Šeimos teisė (3)

www.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.lt
9.8
  (
1
atsiliepimai)
Atsisiųsti šį darbą
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
Aprašymas:
Šeimos teisės samprata. Šeimos teisės principai. Šeimos santykių teisinio reguliavimo metodas. Šeimos teisės šaltiniai. Įstatymų ir teisės analogija šeimos teisėje. Šeimos subjektinių teisių įgyvendinimas ir gynimas. Ieškinio senatis šeimos teisėje. Šeimos teisiniai santykiai. Socialinė ir teisinė šeimos samprata. Šeimos teisinių santykių samprata. Santuokos sudarymas. Santuokos samprata ir socialinė reikšmė. Sužadėtuvių samprata (susitarimas tuoktis). Jų paskelbimas. Sužadėtuvių teisinės pasekmės. Nuostolių ir neturtinės žalos atlyginimas. Santuokos sudarymo sąlygos. Santuokos sudarymo tvarka. Santuokos sudarymas bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka. Santuokos sudarymo teisinės pasekmės. Sutuoktinių subjektinės asmeninės ir turtinės teisės ir pareigos. Sutuoktinių subjektinių teisių ir pareigų įgyvendinimas. Ginčai dėl šių teisių įgyvendinimo ir jų sprendimo tvarka. Santuokos negaliojimas. Santuokos pripažinimo negaliojančia samprata. Santuokos pripažinimo negaliojančia pagrindai. Asmenys, kurie turi teisę pareikšti ieškinį dėl santuokos pripažinimo negaliojančia. Ieškinio senatis šios kategorijos bylose. Teisės pareikšti ieškinį išnykimas. Santuokos pripažinimo negaliojančia teisinės pasekmės, kai vienas arba abu sutuoktiniai buvo nesąžiningi. Sąžiningo sutuoktinio teisės. Globos (rūpybos) institucijų dalyvavimas, nagrinėjant šios kategorijos bylas. Santuokos pabaiga Santuokos pabaigos samprata. Santuokos pabaigos pagrindai: sutuoktinio mirtis; paskelbimas mirusiu kaip santuokos pabaigos pagrindas. Santuokos atnaujinimas.Santuokos nutraukimo sąlygos ir tvarka. Santuokos nutraukimas abiejų ar vieno sutuoktinio prašymu. Prašymo turinys ir jo nagrinėjimas. Santuokos nutraukimas dėl sutuoktinio (sutuoktinių) kaltės. Kaltės nustatymo kriterijai. Kaltės prezumpcija. Santuokos nutraukimo teisinės pasekmės kaltam sutuoktiniui. Sutuoktinių taikinimas ir laikinosios apsaugos priemonės. Santuokos nutraukimo teisinės pasekmės. Buvusių sutuoktinių tarpusavio išlaikymas. Sutuoktinių gyvenimas skyrium (separacija). 7 tema. Sutuoktinių gyvenimas skyrium (separacija). Sutuoktinių gyvenimo skyrium samprata. Prašymo dėl gyvenimo skyrium turinys. Priešiniai reikalavimai. Šios kategorijos bylų nagrinėjimas ir išspęstini klausimai. Gyvenimo skyrium teisinės pasekmės. Gyvenimo skyrium pabaiga. Bendrosios nuostatos (sutuoktinių turtinės teisės ir pareigos). Sutuoktinių turto teisinio režimo rūšys: įstatyminis ir sutartinis. Šeimos turto samprata. Turtas, sudarantis šeimos turtą. Šeimos turto registras.Šeimos turto teisinis režimas: asmeninės sutuoktinio nuosavybės, nekilnojamojo turto, kreditorių reikalavimų nukreipimas į šeimos turtą. Sandoriams dėl nekilnojamo daikto, kuris yra šeimos turtas, sudaryti reikalingas teismo leidimas. Šeimos turto teisinio režimo pabaigos pagrindai. Nepilnamečių vaikų teisių apsauga, naudojant šeimos turtą. Turtiniams sutuoktinių santykiams taikytina teisė. Įstatymų nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas. Bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės samprata. Turtas, kuris pripažįstamas bendrąja jungtine nuosavybe. Asmeninė sutuoktinių nuosavybė. Turtas, kuris sudaro šią nuosavybę. Jo pripažinimas bendrąja jungtine nuosavybe. Bendrosios jungtinės nuosavybės valdymo, naudojimo, disponavimo ja tvarka. Leidimas sudaryti sandorius ir įgaliojimas tvarkyti turtą. Sandorių dėl bendrosios jungtinės nuosavybės nuginčijimas. Sutuoktinių dovanų teisinis režimas. Bendrosios jungtinės nuosavybės pabaigos pagrindai. Pagal sutartį nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas. Vedybų sutarties samprata. Jos sudarymo tvarka, forma ir turinys. Negaliojančios vedybų sutarties sąlygos. Vedybų sutarties pakeitimas, nutraukimas ir pabaiga. Šios sutarties pripažinimas negaliojančia. Civilinė atsakomybė pagal turtines prievoles Sutuoktinių civilinės atsakomybės pagal turtines prievoles samprata. Prievolės, vykdomos iš bendro sutuoktinių turto. Atsakomybė pagal vieno iš sutuoktinių prievolę. Sutuoktinių atsakomybės atribojimas. Teisė į kompensaciją.
Rodyti daugiau
Darbo tipas:Konspektai
Kategorija:
Apimtis:

23 psl.

Lygis:

0 klasė / kursas

Švietimo institucija:

Mykolo Romerio Universitetas

Failo tipas:

Microsoft Word 56.47 KB

Atrask reikiamos informacijos šiame darbe!Atsisiųsti šį darbą