Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Etninė kultūra

Etninė kultūra (511 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • "Geros" mirties samprata skirtingose kultūrose

  PowerPoint pristatymas. Kas yra mirtis? Kaip suprantama mirtis? Mirtis baltų kultūroje. Vėlių vaizdavimas. Įsikūnijimas. Baltų deivės. Mirties pranašai. Laidojimo vietos. Laidojimo papročiai. Šiandienos supratimas apie mirtį.
  Etninė kultūra, pristatymas(16 skaidrių)
  2008-03-03
 • Adventas Lietuvoje

  Įvadas. Advento draudimai. Advento burtai. Spėjimai pagal advento orus. Advento dainos ir žaidimai. Kiti advento papročiai. Išvados.
  Etninė kultūra, referatas(10 puslapių)
  2009-11-16
 • Aitvaras

  Įvadas. Šaltiniai. Žinios apie mitologiją. Raganų teismų bylos. Aitvaras.
  Etninė kultūra, konspektas(6 puslapiai)
  2006-06-20
 • Albinas Kurtinaitis

  Albinas Kurtinaitis. Biografija. Domėjimosi sritys. Darbai.
  Etninė kultūra, rašinys(5 puslapiai)
  2007-05-15
 • Anglija. Šalies kultūriniai bei verslo etikos ypatumai

  PowerPoint pristatymas. Anglija. Charakteristika. Anglija. Geografinė padėtis. Anglija. Anglija. Pietų Anglija. Anglija. Anglijos Širdis. Anglija. Rytų Anglija. Anglija. Šiaurės Anglija. Anglų charakterio ypatumai. Bendravimo būdai. Gestai.Kūno kalba. Emocijos. Laikysena ir fizinis atstumas. Apranga. Derybos. Verslo ypatumai su anglais. Dovanos. Tradicijos ir valgis.
  Etninė kultūra, pristatymas(16 skaidrių)
  2011-03-02
 • Antropologija (3)

  Didžioji savaitė. Kuo skiriasi šventė ir šiokiadienis sakraline prasme. Kalendorinės šventės, ką reiškia kalendorinės šventės, papročiai krikščioniškame kontekste. Gimines ir gentis nusakantys terminai. Šeima. Kuo skiriasi šiuolaikinės ir buvusios šeimos gyvenimas? Kokie kaimų tipai ir kada jie susiformavo? Tradicinis lietuvių liaudies menas: kryžiai, stogastulpiai, koplytėlės, krikštas. Vienkiemis. Nurodykite kuo skiriasi aukštaičių ir žemaičių sodybos? Gatviniai kaimai. Gyvenamieji namai. Kuo skiriasi žemaičių troba nuo aukštaičių pirkios? Užnemunės stuba. Ūkiniai pastatai. Sodybų aptvėrimas. Žmogaus gyvenimo etapai. Gimtuvių papročiai. Santuoka. Laidotuvės. Kaimo bendruomenės papročiai. Bandžiulystė ir bičiulystė. Apie tautinius kostiumus. Liaudies medicina. Verslai ir amatai. Tradiciniai produktai ir patiekalai.
  Etninė kultūra, konspektas(8 puslapiai)
  2007-05-11
 • Antropologija (6)

  Kultūros antropologija, jos objektas, tyrimo metodai. Kultūros samprata, kas būdinga. Lietuvių etninio tapatumo bruožai, etninio tapatumo ištakos. Kultūros dimensijos, individualistinė ir kolektyvistinė kultūros dimensijos, horizontalumas ir vertikalumas kultūroje. Seniausios lietuvių kilmės teorijos. Indoeuropiečių šakos, šiuolaikinės tautos skiriamos indoeuropiečiams. Indoeuropiečių protėvynės problema. Indoeuropiečių kultūros ypatumai. Senosios Europos samprata. Senosios Europos kultūros ypatumai, su kokiu laiku, kokiais kraštais siejama. Matrilinijinė ir patrilinijinė, patrilokalinė, matrilokalinė, matricentrinė ir patriarchalinė. Senieji gyventojai Lietuvos teritorijoje. Baltai, baltų vardo problema, baltams skiriamos tautos. Lietuvių kalbos ir tautybės susiformavimas. Lietuvių kalbos tarmės. Didžioji savaitė. Adventas. Gavėnia. Šventė. Pagrindiniai pereinamieji žmogaus gyvenimo etapai. Pagrindinės liaudies pedagogikos vertybės. Pagrindiniai gimtuvių, vestuvių, laidotuvių papročiai. Senosios kaimynų bendravimo tradicijos. Tradiciniai gyvenamieji pastatai. Regioniniai skirtumai. Svarbiausi valstiečių gyvenamieji namai. Pagrindiniai tradiciniai ūkiniai pastatai. Kupetiniai kaimai. Gatviniai kaimai. Vienkiemiai. Senosios aukštaičių ir žemaičių sodybos. Stogastulpiai. Koplytstulpiai. Koplytėlės. Krikštas. Tradicinis liaudies kostiumas ir tautinis kostiumas. Lietuvių liaudies medicina.
  Etninė kultūra, konspektas(13 puslapių)
  2008-01-22
 • Apeiginė magija agrariniuose papročiuose

  Įvadas. Apeiginė magija agrariniuose papročiuose. Agrarinė magija ir chtoniškoji bei krikščioniškoji pasaulėžiūra. Žodžio ir veiksmo magija. Apeiginės vaišės. Persirengėliai. Draudimai. Apsauginė magija. Sėkmę skatinanti magija. Kenkianti magija. Išvados. Priedai (2).
  Etninė kultūra, referatas(15 puslapių)
  2008-06-16
 • Apeiginiai veiksmai ir jų prasmės Užgavėnių tradicijose

  Įvadas. Pasivažinėjimas. Vaišės. Užgavėnių burtai. Užgavėnių persirengėliai. Morės vežiojimas ir jos sunaikinimas. Lašininio ir Kanapinio kova.
  Etninė kultūra, referatas(6 puslapiai)
  2007-06-12
 • Archeologiniai paminklai

  Įvadas. Archeologinių paminklų istorija, tyrinėjimai. Pilkapiai. Senovės kapinynai, laidojimo būdai. Marvelės kapinynas Kaune. Piliakalniai. Jurgaičių (Domantų) piliakalnis. Punios piliakalnis.
  Etninė kultūra, referatas(14 puslapių)
  2007-05-09
 • Atgimstančios gamtos žadintojai ankstyvojo pavasario šventėse

  Įvadas. Paukštis senuosiuose lietuvių tikėjimuose. Paukščiai ankstyvojo pavasario šventėse. Vasario 2 diena. Vasario 3 diena. Vasario 24 diena. Kovo 4 diena. Kovo 19 diena. Kovo 21 diena. Kovo 25 diena. Atgimstančios gamtos žadintojai pavasario sutikimo šventėse. Išvados.
  Etninė kultūra, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-03-19
 • Aukštaičių liaudies muzika

  Įvadas. Aukštaičių liaudies muzikos žanrai. Sutartinės. Aukštaičių dvibalsės dainos. Sutartinių ir dvibalsių dainų panašumai ir skirtumai. Liaudies instrumentai Aukštaitijoje. Kanklės. Skudučiai. Daudytės. Išvados. Priedai (4).
  Etninė kultūra, referatas(11 puslapių)
  2008-01-11
 • Baltai (3)

  Įvadas. Aukštaičiai. Žiemgaliai. Žemaičiai. Latgaliai. Lietuviai. Prūsai. Jotvingiai. Kuršiai. Sėliai. Skalviai. Galindai. Mainų prekyba. Medžioklė. Žvejyba ir žemdirbystė. Išvados.
  Etninė kultūra, namų darbas(9 puslapiai)
  2005-10-28
 • Baltai (4)

  Įvadas. Baltų kalbos. Baltų kilmė. Paskutiniuoju metu išryškėjo dvi pagrindinės baltų kilmės hipotezės. Aukštaičiai. Žiemgaliai. Žemaičiai. Latgaliai. Lietuviai. Prūsai. Jotvingiai. Kuršiai. Sėliai. Laidojimo papročiai. Žiemgalių laidojimo papročiai. Lietuvių laidojimo papročiai. Prūsų laidojimo papročiai. Jotvingių laidojimo papročiai. Kuršių laidojimo papročiai. Sėlių laidojimo papročiai. Išvados.
  Etninė kultūra, referatas(13 puslapių)
  2006-11-22
 • Baltijos šalių (Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Danijos, Norvegijos, Švedijos) liaudies dainos

  Įvadas. Žemaičių dainos. Aukštaičių dainos. Dzūkų dainos. Suvalkiečių dainos. Rugiapjūtės dainos. Vestuvių dainos. Šeimos dainos. Našlaičių dainos. Karinės – istorinės dainos. Vėlinių dainos. Raudos. Estų liaudies dainos. Latvių liaudies dainos. Lenkų liaudies dainos. Skandinavijos liaudies dainos.
  Etninė kultūra, referatas(5 puslapiai)
  2006-05-16
 • Baltų dievai

  Mitologijos istorijos skirstymas. Baltų dievų grupės. Senosios Europos dievai ir deivės. Indoeuropietiškos kilmės dievai ir deivės Dievai ir žmonės.
  Etninė kultūra, referatas(9 puslapiai)
  2005-12-04
 • Baltų formavimasis

  Baltų formavimosi procesas ir indoeuropiečių atsikraustymas į rytų Pabaltijį. Įvadas. Indoeuropiečiai, jų kilmė, ir apsigyvenimas Rytų Pabaltijo teritorijoje. Virvelinės keramikos kultūra ir bruožai. Asimiliacija ir paplitimas. Baltų formavimasis: vakarų ir rytų baltai. Išvados.
  Etninė kultūra, referatas(10 puslapių)
  2008-05-08
 • Baltų genezė. Vakarų ir rytų baltai

  Pilkapių kultūra. Brūkšniuotosios keramikos kultūra.
  Etninė kultūra, konspektas(4 puslapiai)
  2006-12-14
 • Baltų gentys: etniniai ir kultūriniai ypatumai (2)

  Įvadas. Etnoinstrumentarijus. Laidojimo papročiai. Raštas. Dievai. Žynių vaidmuo. Svarbiausi ženklai. Papuošalai. Kuršiai. Žiemgaliai. Sėliai. Kuršių, žiemgalių ir sėlių palyginimas. Išvados.
  Etninė kultūra, referatas(13 puslapių)
  2007-03-19
 • Baltų kalbų lyginamieji tyrimai

  Baltų kalbų lyginimas. Baltų kalbos. Vakarų baltų kalbos. Prūsų kalba. Jotvingių kalba. Rytų baltų kalbos. Lietuvių kalba. Latvių kalba. Kuršių kalba. Žiemgalių kalba. Sėlių kalba. Skirtumai (išvados).
  Etninė kultūra, referatas(7 puslapiai)
  2007-05-02
Puslapyje rodyti po