Šperos.lt > Fizika > Klasikinė mechanika > Klasikinės mechanikos laboratoriniai darbai
Klasikinės mechanikos laboratoriniai darbai

(561 darbai)

Laisvųjų svyravimų tyrimasDarbo tikslas: Ištirti spyruoklės laisvųjų svyravimų periodo priklausomybę nuo pakabinto kūnelio masės T0 = f(m). Apskaičiuoti spyruoklės standumo koeficientą k ir vielos medžiagos šlyties modulį G. Skaityti daugiau
Laisvųjų svyravimų tyrimas (2)Darbo tikslai: Ištirti spyruoklės laisvųjų svyravimų periodo priklausomybę nuo pakabinto kūnelio masės. Apskaičiuoti spyruoklės standumo koeficientą k ir vielos medžiagos šlyties modulį G. Priemonės. Teorinis eksperimento pagrindas. Spyruoklinės svyruoklės laisvieji harmoningi svyravimai. Harmoninių svyravimų greitis ir pagreitis. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Laisvųjų svyravimų tyrimas (3)Darbo tikslas: Ištirti spyruoklinės svyruoklės harmoningus svyravimus ore: Nustatyti spyruoklės periodo priklausomybę nuo pakabinto kūnelio masės t0=f(m); Apskaičiuoti spyruoklės standumo koeficientą k ir vielos šlyties modulį g. Priemonės. Teorija. Spyruoklinės svyruoklės laisvieji harmoningi svyravimai. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi (3)Tikslas: susipažinti su spektrinės analizės metodais; nubrėžti monochromatoriaus gradavimo kreivę n = f(λ), vadinamą dispersijos kreive; pagal gradavimo kreivę rasti nežinomo spektro linijų bangų ilgius; lyginant išmatuotus bangų ilgius su nurodytais atlase, nustatyti nežinomą medžiagą. Priemonės. Bandymo eiga. Rezultatai. Išvada. Skaityti daugiau
Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi (9)Tikslas: susipažinti su spektrinės analizės metodais; nubrėžti monochromatoriaus gradavimo kreivę n = f(λ), vadinamą dispersijos kreive; pagal gradavimo kreivę rasti nežinomo spektro linijų bangų ilgius; lyginant išmatuotus bangų ilgius su nurodytais atlase, nustatyti nežinomą medžiagą. Priemonės. Darbo eiga. Lentelė. Grafikas. Išvados. Skaityti daugiau
Maksvelio svyruoklės inercijos momentasDarbo užduotis. Remiantis Maksvelio svyruoklės judėjimu, nustatyti jos inercijos momentą bei veikiančia trinties jėgą. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Maksvelio svyruoklės inercijos momentas (2)Darbo užduotis. Remiantis Maksvelio svyruoklės judėjimu, nustatyti jos inercijos momentą, bei veikiančią trinties jėgą. Teorinė dalis. Aparatūra ir daro metodas. Darbo rezultatai. Išvada. Skaityti daugiau
Maksvelio svyruoklės inercijos momentas (3)Darbo užduotis. Remiantis Maksvelio svyruoklės judėjimu, nustatyti jos inercijos momentą bei ją veikiančią trinties jėgą. Teorinė dalis. Darbo rezultatai. Išvada. Skaityti daugiau
Matematinė svyruoklėDarbo tikslas: Išmatuoti kūnų laisvojo kritimo pagreitį g. Skaityti daugiau
Matematinė svyruoklė (2)Prietaisai. Užduotis: išmatuoti kūnų laisvojo kritimo pagreitį g. Skaityti daugiau
Matematinė svyruoklė (3)Prietaisai. Užduotis: išmatuoti kūnų laisvojo kritimo pagreitį. Skaityti daugiau
Matematinė svyruoklė (4)Darbo užduotis. Išmatuoti kūno laisvojo kritimo pagreitį g. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Matematinės svyruoklės svyravimo periodo matavimasDarbo tikslas: Susipažinti su matavimo rezultatų statistinio apdorojimo metodika. Skaityti daugiau
Matematinės svyruoklės svyravimo periodo matavimas (2)Darbo užduotis. Išmatuoti matematinės svyruoklės svyravimo periodą ir įvertinti matavimo tikslumą. Darbo atlikimo užduotis. Išvada. Skaityti daugiau
Matematinės svyruoklės svyravimo periodo nustatymasDarbo tikslas: Bandymu nustatyti metalinio svarelio svyravimo periodą ir jo inercijos momentą. Gautus rezultatus apibendrinti. Darbo prietaisai. Pagrindinės formulės. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Matematinės svyruoklės svyravimo periodo nustatymas (2)Darbo tikslas: Bandymu nustatyti metalinio svarelio svyravimo periodą ir jo inercijos momentą. Gautus rezultatus apibendrinti. Darbo prietaisai. Pagrindinės formulės. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Mechaninė histerezėDarbo užduotis. Remiantis sukamųjų svyravimų dėsningumais nustatyti įvairių vielų histerezės kreives. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. Grafikai. Skaityti daugiau
Mechaninė histerezė (2)Darbo tikslas. Remiantis sukamųjų svyravimų dėsningumais nustatyti įvairių vielų histerezės kreives. Teorinio pasirengimo klausimai Metodika. Tyrimas. Nustatysime dėstytojo nurodytoms vieloms histerezės kreives. Išvados. Skaityti daugiau
Mechaninė histerezė (3)Laboratorinis darbas 8. Darbo užduotis. Remiantis sukamųjų svyravimų dėsningumais nustatyti įvairių vielų histerezės kreives. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Mechaninės energijos tvermės dėsnio tikrinimas Maksvelo svyruokleDarbo tikslas. Mechaninės energijos virsmų ir tvermės dėsnio nagrinėjimas. Inercijos momento poveikis sukimosi ašiai. Darbo užduotis. Nubraižyti Maksvelo svyruoklės mechaninės mechaninės energijos kitimo grafiką laiko atžvilgiu E(t), be papildomo žiedo ir su juo, penkiems svyravimo ciklams. Išmatuoti svyruoklės slenkamojo ir sukamojo judėjimo kinetinę energiją pirmojo ciklo žemutinėje padėtyje. Ištirti svyruoklės ašies sukimosi ilgalaikiškumą. Skaityti daugiau
......