Interneto šperos

(2 darbai)

Interneto perdavimo technologijos. IWF (InterWorking Functions). Loginiai tinklaiKoliokviumo klausimai "Technologijos". Paaiškinti homogeninių (vienalyčių) ir nehomogeninių (mišrių) tinklų sąvokas, pateikti naudojamas perdavimo terpes, jų pagrindines charakteristikas. Pateikti optinių perdavimo sistemų funkcinę schema, paaiškinti pagrindinių funkcinių mazgų veikimo algoritmus. Paaiškinti optinio signalo siųstuvų ir imtuvų veikimą, pateikti pagrindines charakteristikas (triukšmo, spektrines.). Apibūdinti WDM, CWDM ir DWDM sistemų veikimą, pateikti charakteristikas, taikymo aspektus. Pateikti XDSL (skaitmeninės abonentinės linijos) struktūrinę schema, paaiškinti veikimą, pagrindines charakteristikas. Duomenų srautų perdavimas naudojant optines perdavimo sistemas, formatai, perdavimo spartos, perdavimo nuotoliai. Duomenų srautų perdavimas naudojant XDSL, formatai, perdavimo spartos, perdavimo nuotoliai. Formatai. IP tinklų struktūra, naudojami 2 ir 1 (pagal OSI ) lygmenys ir technologijos, pagrindinės charakteristikos. Duomenų srautai, jų formatai naudojami perduoti IP tinklais. ATM tinklai, jų struktūra, sudėtis, taikymas. Paaiškinti ATM celės struktūrą, NNI ir UNI sąsajas. Paaiškinti ATM tinklais duomenų srautų perdavimo charakteristikas (CBR, VBR, UBR, ABR), pateikti parametrus, kuriais charakterizuojami srautai. Paaiškinti ATM srautų valdymo (adresavimo) galimybes, nurodyti sąryšį – Prievadas-VP-VC. Paaiškinti FR kadro struktūrą, pateikti parametrus, kuriais charakterizuojami srautai. Koliokviumo klausimai "IWF". Paaiškinti tinklų sąveikos funkcijos IWF (InterWorking Functions) apibrėžimą, realizuojamus uždavinius. Paaiškinti duomenų srautų paketų konvergavimą, segmentacija, pateikti pavyzdžius. Paaiškinti duomenų inkapsuliacija (įterpimą) ir dekapsuliacija (išskleidimą) į/iš paketus. Paaiškinti tinklų sąveikos funkcijos IWF (InterWorking Functions) realizavimo scenarijus tinkluose. Balso srauto inkapsuliavimas į IP paketus, pavyzdys. Duomenų srauto inkapsuliavimas į IP paketus, pavyzdys. Vaizdo srauto inkapsuliavimas į IP paketus, pavyzdys. Balso srauto inkapsuliavimas į ATM celes, pavyzdys. Duomenų srauto inkapsuliavimas į ATM celes, pavyzdys. Vaizdo srauto inkapsuliavimas į ATM celes, pavyzdys. FR kadrų inkapsuliavimas į IP paketus, pavyzdys. FR kadrų inkapsuliavimas į ATM celes, pavyzdys. ATM celių inkapsuliavimas į TDM (Time-Division Multiplexing) srautų paketus. Duomenų srautų perdavimas GbE (Gigabit Ethernet). Duomenų srautų perdavimas TCP/IP/Ethernet paketais. Koliokviumo klausimai "Loginiai tinklai". Paaiškinti loginių tinklų sudarymo algoritmus. Paaiškinti loginių tinklų galimas struktūras. Paaiškinti VPN tinklų realizavimo tikslus ir algoritmus. Paaiškinti L2TP protokolų taikymo galimybes, realizuojant VPN. Pateikti saugių VPN realizavimui naudojamus protokolus. Nurodyti 2 ir 3 OSI lygmens protokolus, kurie naudojami VPN realizavimui. MPLS protokolo taikymas VPN realizavimui. Ar galima realizuoti VPN, naudojant ATM protokolą? Ar galima realizuoti VPN, naudojant GBE protokolą? Skaityti daugiau
TinklaiKokie kabeliai naudojami 10BASE 2 tinkle? Kokie kabeliai naudojami 100BASE TX tinkle? Kurio kabelio gyslos diametras didesnis vadovaujantis Amerikos standartu? EIA/TIA – 568A standartas nagrinėja. Kokiu būdu gudriame (smart) tipo komutatoriuje sudaroma CAM (content–addressable memory) lentelė? Koks komutatorius geresnis pagal paketo perėjimą per komutatorių? Kokie komutatoriai pagal vidinę loginę struktūrą šiuo metu naudojami? VLAN virtualus vietinis tinklas naudojamas? Kuo pasižymi intelektualusis komutatorius? MAC adresai pagal OSI modelį priklauso? Kokiam tinklui priklauso šis adresas 191.15.200.243? Ką pasako šis adresas 126.242.255.255, 255.252.0.0? Kas randas Ethernet tinklo paketo gale? Degančio medžio protokolas (Spaning-Tree Protocol, STP ) naudojamas? Kam reikalingas karpymo (pruning) režimas? Adresų sumavimas naudojamas? Maršrutizavimo lentelių mažinimas pasiekimas? 23Kam reikalinga demilitarizuota zona (DeMilitarized Zone – DMZ)? Į kur jungiama demilitarizuota zona? Pagal kokį standartą atliekamas kabeliavimas tarp aukštų dėl atsparumo ugniai? VPN tunelis skirtas? VPN tunelis gali būti organizuojamas? Kaip gaunamas šifravimo raktas organizuojant VPN? Kam reikalingas protokolas RADIUS (Remote Access Dial-In User Service)? Kokiame tinkle naudojama apsauga nuo adreso pakeitimo (addres spoofing)? Koks skirtumas tarp access-list 100 ir access-list 1? Kurioje sąrašo vietoje naudojamas draudimo filtras deny? Kuris protokolas saugesnis už WPA? Kaip vyksta autentifikacija pagal WEP? Kas yra šifravimo raktas? Inicializavimo vektorius. Kas yra WPA? 11 g standartas? Skaityti daugiau