Gramatika

(35 darbai)

Accents and dialectsIntroduction. Traditional Dialects. Mainstream Dialects. Grammar. Text Examples. Skaityti daugiau
An AdverbAn Adverb. Kinds of Adverbs. Positions of Adverbs. Exercises. Answers. Darbas anglų kalba. Skaityti daugiau
Anglų kalba (2)Anglų kalbos užduotys. Iš šių sumaišytų raidžių sudarykite teisingą žodį. Šioje raidžių sumaištyje raskite šiuos žodžius. Išspręsti kryžiažodį. Atsakymai. Skaityti daugiau
Anglų kalba (5)Tenses in English. Tense. Usage. Examples. Notes. Lentelė. Skaityti daugiau
Anglų kalba (8)Darbas anglų kalba. Daugiau kaip 50 įvairių sakinių parafrazavimas. Refraze of more than 50 sentences. Skaityti daugiau
Anglų kalbos leksikologijaExternal structure. Referential approach. Main types of word meaning. Denotational and conotational components. Emotive charge and stylistic reference. Change of lexical meaning. Specialization. Degradation and elevation. Superordinate. Hyponym. Synonym. Types of connotations. The dominant synonym. Homophone. Phraseological units. Skaityti daugiau
Anglų kalbos taisyklėsAuxiliary verbs. Modal auxiliary verbs. English tense usage in the Active Voice. English tense usage in the Passive Voice. A Table of Irregular Verbs. Verb + ... ing (The Gerund). Verbs + The Infinitive. Verbs + ... ing (The Gerund) or verbs + The Infinitive? Count nouns and non–count nouns. Genitives: "s" or "of the"? The Indefinite Article "a"/ "an". The Definite Article "the". Pronouns. Adjectives. Adverbs. Prepositions. Word Order. Subject–verb agreement. Reported Speech. Skaityti daugiau
Anglų kalbos veiksmažodžių laikaiPresent Indefinite. Past Indefinite. Future Indefinite. Future Indefinite in the Past . Present continuous. Past Continuous. Future Continuous. Future Continuous in the Past. Present perfect. Past Perfect. Future Perfect. Future Perfect in the Past. Present Perfect Continuous. Past Perfect Continuous. Future Perfect Continuous. Future in the Past Perfect Continuous. Skaityti daugiau
Anglų kalbos veiksmažodžių laikai (2)Present Simple (Esamasis paprastasis laikas). Present Continuous (Esamasis tęstinis laikas). Present Perfect (Esamasis atliktinis laikas). Present Perfect Continuous (Esamasis atliktinis tęstinis laikas). Past Simple (Paprastasis būtasis laikas). Past Continuous (Būtasis tęstinis laikas). Past Perfect Continuous (Būtasis atliktinis tęstinis laikas). Past Perfect (Būtasis atliktinis laikas). Future Simple (Būsimasis paprastasis laikas). Future Continuos (Būsimasis tęstinis laikas). Future Perfect (Būsimasis atliktinis laikas). Future Perfect Continuos (Būsimasis atliktinis tęstinis laikas). Skaityti daugiau
Comparative and Superlative AdjectivesPowerPoint pristatymas anglų kalba. Būdvardžių linksniavimas. One-syllable adjectives. Adjectives with two or more syllables. Two-syllable adjectives. Exceptions. Difference in meaning with adjectives. Skaityti daugiau
CompoundingAnglų kalbos darbas. Introduction. Compounding. Compound nouns. Compound pronouns. Compound adjectives. Compound verbs. Compound adverbs. Compound numbers. Conclusions. Skaityti daugiau
Compounds. Compounding lawsPowerPoint pristatymas anglų kalba. Sudurtiniai žodžiai. Sudurtinių žodžių formavimo taisyklės. Examples. Hyphen using. Forms of compound words. Comparative and superlative forms of adjectives. Genitive case. Plural compound forms. Suspended compounds. Suffixes and prefixes. Skaityti daugiau
Differences and similarities between British English and American EnglishDarbas anglų kalba. Britų ir amerikiečių anglų kalbų skirtumai ir panašumai. Grammatical differences. Dissimilar pronunciation. Skaityti daugiau
English GrammarAnglų kalbos gramatikos lentelės. Word formation. Use of articles. Conditions of tenses. Table of tenses. Skaityti daugiau
English grammar (2)The Noun - Daiktavardis. Liepiamoji nuosaka. Šalutiniai pasekmės aplinkybės sakiniai-Adverbial clauses of result. Įvardžiai. Skaityti daugiau
English Grammar TheoryDarbas anglų kalba. Anglų kalbos gramatikos teorijos konspektas. Theoretical grammar vs. practical grammar. Why it should be studied? Types of grammar. Traditional prescriptive grammar. Traditional descriptive grammar. Structural descriptive grammar. Transformational-generative grammar. Classification of words in traditional and structural grammar. Features of present-day English. Grammatical category. The grammatical categories of Modern English. The noun and its grammatical categories. The Grammatical Category of Number. The Grammatical Category of Case. The Category of Gender. The Category of Determination The pronoun and its grammatical categories. The verb and its grammatical categories. The Category of Person. The Category of Number. The Category of Tense. The Category of Aspect. The Category of Voice. The Category of Order. The Category of Mood. The non-finite forms of the verb. Sentence and its features. The sentence as a three level structure. Skaityti daugiau
Homonymy treated diachronicallyDarbas anglų kalba. Homonimai anglų kalboje. Homonymy treated diachronically: Convergent development of sound form. Divergent semantic development. Skaityti daugiau
Laikų vartojimasAnglų kalbos gramatikos taisyklės. Simple Tenses. Present Simple. Past Simple. Future Simple. Perfect Tenses. Present Perfect. Past Perfect. Future Perfect. Continuous Tenses. Present Continuous. Past Continuous. Future Continuous. Laikų derinimo taisyklės. Skaityti daugiau
Language testingFormal assessment. Placement tests. Achievement tests. Diagnostic tests. Proficiency tests. Types of objective tests. Multiple choice. Varieties of cloze procedure. Advice on creating cloze type passages. The C- Test. Dictation. Formal assessment of writing. Specifying all appropriate tasks and selecting a sample. Obtaining samples that properly represent each candidate’s ability. Obtaining reliable scoring of writing. This can be either holistic or analytic. Holistic or analytic? Formal assessment of speaking. Setting the tasks. Specifying all apropriate tasks. Advice on planning and conducting oral tests. Techniques not recommended. Obtaining valid and reliable scoring. Formal assessment of reading. Specifying what the candidate should be able to do. Practical advice on item writing. Formal assessment of listening. Specifying what the candidate should be able to do. Setting the tasks. Possible techniques. Informal assessment. Informal assessment of writing. Informal assessment of speaking. Informal assessment of reading. Informal assessment of listening. Results from informal assessment. Self-assessment. Foundations for self-assessment. Self-assessment of writing. Self-assessment of speaking. Oral self-assessment. Self-assessment of reading and listening. Learner training (reading). Learner trainer (listening). Progress questionnaires. Results from self-assessment. Introduction. Results from the reseach. References (11). Conclusion. Skaityti daugiau
Letter: formal letter (7)Laiško anglų kalba pavyzdys. Laiškas prašant informacijos. Formal letter: asking for information. Skaityti daugiau