Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Tobulos visuomenės vizijaTobulos visuomenės vizija, remiantis J.S. Mill, I. Kant, I. Berlin ir R. Dworkin. 1. Įvadas.4 J. S. Mill. Nuo individo iki visuomenės. I. Berlin. Grįžtant prie individų tarpusavio sąveikos. R. Dworkin. Jei lygybės ir laisvės konflikto nebeliktų. I. Kant. Visuomenių tarpusavio santykis, taikos klausimas. Visuomenės valdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Tocharų kalbosTocharų kalbos. Tocharų kalbos gramatika. Tocharų kalbos etimologija. Anatolų kalbos. Hetitų kalba. Luvių kalba. Palų kalba. Kitos anatolų kalbos. Skaityti daugiau
Tōkaidō kelio politinė ir ekonominė reikšmė Edo perioduĮvadas. Ekonominė ir politinė situacija edo periodu. Kelias iki didžiosios kelių rekonstrukcijos. Tokaido kelias po rekonstrukcijos. Ekonominė ir politinė tōkaidō kelio reikšmė. Išvados. Skaityti daugiau
TokijasĮvadas. Pagrindinės kiekybinės miesto charakteristikos. Kodėl miestas atsirado ir išaugo šioje vietoje. Miesto erdvinė ir kiekybinių charakteristikų kaita. Miesto erdvinė struktūra. Transporto tinklas, funkciniai ypatumai. Miesto ūkis. Gyventojai, jų tankumas. Pagrindinės miesto funkcionavimo problemos. Plėtros planai. Išvados. Priedai. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Toksikologija (2)Įvadas. Pesticidų naudojimas. Pesticidų klasifikavimas. Taršos pesticidais priežastys. Pesticidai aplinkoje. Pesticidai ir žmonių sveikata. Pesticidų poveikis gyvūnams. Išvados. Skaityti daugiau
Toksikologija (6)Įžanga. Toksikologijos istorijos apžvalga. Nuodingosios dujos. Anglies monoksidas. Anglies dioksidas. Vandenilio sulfidas. Anglies disulfidas. Amoniakas. Formaldehidas. Azoto oksidai. Sieros dioksidas. Lengvųjų metalų junginiai. Kalio druskos. Ličio druskos. Magnio junginiai. Aliuminis. Kalcio druskos. Arseno ir sunkiųjų metalų junginiai. Arseno organiniai ir neorganiniai junginiai. Geležies preparatai. Gyvsidabris. Švino junginiai. Simptominis gydymas. Inhaliaciniai apsinuodijimai metalais. Dažniausiai pramonei ir buičiai vartojamos rūgštys. Šarmai. Klinika. Apsinuodijimai galvaniniais elementais. Oksidatoriai. Kalio permanganatas. Skaityti daugiau
Toksinai (2)Įvadas. Toksinai. Jų rūšys. Augalinės kilmės toksinai. Grybų toksinai. Mikotoksinai. Gyvūninės kilmės toksinai. Metalų toksiškumas. Perdirbimo įtaka maisto produktų saugai. Maisto priedai ir jų toksikologinis įvertinimas. Išvada. Skaityti daugiau
TolerancijaĮvadas. Termino kilmė ir reikšmės. Tolerancijos sritys. Tolerancijos ribos. Ribojimo pagrindimas. Pakantos ribos. Tolerancijos objektų sritis. Tolerancijos sąlygos. Pakanta. Tolerancija. Ką toleruojame. Išvados. Skaityti daugiau
Tolerancija (3)Įvadas. Tolerancijos idėjos istorinė raida. Tolerancijos objektų sritis. Tolerancijos sąlygos. Ką toleruojame? Tolerancijos sritys. Religinė tolerancija. Politinė tolerancija. Kūrybinė tolerancija. Išvados. Skaityti daugiau
Tolerancija (4)Termino kilmė ir reikšmės. Tolerancija, jos istorija bei raida. Tolerancijos sritys. Religinė. Politinė. Kūrybinė. Tolerancija - dorybė, yda ar mitas? (Marius Kundrotas). Tolerancija Lietuvos visuomenėje. Pilietinės visuomenės institutas. Skaityti daugiau
Tolerancija (7)Įvadas. Trumpa tolerancijos istorija. Termino tolerancija reikšmės. Tolerancijos apibrėžimas kitose kalbose. Tolerancijos idėja. Tolerancijos objektai. Tolerancijos sritys. Politinė tolerancija. Moralinė tolerancija. Socialinė tolerancija. Religinė tolerancija. Lietuviška tolerancija. Lietuvių tolerantiškumo tyrimas. Tolerancijos ribos. Išvados. Diskusija. Skaityti daugiau
Tolerancija kultūriniam priešiškumui mažintiĮvadas. Kultūra ir jos reikšmė. Kultūrų sritys ir įvairovė. Kultūrinis priešiškumas. Kas yra tolerancija. Termino kilmė ir reikšmės. Tolerancijos sąlygos. Tolerancijos esmė. Tolerantiška daugiakultūrė visuomenė. Tolerancija kultūriniam priešiškumui mažinti. Išvados. Skaityti daugiau
Tolydi ekonominė plėtraĮvadas. Temos aktualumas. Darbo objektas. Darbo tikslas. Tolydžios ekonominės plėtros turinio istorinė raida. Kelias link plėtros. Neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai. Termino "plėtra" supratimas. Diskusijos apie ekonominio augimo ir aplinkos santykį. Tolydžios ekonominės plėtros pagrindinės koncepcijos ir požiūriai. Aplinkos ir ūkio sąveikos vertinimo paradigmos. Aplinkos erdvės atskiriems ištekliams skaičiavimo teoriniai principai. Energija. Gėlas vanduo. Neatsinaujinantys gamtos ištekliai. Žemės ūkio ištekliai. Medienos ištekliai. Išvados. Skaityti daugiau
Tolygaus vystymosi koncepcija ir jos įgyvendinimas įmonėje: standartinių ir nestandartinių baldų gamyba UAB "Medis"Įvadas. "Kokybės revoliucija" Japonijoje 1945 metais. Kokybės samprata. Visuotinės kokybės vadybos samprata ir reikšmė įmonės veiklai. Kokybė – nemateriali kategorija. Kokybės vadybos diegimas įmonėje. Kokybės vadybos pradžia įmonėje. ISO 9000 ar visuotinės kokybės vadybos nuostatos? Procesinio požiūrio integravimas organizacijoje. Kokybės vadybos elementai, veikiami informacijos veiksnio. Visuotinės kokybės vadybos sistemų diegimą skatinantys veiksniai ir kliūtys. Išvados. UAB "Medis" verslumo ir konkurencingumo ES ir vietos baldų rinkoje didinimas, diegiant kokybės vadybos sistemą ir metodus". Apie įmonę. Projektas. Projekto uždaviniai. Projekto rezultatai. Projekto veiklos. Planuojamos projekto pasekmės vartotojams: Paramos pasiskirstymas UAB "Medis" projekto biudžete. Skaityti daugiau
Tolimesnės Europos Sąjungos (ES) plėtros perspektyvosEuropos integracijos raidos pranešimas. Tolimesnės Europos Sąjungos (ES) plėtros perspektyvos. Temos aktualumas. Tikslas: Aptarti tolimesnes Europos Sąjungos (ES) plėtros perspektyvas. Uždaviniai. Tikroji Europos Sąjungos (ES) plėtros esmė – panaikinti Europos padalijimą ir prisidėti prie taikaus žemyno vienijimo. Plėtros motyvai. Narystės sąlygos. Plėtros mechanizmas. Plėtros etapai. Šalys kandidatės. Kodėl Turkija siekia tapti Europos Sąjungos (ES) nare? Kliūtys, trukdančios Turkijai įstoti į Europos Sąjungą (ES). Kroatija. Kas trukdo Kroatijai tapti Europos Sąjungos (ES) nare? Makedonija. Kas trukdo Makedonijai tapti Europos Sąjungos (ES) nare? Potencialios šalys kandidatės. Albanija. Bosnija ir Hercegovina. Juodkalnija. Serbija. Kosovas. Ukraina ir Gruzija. Kodėl Ukrainai sunku siekti Europos Sąjungos (ES) narystės? Gruzija. Kuo naudinga Europos Sąjungos (ES) plėtra? Kiek gali plėstis Europos Sąjunga (ES)? Geografinės ribos. Administraciniai apribojimai. Išvados. Skaityti daugiau
Tolimosios užterštojo oro pernašos, rūgštieji lietūs ir jų daroma žalaĮvadas. Bendros žinios apie rūgščiuosius lietus. Kaip susidaro rūgštieji lietūs? Neigiamas poveikis vandens telkiniams. Neigiamas poveikis dirvai. Neigiamas poveikis orui. Neigiamas poveikis miškam. Ką žinome apie tolimojo užterštojo oro pernašas? Tolimų oro teršalų pernašų konvencija. Išvados. Skaityti daugiau
Tomas AkvinietisŠv. Tomas Akvinietis apie aukščiausią žmogaus laisvę lygmenį. Valios laisvė jos veiksmo vykdymo atžvilgiu. Valios santykis su galutiniu tikslu. Kaip suderinti valią, suvokiamą kaip prigimtis, ir valią kaip racionalią siekimo galią santykyje su galutiniu tikslu? Valios santykio su Dievu problema. Apie galutinio tikslo noro "sustabdymo" situaciją. Išvados. Skaityti daugiau
Tomas Akvinietis "Metafizika"Žodžio "filosofija" kilmė. Filosofavimo samprata. Empiriniai ir filosofiniai klausimai. Filosofijos ir religijos santykis. Skaityti daugiau
Tomas Akvinietis (2)Tomo Akviniečio politinės mintys. Įvadas. Valdžia. Visuomeninis gyvenimas. Įstatymo sąvoka. Prigimtinė teisė. Bausmė. Pabaiga. Skaityti daugiau
Tomas Akvinietis (3)Įvadas. Būtis ir mąstymas. Būtis yra veikimas. Būtis yra Dievas. Gėris. Išvados. Skaityti daugiau
......