Išplėstinė paieška
 
 

Laivininkystė (49 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Čiarterio sutartys. Laivo be įgulos čiarteris

  Įvadas. Krovinio vežimo jūra sutarties pagrindiniai bruožai. Krovinio vežimo jūra sutarties rūšys ir dokumentai, įrodantys sutartį. Reisinis čarteris kaip krovinio vežimo jūra sutartis. Reisinio čarterio santykis su Taim čarteriu bei Berbout čarteriu. Reisinio čarterio tipinės sąlygos. Laivų nuomos be įgulos čiarteris. Išvados.
  Laivininkystė, referatas(14 puslapių)
  2011-06-01
 • ISM kodeksas ir jo įgyvendinimas laive ir laivybos įmonėje

  Jūrų teisės rašto darbas. Įvadas. ISM kodekso atsiradimas. ISM kodekso taikymas ir tikslai. ISM kodekso struktūra. ISM kodekso įdiegimas. ISM kodekso įgyvendinimo procedūros. Išvados.
  Laivininkystė, referatas(8 puslapiai)
  2011-09-20
 • Jūrinė praktika

  Energetinė jėgainė. Variklio priežiūra darbo metu. Pagalbinės sistemos. Skysto kuro katilas. Elektroenergetikos įrenginys. Krovinio apdorojimas ir išdėstymas. Automatikos technologija. Suspausto oro slėgio reguliavimas. Techninė priežiūra ir remontas. Vožtuvų tikrinimas ir reguliavimas. Baigiamoji išvada.
  Laivininkystė, namų darbas(14 puslapių)
  2008-10-10
 • Jūriniai prietaisai

  Įvadas. Magnetinis kompasas. Lagai. Lotai. Radiopelengatorius. Radiolokatorius arba Radaras. Sektantas. Išvados.
  Laivininkystė, referatas(8 puslapiai)
  2007-03-06
 • Jūrų transporto išlaidos

  Jūrų transporto išlaidos. Įmonės pridėtinės išlaidos. Pridėtines išlaidas sudaro. Organizacinės išlaidos. Laivo draudimo išlaidos. Remontas ir techninis aptarnavimas. Nusidėvėjimas. Kelionės išlaidos. Kuro išlaidos. Kuro sąnaudos. Greitis ir kuro sąnaudos. Kuro kainos. Uostų rinkliavos. Plaukimo kanalu išlaidos. Išlaidos susijusios su kroviniu.
  Laivininkystė, referatas(9 puslapiai)
  2008-08-12
 • Jūrų transporto vaidmuo ir tikslai transporto sistemoje. Jūrų transporto kvalifikacija

  Charakteristika. Jūrų transportas. Jūrų konteineriai. Krovinių vežimo (frachto) sutartys jūrų laivininkystėje. Laivai vienetiniams kroviniams gabenti. Konteinervežiai. Klasifikacija. Ypatumai. Darbas iliustruotas nuotraukomis bei paveiksliukais.
  Laivininkystė, referatas(9 puslapiai)
  2005-11-23
 • Jūrų transporto vaidmuo ir tikslai transporto sistemoje. Jūrų transporto kvalifikacija. Klaipėdos uosto vaidmuo Europos transporto sistemoje

  Įvadas. Charakteristika. Jūrų transportas. Jūrų konteineriai. Didėja krovinių konteineriuose. Laivai vienetiniams kroviniams gabenti. Įprastiniai vienetinių krovinių gabenimo laivai. Konteinervežiai. Klasifikacija. Krovinių vežimo (Frachto) sutartys jūrų laivininkystėje. Konteinerinių vežimų ypatumai. Klaipėdos uosto vaidmuo Europos transporto sistemoje.
  Laivininkystė, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-16
 • Karlshamno uostas

  Santrauka. Karlshamno uosto apžvalga. Uosto parametrai. Infrastruktūra. Uoste esantys terminalai ir kompanijos. Ro-ro keltų terminalas. Skystų krovinių terminalas. Medienos terminalas. Metalo laužo terminalas. Karlshamno uosto perspektyvos. Karlshamno uosto galimybės. Uosto tikslai. Išvados.
  Laivininkystė, referatas(13 puslapių)
  2010-05-05
 • Keliaiviniai laivai

  PowerPoint pristatymas. Kompozitinės medžiagos. Lietuvos kompozitų gamintoja. Metalą keičia lengvas ir patvarus stiklo plastikas. Stiklo plastikas. Stiklo plastiko gamyba. Užsienio gamintojų kompozitai keleivinių laivų statyboje. GRP Laminates. A Volonte' 82 ft. Motor Yacht. Contur sraigto savybės. "Tūkstantmečio odisėjos" jachta "Ambersail" LTU 1000. Konstrukcijų iš kompozitų privalumai. Darbas iliustruotas paveikslėliais (5).
  Laivininkystė, pristatymas(13 skaidrių)
  2010-01-10
 • Krovinių gabenimas jūra: gabenimo sutartys ir Hagos-Visbio taisyklės

  Įvadas. Krovinių gabenimas jūra. Krovinių gabenimo jūra sutartis. Krovinio vežimo jūra sutarties pagrindiniai bruožai. Krovinio vežimo jūra sutarties rūšys ir dokumentai, įrodantys sutartį. Vežėjo, siuntėjo ir gavėjo pagrindinės pareigos bei atsakomybė. Hagos-Visbio taisyklės. Išvados.
  Laivininkystė, referatas(14 puslapių)
  2011-06-01
 • Laivas: Cornelis Zanen

  Laivo apibūdinimas. Laivo įgula. Jėgainės charakteristikos. Pagalbiniai varikliai. Utilizaciniai ir pagalbiniai katilai. Gaisro gesinimo sistemą. Gelbėjimo priemonės.
  Laivininkystė, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-03-08
 • Laivyba: Šiaurės ir Pietų Amerika

  Įvadas. Šiaurės Amerika. Geografinė padėtis. Vandenys. Salos, salynai. Sąsiauriai. Įlankos, jūros. Pramonė. Centrinė ir pietų Amerika. Geografinė padėtis. Vandenys. Salos, salynai. Sąsiauriai, kanalai. Įlankos, jūros. Pramonė. Šiaurės ir pietų Amerikos laivyba. Uostai ir krovinių gabenimas. Išvados. Priedas.
  Laivininkystė, referatas(15 puslapių)
  2009-11-19
 • Laivybinės praktikos ataskaita

  Įvadas. Laivo techninės charakteristikos. Informacija apie laivą. Eksploatacinės laivo savybės. Gamybinė sanitarija. Įvadinis instruktažas, periodiniai ir kito pobūdžio instruktažai. Pirmoji pagalba nukentėjusiam. Laivo įgulos dalijimas į tarnybas. Pareigos laive. Vachtos laive. Laivo valdymas ir navigacinė įranga. Žemės rutulys, poliai, medianai ir lygiagretės, platuma ir ilguma. Jūrmylės samprata. Pagrindiniai taškai, linijos ir plokštumos žemės paviršiuje. Laivų gelbėjimo priemonės. Valčių nuleidimo įrenginiai. Valčių nuleidimas ir pakėlimas. Valčių nuleidimo ir pakėlimo įrenginių priežiūra. Laivo signalinės priemonės. Morzės abėcėlės šviesos signalizacija. Tarptautiniai signalų kodai. Navigaciniai ženklai. Tarptautinės plaukiojimo taisyklės. Bendros nuostatos. Laivų šviesos, laivų dieniniai signalai. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Laivininkystė, praktikos ataskaita(30 puslapių)
  2007-05-05
 • Laivybos įvadas

  Įvadas. Dokai ir atliekami darbai juose. Laivų paruošimas prieš pastatant juos į doką. Laivo pastatymas į doką. Laivo remontas doke. Laivo išvedimas iš doko. Laivo personalo vidaus taisyklės stovint doke. Išvados.
  Laivininkystė, referatas(9 puslapiai)
  2010-04-13
 • Laivybos įvadas (2)

  Įvadas. Darbo tikslas: pasistengti kuo daugiau sužinoti apie laivų techninį priežiūrą, jų įvairiais remonto rūšimis ir dokavimo pagrindais. Laivų remontas. Dokavimas. Laivų dokavimo rūšys ir pagrindiniai darbai doke. Laivo statymas į doką. Doko ir laivo paruošimas. Laivo plukdymas į doką. Laivo plukdymas iš doko. Laivų techninė priežiūra. Išvada. Priedai (2).
  Laivininkystė, referatas(12 puslapių)
  2010-04-16
 • Laivybos organizavimas: AB "Limarko laivininkystės kompanija"

  Įvadas. AB "Limarko laivininkystės kompanija". Organizacijos struktūra. Veiklos rezultatai 2004-2006 m. Konteinerių specifikacijos. Laivybos linijos iš Klaipėdos jūrų uosto. Klaipėdos ir kaimyninių uostų veikla 2004 m. lapkričio mėnesį. Laivo parinkimas. Laivo parinkimo pagrindimas. Laivo naudingumo finansinis pagrindimas. Uosto rinkliavos. Kuro sąnaudos. Darbuotojų atlyginimai. Darbuotojų maitinimas. Kitos nenumatytos išlaidos. Bendros laivo išvados. Laivo pajamos. Lūžio taškas. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėm, grafikais.
  Laivininkystė, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-02-29
 • Laivybos praktika: laivų agentavimo paslaugos UAB "Navigare"

  Įvadas. UAB "Navigare" veiklos parašymas. UAB "Navigare" uosto agento darbo specifika. UAB "Navigare" uosto agento pareigos. Keleivinio laivo agentavimas. Pranešimai prieš laivui atplaukiant. Laivo atplaukimo registravimas. Laivo išplaukimo registravimas. UAB "Navigare" fiderinės linijos agento pareigos. Konteinerinės fiderinės linijos agentavimas. Išvados.
  Laivininkystė, praktikos ataskaita(9 puslapiai)
  2008-03-03
 • Laivybos uosto technologijų raida ir naujausios tendencijos

  Įvadas. Tikslas - apžvelgti, kaip vystėsi laivybos uostų technologija ir kokios šiuo metu vyrauja naujausios tendencijos uoste. Laivybos uostų technologijų istorinė raida. Laivybos uostų technologijų naujausios tendencijos. Generalinių krovinių terminalas. Birių krovinių terminalas. Ro–Ro terminalai. Konteinerių terminalas. Išvados.
  Laivininkystė, referatas(13 puslapių)
  2009-05-04
 • Laivininkystė

  Laivų klasifikacija pagal paskirtį. Augaliniai lynai. Pagaminimo medžiagos, savybės. Panaudojimas. Minkšto lopo užvedimas. Švartavimosi įranga. Paskirtis ir sudėtinės dalys. Laivo tvarkymai ir sanitariniai avralai. Sauga dirbant aukštyje ir už borto. Krovos strėlių klasifikacija. Pagrindiniai elementai. Laivo tvarkaraščiai. Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija. Gelbėjimosi plaustai. Komplektavimas. Laivo laiko tarnyba. Darbų sauga dirbant tankuose.
  Laivininkystė, špera(6 puslapiai)
  2006-09-27
 • Laivininkystė (2)

  Įvadas. Jūriniai laipsniai. Informacija apie laivą. Eksploatacinės ir jūrinės laivo savybės. Gamybinė sanitarija. Pirmoji pagalba. Pareigos laive. Laivo valdymas ir navigacinė įranga. Laivė gelbėjimo priemonės. Valčių pakėlimo ir nuleidimo įranga, jų tipai. Gelbėjimo plaustai ir jų nuleidimas. Gelbėjimo plaustų aprūpinimas. Individualios gelbėjimo priemonės. Laivo signalinės priemonės. Morzės abėcėlės šviesos signalizacija. Tarptautinių signalų kodai. Navigaciniai ženklai. Tarptautinės laivų eismo taisyklės. Bendros nuostatos. Laivų šviesos, laivų dieniniai signalai. Gelbėjimosi priemonių radijo stotys. Avarinės radijo bujos. Pirmoji medicininė pagalba, gelbėjant žmones jūroje.
  Laivininkystė, referatas(37 puslapiai)
  2008-05-16
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po