Budizmo referatai

(14 darbai)

Budizmas — japonų religijaBudos mokymas. Sidharta Gautama. Budizmo plitimas Japonijoje. Zen budizmas. Mahajana. Rinzai-shu. Soto-shu. Vadžrajana. Skaityti daugiau
Budizmas — japonų religija (2)Įvadas. Budizmas Indijoje. Nušvitusysis Buda. Didysis praregėjimas. Buda ir jo mokymas. Deimantinis kelias. Visa yra kančia. Nirvana: kur pasibaigia troškimai. Budizmo filosofija. Menas. Budizmas mūsų dienomis. Skaityti daugiau
Budizmas (11)Budizmo atsiradimas. Legenda apie Budą. Budizmo doktrinos pagrindai. Pirmosios budistų bendruomenės. Mahajanos budizmas. Budizmo vaidmuo Indijos istorijoje. Budizmas Kinijoje. Cian-budizmas. Budizmas ir kinų kultūra. Budizmas Japonijoje. Dzen budizmas. Budizmo įtaka japonų kultūrai, Skaityti daugiau
Budizmas (12)Įvadas. Ar budizmas religija? Buda (Sidharta Gautava). Šventyklos. Mandala. Laiko ratas. Kelios ištraukos iš Dhammapados. Apie mintį. Apie kvailius. Apie išminčius. Apie tūkstantį. Išvados. Skaityti daugiau
Budizmas (13)Sidharta Gautama. Buda. Budizmo filosofijos branduolys. Po Gautamos mirties. Aštuongubas kelias. Teravada. Bodisatva. Mahajana. Dzenbudizmas. Skaityti daugiau
Budizmas (3)Rytietiškos kilmės grupės. Tikėjimas reinkarnacija. Cikliška pasaulio raidos samprata ir dvasios ir materijos dualizmas. Krišnos sąmonės judėjimas. Ošo meditacijos centrai. Sathya Sai Babos judėjimas. Mesianistinės ir naujojo apreiškimo grupės. Skaityti daugiau
Budizmas (4)Įvadas. Budizmas Indijoje. Nušvitusysis Buda Didysis praregėjimas. Ko mokė Buda Žinojimas ir pabudimas. Nirvana: kur pasibaigia troškimai. Budizmo filosofija. Menas. Budizmas mūsų dienomis. Išvados. Skaityti daugiau
Budizmas (5)Budizmo atsiradimas. Budos mokymas. Budizmo istorinis vystymasis Indijoje. Sangha, visuomenė ir valstybė. Sanghos kilmė ir vystymasis. Vidinė sanghos organizacija. Visuomenė ir valstybė. Pagrindinės Budizmo sistemos: Teravada. Pagrindinės Budizmo sistemos: Mahajana. Dabartinis Budizmo statusas šiuolaikinėse bendruomenėse. Išvados. Skaityti daugiau
Budizmas (6)Buda. Mokymas. Bendruomenė. Budizmo įtakos plitimas. Jo šventenybė Dalai Lama. Skaityti daugiau
Budizmas (7)Budizmo istorinė kilmė. Buda. Budizmas. Budos mokymo įvairovė. Budizmo filosofija. Išvados. Skaityti daugiau
Budizmas (8)Budos kelias (Buddha Dharma). Budizmo kilmė. Budos gyvenimo istorija. Filosofija. Budizmo problema. Bendruomenė. Kuo budizmas išsiskiria iš kitų tikėjimų? Skaityti daugiau
Budizmas (9)Įvadas. Mokymo išplitimas vakarų visuomenėje. Gimimas ir gyvenimas rūmuose. Nusivylimas ir ieškojimai. Dvasinė Šiaurės Indijos atmosfera. Prašvitimas ir mokymo pradžia. Keturios veikimo plotmės. Keturios didingos taisyklės. Išvados. Skaityti daugiau
Budizmo pagrindaiĮvadas. Budizmo atsiradimas. Budizmo pagrindai. Mintys apie budizmą. Išvados. Skaityti daugiau
Požiūris į moteris ankstyvajam budizmeĮžanga. Požiūris į moterį ir moteriškumą ankstyvajame budizme. Keturi skirtingi požiūriai į moteris ir moteriškumą. Soteriologinis įtraukimas. Institucinis androcentrizmas. Asketinė mizoginija. Soteriologinė androginija. Apibendrinimas. Skaityti daugiau