Šperos.lt > Uždaviniai
Uždaviniai

(314 darbai)

Akcijų ir obligacijų vertinimasDarbo tikslas: susipažinti su akcijų ir obligacijų vertės skaičiavimo uždaviniais, atlikti vertybinių popierių kainos skaičiavimo modeliavimą kintant nurodytiems parametrams. 2 Uždaviniai. Palūkanų normos rizika ilgalaikėms ir trumpalaikėms obligacijoms. Akcijos kainos kitimas. Išvados. Skaityti daugiau
AlgebraFunkcijų išvestinės. Integralai. Kompleksiniai skaičiai. Lygtys. Skaityti daugiau
Anglų kalba (2)Anglų kalbos užduotys. Iš šių sumaišytų raidžių sudarykite teisingą žodį. Šioje raidžių sumaištyje raskite šiuos žodžius. Išspręsti kryžiažodį. Atsakymai. Skaityti daugiau
Aplinkos chemija13 aplinkos chemijos uždavinių su sprendimais. Konspektas (klausimai-atsakymai): stratosferos chemija; 3 pagrindiniai žemės atmosferos komponentai; regimųjų spindulių bangos ilgių intervalas; šviesos energijos porcijos; dujų koncentracijos atmosferoje matavimo vienetas; ozono susidarymo stratosferoje cheminės reakcijos lygtis; "sužadinta būsena" atomui/molekulei; Dobsono vienetas; "laisvasis radikalas"; dinaminė pusiausvyra; fotocheminis smogas; pirminiai ir antriniai teršalai; šiltnamio efektas; gamtiniai vandenys. Skaityti daugiau
Aplinkos fizika (2)Uždavinys Nr. 1. Paskaičiuoti Saulės kaip absoliučiai juodo kūno spinduliuojamą energiją bangos ilgiui. Sprendimas. Atsakymas. Uždavinys Nr. 2. Rasti energijos emosijos spektro bangos ilgius, kurie atitinka didžiausią emituojamą energiją, kai absoliučiai juodo kūno temperatūra. Sprendimas. Atsakymas. Uždavinys Nr. 3. Paskaičiuoti absoliučiai juodo kūno spinduliuojamą energijos bangos ilgiui. Sprendimas. Atsakymas. Uždavinys Nr. 4. Suskaičiuota 30+(15-n)=30+(15-26)=19 Saulės dėmių ir dalis jų sudarė į grupes. Raskite Wolfo skaičių. Koeficientas K lygus vienetui. Sprendimas. Atsakymas. Uždavinys Nr. 5. Raskite molekulinio išbarstymo rodiklių santykį mėlynai ir raudonai šviesoms. Sprendimas. Atsakymas. Uždavinys Nr. 6. Raskite aerozolių dalelių 20(n/10+8)=20(26/10+8)=212 mm ir 10(n/10+5)=10(26/10+5)=76 mm dydžio išbarstymo rodiklių santykį esant tai pačiai koncentracijai. Sprendimas. Atsakymas. Uždavinys Nr. 7. Paskaičiuoti Žemės kaip pilko kūno 1 spinduliuojamą energiją temperatūroms nuo -50(10-n)=-50( 10-26)= 800 iki 50(10-n)=50(10-26)=-800. Nubrėžkite priklausomybės B(T) šiame temperatūrų intervale grafiką. Sprendimas. Atsakymas. Uždavinys Nr.8. Paskaičiuoti slėgį troposferos viršuje ( 10 km aukštyje) esant sauso oro adiabatiniam procesui. Pažemio sluoksnyje temperatūra 15+n=15+26=41 , slėgis 1 atmosfera. Rezultatą sulyginkite su izoterminės atmosferos ( temperatūra su auščiu nekinta) atveju. Sprendimas. Atsakymas. Uždavinys Nr. 9. Suskaičiuota, kad ežere yra Per kiek laiko ežere liks tik 100-n=100-26=74 atomai. Sprendimas. Atsakymas. Uždavinys Nr. 10. Kiek sveria 1 atmosferos oro stulpas: prie Žemės paviršiaus 1+n=1+26=27 km aukštyje; 10+n 10+ km aukštyje; 100+n 100+ km aukštyje; 1000+n 1000+ km aukštyje; 10000+n 10000+ km aukštyje. Temperatūra t=0 ir su aukščiu nekinta. Sprendimas. Atsakymas. Skaityti daugiau
Apskaita (15)1 užduotis. 2 užduotis Operacijų fiksavimo seka. Bendrasis žurnalas. Didžioji knyga. Darbinės atskaitomybės lentelė. Balansas. Pelno nuostolio ataskaita. Skaityti daugiau
Apskaitos pagrindaiRemiantis sąskaitų likučiais užvesti sąskaitas ir įrašyti jose pradinius likučius. Ūkinėms operacijoms nurodyti sąskaitų korespondenciją Bendrajame žurnale. Perkelti duomenis iš Bendrojo žurnalo į sąskaitas. Sąskaitose išvesti apyvartas ir likučius ataskaitinio laikotarpio pabaigai. Sudaryti sintetinių sąskaitų apyvartos žiniaraštį. Skaityti daugiau
Asinchroniniai varikliaiTrifazė statoriaus apvija; Sukamasis magnetinis laukas; Pulsuojantis magnetinis laukas; Slydimas, kritinis slydimas, vardinis slydimas; Statorius; Rotorius; Pagerintų paleidimo savybių variklis; Variklis su faziniu rotoriumi; Asinchroninis variklis su vienfaze apvija; Asinchroninis variklis su dvifaze apvija; Trifazis asinchroninis variklis vienfaziame tinkle. Skaityti daugiau
Asmeninio kompiuterio (AK) funkcinės architektūros schemos sudarymasTechninė užduotis: Naudojantis AK dokumentacija bei technine literatūra, kompiuterių charakteristikų testavimo programomis ir internetu. Atlikti laboratorijos ir savo AK analizę: Sudaryti funkcinės architektūros schemą: nustatyti AK komponentų tipus (procesoriai, įvairių renginių valdikliai/adapteriai, įvairios magistralės, interfeisai ir t.t.); nurodyti pagrindines magistrales jungiančias šiuos komponentus, bei paskaičiuoti jų pralaidumus. Pateikti motininės plokštės vaizdą ir jame nurodyti pagrindinius komponentus. Intel (R) Celeron (tm) aprašymas. Motininės plokštės pavyzdys. AK duomenys. AMD Duron 1.30GHz. AK duomenys. AMD Duron 1.30GHz. Motininės plokštės pavyzdys. Skaityti daugiau
Atsiskaitymų su debitoriais apskaitaBendras apibūdinimas. Tikslas ir uždaviniai. Kompiuterizuojamas objektas. Skaičiavimo periodiškumas ir trukmė. Uždavinio informaciniai srautai. Veiksmų paskirstymas tarp personalo ir kompiuterio. Rezultatiniai duomenys. Pradiniai duomenys. Matematinis modelis ir sprendimas. Rezultatinių rodiklių aprašas. Pradinių rodiklių aprašas. Skaičiavimų formulės. Technologinis procesas. Skaityti daugiau
Audito organizavimas: AB "Vilniaus Vingis"Įvadas. Darbo tikslas: aptarti ir išanalizuoti įmonės vidaus audito organizavimą. AB "Vilniaus Vingis" charakteristika. Organizacijos tikslai. Organizacijos valdymo organai. Bendrovės akcijos ir akcininkai. Bendrovės personalas. Bendrovės produkcija. Audito organizavimas. Vidaus kontrolės sistema. Vidaus auditas. Banko operacijų kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Automobilio dinaminis pasas: Mercedes benz 180Automobilio dinaminis pasas. Automobilio Mercedes benz 180 techniniai daviniai. Variklio greičio išorinės charakteristikos sudarymas. Važiavimo greičių skaičiavimas. Traukos charakteristikos sudarymas. Jėgos balansas. Dinaminės charakteristikos sudarymas. Krūvio nomogramos sudarymas. Slydimo (buksavimo) kontrolės grafiko sudarymas. Skaityti daugiau
Bankininkystė (6)Užduotys. Klausimynas iš sąvokų. Suvedžiokite kokia data atitinka šį įvykį. Perskaitę tekstą, iš duotų skliausteliuose žodžių, išbraukite neteisingą atsakymą. Ar teisingi teiginiai? (pažymėkite varnele). Raskite žodžių galūnes. Išspręskite testą, galimi keli atsakymai. Išbraukykite pateiktus žodžius. Iššifruokite sakinį. Perskaitę tekstą įrašykite žodžius, kurių trūksta. Iššifruokite žodžius susijusius su banku. Išspręskite kryžiažodį. Perskaitę tekstą atsakykite į klausimus. Išspręskite testą iš bankinių datų. Suvedžiokite žodžius iš sąvokų. Išspręskite kryžiažodį, kuris susideda vien iš bankų. Atsakymai. Skaityti daugiau
Baudžiamoji teisė (17)Baudžiamosios teisės uždaviniai ir sprendimai. 1. Budėjimo metu gydytojas gavo pranešimą apie tai, kad būtina suteikti skubią medicininę pagalbą moteriai, kuriai prasidėjo priešlaikinis gimdymas su komplikacijomis. Tačiau gydytojas atsisakė vykti pas ligonę, nes ji gyvena 15-os kilometrų atstumu nuo ligoninės. Pasak gydytojo, įveikus tokį atstumą, jo pagalba jau bus nereikalinga. Nesulaukęs būtinos pagalbos, moters vyras pats nuvežė ją į artimiausią ligoninę, kur jai buvo suteikta skubi medicininė pagalba. Moteris sėkmingai pagimdė kūdikį, bet gydytojų komisija konstatavo, kad laiku nesuskubus moters gyvųjų tarpe jau nebūtų. Remdamiesi doktrininiu ir teisminiu baudžiamojo įstatymo aiškinimu apie pavojingą neveikimą, argumentuotai atsakykite, ar galima nesuteikusį pagalbos gydytoją apkaltinti nusikaltimo, numatyto BK 144 straipsnyje, padarymu? 2. Remdamiesi doktrininiu ir teisminiu baudžiamojo įstatymo aiškinimu apie nusikalstamos veikos padarymo vietos nustatymą, argumentuotai atsakykite, kur yra sąlygoje aprašytos nusikalstamos veikos padarymo vieta ir kokio baudžiamojo įstatymo galiojimo erdvėje principo pagrindu turėtų atsakyti kaltininkas? Skaityti daugiau
Baudžiamoji teisė (24)1. Valstybinė mokesčių inspekcija pateikė FNTT (Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai) medžiagą apie tai, kad yra pagrindo manyti, jog Jono Petrausko individuali įmonė 2003-2007 metais apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą. Finansininko įmonėje nebuvo. Apskaitą tvarkė savininkas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal BK 222str. 1d. ir ikiteisminio tyrimo pradžioje individualios įmonės savininkas apklaustas kaip liudytojas, ir buvo įspėtas apie žinomai melagingų parodymų davimo. Vėliau remiantis jo paties parodymais Petrauskui buvo pareikštas įtarimas. Ar aptariamuoju atveju ikiteisminio tyrimo metu buvo pažeistas proceso teisingumo principas? 2. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) Baudžiamojo teismo 3 teisėjų kolegija pagal nuteistosios Janinos Petraitienės skundą išnagrinėja kasacine tvarka ir priėmė sprendimą panaikinti Vilniaus apygardos teismo nutartį ir perdavė per naujo nagrinėti bylą apeliacine tvarka (BPK 382 str. 1d. 5p.). Kasacinėje nutartyje konstatavo BPK 332str. 3d. Numatytų reikalavimų pažeidimą. Nurodė Apygardos teismui atsakyti į visus apeliaciniame skunde keliamus esminius klausimus, nes į dalį jų byla nagrinėdamas apeliacine tvarka Apygardos teismas neatsakė. Ar nurodydama aplinkybes, kurias būtina nustatyti ar iš naujo ištirti nagrinėjant bylą apeliacine tvarka LAT pažeidė teismo nepriklausomumo principą? 3. Kauno miesto prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą dėl dvejų nepilnamečių išžaginimo. Padarius šią veiką buvo įtariama grupė jaunuolių, besimokančių toje pačioje vidurinėje mokykloje kartu su nukentėjusiomis. Du nepilnamečiai moksleiviai tiesiogiai išžaginant nedalyvavo, tačiau matė kaip jų draugai darė nusikalstamą veiką. Prokuroras nusprendė kreiptis į ikiteisminio tyrimo teisėją dėl vieno iš minėtųjų apklausos, savo prašyme prokuroras nurodė, kad minėtas liudytojas bylą nagrinėjant teisme gali pakeisti parodymus, nes galįs išsigąsti kaltinamųjų ir būti jų paveiktas. Liudytojas yra smulkaus sudėjimo, ramaus būdo, mokytojų apibūdinamas kaip laisvai pasiduodantis kitų įtakai. Liudytojo įstatyminiai atstovai apskundė šį prokuroro veiksmą, teigdami, kad buvo pažeistas asmenų lygiateisiškumo prieš įstatymą ir teismą principas. Nes tai, kad liudytojas bus apklaustas ikiteisminio tyrimo teisėjo lėmė liudytojo charakterio asmeninės ypatybės. Tuo tarpu, jo draugas bus apklaustas prokuroro. Ar šiuo atveju buvo pažeistas asmenų lygiateisiškumo ir lygybės prieš įstatymą ir teismą principas? 4. Gedimino gatvės name Nr. 5 buvo sunkiai sužalotas vyriškis. Namo savininkė atvykusiems policijos pareigūnams teigė, kad nepažįstamasis ginkluotas peiliu brovėsi į jos gyvenamąjį namą turėdamas tikslą ją apiplėšti. Išsigandusi ji kirviu tvojo jam per nugarą ir galvą. Paaiškinkite, ar dėl padarytos nusikalstamos veikos turi būti pradėtas ikiteisminis tyrimas, jeigu akivaizdu, kad buvo būtinoji gintis? Jei ikiteisminis turi būti pradėtas, tai ar dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo ir pasikėsinimo apiplėšti, ar turi būti atliekamas vienas ar du ikiteisminiai tyrimai? 5. Vėlai vakare Kauno miesto Gedimino gatvėje trys asmenys užpuolė ir apiplėšė gatve einanti vyriškį. Nuo patirtų sužalojimų šis kitą dieną mirė. Nusikaltimą matė netoliese, kitoje gatvės puse ėjusi Barauskienė. Plėšikams bėgant vienas iš jų ištraukė iš šios moters rankų rankinę, t.y. padarė atvirąją vagystę. Dėl nusikalstamų veikų buvo pradėtas vienas ikiteisminis tyrimas. Ar ta moteris (Barauskienė) turėtų būti apklausta kaip liudytoja, ar kaip nukentėjusioji? Kokį ji turi procesinio dalyvio statusą? Skaityti daugiau
Baudžiamoji teisė (26)1. Uždavinys. Vėlyvą vakarą B. pažadino garsus kaimyno šuns staugimas. Kadangi tai buvo ne pirmas kartas, B. nuėjo pas kaimyną ir ramiu balsu pasakė, kad jei šuns nepriežastinis staugimas nesiliaus, jis, paėmęs šautuvą, nušaus ir šunį, ir jį patį. Kaimynas, išsigandęs B. grasinimų, paskambino į policiją ir pranešė apie šį įvykį. Netrukus B. buvo sulaikytas, o prokuroras jam pareiškė įtarimus dėl grasinimo nužudyti (BK 145 straipsnio 1 dalis). Tačiau B. ir jo advokatas su tokiu įtarimu nesutiko, teigdami, kad B. veiksmuose nėra jam inkriminuojamo nusikaltimo sudėties. Remdamiesi doktrininiu ir teisminiu baudžiamojo įstatymo aiškinimu apie pavojingo veikimo formas, argumentuotai paaiškinkite kokiais atvejais už kalbas asmuo gali būti asmuo traukiamas baudžiamojon atsakomybėn bei, ar B. gali būti kaltinamas nusikaltimo, numatyto BK 145 straipsnio 1 dalyje, padarymu? Sprendimas. 2 Uždavinys. Nakties metu S. ėjo namo. Artėdamas prie savo namo jis pastebėjo, kad už namo kampo matyti trijų jaunuolių siluetai, tarp kurių yra ir ką tik iš kalėjimo grįžusio kaimyno. S. jį atpažino iš balso. Prisiminęs, kad kaimynas žadėjo sugrįžęs iš kalėjimo jį "nudėti", S. išsitraukė peilį ir priėjęs prie namo kampo staigiai iššoko, sudavė peiliu vienam iš ten stovėjusių vaikinų į petį ir nubėgo namo. Remdamiesi doktrininiu ir teisminiu baudžiamojo įstatymo aiškinimu apie tariamąją gintį, argumentuotai atsakykite, ar galima S. veiksmus vertinti kaip tariamąją gintį? Sprendimas. Skaityti daugiau
Baudžiamoji teisė. Bendroji dalisUždavinys (8 variantas): Akrobatinio skraidymo treniruotės metu pilotas nesuvaldė sportinio lėktuvo ir nukrito žemėn šalia L. Stasiulio sodybos. Lėktuvo katastrofos metu L. Stasiulis dirbo lauke ir norėdamas iki saulėlydžio pabaigti rugiapjūtę į katastrofos vietą neskubėjo. Meteorologai pranašavo šalną, todėl visus darbus jis norėjo nudirbti šiandien. O jeigu jis skubėtų rūpintis nežinia ar gyvu išlikusiu pilotu, tai to padaryti jam tikrai nepavyktų. Po užsitęsusios paieškos į įvykio vietą atskubėjo gelbėjimo brigada. Apžiūrėjus pilotą buvo aptikti gyvybės požymiai, bet gabenant į ligoninę jis mirė. Ligoninės gydytojai konstatavo, kad atskubėjus nors pusvalandžiu ankščiau, piloto gyvybę galima buvo išgelbėti. Remiantis doktrininiu ir teisminiu baudžiamojo įstatymo apie pavojingą neveikimą aiškinimu, argumentuotai paaiškinkite, ar yra teisinis pagrindas L. Stasiulį patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos (LR) Baudžiamojo Kodekso (BK) 144 straipsnį? Sprendimas. 2 uždavinys: D. Petraitis, gulėdamas krante, stebėjo dvi ežere besimaudančias merginas. Kai merginos lipo į krantą jis nusprendė vieną iš jų pagąsdinti. Stvėręs merginą už rankos nutempė ją į gilumą ir liepė pačiai plaukti kranto link. Tačiau mergina, nuplaukusi vos kelis metrus, pradėjo skęsti. Jau būdamas netoli kranto D. Petraitis tai pastebėjo ir puolė merginą gelbėti. Tačiau jo pastangos išgelbėti merginai gyvybę buvo bevaisės. Sprendžiant baudžiamosios bylos iškėlimo klausimą, tardytojas susidūrė su D. Petraičio veiksmų kvalifikavimo problema. Jis mąstė, bylą kelti pagal Lietuvos Respublikos (LR) Baudžiamojo Kodekso (BK) 132 straipsnį ar pagal Lietuvos Respublikos (LR) Baudžiamojo Kodekso (BK) 129 straipsnį? Remiantis doktrininiu ir teisminiu baudžiamojo įstatymo apie netiesioginę tyčią ir nusikalstamą pasitikėjimą aiškinimu, argumentuotai paaiškinkite, ar kaip turėtų būti D. Petraičio veiksmai? Sprendimas. Skaityti daugiau
Baudžiamoji teisė. Bendroji dalis (2)Užduoties variantas Nr. 1. 1 užduotis. Arlauskas, išvažiuodamas iš kiemo automobiliu "Ford" į Vilniaus m. Antakalnio gatvę, nepraleido važiavusio dviratininko ir su juo susidūrė. Susidūrimo metu dviratininkui buvo sunkiai sutrikdyta sveikata bei sulaužytas dviratis (dviračio kaina 300 litų). Dėl šio įvykio buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal BK 281 straipsnį. Ikiteisminio tyrimo metu A. paprašė atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės, nes jis atlygino nukentėjusiajam padarytą žalą ir šis jam neturi pretenzijų. Remdamiesi doktrininiu ir teisminiu baudžiamojo įstatymo aiškinimu apie atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės kai kaltininkas ir nukentėjęs asmuo susitaiko, argumentuotai atsakykite, esant kokioms sąlygoms A. gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės? Sprendimas. 2 užduotis. Kriminalinės policijos biuro inspektorius A. buvo sulaikytas už tai, kad savo kabinete priėmė iš asmens 1000 JAV dolerių kyšį. Asmuo, įteikęs inspektoriui pinigus, teisinosi, kad tai padarė norėdamas atsidėkoti jam už pavogto automobilio "Audi -80" suradimą. Policijos pareigūnas buvo apkaltintas kyšio priėmimu. Bylos tyrimo metu paaiškėjo, kad asmuo (sprendime jis bus vadinamas p. B), įteikęs 1000 JAV dolerių pareigūnui, yra 2001 metais birželio 5 d. nuteistas bauda už kontrabandą (galiojančio BK 199 straipsnis). Tačiau paskirtos bausmės dar neįvykdė. Remiantis doktrininiu ir teisminiu baudžiamojo įstatymo aiškinimu apie apkaltinamojo nuosprendžio vykdymo senatį, argumentuotai atsakykite, ar galima išieškoti baudą, jei sąlygoje aprašyta situacija paaiškėjo tik 2004 metais birželio 5 d.? Sprendimas. Skaityti daugiau
Baudžiamojo proceso teisė (2)Įžanga. Dėstymas. Netinkamas baudžiamasis įstatymas, kaip kasacinio skundo pagrindas. Baudžiamųjų bylų procesas apeliacinėje instancijoje. Baudžiamųjų bylų procesas kasacinėje instancijoje. Pagrindiniai apeliacinio ir kasacinio bylų proceso skirtumai. Išvados. Uždavinio sprendimas. Skaityti daugiau
Baudžiamojo proceso teisė (6)1. VMI pateikė FNTT medžiagą apie tai, kad yra pagrindo manyti, jog J.P. IĮ nuo 2003-iki 2007 m. apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą. Finansininko IĮ nebuvo, savininkas pats tvarkė apskaitą. Pagal 222 str.1d. BK pradėtas ikiteisminis tyrimas, kurio pradžioje IĮ savininkas buvo apklaustas kaip liudytojas ir įspėtas dėl už žinomai melagingų parodymų davimo. Vėliau remiantis jo paties parodymais J.P. pareikštas įtarimas. Ar aptariamuoju atveju ikiteisminio tyrimo metu buvo pažeistas proceso teisingumo principas? (Elementai, su kuo dar siejasi šis principas?). Įtariamasis. Įtariamojo teisės. Liudytojas. Teisingumo principo sąvoka bei jo vieta kitų baudžiamojo proceso principų sistemoje. Teisingumo principo vieta kitų baudžiamojo proceso principų sistemoje bei ryšiai su kitais principais. Rungimosi ir teisingumo principai. Teisingumo principas ir šalių lygiateisiškumas. Teisingumas ir teisė į gynybą. Teisingumas ir proceso greitumo principas. Teisingumas ir nekaltumo prezumpcija. Teisingumas ir viešumo principas. Atsakymas. 2. LAT baudžiamųjų bylų skyriaus 3 teisėjų kolegija pagal nuteistosios J.P. skundą išnagrinėjo baudžiamąją bylą kasacine tvarka ir priėmė sprendimą panaikinti Vilniaus apygardos teismo nutartį ir bylą perduoti iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka (BPK 382str.1d.5p.). Kasacinėje nutartyje teisėjų kolegija konstatavusi BPK 332 str. 3d. numatytų reikalavimų pažeidimą. Nurodė apygardos teismui atsakyti į visus apeliaciniame skunde keliamus esminius klausimus, nes į dalį jų bylą nagrinėdamas apeliacine tvarka apygardos teismas neatsakė.Ar nurodydama aplinkybes, kurias būtina nustatyti ar ištirti iš naujo nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, LAT pažeidė teismo nepriklausomumo principą? Teismų ir teisėjo nepriklausomumo principas. Atsakymas. 3. Kauno miesto prokuratūra atliko ikiteisminį tyrimą dėl 2 nepilnamečių išžaginimo. Padarius šią nusikalstamą veiką buvo įtariama grupė jaunuolių besimokančių toje pat vidurinėje mokykloje kartu su nukentėjusiais. 2 nepilnamečiai moksleiviai tiesiogiai išžaginant nedalyvavo, tačiau matė kaip draugai darė nusikalstamą veiką. Prokuroras nusprendė kreiptis į ikiteisminio tyrimo teisėją dėl vieno iš minėtų liudytojų apklausos. Prašyme nurodė, kad liudytojas nagrinėjant bylą teisme gali pakeisti parodymus, nes gali išsigąsti kaltininkų ar gali būti jų paveiktas. Liudytojas yra smulkaus sudėjimo, ramaus būdo, mokytojų apibūdinamas kaip lengvai pasiduodantis kitų įtakai. Liudytojo įstatyminiai atstovai (tėvai) apskundė šį prokuroro veiksmą, teigdami jog buvo pažeistas asmenų lygiateisiškumo ir lygybės prieš įstatymą ir teismą principas, nes tai kad liudytojas bus apklaustas ikiteisminio tyrimo teisėjo lėmė liudytojo charakterio ypatybes. Tuo tarpu jo draugas bus apklaustas prokuroro. Ar šiuo atveju buvo pažeistas asmenų lygiateisiškumo ir lygybės prieš įstatymą ir teismą principas? Liudytojas. Asmenų lygiateisiškumo ir lygybės prieš teismą ir įstatymą principas. Atsakymas. 4. Gedimino g. Name nr. 5 buvo sunkiai sužeistas vyriškis. Namo savininkė atvykusiems policijos pareigūnams teigė, kad nepažįstamasis ginkluotas peiliu brovėsi į jos gyvenamąjį namą, turėdamas tikslą ją apiplėšti. Išsigandusi ji kirviu tvojo jam per nugarą ir galvą. Paaiškinti ar dėl padarytos nusikalstamos veikos turi būti pradėtas ikiteisminis tyrimas, jei akivaizdu, jog buvo būtinoji gintis. Jei ikiteisminis tyrimas bus pradėtas ar dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo ir pasikėsinimo apiplėšti bus atliekamas 1 ar 2 atskiri ikiteisminiai tyrimai? Ikiteisminis tyrimas. Prokuroro įgaliojimai atliekant ikiteisminį tyrimą. Atsakymas. 5. Vėlai vakare Kauno mieste Gedimino gatvėje 3 asmenys užpuolė ir apiplėšė gatve einantį vyriškį. Nuo patirtų sužalojimų jis kitą dieną mirė. Nusikaltimą matė kita gatvės puse ėjusi moteris. Plėšikams bėgant vienas iš jų pagriebė iš šios moters rankų rankinę (atvira vagystė) dėl nusikalstamų veikų buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Ar moteris turėtų būti apklausta kaip liudytoja ar kaip nukentėjusioji? Kokį ji turės proceso dalyvio statusą? Liudytojas. Nukentėjusysis. Nusikalstama veika. Atsakymas. Skaityti daugiau
...