreitį ir jį palyginti su pagreičiu, apskaičiuotu pagal antrąjį Niutono dėsnį. Teorinė dalis. Aparatūra. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvada. Skaityti daugiau
Atvudo mašina (12)Darbo užduotis. Atvudo mašina nustatyti kūno pagreitį ir jį palyginti su pagreičiu, apskaičiuotu pagal antrąjį Niutono dėsnį. Teorinė dalis. Aparatūra. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvada. Skaityti daugiau
Atvudo mašina (13)Darbo užduotis. Atvudo mašina nustatyti kūno pagreitį ir jį palyginti su pagreičiu, apskaičiuotu pagal antrąjį Niutono dėsnį. Teorinio pasirengimo klausimai. Teorinė dalis. Darbo aprašymas. Išvados. Skaityti daugiau
Atvudo mašina (14)Darbo užduotis: Atvudo mašina nustatyti kūno pagreitį ir jį palyginti su pagreičiu, apskaičiuotu pagal antrąjį Niutono dėsnį. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Atvudo mašina (15)Laboratorinio darbo ataskaita. Darbo užduotis. Atvudo mašina nustatyti kūno pagreitį ir jį palyginti su pagreičiu, apskaičiuotu pagal antrąjį Niutono dėsnį. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Atvudo mašina (3)Darbo tikslas: II Niutono dėsnio eksperimentinis patikrinimas, tolygiai greitėjančio ir tolyginio judesio tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Atvudo mašina (4)Darbo tikslas: II Niutono dėsnio eksperimentinis patikrinimas, tolygiai greitėjančio ir tolyginio judesio tyrimas. Skaityti daugiau
Atvudo mašina (5)Darbo užduotis. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Atvudo mašina (6)Darbo užduotis. Teorinio pasirengimo klausimai. Teorinė dalis. Darbo aprašymas. Skaičiavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Atvudo mašina (8)Darbo tikslas. Atvudo mašina nustatyti kūno pagreitį ir jį palyginti su pagreičiu, apskaičiuotu pagal antrąjį Niutono dėsnį. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Bangos ir mechaniniai svyravimaiPowerPoint pristatymas. Jūrų bei vandenynų bangos. Krante lūžtančios bangos. Bangos ilgis. Fizikiniai dydžiai. Bangos greitis. Skersinės bangos. Išilginės bangos. Koherentinės bangos. Interferencija. Maksimumai. Minimumai. Energijos pasiskirstymas. Difrakcija. Difrakcijos sąlyga. Mechaniniai svyravimai. Svyruoklės. Svyravimų grafikas. Fizikinių dydžių kitimai. Amplitudė. Periodas. Dažnis. Laisvieji svyravimai. Slopinamieji svyravimai. Priverstiniai svyravimai. Rezonansas. Skaityti daugiau
Dielektrikų šiluminio laidumo koeficiento nustatymas (4)Tikslas: išmatuoti dielektriko šiluminio laidumo koeficientą. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Darbo eiga. Kontroliniai klausimai. Atsakymai į kontrolinius klausimus. Skaityti daugiau
DinamikaFizikos įvadas. Fizikos ryšys su kitais mokslais. Fizikos dėsniai. Fizikinių dydžių matavimo vienetai. Slenkamojo ir sukamojo judėjimo kinematika. Greitis, jo projekcijos ir komponentės. Materialiojo taško judėjimo pagreitis. Kietojo kūno slenkamasis judėjimas. Skaityti daugiau
Dinamika (8)PowerPoint pristatymas. Dinamika. Dinamikos sąvokos. Kūno masė. Masės vieneto etalonas. Inercija. Inertiškumas. Jėga. Niutono dėsniai. I-asis Niutono dėsnis. Inercinės atskaitos sistemos. Antrasis Niutono dėsnis. Trečiasis Niutono dėsnis. Pastaba. Galilėjaus reliatyvumo principas. Judėjimo rūšys. Horizontalusis su pagreičiu judėjimas. Vertikalusis su pagreičiu judėjimas. Judėjimas nuožulniąja plokštuma. Vertikalusis su pagreičiu dviejų kūnų judėjimas. Tolyginis judėjimas apskritimu vertikalioje plokštumoje. Judėjimas apskritimu horizontalioje plokštumoje. Judėjimas darant posūkį. Skaityti daugiau
...