Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Lietuvos nepriklausomybei 15 metųĮvadas. 1991m. didžiųjų permainų metai. Sausio 13-osios atminimas. 1988 – 1997 metai. 1998 – Lietuva kopia karjeros laiptais. 1999 – Lietuva ir pasaulis. 2000 – Permainos valdžioje. 2001 – Lietuvos kelias į Europos Sąjungą (ES). 2002 – Lietuva pasaulyje. 2003 – apdovanojimų ir pasiekimų metai. 2004 – Lietuva Europos Sąjungoje. Lietuvos Nepriklausomybės kovo 11-osios aktas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos nepriklausomybės kovos (1918 - 1920 metais)Krašto gynimo organizavimas. Pirmosios vyriausybės sunkenybės. Bolševikų antplūdis ir Lietuvos kariuomenės kūrimo pradžia. Kovos su rusais bolševikais ir taika su jais. Kovos. Taika. Kovos su bermontininkais. Naujojo Lietuvos priešo atsiradimas. Bermontininkų likvidavimas. Pradžia konflikto su Lenkais. Lenkų norai prijungti Lietuvą prie savo valstybės. Vilniaus atgavimas, Suvalkų sutartis ir gen. Želigovskio smurtas. Skaityti daugiau
Lietuvos nykstančios augalų rūšys ir bendrijosLietuvos raudonoji knyga. Augalija, jos apsauga. Augalų apsaugos stotys. Nykstančios augalų rūšys. Skaityti daugiau
Lietuvos numizmatikos bibliografijaTrumpai aptariama numizmatikos srities bibliografija. Skaityti daugiau
Lietuvos okupacijaĮvadas. Pirmoji sovietinė okupacija. Lietuvos okupacija. Lietuvos Respublikos politinių struktūrų griovimas. Ūkio sovietizacija. Švietimo, kultūros sovietizacija. Gyventojų persekiojimas. Trėmimai. Antroji sovietinė okupacija. Demografiniai nuostoliai. Gyventojų kaita. Okupacinės valdžios aparato formavimas. Partizaninis karas su okupantais. Kaimo sukolchozinimas. Trėmėjai ir kolaborantai. Ekonomika ir kultūra. Katalikų bažnyčia Stalino laikotarpiu. N. Chruščiovo "atlydys" ir L. Brežnevo centralizmas Lietuvoje. Centrizmo ir rusinimo stiprėjimas Lietuvoje. Disidentinis ir rezidencinis judėjimas Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos olimpiečiai ir jų laimėjimaiBarselona. Lilehamerio žiemos olimpinės žaidynės. Atlanta. Nagano žiemos olimpinės žaidynės. Sidnėjus. Solt Leik Sičio žiemos olimpinės žaidynės. Atėnai. Lietuvos olimpiečiai – olimpinių žaidynių laimėtojai ir prizininkai. Išvada. Skaityti daugiau
Lietuvos padėtis vokiečių, rusų priespaudoje prieš ir po Antrojo pasaulinio karo"Iš rankų į rankas". Įvadas. Lietuvos nepriklausomybė atkurta. Fašistinė Vokietija. Sovietų sąjunga. Antrasis pasaulinis karas. Partizaninis karas Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos pajūrio piliakalniaiĮvadas. Piliakalnių struktūra. Sakmių apie piliakalnius kilmė. Pirmieji profesionalūs pajūrio piliakalnių tyrinėjimai. Archeologų radiniai Pajūrio zonos piliakalniuose. Lietuvos pajūrio piliakalnių keramika. Spėjamieji piliakalniai ir sunaikinti piliakalniai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos pajūrio žemyninės dalies krantų ir kopų nuardymo problemosĮvadas. Hidrometeorologinio rėžimo ypatybės. Jūros krantų būklė. Smėlio pernaša Pajūrio apsauginėje kopoje. Klaipėdos zona. Palangos rekreacinė zona. Antropogeniniai veiksniai. Pagrindiniai antropogeninės veiklos Klaipėdos sąsiauryje etapai. Uraganinių štormų poveikis jūros kranto zonai. Uragano "Anatolijus" poveikis žemyninio kranto ruožams. Kodėl Lietuvos jūriniam krantui tokią didelę žalą padarė "Anatolijus"? Dabartinės žemyno krante esančios Pajūrio apsauginės kopos dinamikos tendencijos. Lentelės. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos pajūris (2)Pajūris. Jūra. Dugno reljefas. Dugno nuosėdos. Hidrologinės sąlygos. Planktonas. Bentosas. Krantas. Kuršių nerijos krantas. Žemyno krantas. Kranto būklė. Skaityti daugiau
Lietuvos pajūris (3)Palangos istorija. Nida ir jos istorija. Pajūrio regioninis parkas. Saugomi objektai. Kuršių nerijos nacionalinis parkas. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Lietuvos paramos šeimai politikos plėtros patyrimasSocialinės paramos šeimai politika 1991 - 1992 metais. Paramos šeimai plėtojimas 1993 – 1994 metais. 1995 – 1996 metų patirtis paramos šeimai srityje. Paramos šeimai politikos formavimas 1997 - 1999 metais. Piniginė socialinė parama. Socialinių paslaugų sistemos plėtra. Vaikų globos ir įvaikinimo problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos partinė sistemaĮvadas. Svarbiausi partinės sistemos formavimosi etapai Lietuvoje. Pradinis partinės sistemos formavimosi etapas Lietuvoje. 1994-1997 m. partinės sistemos formavimosi etapas. 1998-2004 m. Partinės sistemos formavimosi etapas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos partinė sistema (3)Įvadas. Politinė sistema. Jos tipologija. Partijos ir Lietuvos partinė sistema. Politinių partijų susikūrimas Lietuvoje. Partijų funkcijos, klasifikacija, tikslai ir partijų šeimos. Rinkimai. Rinkimų programos ir partijų finansavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos partinė sistema. "Kairės-dešinės" reikšmė LietuvojeĮvadas. Politinių partijų samprata. Partinė sistema. Lietuvos partinės sistemos raida. Lietuvos partinė sistema šiandien. "Kairė – dešinė". Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos partinės sistemos raidaĮvadas. Tyrimo tikslas: apžvelgti Lietuvos partinės sistemos raidos etapus. Lietuvos politinės partijos ir partinė sistema 1896–1990 metais. Politinės partijos ir partinė sistema 1988–1992 metais. Partinė sistema ir partijos 1992–2000 metais. Šiuolaikinės Lietuvos partinė sistema 2000–2004 metais. Seimo rinkimai 1922–2000 metais. Vietos valdžios rinkimų sistema. Prezidento rinkimai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos partizanaiAprašymas apie Lietuvos partizanus, sukilimo priežastis, tikslus. Žymiausi Lietuvos partizanai: Juozas Lukša, Juozas Vitkus, Adolfas Ramanauskas, Jonas Žemaitis, Jonas Noreika. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Lietuvos partizanai (2)Didžiosios Kovos partizanų apygarda. Paminklinis kryžius žuvusiems Lydžio rinktinės Saturno būrio partizanams atminti. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Lietuvos patentų sistemaĮvadas. Darbo tikslas – remiantis įvairiais Lietuvos Respublikos (toliau LR) įstatymais, Vyriausybės nutarimais, norminiais teisės aktais ir moksline literatūra aptarti ir įvertinti Lietuvos patentų sistemą. Patentų teisinis reglamentavimas. Patentų sąvoka ir reikšmė. Patentų išdavimas, registravimas ir galiojimas. Patento pakeitimas ir pripažinimas negaliojančiu. Patentų sistemos reikšmė. Lietuvos patentų sistema. Valstybinės patentų tarnybos. Visuomeninės organizacijos. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos paveldosaugos istorinė raida ir dabarties situacijaLietuvos paveldosaugos istorinė raida ir dabarties situacija. Statybos statutas. Srovės, skatinusias domėjimąsi praeitimi. Sovietinės paveldosaugos sistemos kokybė. Tradicinė konservacinė nuostata. Skaityti daugiau
......