Šperos.lt > Filosofija > Viduramžių filosofija > Viduramžių filosofijos konspektai
Viduramžių filosofijos konspektai

(5 darbai)

Filosofijos chrestomatija: viduramžiaiViduramžiai. Gnostikai (pažinimo filosofija). Simonas Samarietis I amžius (1 amžius) Ofitai II amžius (2 amžius). Karpokratas Aleksandrietis II amžiaus pirmoji pusė (2 amžiaus pirmoji pusė). Bazilidas Siras II amžiaus pirmoji pusė (2 amžiaus pirmoji pusė). Valentinas Egiptietis II amžiaus pirmoji pusė (2 amžiaus pirmoji pusė). Patristinė filosofija. Klemensas Aleksandrietis (apie 150 – apie 215). Tertulianas (160 – apie 240). Origenas (apie 185 - 254). Aurelijus Augustinas (354 - 430). Ankstyvųjų viduramžių filosofija rytų kraštuose. Bizantijos filosofija. Jonas Damaskietis (apie 675 – apie 749). Mykolas Pselas (1018 – 1097?). Jonas Italas (po 1025? – po 1082). Grigalius Palamas (1296 – 1359). Jurgis Gemistas Pletonas (1360? - 1452). Arabų filosofija. Abu Jusufas Al Kindis (apie 800 - 879). Abu Nasras Al Farabis (870 - 950). Abu Alis Ibn Sina. Abu Hamidas Al Gazalis (1058(9?) - 1111). Abu‘l Validas Ibn Rušdas (1126 - 1198). Žydų filosofija. Saliamonas Ibn Gabirolis (apie 1021 – 1055 ar 1070). Jahuda Halevis (apie 1075 - 1141). Mošė Maimonidas (1135 - 1204). Ankstyvųjų viduramžių filosofija rytų kraštuose. Scholastinė filosofija Vakarų Europoje. Jonas Škotas Eriugena (apie 810 – apie 877). Anzelmas Kenterberietis (1033 - 1109). Pjeras Abelaras (1079 - 1142). Jonas Salsberietis (tarp 1115 ir 1120 - 1180). Dovydas Dinanietis (XII amžiaus pabaiga – XIII amžiaus pradžia) Bonaventūras (1221 - 1274). Tomas Akvinietis (1225 ar 1226 - 1274). Rodžeris Bekonas (apie 1214 – apie 1292). Sigeras Brabantietis (apie 1235 – apie 1282). Jonas Dunsas Škotas (apie 1266 - 1308). Viljamas Okamas (apie 1285 - 1349). Ankstyvojo viduramžių humanizmo idejos. Dantė Aligjeris (1265 - 1321). Marsilijus Paduvietis (tarp 1275 ir 1280 – apie 1343). Frančeskas Petrarka (1304 - 1374). Skaityti daugiau
Grožio ir meno supratimas ViduramžiaisBendras viduramžių grožio ir meno supratimas. Viduramžių žmogaus estetikos interesai. Romaninis menas V – XII amžiais. Gotika XII amžiaus viduryje – XVII amžiuje. Proporcija kaip meno taisyklė. Reziume. Aurelijaus Augustino estetinė teorija. Boecijaus estetinės idėjos. Tomo Akviniečio estetika. Skaityti daugiau
Viduramžių filosofija (2)Įvadas. Viduramžių epochos metmenys. Senovės šaltiniai ir autoritetai. Krikščioniškieji šaltiniai ir autoritetai. Pirminis viduramžių filosofijos pavidalas. Ankstyvųjų viduramžių filosofijos suklestėjimas. Filosofijos paplitimas. Mokyklos. Filosofijos padėtis. Ankstyvųjų viduramžių filosofijos kryptys. Patristinė filosofija. Viduramžių filosofijos bruožai. Scholastinė filosofija vakarų Europoje. Universitetai ir filosofai viduramžiais. Skaityti daugiau
Viduramžių filosofijos bruožai (2)Istorikai Europoje. Pirmasis viduramžių kultūros pakilimas Vakarų Europoje. Karolingų laikotarpis. Ankstyvųjų viduramžių filosofija. Bernardas Klervietis. Žydų filosofija. Talmudo laikotarpius. Mozė Maimonidas. Sigeras Brabantietis. Kova su radikaliuoju aristotelizmu. Aristotelizmo įteisinimas. Tomas Akvinietis. Dantė Alighieris. Viduramžiai Lietuvoje. Skaityti daugiau
Viduramžių filosofijos istorijaViduramžių filosofijos tekstai ir jų tyrimas. Krikščioniškoji šventoji literatūra. Krikščioniškojo mokslo sudedamosios dalys. Patristika, jos skirstymas ir sklaida. Gnostikai. Maniheizmas. Aleksandrijos Tėvai. Klemensas. Origenas. Graikiškoji apologetika. Lotyniškoji apologetika. Tertulianus. Arnobijus ir Laktancijus. Kapadokijos Tėvai. Grigalius Nisietis. Bažnyčios Tėvų pirmykštis komunitarizmas. Metafiziniai Dievo buvimo įrodymai. Keturi Vakarų Bažnyčios Daktarai. Aurelijaus Augustino gyvenimas ir raštai. Filosofijos ir mokslo koncepcijos. Tikėjimo fenomenas Aurelijaus Augustino filosofijoje. Dievo buvimo įrodymai. Augustino pažiūros į pažinimą. Dievas ir pasaulis Augustino filosofijoje. Laikas. Augustino dorovės mokslas. Augustino istoriosofija. Bažnyčia ir valstybė. Egzistencinis dramatizmas ir antropocentrizmas. Rytų patristikos pabaiga. Vakarų patristikos filosofija. Filosofinės problematikos formavimasis ankstyvaisiais Viduramžiais. Joano Skoto Eriugenos būties ir pasaulio doktrinos. Filosofijos būtinumo pagrindimas. Dialektikų ir antidialektikų polemika. Scholastikos metodas. Anzelmas Kenterberietis- scholastikos tėvas. Universalijų problemos genezė. Universalijų teorinės problemos ir šiuolaikinis jų vertinimas. Realizmo ir nominalizmo krypčių susidarymas. Jų polemikos sklaida XII amžiuje. Abelaro metodas, požiūris į universalijas. Šv. Bernardo mistika. Scholastikos ir mistikos sintezė. Skaityti daugiau