Šperos.lt > Filosofija > Naujųjų amžių filosofija > Naujųjų amžių filosofijos namų darbai
Naujųjų amžių filosofijos namų darbai

(14 darbai)

Abejojimas - kelias link gero sprendimoNamų darbo užduotis. Remtasi Dekarto kūriniu "Apie samprotavimo metodą". Darbo tikslas atsakyti, ar abejojimas yra pats geriausias dalykas priimant žmogui sprendimus. Pateiktos Dekarto taisyklės, kurios diktuoja eiliškumą veiksmų naujoms patikimoms žinioms įgyti, jos susietos su abejojimu. Skaityti daugiau
Deividas Hiumas. Idėjų kilmėDeivido Hiumo (David Hume) idėjų teorijos. Skaityti daugiau
Imanuelis Kantas (3)Vietoj įžangos. Pagrindiniai Imanuelio Kanto filosofijos bruožai. Skaityti daugiau
Istoriniai faktai ir moralinės vertybės Š. Monteskjė filosofijojeIstoriniai faktai ir moralinės vertybės Charles de Montesquieu (Šarlis Lui de Monteskjė) filosofijoje. Istoriniai faktai. Moralinės vertybės. Vyro ir moters santykis. Rytų dorovės principas. Apie natūralų gėdos jausmą. Apie ligas. Moralinės vertybės per įstatymų prizmę. Teisinga visuomenė per istorijos prizmę. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
J.G. Fichtė "Žmogaus paskirtis"Johanno Gottliebo Fichtės veikalo "Žmogaus paskirtis" išplėstinis planas. Skaityti daugiau
Moralė Vydūno filosofijojeĮvadas. Šiuolaikinės moralės principai. Moralė pagal Nyčę. Vydūno sveikatos filosofija. Moralė glūdi dvasinėje egzistencijoje. Žmonių santykiai. Reziumė. Skaityti daugiau
Pažinimo šaltiniai: racionalizmas ir empirizmas (2)Tema. Tikslas: Empirizmo ir racionalizmo bei jų propaguotų metodų priešpriešų nagrinėjimas. Uždaviniai. Įžanga. Pažinimo šaltiniai. Empirizmo ir racionalizmo bei jų propaguotų metodų priešprieša. Išvados. Skaityti daugiau
Pozityvistinės filosofijos vingiai. O. Kontas – pozityvistinės filosofijos pradininkasScientistinė kryptis. Konto biografija. Konto filosofija. Pozityvi filosofija, pagal Kontą. Skaityti daugiau
Priežastingumo samprata pagal Hume. Hume kritikaPriežastingumo samprata pagal Hume ir jo kritika. Įvadas. Priežastingumo samprata pagal Hume. Hume kritika. Išvados. Skaityti daugiau
R. Dekartas "Metafiziniai apmąstymai" (6)R. Dekartas (Rene Descartes). Pirmas apmąstymas: Apie dalykus, kuriais galima abejoti. Antras apmąstymas: Apie žmogaus dvasios prigimtį, kurią galima pažinti lengviau, negu kūną. Trečias apmąstymas: Apie tai, kad yra Dievas. Skaityti daugiau
Renė Dekartas (3)Įvadas. Renė Dekartas - Samprotavimai apie metodą. Išvados. Skaityti daugiau
Šviečiamasis amžius: bendriausi filosofijos bruožai, pagrindinės problemosTema. Tikslas. Uždaviniai. Pagrindinės sąvokos. Tezės: Volteras. Žanas Žakas Ruso. Denis Didro. Christianas Wolffas. Imanuelis Kantas. Skaityti daugiau
Valstybės supratimas pagal Hegelį, vidaus santvarkaValstybės supratimas pagal Georgas Vilhelmas Hegelį (G.W. Hegel). Valstybės vidaus santvarka. Įvadas ir problematika. Analizės tikslas: G.W. Hegelio knygos "Teisės filosofijos apmatai" ištrauka, išsiaiškinti filosofo požiūrį į valstybės vidaus santvarką. Uždaviniai. Valstybės vidaus santvarka. Valdovo valdžia. Vyriausybinė valdžia. Įstatymų leidybos valdžia. Visuomenės susiskirstymas. Išvados. Skaityti daugiau
Vilhelmas Frydrichas Nyčė (2)Filosofo biografija ir kūrybos analizė. F.Nyčės kūrybinė evoliucija. "Vagneriškasis kompleksas". Muzika. Menas ir jo formos. Tragiškumas. Skaityti daugiau