Šperos.lt > Fizika > Klasikinė mechanika > Klasikinės mechanikos laboratoriniai darbai
Klasikinės mechanikos laboratoriniai darbai

(561 darbai)

Šviesos bangos ilgio matavimas difrakcine gardeleDarbo užduotis-susipažinti su Huigenso-Frenelio principu apskaičiuojant šviesos bangos ilgį difrakcine gardele. Teorinė dalis. Darbo priemonės. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Šviesos bangos ilgio nustatymas difrakcine gardeleDarbo tikslas: Įsitikinti, kad įvairių spalvų spindulių bangų ilgiai yra skirtingi. Klausimai. Uždavinys. Paaiškinimas. Darbo priemonės. Darbo eiga. Atsakymai. Uždavinys. Rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Šviesos bangos ilgio nustatymas Niutono žiedaisDarbo užduotis: Niutono žiedų optine sistema nustatyti monochromatinės šviesos bangos ilgį. Teorinė dalis. Aparatūra. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Taisyklingos formos kūnų inercijos momento matavimas sukamųjų svyravimų metoduTIKSLAS: sukamųjų svyravimų metodu išmatuoti stačiakampio gretasienio formos kūno inercijos momentus ašių, einančių per jo masės centrą, atžvilgiu. Eksperimentinius duomenis palyginti su skaičiavimų rezultatais. Skaityti daugiau
Taisyklingos formos kūnų inercijos momento matavimas sukamųjų svyravimų metodu (2)Tikslas: sukamųjų svyravimų metodu išmatuoti stačiakampio gretasienio formos kūno inercijos momentus ašių, einančių per jo masės centrą, atžvilgiu. Eksperimentinius duomenis palyginti su skaičiavimų rezultatais. Skaityti daugiau
Taisyklingos formos kūnų inercijos momento matavimas sukamųjų svyravimų metodu (3)Tikslas: sukamųjų svyravimų metodu išmatuoti stačiakampio gretasienio formos kūno inercijos momentus ašių, einančių per jo masės centrą, atžvilgiu. Eksperimentinius duomenis palyginti su skaičiavimų rezultatais. Priemonės. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Darbo eiga. Paklaidų skaičiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Taisyklingos formos kūnų inercijos momento matavimas sukamųjų svyravimų metodu (4)Tikslas: sukamųjų svyravimų metodu išmatuoti stačiakampio gretasiento formos kūno inercijos momentus ašių, einančių per jo masės centrą, atžvilgiu. Eksperimentinius duomenis palyginti su skaičiavimų rezultatais. Skaityti daugiau
Taisyklingos formos kūnų inercijos momento matavimas sukamųjų svyravimų metodu (5)Tikslas: sukamųjų svyravimų metodu išmatuoti stačiakampio gretasienio formos kūno inercijos momentus ašių, einančių per jo masės centrą, atžvilgiu. Eksperimentinius duomenis palyginti su skaičiavimų rezultatais. Priemonės. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Išvados. Skaityti daugiau
Taisyklingos formos kūnų inercijos momento matavimas sukamųjų svyravimų metodu (6)Tikslas: sukamųjų svyravimų metodu išmatuoti stačiakampio gretasienio formos kūno inercijos momentus ašių, einančių per jo masės centrą, atžvilgiu. Eksperimentinius duomenis palyginti su skaičiavimų rezultatais. Priemonės. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Paklaidų formulės. Bandymo eiga. Skaičiavimai. Paklaidos. Išvada. Skaityti daugiau
Taisyklingos formos kūnų inercijos momento matavimas sukamųjų svyravimų metodu (7)Darbo tikslas. Darbo priemonės. Pagrindinės formulės. Paklaidų formulės. Darbo eiga. Skaičiavimai. Paklaidos. Išvados. Skaityti daugiau
Taisyklingosios formos kūnų inercijos momento matavimas sukamųjų svyravimų metoduTikslas: sukamųjų svyravimų metodu išmatuoti stačiakampio gretasienio formos kūno inercijos momentus ašių, einančių per jo masės centrą, atžvilgiu. Eksperimentinius duomenis palyginti su skaičiavimų rezultatais. Priemonės. Pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Skaityti daugiau
Tampraus ir netampraus smūgio tyrimasDarbo tikslas. Pritaikyti energijos ir judesio kiekio (kūno impulso) tvermės dėsnius tampriam ir netampriam smūgiui. Darbo užduotis. Išvados. Skaityti daugiau
Tampraus ir netampraus smūgio tyrimas (2)Darbo tikslas: Pritaikyti energijos ir judesio kiekio (kūno impulso) tvermės dėsnius tampriam ir netampriam smūgiui. Darbo užduotis. Netamprūs smūgiai. Skaičiavimai. Skaityti daugiau
Tamprumo modulio matavimasPriemonės. Užduotis. Metodika. Tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Tamprumo modulio matavimas (2)Darbo eiga. Paklaidos. Atsakymas. Išvados. Skaityti daugiau
Tamprumo modulio matavimas (3)Priemonės. Užduotis. Metodika. Tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
The Determination of Material DensityGoal: To determine the density of a solid body of known geometrical form and to estimate the errors of measurments. Aparatus. The main formulae. Procedure. Calculations. Result. Conclusion. Skaityti daugiau
Tiesiaeigio judėjimo tyrimasDarbo užduotis. Atvudo mašina nustatyti kūnų pagreitį ir jį palyginti su pagreičiu, apskaičiuotu pagal dinamikos dėsnį. Teoriniai klausimai. Teorinė dalis. Darbo priemonės ir prietaisai. Darbo eiga. Matavimų ir skaičiavimų duomenys. Skaičiavimų duomenys. Rezultatai, jų aptarimas ir išvados. Skaityti daugiau
Tiesinė difrakcinė gardelė (10)Darbo užduotis. Išmatuoti nurodytuosius difrakcinio spektro šviesos bangų ilgius. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Tiesinė difrakcinė gardelė (12)Tikslas: Išmatuoti nurodytuosius difrakcinio spektro šviesos bangų ilgius. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
......