Šperos.lt > Filosofija > Naujųjų amžių filosofija > Naujųjų amžių filosofijos analizės
Naujųjų amžių filosofijos analizės

(15 darbai)

Asmuo ir jo vertybės Renesanso epochoje (2)Įvadas. Tema. Tikslas: susipažinti su žmogaus vertybėmis Renesanso epochoje. Uždaviniai. Pagrindinės sąvokos. Tezės. Skaityti daugiau
Džonas Lokas (2)Pranešimas parengtas pagal D. Loko (John Locke) "Esė apie žmogaus intelektą". Skaityti daugiau
E. Fromas "Menas mylėti" (2)Eric Fromm knygos "Menas mylėti" analizė. Skaityti daugiau
E. Nekrašas "Filosofija ir XVII amžiaus mokslo revoliucija"E. Nekrašo straipsnio "Filosofija ir XVII amžiaus mokslo revoliucija" nagrinėjimas. Newtonas. Francis Baconas. Kuo skiriasi mokslo ir filosofijos metodai? Pozityvizmo atsiradimas. Išvados. Skaityti daugiau
I. Kantas "Praktinio proto kritika" (2)Imanuelio Kanto knygos "Praktinio proto kritika" analizė. Įvadas. Analizė. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
J.S. Mill "Apie laisvę"John Stuart Mill "Apie laisvę". Įvadas. Apie minties ir diskusijos laisvę. Apie individualumą kaip vieną iš gerovės elementų. Apie visuomenės valdžios individui ribas. Principų taikymas. Išvados. Skaityti daugiau
N. Makiavelis "Valdovas"Kūrinio priežastinės šaknys. Turinio analizė. Esminės valdovo vertybės. Valstybės tipai. Respublika ir kunigaikštystė. Paveldima ir mišri kunigaikštystė. Užkariavimų strategija. Valdovas privalo nuolat rūpintis karyba. Vadovas savo valdiniams turi būti ir geras ir blogas. Valdovas savo šalyje gali būti mylimas ir prisibijomas. Valdovo garbę kelia jo rūpinimasis talentais. Skaityti daugiau
Pažinimo šaltiniai: racionalizmas ir empirizmasTema. Tikslas. Uždaviniai. Tezės. Tiesos problema. Racionalizmas. Dekartas. Dievo idėja. Empirizmas. Dž. Lokas. D. Hiumas. Skaityti daugiau
R. Dekartas "Metafiziniai apmąstymai" (2)R. Dekarto kūrinio "Metafiziniai apmąstymai" ištraukos analizė. Skaityti daugiau
R. Dekartas "Metafiziniai apmąstymai" (3)R. Dekarto "Metafizinių apmąstymų" I apmąstymo analizė ir interpretacija. Skaityti daugiau
R. Dekartas "Metafiziniai apmąstymai" (4)Kūrinio analizė. Įvadas. Analizė. Išvados. Skaityti daugiau
R. Dekartas "Metafiziniai apmąstymai" (5)R. Dekarto "Metafizinių apmąstymų" III apmąstymo analizė. Skaityti daugiau
Racionalizmo ir empirizmo ginčas filosofijojeRacionalizmas ir empirizmas. Savarankiška galia. Atstovai. Empirizmas. Patyrimas. Empirizmui ypač siejama kokybės sąvoka. D. Hume. Skaityti daugiau
Renesansas (17)Renesanso epochos kultūros bruožai. humanizmo idėjos. Per prieštaravimus į paslapčių pasaulį. Renesansiškoji grožio dvasia. Skaityti daugiau
Ž.Ž. Ruso "Apie visuomenės sutartį arba politinės teisės principai" (2)Žano Žako Ruso kūrinio "Apie visuomenės sutartį arba politinės teisės principai" analizė. Apie prigimtinę žmonių laisvę ir lygybę. Visuomeninė būklė. Apie pilietinę būklę. Suverenitetas. Apie įstatymą. Įstatymų rūšys. Apie vyriausybę. Apie tribūnatą. Valdymo formos. Valdymų skirstymas. Demokratija. Aristokratija. Trys aristokratijos rūšys. Monarchija/karališkasis valdymas. Monarchinės valstybės sistema. Monarchijos trūkumai. Mišrūs valdymas. Diktatūra. Ruso teigia, kad valdymo rūšys nevienodos savo prigimtimi. Geras valdymas. Valstybės išsigimimas. Pateikiami du keliai, kuriais vyriausybė gali išsigimti. Išsigimimo teorija. Valstybės, kaip gyvo organizmo sandara. Politinio organizmo mirtis. Rinkimai. Cenzūra. Skaityti daugiau