Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Kultūrologija>Kultūrologijos konspektai

Kultūrologijos konspektai (6 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kultūra, visuomenė, socializacija

  Visuomenė ir asmens tapatumas. Kultūra Kultūros komponentai. Visuomenė. Visuomenės raidos modeliai. Visuomenės raidos aspektai. Talcotto Parsonso visuomenės samprata. Socializacija, socializacijos procesai ir veiksniai. Šešios moralinės stadijos. Padėtis, vaidmuo ir socialinė organizacija; pagrindinės ir šalutinės grupės.
  Kultūrologija, konspektas(10 puslapių)
  2010-06-03
 • Kultūros istorija (11)

  Kultūros samprata ir struktūra. Istorinė kultūros tipologija. Kultūros reiškinio aiškinimo kaita. Bendrieji kultūros veiksniai. Pagrindinės kultūros formos ir funkcijos. Kultūros perdavimo ir plitimo būdai, jos istorija. Pirmykštė kultūra. Baltai priešistoriniais laikais. Egipto kultūra. Mesopotamijos kultūra. Senovės Indijos kultūra. Senovės Kinijos kultūra. Antikinė kultūra: Egėjo-Mikėnų ir Graikijos kultūra. Antikinė kultūra: Etruskų ir Romos kultūra. Viduramžių kultūra. Bizantijos kultūra. Islamo kultūra. Viduramžių kultūra Lietuvoje. Renesanso kultūra (XIV-XVI a.). Renesansas Lietuvoje. XVII a. Vakarų Europos kultūra. XVII a. Lietuvos kultūra. XVIII a. Vakarų Europos kultūra (švietimo epocha). XIX a. Vakarų Europos kultūra. XIX a. Lietuvos kultūra. Pagrindiniai XX a. Vakarų Europos kultūros bruožai.
  Kultūrologija, konspektas(9 puslapiai)
  2009-01-26
 • Kultūros istorija (12)

  Kultūros ir civilizacijos objektas. Paaiškinkite šių procesų sąsajas ir skirtumus. Pateikite civilizacijos kilimo priežastis. Kultūros ir gamtos santykio problema civilizacijos istorijoje (pagrįskite gamtinių sąlygų įtaką civilizacijų formavimuisi). Senovės Rytų civilizacijų reikšmė ir įtaka. Vakarų Europos kultūros formavimuisi ir raidai. Pateikite argumentų ir pavyzdžių. Antikinės kultūros samprata, periodizacija, bendrieji bruožai, reikšmė. Kretos–Mikėnų kultūros laikotarpis: chronologinės ribos, kultūrų savitumas ir reikšmė. Graikų kultūros periodizacija ir bruožai. Pateikite argumentų ir pavyzdžių. Graikų menas. Senovės Romos kultūros periodizacija, specifiniai bruožai ir pasiekimai. Senovės Romos meninio palikimo savitumas. Pateikite pavyzdžių ir juos apibūdinkite. Graikų ir romėnų religijos bendrieji bruožai ir skirtumai. Krikščionybės atsiradimas. Krikščionybės pergalės Europoje priežastys ir reikšmė. Krikščioniškosios pasaulėžiūros formavimasis, esmė ir plitimas Europoje. Viduramžių kultūros periodizacija ir bruožai. Viduramžių kultūros suvokimo ir vertinimo problema. Viduramžių meno funkcijos ir bruožai. Romaninio stiliaus bruožai. Apokaliptinių siužetų romanikos mene vyravimo priežastys. Vienuolynų kultūros laikotarpio charakteristika. Vėlyvieji viduramžiai. Miestų kova dėl savarankiškumo. Pasaulietinės kultūros formavimasis ir raiška (riterių romanai, trubadūrų ir menezingerių lyrika, universitetų formavimasis). Gotikos stiliaus ypatybės. Grožio samprata ir svarba gotikos mene. Žymiausi gotikos paminklai. Lietuvos viduramžių kultūra: Lietuvos krikštas – svarbiausias LDK kultūrinis lūžis; pagonybės ir krikščionybės santykiai. Rašto kultūros ypatybės viduramžių Lietuvoje. Apibūdinkite seniausius Lietuvos rašytinius paminklus. Gotikinės architektūros paminklai Vilniuje.
  Kultūrologija, konspektas(22 puslapiai)
  2009-03-03
 • Kultūros istorija (6)

  Kultūros istorijos objektas. Kultūrologija. Filosofiniai kultūros apibrėžimai. Europos kultūros ypatybės, periodizacija; Europos koncepcijos. Europos priešistorė. Viduramžiai. Renesansas. Barokas. Apšvieta. XIX amžiaus romantizmas. Modernizmas.
  Kultūrologija, konspektas(11 puslapių)
  2006-12-20
 • Kultūros istorija (8)

  Kultūros istorijos objektas. Viduramžiai. Vėlyvieji Viduramžiai. Krizė ir visuomenės pokyčiai. Naujų laikų pradžia. Viduramžiai Lietuvoje. Religija. Ūkis. Viduramžių ir Renesanso epochų palyginimas. Renesansas. Renesanso ir Baroko epochų palyginimas. Barokas. Baroko ir Apšvietos epochų palyginimas. Apšvieta. Istorija. Švietimo amžius Lietuvoje. Apšvietos ir Romantizmo epochų palyginimas. Romantizmas. Žmogaus idealo kaita nuo Antikos iki Romantizmo.
  Kultūrologija, konspektas(11 puslapių)
  2007-03-15
 • Kultūros istorija (9)

  Graikai. Helenistinės kultūros pradžia (XI - VIII amžius pr. K.). Archainių graikų kultūros laikotarpis (VIII - V amžius pr. K.) Graikų architektūra. Vakarų civilizacija ankstyviausiais viduramžiais. Tamsiųjų amžių kultūra (VI – VIII amžius). Politines – ekonomines prielaidos. Kultūrinio judėjimo progos. Renesansas. Viduramžių kultūra (XI amžiaus vidurys – XIV amžius pr. K.). Vidurio viduramžiai (1050-1030m.). Trilaukė sistema. To laiko esminis kultūrinis bruožas. Kryžiaus žygiai. Intelektualinio gyvenimo pakilimas ir miestų religija, ekonomika, politika. Literatūra. Vėlyvieji viduramžiai (1300 – 1500m.). XIX amžiaus Europos kultūra. Mokslo, technikos pažanga XIX amžiaus pirmoje pusėje. Konservatizmas, liberalizmas, romantizmas. Mokslo ir literatūros raida. Renesansas. Renesanso kultūra. Renesanso priežastys ir idėjų prasmė. Šiaurias renesansas. Renesanso kultūra Lietuvoje. Moderniųjų laikų Europos kultūra (1560 – 1660). Ekonominės, politines ir religines krizės sąvokos. Modernioji pasaulėžiūra. Kultūros raidos tendencijos. Švietimo epocha Europoje XVIII amžiuje. Švietimo epochos bruožai, idėjų skleidėjai ir filosofijos reikšmė. Švietimo idėjų įtaka visuomeniniam gyvenimui. Švietimo idėjos Lietuvoje. Europos kultūra XIX amžiuje. Pramonės revoliucija ir jos padaliniai. Konservatizmas ir liberalizmas. Kultūrines srovės: klasicizmo ir romantizmo priešprieša.
  Kultūrologija, konspektas(9 puslapiai)
  2007-09-13