Šperos.lt > Fizika > Klasikinė mechanika
Klasikinė mechanika

(624 darbai)

Slopstamųjų svyravimų tyrimasDarbo tikslas: Nustatyti spyruoklės svyravimų logaritminį slopinimo dekrementą σ. Apskaičiuoti svyruoklės slopinimo koeficientą β ir vandens pasipriešinimo koeficientą r. Nubraižyti grafikus xma=f(t) ir x=f(t). Priemonės. Teorija. Darbo rezultatai. Grafikas. Išvados. Skaityti daugiau
Slopstamųjų svyravimų tyrimas (2)Darbo tikslas: Nustatyti spyruoklės svyravimų logaritminį slopinimo dekrementą. Apskaičiuoti svyruoklės slopinimo koeficientą ir vandens pasipriešinimo koeficientą. Nubrėžti grafikus xmt = f(t), x = f(t). Darbo priemonės. Teorinis eksperimento pagrindimas. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Spyruoklės standumo koeficiento matavimasDarbo tikslas: remiantis Huko dėsniu, apskaičiuosime spyruoklės standumo koeficientą. Teorinis darbo pagrindimas. Darbo priemonės. Darbo eiga. Išvada. Skaityti daugiau
Spyruoklės svyruoklės laisvųjų svyravimų tyrimasDarbo tikslas: Ištirti spyruoklės harmoninius svyravimus ore: nustatyti spyruoklės periodo priklausomybę nuo pakabinto kūno masės T0= f(m). Apskaičiuoti spyruoklės standumo koeficientų k ir vielos medžiagos šlyties modulį G. Darbo priemonės. Eksperimento teorinis pagrindas. Darbo išvados. Skaityti daugiau
Spyruoklės tamprumo koeficientasSpyruoklės tamprumo koeficientas k, slopinamųjų svyravimų logaritminis dekrementas λ, slopinimo koeficientas β ir spyruoklės energijos nuostoliai po N svyravimų. Spyruoklės tamprumo koeficientas k, slopinamųjų svyravimų logaritminis dekrementas λ, slopinimo koeficientas β ir spyruoklės energijos nuostoliai po N svyravimų. Skaityti daugiau
Spyruoklinės svyruoklės slopinamųjų svyravimų tyrimasDarbo tikslas: Nustatyti spyruoklės svyravimų logaritminį slopinimo dekrementą. Apskaičiuoti svyruoklės slopinimo koeficientą ir vandens pasipriešinimo koeficientą r. Nubraižyti grafikus xmt = f(t) ir x = f(t). Priemonės. Eksperimento teorinis pagrindas. Spyruoklinės svyruoklės slopinamieji svyravimai. Slopinamųjų svyravimų diferencialinės lygties sprendinys. Logaritminis slopinimo koeficientas. Skaičiavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Spyruoklinės svyruoklės svyravimų tyrimasDarbo tikslai: Ištirti spyruoklės laisvųjų svyravimų periodo priklausomybę nuo pakabinto kūnelio masės. Apskaičiuoti spyruoklės standumo koeficientą k ir vielos medžiagos šlyties modulį G. Skaityti daugiau
Spyruoklinės svyruoklės svyravimų tyrimas (10)Laboratorinis darbas M – 5. Darbo tikslas: Ištirti spyruoklinės svyruoklės harmoningus svyravimus ore. Ištirti spyruoklės periodo priklausomybę nuo pakabinto kūnelio masės. Apskaičiuoti spyruoklės standumo koeficientą k ir vielos medžiagos šlyties modulį g. Priemonės. Teorinis darbo pagrindas. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Spyruoklinės svyruoklės svyravimų tyrimas (11)Laboratorinis darbas nr. 6. Darbo tikslas: susipažinti su paprasčiausiais harmoniniais svyravimais, nustatyti tampriųjų harmoninių svyravimų periodo priklausomybę nuo svyruoklės masės ir spyruoklės tamprumo koeficiento. Darbo prietaisai. Darbe naudojamos formulės. Spyruoklės tamprumo koeficiento nustatymas. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai: Svyruoklės periodo priklausomybė nuo apkrovos masės. Nustatome svyruoklės periodo priklausomybę nuo tamprumo koeficiento k. Išvada. Skaityti daugiau
Spyruoklinės svyruoklės svyravimų tyrimas (13)Darbo užduotis. Teorinė dalis. Darbo metodai. Darbo rezultatai. Grafikai. Išvada. Skaityti daugiau
Spyruoklinės svyruoklės svyravimų tyrimas (2)Laboratorinis darbas Nr. M–6. Darbo tikslai: Nustatyti spyruoklės svyravimų logaritminį slopinimo dekrementą. Apskaičiuoti spyruoklės slopinimo koeficientą ir vandens pasipriešinimo koeficientą. Nubrėžti grafikus. Skaityti daugiau
Spyruoklinės svyruoklės svyravimų tyrimas (3)Darbo tikslas. Priemonės. Eksperimento teorinis pagrindas. Laisvųjų svyravimų ciklinis (kampinis) dažnis. Spyruoklinės svyruoklės slopinamieji svyravimai. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Spyruoklinės svyruoklės svyravimų tyrimas (4)Darbo tikslas: Ištirti spyruoklinės svyruoklės harmoningus svyravimus ore: nustatyti spyruoklės periodo priklausomybę nuo pakabinto kūnelio masės T0=f(m); apskaičiuoti spyruoklės standumo koeficientą k ir vielos šlyties modulį G. Priemonės. Teorinis darbo pagrindas. Spyruoklinės svyruoklės laisvųjų (harmoninių) svyravimų lygtis ir jos sprendinys. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Spyruoklinės svyruoklės svyravimų tyrimas (5)Darbo tikslas: Ištirti spyruoklinės svyruoklės slopinamuosius svyravimus vandenyje: Nustatyti spyruoklės svyravimų logaritminį slopinimo dekrementą. Apskaičiuoti svyruoklės slopinimo koeficientą ir vandens pasipriešinimo koeficientą r. Nubraižyti grafikus xmt = f(t) ir x = f(t). Priemonės. Teorinis darbo pagrindas. Spyruoklinės svyruoklės slopinamųjų svyravimų diferencialinė lygtis ir jos sprendinys. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Spyruoklinės svyruoklės svyravimų tyrimas (7)Darbo užduotis. Nustatyti tampriųjų harmoninių svyravimų periodo priklausomybę nuo svyruoklės masės ir spyruoklės tamprumo koeficiento. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Spyruoklinės svyruoklės svyravimų tyrimas (8)Darbo užduotis. Nustatyti tampriųjų harmoninių svyravimų periodo priklausomybę nuo svyruoklės masės ir spyruoklės tamprumo koeficiento. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo aprašymas. Darbo rezultatai. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Spyruoklinės svyruoklės svyravimų tyrimas (9)Darbo tikslas: Ištirti spyruoklinės svyruoklės harmoningus svyravimus ore. Ištirti spyruoklės periodo priklausomybę nuo pakabinto kūnelio masės T0 = f(m); Apskaičiuoti spyruoklės standumo koeficientą ir vielos medžiagos šlyties modulį G. Ištirti spyruoklinės svyruoklės slopinamuosius svyravimus vandenyje. Nustatyti spyruoklės svyravimų logaritminį slopinimo dekrementą σ. Apskaičiuoti svyruoklės slopinimo koeficientą β ir vandens pasipriešinimo koeficientą r. Nubrėžti grafikus xmt = f(t), x = f(t). Panaudotos priemonės. Teorija. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Spyruoklinės svyruoklės svyravimų tyrimas. Slopstamų svyravimų tyrimasDarbo tikslas. Nustatyti spyruoklės svyravimų logaritminį slopinimo dekrementą σ. Apskaičiuoti svyruoklės slopinimo koeficientą β ir vandens pasipriešinimo koeficientą r. Nubrėžti grafikus xmt = f(t) ir x = f(t). Teorinė eksperimento dalis. Darbo eiga. Skaičiavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Statmenų harmoninių svyravimų sudėtis. Lisažu figūrosStatmenų harmoninių svyravimų sudėtis. Lisažu figūros. Slopinamųjų svyravimų diferencialinė lygtis ir jos sprendinys. Priverstinių svyravimų diferencialinė lygtis ir jos sprendinys. Rezonansas. Skaityti daugiau
Stefano ir Bolcmano konstantos nustatymas (4)Darbo užduotis. Ištirti kaitinamosios lempos siūlelio temperatūros priklausomybę nuo elektros srovės galios bei apskaičiuoti Stefano ir Bolcmano konstantą. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Skaityti daugiau
......