Šperos.lt > Geografija > Gamtinė geografija > Gamtinės geografijos kursiniai darbai
Gamtinės geografijos kursiniai darbai

(5 darbai)

Defliacijos problema Baltijos jūros regioneProblema. Problemos ištirtumas. Tikslas. Metodika. Uždaviniai. Metodika. Uždavinių literatūra. Duomenų šaltiniai. Tyrimų analitinė dalis ir rezultatai. Ištirtumas pagal tyrimų laikotarpius. Ištirtamas Baltijos jūros regiono valstybėse. Ištirtamas pagal mokslinių darbų autorius. Ištirtamas mokslinėse institucijose. Išvados. Skaityti daugiau
Geodezinės atramos sudarymas aerotrianguliacijos metodu skaitmeniniam fotogrametriniam kartografavimuiSkaitmeninės fotogrametrijos kursinis darbas. Kursinio projekto užduotis ir pradiniai duomenys. Kursiniam projektui pateikta medžiaga. Skrydžių maršrutų ir aerofotonuotraukų išdėstymo schema. Fotogrametrinio bloko Nr.:46 / 47 aerotrianguliacijos projektas. Aerotrianguliacijos projekto schema. Suprojektuotųjų fotogrametrinių taškų abrisai. Teisingas diapozityvų uždėjimas į stereokomparatorių. Fotogrametrinių taškų koordinačių matavimas ir modelio koordinačių skaičiavimas su ORPROG programa. Gautųjų matavimo duomenų parengimas aerotrianguliacijos tinklui išlyginti NLHBUNT programos formatu. Aerotrianguliacijos tinklo išlyginimas su NLHBUNT programa. Aerotrianguliacijos tinklo rezultatų išlyginimo analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Minimalaus nuotėkio kaita Neryje ties JonavaĮvadas. Literatūros apžvalga. Darbo metodika. Tyrimo objektas. Neries ties Jonava septynių parų minimalių upės debitų vidurkių kaita 1932 – 2006 metais. Minimalaus nuotėkio sezoninio pasiskirstymo kaita. Išvados. Skaityti daugiau
Ortofotografinio žemėlapio sudarymas su skaitmenine fotogrametrine sistema DDPSFotogrametrijos kursinis projektas. Įvadas. Aerofotonuotraukų stereoporos vidinis orientavimas. Stereoporos tarpusavio orientavimas. Absoliutinis orientavimas. Vietovės taškų padėties nustatymas. Epipolinių vaizdų sugretinimas. Automatinis dviejų aerofotonuotraukų sugretinimas. Ortofotografinio žemėlapio generavimas. Išvada. Skaityti daugiau
Sniego danga Vilniuje nuo 1991 iki 2005 metų daugiametės sniego dangos konteksteĮvadas. Literatūros šaltinių analizė. Sniego dangos rodikliai, jų svarba klimatui ir žemės ūkiui. Sniego dangos ypatumai Lietuvos teritorijoje. Sniego dangos susidarymas ir išnykimas Vilniuje nuo 1991 m. iki 2005 m. Sniego dangos atsiradimo, pastovios sniego dangos susidarymo, suirimo ir nutirpimo datos Vilniuje 1991 – 2005 m. ir jų sugretinimas su 1961 – 1990 metais. Dienų su sniego danga skaičius Vilniuje 1991 – 2005 metais ir jo sugretinimas su 1961 – 1990 metais. Dienų su sniego danga skaičius per mėnesį. Dienų su sniego danga skaičius per žiemą. Sniego dangos storis (cm). Vidutinis sniego dangos storis. Vidutinis sniego dangos storis (cm) Vilniuje nuo 1961 iki 1990 metų. Vidutinio sniego dangos storio Vilniuje 1991 – 2005 m. ir 1961 - 1990 m. duomenų analizė. Didžiausias sniego dangos storis (cm) Vilniuje 1991 – 2005 metais. Didžiausias sniego dangos storis (cm) paskutinę dekados dieną Vilniuje 1961 -1990 m. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis. Skaityti daugiau