Šperos.lt > Etninė kultūra > Etninės kultūros analizės
Etninės kultūros analizės

(11 darbai)

Daina "Dukros atsisveikinimas"Dainos "Dukros atsisveikinimas" analizė Skaityti daugiau
Dainos analizė: "Tai raibumai genelio"Lietuvių liaudies dainos analizė: "Tai raibumai genelio". Skaityti daugiau
Kūčios (4)Kūčių papročiai. Būrimai. Kūčių valgiai. Kūčių vakarienės maldos. Skaityti daugiau
Liaudies dainos analizė: "Sesyčių raudojimas"Lietuvių liaudies dainos "Sesyčių raudojimas" analizė. Simboliai, trumpas turinys, papročiai, meninės priemonės. Skaityti daugiau
Lietuvių liaudies pasakų ir Oskaro Milašiaus išvestųjų pasakų palyginimasĮvadas. Lietuvių liaudies pasaka "Eglė Žalčių karalienė ir Oskaro Milašiaus pasaka" Žalčių karalienė". Lietuvių liaudies pasaka "Dangus griūva" ir Oskaro Milašiaus pasaka "Dangus griūva". Lietuvių liaudies pasaka "Auksaplaukis ir Auksažvaigždė" ir Oskaro Milašiaus pasaka "Auksaplaukis ir Žvaigžduolė". Išvados. Skaityti daugiau
S. Šimkus "Ko liūdi, sesele?"S. Šimkaus liaudies dainos "Ko liūdi, sesele?" analizė. Skaityti daugiau
Sodybos etnografinio darželio analizė (2)Jeroslavo ir Kseverinos Kulčickų sodybos etnografinio darželio analizė. Įvadas. Tyrimo tikslas. Susipažinti su senųjų sodybų etnografinių darželių formavimo tradicijomis ir augalų asortimentu. Sodybos istorija. Sodybą supantis kraštovaizdis. Sodybos planinė ir erdvinė struktūra. Išvados. Priedai (6 psl.). Skaityti daugiau
Šiaurės Lietuvos istorijos ir kultūros etninės architektūros paveldasKaimai ir vienkiemiai. Sodybos ir trobesiai. Smulkesnė architektūros analizė. Stambaus ūkininko sodyba. Troba. Svirnas. Kiaulininkas. Tvartas. Kluonas. Daržinė (stoginė, pašiūrė, skūnia). Žardinė. Pirtis. Mažažemio valstiečio sodyba. Vidutinio valstiečio sodyba. Vėjo malūnas. Kalvė. Priedai (nuotraukos). Skaityti daugiau
Tautiniai drabužiai (2)Tautiniai moterų drabužiai. Žemaičių tautiniai drabužiai. Aukštaičių tautiniai drabužiai. Dzūkų tautiniai drabužiai. Klaipėdos krašto tautiniai drabužiai. Vyrų tautiniai drabužiai. Skaityti daugiau
Tradicinės ir šiuolaikinės vestuvės: lyginamoji analizė (3)Įvadas. Tradicinės ir šiuolaikinės vestuvės: lyginamoji analizė. Vestuvių papuošimai. Šventinė apranga. Vestuvių laikas. Piršliai. Išvados. Skaityti daugiau
Žemaitijos kryžiaiĮvadas. Pirmieji lietuviškų kryžių tyrėjai. Lietuvos kalvių darbas. Lietuvos kryžių puošyba ir simbolika. Tipologinė ir etnografinė kryžių apžvalga. Žemaitijos kryžiai. Prosenelių palikimas. Išvados. Skaityti daugiau