Šperos.lt > Filosofija > Viduramžių filosofija
Viduramžių filosofija

(34 darbai)

A. Augustinas "Išpažinimai". Vienuoliktos knygos analizėAurelijus Augustinas. Filosofija viduramžiais. "Išpažinimai" - pasakojimas apie tiesos ieškojimą. Vienuoliktos knygos analizė. Mąstytojo klausimai nagrinėjami XI (vienuoliktoje) knygoje. Skaityti daugiau
A. Gurevičius "Viduramžių kultūros kategorijos"A. Gurevičiaus knygos "Viduramžių kultūros kategorijos" ištraukos "Žmogaus asmenybės beieškant" analizė. Įžanga. Analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Brandžiųjų viduramžių filosofijaĮvadas Augustinizmo pirmtakai. Augustinizmo raida. Šv. Bonaventūras. Bonaventūro pažiūros. Fransis Bekonas (Francis Bacon). R. Bacono (Francis Bacon) pažiūros. Bacono reikšmė. Išvados. Skaityti daugiau
Būties problema viduramžių filosofijojeĮvadas. Savęs pažinimas yra Dievo pažinimas. Laiko analizė. Etikos ir istorijos samprata. Dievas – neišmatuojama Būtis, Tiesa ir Gėris. Būties hierarchija. Dievo egzistavimo įrodymai. Dievo buvimo įrodymų problema. Išvados. Skaityti daugiau
Estetikos suvokimas viduramžiaisĮvadas. Krikščioniškojo požiūrio į meną galimybės ir trūkumai. Aurelijus Augustinas apie grožį ir meną. Scholastinė tradicija ir estetinės idėjos. Žydiškosios "Senojo Testamento" interpretacijos tradicijos įtaka viduramžių estetikai. Išvados. Skaityti daugiau
Filosofijos chrestomatija: viduramžiaiViduramžiai. Gnostikai (pažinimo filosofija). Simonas Samarietis I amžius (1 amžius) Ofitai II amžius (2 amžius). Karpokratas Aleksandrietis II amžiaus pirmoji pusė (2 amžiaus pirmoji pusė). Bazilidas Siras II amžiaus pirmoji pusė (2 amžiaus pirmoji pusė). Valentinas Egiptietis II amžiaus pirmoji pusė (2 amžiaus pirmoji pusė). Patristinė filosofija. Klemensas Aleksandrietis (apie 150 – apie 215). Tertulianas (160 – apie 240). Origenas (apie 185 - 254). Aurelijus Augustinas (354 - 430). Ankstyvųjų viduramžių filosofija rytų kraštuose. Bizantijos filosofija. Jonas Damaskietis (apie 675 – apie 749). Mykolas Pselas (1018 – 1097?). Jonas Italas (po 1025? – po 1082). Grigalius Palamas (1296 – 1359). Jurgis Gemistas Pletonas (1360? - 1452). Arabų filosofija. Abu Jusufas Al Kindis (apie 800 - 879). Abu Nasras Al Farabis (870 - 950). Abu Alis Ibn Sina. Abu Hamidas Al Gazalis (1058(9?) - 1111). Abu‘l Validas Ibn Rušdas (1126 - 1198). Žydų filosofija. Saliamonas Ibn Gabirolis (apie 1021 – 1055 ar 1070). Jahuda Halevis (apie 1075 - 1141). Mošė Maimonidas (1135 - 1204). Ankstyvųjų viduramžių filosofija rytų kraštuose. Scholastinė filosofija Vakarų Europoje. Jonas Škotas Eriugena (apie 810 – apie 877). Anzelmas Kenterberietis (1033 - 1109). Pjeras Abelaras (1079 - 1142). Jonas Salsberietis (tarp 1115 ir 1120 - 1180). Dovydas Dinanietis (XII amžiaus pabaiga – XIII amžiaus pradžia) Bonaventūras (1221 - 1274). Tomas Akvinietis (1225 ar 1226 - 1274). Rodžeris Bekonas (apie 1214 – apie 1292). Sigeras Brabantietis (apie 1235 – apie 1282). Jonas Dunsas Škotas (apie 1266 - 1308). Viljamas Okamas (apie 1285 - 1349). Ankstyvojo viduramžių humanizmo idejos. Dantė Aligjeris (1265 - 1321). Marsilijus Paduvietis (tarp 1275 ir 1280 – apie 1343). Frančeskas Petrarka (1304 - 1374). Skaityti daugiau
Frančeskas Petrarka (2)Biografija. Kūryba. Frančeskos Petrarkos sprendžiami politiniai ir socialiniai klausimai. Išvados. Skaityti daugiau
Grožio ir meno supratimas ViduramžiaisBendras viduramžių grožio ir meno supratimas. Viduramžių žmogaus estetikos interesai. Romaninis menas V – XII amžiais. Gotika XII amžiaus viduryje – XVII amžiuje. Proporcija kaip meno taisyklė. Reziume. Aurelijaus Augustino estetinė teorija. Boecijaus estetinės idėjos. Tomo Akviniečio estetika. Skaityti daugiau
Miestai, mokyklos ir universitetaiĮvadas. Miestai. Mokyklos ir universitetai. Išvados. Skaityti daugiau
Nikolo Makiavelio politinis požiūris ir politinė filosofijaĮvadas. Darbo tikslas: atskleisti N. Makiavelio (Niccolo Machiavelli) požiūrį į politiką, moralę ir pamėginti paaiškinti jo politinę filosofiją ir politines pažiūras. Istorinis tarpsnis nulėmęs N. Makiavelio (Niccolo Machiavelli) politines pažiūras ir politinę filosofiją. N. Makiavelio politika ir moralė. Valdžios įgijimo būdai. Valstybės valdymo formos. Religijos įtaka moralei. N. Makiavelio (Niccolo Machiavelli) valdovo paveikslas ir jo svarba. Išvados. Skaityti daugiau
Požiūris į religiją Tomo Akviniečio filosofijojeĮvadas. Filosofija ir religija. Žmogus ir Dievas. Dievo ir pasaulio samprata. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Rodžeris BekonasKas yra Rodžeris Bekonas? Rodžerio Bekono pirmtakai. Rodžerio Bekono gyvenimas. Rodžerio Bekono raštai. Rodžerio Bekono pažiūros. Gamtotyrinė patirtis. Mistinis patyrimas. Rodžerio Bekono mintys. Rodžerio Bekono reikšmė. Rodžeriui Bekonui giminiški mąstytojai. Skaityti daugiau
ScholastikaĮvadas. Vakarų Europos Viduramžių filosofijos bruožai. Scholastikos raida. Scholastikos XIX amžiaus pradžioje bruožai. Scholastikos atnaujinimas. Žymiausi Vakarų Europos scholastinės filosofijos atstovai. Jonas Škotas Eriugena (apie 810 - apie 877). Anzelmas Kenterberietis (1033-1109). Pjeras Abelaras (1079-1142). Jonas Solsberietis (tarp 1115 Ir 1120-1180). Dovydas Dinanietis (XII amžiaus pabaiga - XIII amžiaus pradžia). Bonaventūras (1221 — 1274). Tomas Akvinietis (1225 ar 1226-1274). Jonas Dunsas Škotas (Apie 1266–1308). Rodžeris Bekonas (apie 1214 - apie 1292). Sigeras Brabantietis (apie 1235 - apie 1282). Viljamas Okamas (apie 1285-1349). Dantė Aligjeris (1265 – 1321). Išvados. Skaityti daugiau
Sielos sąvokos genezė viduramžiaisĮvadas. Sielos sąvokos genezė viduramžiais. Sielos samprata. Viduramžių filosofija. Siela. Reformacijos idėjos. Išvados. Lentelių sąrašas. Objektų sąrašas. Priedai (3). Skaityti daugiau
T. Akvinietis "Prigimtinės teisės koncepcija"Prigimtinės žmogaus teisės. Moralė ir teisė. Teisės ir motyvai. Materialūs teisingumo principai. Skaityti daugiau
T. Moras "Utopija"Tomo Moro veikalo "Utopija" analizė. Tomo Moro biografija. "Utopija". "Utopijos" motyvai. Kritika. Skaityti daugiau
T. Moras "Utopija" (2)Įžanga. Tomo Moro asmenybė. Tomo Moro "Utopija". Skaityti daugiau
Tikėjimo ir žinojimo santykio problema viduramžių scholastikojeĮvadas. Viduramžių filosofijos bruožai. Tikėjimas- viduramžių filosofijos šaltinis. Filosofų mintys apie tikėjimą ir žinojimą. Išvados. Skaityti daugiau
Tomas AkvinietisŠv. Tomas Akvinietis apie aukščiausią žmogaus laisvę lygmenį. Valios laisvė jos veiksmo vykdymo atžvilgiu. Valios santykis su galutiniu tikslu. Kaip suderinti valią, suvokiamą kaip prigimtis, ir valią kaip racionalią siekimo galią santykyje su galutiniu tikslu? Valios santykio su Dievu problema. Apie galutinio tikslo noro "sustabdymo" situaciją. Išvados. Skaityti daugiau
Tomas Akvinietis "Metafizika"Žodžio "filosofija" kilmė. Filosofavimo samprata. Empiriniai ir filosofiniai klausimai. Filosofijos ir religijos santykis. Skaityti daugiau