Šperos.lt > Teisė > Tarptautinė teisė > Europos Sąjungos (ES) teisė (7)

Europos Sąjungos (ES) teisė (7)

www.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.lt
9.9
  (
4
atsiliepimai)
Atsisiųsti šį darbą
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
Aprašymas:
Europos sąjungos (ES) teisės seminarų konspektai. I Seminaras. Laisvas prekių judėjimas. Muitų mokesčių panaikinimas ir muitų sąjunga. Prekės samprata Europos Bendrijų teisėje ir Europos Teisingumo Teismo praktikoje. Prekių ir paslaugu skirtumas. Fiskaliniai (tarifiniai) laisvo prekių judėjimo apribojimai. Muitų mokesčiai. Lygiaverčio poveikio privalomųjų mokėjimų sąvoka. Lygiaverčio poveikio privalomųjų mokėjimų draudimo apimtis. Privalomieji mokėjimai, priklausantys vidaus mokesčių sistemai. Apmokėjimas už administracines paslaugas, tikrai suteiktas importuotojui ar eksportuotojui. Privalomieji mokėjimai už patikrinimus, vykdomus laikantis Bendrijos teisės nustatytų įpareigojimų. II Seminaras. Vidaus mokesčių sąvoka. Panašios ir konkuruojančios prekės. Tiesiogiai ir netiesiogiai diskriminuojančių vidaus apmokestinimo priemonių draudimas. Objektyviai skirtingi vidaus mokesčiai. Tiesioginė diskriminacija. Netiesioginė diskriminacija. Vidaus mokesčių ir muitų atskyrimas. Bendroji prekybos politika (BPP). III Seminaras. Nefiskaliniai (netarifiniai) laisvo prekių judėjimo apribojimai. Kiekybiniai apribojimai. Lygiaverčio poveikio priemonės. Bendrai ir atskirai taikomos, diskriminuojančios ir nediskriminuojančios priemonės. Skirtingai taikomos priemonės. Pagrindiniai principais, suformuluoti TT Dassonville. Cassis de Dijon ir Keck bylose. Eksporto apribojimų draudimas. Laisvo prekių judėjimo išimtys. IV Seminaras. Laisvas darbuotojų judėjimas. Darbuotojų judėjimo laisvės taikymas asmenų atžvilgiu: ES pilietybės reikalavimas, darbuotojo sąvoka, darbuotojo šeimos nariai. Laisvas darbuotojų judėjimas ir vidaus situacijos. Darbuotojo sąvoka. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/38/EB "Šeimos narys". Laisvo darbuotojų judėjimo ribojimo draudimas: diskriminacijos dėl pilietybės draudimas. Tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija. Nediskriminuojančių ribojimų draudimas. Teisės, išplaukiančios iš laisvo darbuotojų judėjimo. Darbuotojo šeimos narių teisės. Laisvas kitų asmenų (ne dirbančiųjų – studentų, pensininkų, sportininkų) judėjimas. V Seminaras. Įsisteigimo laisvės sąvoka ir atskyrimas nuo laisvės teikti paslaugas ir laisvo darbuotojų judėjimo. Sutarties 43 straipsnio tiesioginis veikimas. Europos Bendrijos steigimo sutarties nuostatos dėl įsisteigimo laisvės ir pagrindiniai Europos Teisingumo Teismo sprendimai įsisteigimo laisvės srityje. Įsisteigimo laisvės subjektai. Pirminio ir antrinio įsisteigimo laisvė. Draudimas riboti įsisteigimo laisvę ir įsisteigimo laisvės ribojimo pagrįstumo kriterijai. Kvalifikacijų pripažinimas. Bendroji ir specialioji (atskirų profesijų) diplomų pripažinimo sistemos. Reikalavimai, taikomi kvalifikacijų pripažinimui. VI Seminaras. Paslaugų teikimo laisvės sąvoka: laisvė teikti ir laisvė gauti paslaugas. EB sutarties 49 str. tiesioginis veikimas. Paslaugų gavėjo ir paslaugas teikiančio asmens pilietybė, nuolatinė gyvenamoji/registracijos vieta. Paslaugų sąvoka. Laisvės teikti paslaugas ribojimai ir ribojimo pagrįstumo sąlygos, įtvirtintos Europos Bendrijos steigimo sutartyje ir ETT praktikoje. Laisvas teisininkų judėjimas Europos Sąjungoje. VII Seminaras. Laisvas asmenų judėjimas. Laisvo darbuotojų judėjimo, paslaugų teikimo, įsisteigimo laisvės ir laisvo prekių judėjimo skirtumai. Viešosios tvarkos, visuomenės saugumo, visuomenės sveikatos sampratos Europos Bendrijų teisės aktuose ir Europos Teisingumo Teismo praktikoje. Išimčių pateisinimo kriterijai. VIII Seminaras. Laisvas kapitalo judėjimas. Europos pinigų sąjunga. Laisvas mokėjimų judėjimas. Laisvas kapitalo judėjimas: kapitalo judėjimo tipai ir kapitalo judėjimo suvaržymų panaikinimas Europos Sąjungoje.
Rodyti daugiau
Darbo tipas:Konspektai
Kategorija:
Apimtis:

39 psl.

Lygis:

3 klasė / kursas

Švietimo institucija:

Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla

Failo tipas:

Microsoft Word 132.49 KB

Atrask reikiamos informacijos šiame darbe!Atsisiųsti šį darbą