Šperos.lt > Statistika > Ekonometrija > Ekonometrijos analizės
Ekonometrijos analizės

(1 darbai)

Emigracijos ekonometrinė analizėAtlikta emigracijos ekonometrinė analizė - patikrinta, kokie kintamieji turi didžiausios įtakios šio rodiklio pokyčiams. Emigracija. Transformuoti duomenys ir jų charakteristikos. Pasikliautinieji intervalai. Studento t kriterijaus hipotezė. Dviejų visumų dispersijų lyginimo (fišerio) hipotezė. Koreliacija. Koreliacijos koeficiento hipotezė. Regresijos tiesė. Daugialypė regresija. Hipotezės. Hipotezė determinacijos koeficientui. Išvada. Skaityti daugiau