Šperos.lt > Filosofija > Senovės filosofija
Senovės filosofija

(256 darbai)

Ankstyvoji graikų natūrfilosofijaĮvadas. Filosofų pirmtakai. Natūrfilosofai. Talis (apie 624–546 m. pr. Kr.). Anaksimandras (apie 611–546 m. pr. Kr.). Anaksimenas (apie 585–525 m. pr. Kr.). Herakleitas. Ksenofanas (apie 570 m. pr. kr.,). Parmenidas (apie 540–470). Zenonas Elėjietis (apie 490–430m. pr. Kr.). Empedoklis (apie 492–432 m. pr. Kr.). Anaksagoras (apie 500–425 m. pr. Kr.). Leukipas (apie V a. pr. kr.). Demokritas (apie 460–370 m.pr. Kr.). Pitagoras ( apie 570–500 m. pr. Kr.), pitagorininkai. Išvados. Skaityti daugiau
Antika (3)Filosofijos istorijos tyrimo metodas. Graikų visuomenė. Ankstyvosios antikos filosofijos tekstai ir jų tyrimas. Ankstyvosios antikos filosofijos tyrimo metodas ir stilius. Graikų filosofijos šaltiniai: religija, mitai, praktiniai mokėjimai, gyvenimo taisyklės. Talis. Anaksimandras. Anaksimenas. Pitagorikai: orfikų įtaka, sielos samprata (koncepcija), moksliniai pasiekimai, skaičių filosofija. Heraklitas: stilius, dialektika, logas, siela, pažinimas, etika ir politinis pažinimas. Ksenofanas. Parmenidas: metodas, būties teorija. Melisas. Zenonas Elėjietis: metodas ir konceptualinės priemonės, judėjimo aporijos, daugio aporijos, šiuolaikinis aporijų tyrimas, pažiūra į aporijas. Empedoklis: gamtos teorija, psichologija. Anaksagoras: materijos koncepcija, dvasios koncepcija, psichologija. Filosofinės pažiūros graikų medicinoje. Atomistika: atomų teorija, kosmologija, biologija, pažinimas, etika ir politinės pažiūros. Skaityti daugiau
Antika (4)Antika. Ankstyvoji graikų filosofija. Materialistinės filosofijos formavimasis. Materialistinė graikų filosofija. Antikos skepticizmas. Heleninė filosofija. Antikos mistika ir neoplatonizmas. Skaityti daugiau
Antika (5)PowerPoint pristatymas. Antika. Antikinė literatūra. Rūšys. Žymiausi atstovai. Poetai. Homeras. Ovidijus. Vergilijus. Horacijus. Tragikai. Aischilas. Sofoklis. Euripidas. Antikos menas. Pagrindinis senovės graikų pastato tipas yra šventykla. Meno laikotarpiai. Geometrinis. Archainis. Kūras. Klasikinis. Svarbiausi išlikę kūriniai. Helenistinis. Dievai. Olimpo dievai. Antikinė apranga. Skaityti daugiau
Antikinė filosofijaHerakleitas. Elėjos mokykla. Parmenidas. Pitagoriečių sąjunga. Atomizmas. Sofistai ir Sokratas. Sofistai – antikiniai švietėjai. Sokratas. Platonas. Idėjų teorija. Sielos samprata. Pasaulio samprata. Pažinimas. Moralės teorija. Politinė teorija. Platono Akademija. Aristotelis. Teorinė filosofija. Sielos samprata. Praktinė filosofija. Etika. Politinė teorija. Helenistinė filosofija. Senosios mokyklos. Naujosios mokyklos. Helenistinio laikotarpio filosofiniai judėjimai. Kinikai. Pironistai (skeptikai). Antikinės filosofijos pabaiga: eklektizmo laikotarpis. Skaityti daugiau
Antikinės estetikos teorijosĮvadas. Estetinio diskurso užuomazgos antikiniame mite. Pitagorizmo estetinės idėjos. Heraklitas ir ikisokratinė filosofija apie grožį ir meną. Sokrato ir Platono estetinės teorijos. Aristotelio "Poetika". Helenizmo estetika. Išvados. Skaityti daugiau
Antikos filosofijaPlatonas. Aristotelis. Įvairių Antikos mokyklų atstovai, jų skelbiamos pasaulio suvokimo teorijos. Skaityti daugiau
Antikos mąstytojai ir filosofaiAntika. Filosofinės nuostatos. Ankstyvoji Graikų filosofija. Talis. Anaksimandras. Anaksimenas. Pitagoras. Heraklitas. Ksenofanas. Materialistinės filosofijos formavimasis. Anaksagoras. Empedoklis. Demokritas. Sofoklis. Sofoklio dramaturgija. Aischilas. Aristotelis. Sokratas. Herodotas. Platonas. Skaityti daugiau
Antikos mąstytojų gnoseologinės pažiūrosĮvadas. Antikos mąstytojų gnoseologinės pažiūros. Demokritas. Platonas. Aristotelis. Plotinas. Išvados. Skaityti daugiau
Ar yra gyvenimas po mirties? Ar tikrai siela yra nemirtinga?Filosofinis rašinys. Pomirtinis gyvenimas, sielos nemirtingumas remiantis Platono knyga "Valstybė". Skaityti daugiau
Aristotelio "Poetika"Įvadas. Aristotelio poetika. Tragedijos analizė. Pasakojamosios poezijos analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Aristotelio būties samprataAristotelis ir jo filosofinės idėjos, jusliškas pažinimas, Aristotelio tikrovė, būtis, kategorijos, materija ir forma. Skaityti daugiau
Aristotelio būties samprata (2)Įvadas. Aristotelis ir jo filosofinės idėjos. Aristotelio gyvenimas. Aristotelis ir jo filosofinės idėjos. Būtis. Predikatinės Aristotelio filosofijos būties kategorijos. Substancija. Kiekybė. Kokybė. Santykis. Aristotelio genialumas. Keturi būties priežasčių tipai Aristotelio filosofijoje. Išvados. Skaityti daugiau
Aristotelio būtisĮvadas. Aristotelio tikrovė. Jusliškas pažinimas. Aristotelis ir jo filosofinės idėjos. Būtis. Kategorijos. Materija ir forma. Išvados. Skaityti daugiau
Aristotelio dorybių teorijosĮvadas. Aristotelio dorybių teorija. Saikingumas. Drąsa ir narsumas. Išmintis. Teisingumas. Dosnumas ir iškilnumas. Didybė. Draugiškumas ir sąmoningumas. Eudemonija – kaip aukščiausias gėris. Kodėl žmogus privalo būti doras. Išvados. Skaityti daugiau
Aristotelio filosofija ir etikaFilosofijos referatas tema "Filosofija ir etika". Kas svarbiausia gyvenime? Laikas. Mokslas. Siela. Skaityti daugiau
Aristotelio filosofijos pagrindaiĮžanga. Aristotelio filosofijos pagrindai. Aristotelis ir jo filosofinės idėjos. Jusliškasis pažinimas. Aristotelio tikrovė. Būtis. Kategorijos. Materija ir forma. Išvados. Skaityti daugiau
Aristotelio filosofinės sistemos bruožaiAristotelio filosofinės sistemos bruožai. Aristotelio gyvenimas. Logika. Substancija. Materija ir forma. Santykis tarp materijos ir formos. Judėjimo teorija. Etika. Valstybės teorija. Skaityti daugiau
Aristotelio mokymas apie sieląĮvadas. Sielos samprata. Istorinė apžvalga. Aristotelio sielos samprata. Aristotelio etikos taikymas praktikoje. Sielos sugebėjimai. Išvados. Skaityti daugiau
Aristotelio teorinė filosofijaĮvadas. Aristotelis. Teorinė filosofija. Filosofijos skirstymas. Substancija. Forma ir medžiaga. Daiktų esmė. Priežastis ir tikslas. Energija ir potencija. Bendrųjų principų taikymas (gamtos teorija). Pirmoji priežastis (teologija). Dangaus sritis ir žemės sritis (kosmologija). Siela (psichologija). Skaityti daugiau
...