Šperos.lt > Architektūra ir dizainas > Architektūros ir dizaino šperos
Architektūros ir dizaino šperos

(6 darbai)

ArchitektūraAngliškas parkas, Apsidė, Architektūra, Archivoltas, Arka, Arkatūra, Arkbutanas, Aronkodešas, Atikas, Aukso pjūvis, Baliustrada, Bastoninė pilis, Bazilika, Bažnyčia, Beletažas, Bima, Burė, Cerkvė, Choras, Halė, Įsprūda, Kanonas, Kapitelis, Kontraforsas, Kupolas, Langas, Liukarna, Liunetė, Lidzena, Lodžija, Mansarda, Masverkas, Mečetė, Mezonimas, Modulis, Nava, Orderis, Ornamentas, Parteris, Pasažas, Kesonai, Kluatras, Konstrukcija, Konsolė. Skaityti daugiau
Architektūros istorija (2)Iš kokios kalbos kilęs žodis "architektūra" ir ką jis reiškia? Architektūra. Erdvinė–tūrinė kompozicija. Utilitarūs ir dvasiniai architektūros uždaviniai. Pagrindiniai architektūros bruožai. Kokios yra pagrindinės architektūros šakos. Kokios yra pagrindinės konstrukcijų sistemos? Priešistorinio laikotarpio periodizacija, bendra charakteristika. Megalitinių statinių rūšys, bendra charakteristika. Menhyrai. Dolmenai. Kromlechai. Priešistorinio laikotarpio gyvenamųjų būstų charakteristika. Pilkapiai. Gynybiniai įrenginiai. Pirmykštės bendruomenės statiniai Lietuvoje. Senovės Egipto istorinė periodizacija, valstybes charakteristika. Senovės Egipto statybinių medžiagų charakteristika. Skliautinių konstrukcijų panaudojimas Senovės Egipte. Egiptietiškos mastabos charakteristika. Egiptietiskos piramidės charakteristika. Egiptietiškos šventyklos charakteristika. Egiptietiškas orderis. Egiptietiškos Amono šventyklos Karnake charakteristika. Egiptietiškos Amono šventyklos Luksore charakteristika. Senovės Amerikos architektūros periodizacija ir bendra Amerikos civilizacijų charakteristika Dabartinių valstybių, kurių teritorijose yra senųjų Amerikos civilizacijų pėdsakai, pavadinimai. Majų civilizacijos statybos technika. Senovės Amerikos akmeninių statinių tipai ir jų konstrukcijų charakteristika. Senovės Amerikos Teotichuakano (Teotihuacan) šventyklų komplekso charakteristika. Senovės Amerikos piramidinių šventyklų charakteristika. Senovės Amerikos žaidimams kamuoliu statinių charakteristika. Senovės Amerikos Tikalio (Tikal) miesto architektūros charakteristika. Senovės Amerikos Palenke (Palenque) miesto architektūros charakteristika. Senovės Amerikos Ušmalio (Uxmal) miesto architektūros charakteristika. Senovės Amerikos Tenočtitlano (Tenochtitlan) miesto architektūros charakteristika. Mesopotamijos civilizacijų periodizacija. Medis ir plytos Asirijos ir Naujojo Babilono architektūroje. Arkinės – skliautinės konstrukcijos Asirijos ir Naujojo Babilono architektūroje. Senojo Irano kupolinės konstrukcijos. Zikuratai. Uro miesto charakteristika. Sargono II rūmų Asirijoje charakteristika. Karaliaus rezidencija persepolio mieste. Sasanidų epochos Irano rūmų architektūros charakteristika. Harapos (Harappa) civilizacijos Indo slėnyje architektūros bruožai. Bendri senovės Kinijos architektūros bruožai. Kinietiškų pagodų architektūros bruožai. Antikinės Graikijos architektūros periodizacija, bendra charakteristika. Antikinės Graikijos statybinės medžiagos. Antikinės Graikijos orderiai. Antikinės Graikijos šventyklos architektūros bendra charakteristika. Antikinės Graikijos antinės šventyklos architektūros bruožai. Antikinės Graikijos amfiprostilinės šventyklos architektūros bruožai. Antikinės Graikijos peripterinės šventyklos architektūros bruožai. Antikinės Graikijos Atėnų Akropolio architektūros bruožai. Antikinės agoros bendra charakteristika. Antikinės Graikijos žiūrovinių – sportinių statinių architektūros charakteristika. Antikinės Graikijos gyvenamojo būsto charakteristika. Antikinės Graikijos reguliaraus plano miestų charakteristika. Antikinės Romos architektūros periodizacija. Antikinės Romos statybinės medžiagos. Antikinės Romos orderiai. Antikinės Romos bazilikų architektūra. Antikinės Romos termų architektūra. Antikinės Romos žiūrovinių statinių architektūra. Antikinės Romos triumfo arkų architektūra. Romėniškas betonas ir jo taikymas. Romėniškų skliautų ypatumai. Medinės ir metalinės konstrukcijos antikinės Romos architektūroje. Antikinės Romos pastatų apdailos ypatumai. Romėniškos orderinės arkados charakteristika. Romėniškos arkados ant kolonų charakteristika. Romėniško atriuminio – peristilinio gyvenamojo namo charakteristika. Antikinės Romos akvedukai. Antikinės Romos Panteono architektūra. Antikinės Romos insulų architektūros bruožai. Vakarų ir Rytų Romos imperijos dalių architektūros pagrindiniai tipologiniai bendrumai. Bizantijos architektūros periodizacija. Bizantiškų kupolinės kompozicijos šventyklų tipai. Bizantiškų vienuolynų architektūros bruožai. Bizantiškos arkinės-skliautinės konstrukcijos sąveika su sienų konstrukcija. Bizantiško būrinio skliauto bruožai. Sienų konstrukciniai ypatumai Bizantijos architektūroje. Bizantiškų skliautų ir kupolų konstrukcijos, jų statybos būdo sugretinimas su romėniška praktika. Bizantiškos arkados ant kolonų ypatumai, skirtumai nuo romėniškos orderinės arkados. Bizantiškų bazilikinių šventyklų kompoziciniai ypatumai. Bizantiškų centrinės kompozicijos šventyklų ypatumai. Šv. Sofijos soboro Konstantinopolyje charakteristika. Bizantiškų graikiško kryžiaus plano kupolinių šventyklų charakteristika. Įtvirtintos feodalo pilies architektūros bruožai romaniniame periode. Bazilikinių romaninių bažnyčių ypatumai. Halinių romaninių bažnyčių ypatumai. Romaninių bažnyčių sienos konstrukcija, langų dekoro pobūdis. Koks romaninių bažnyčių bokšto vaidmuo architektūros istorijai? Gotikinės architektūros periodizacija, bendri gotikinės architektūros bruožai. Gotikinės epochos pastatų tipologinė sudėtis. Gotikinės karkasinės sistemos esmė, elementai. Gotikinio laikotarpio statybinės medžiagos ir konstrukcijos. Gotikinės Paryžiaus Notre-Dame katedros charakteristika. Gotikinės Reimso katedros charakteristika. Anglijos gotikos ypatumai. Pagrindiniai gotikinės epochos miesto bruožai. Lietuvos romaninės ir gotikinės architektūros ruožai, svarbiausi paminklai. Karkasinės, (fachverkinės) konstrukcijos ypatumai. Karkasinės, fachverkinės konstrukcijos ypatumai. Rastų rentinio tradicija Skandinavijos šalyse. Rusiškos medinės architektūros bruožai. Tradicinių kaimo gyvenamųjų namų architektūra Lietuvoje. Renesanso stiliaus bendra (charakteristika), etapai. Skliautai ir kupolai renesanso architektūroje. Sienų konstrukcija renesanso architektūroje. Renesanso orderinės kompozicijos. Sienos ir statramstinės-sijinės konstrukcijos sąveika renesanso architektūroje. Konstrukcijos ir formos sąryšis centrinės kompozicijos renesansiniuose pastatuose. Lietuvos renesanso architektūros bruožai. Lietuvos baroko architektūros bruožai. Klasicizmo architektūra. Klasicizmo stiliaus charakteristika, etapai. Anglijos klasicizmo bruožai. Prancūzijos klasicizmo bruožai. Italijos klasicizmo bruožai. Rusijos klasicizmo bruožai. Lietuvos klasicizmo architektūros bruožai. Skaityti daugiau
Bažnytinis menas (2)Romanizmas, Romaninė architektūra, Romanikos skulptūra, Romaninė tapyba, Knygų iliuminavimas, Gotikos menas, Dvasiniai gotikinės katedros pagrindai, Gotikos skulptūra, Gotikos tapyba, Renesanso tapyba, Nyderlandų tapyba, Vokiečių dailė, Renesanso manierizmas, Baroko architektūra, Baroko skulptūra, tapyba, Neoklasicizmas, Eklektikos amžius, XIX amžiaus bažnytinis menas Lietuvoje. Skaityti daugiau
Kraštovaizdžio architektūros pagrindaiItališkieji sodai (parkai) ir prancūziškieji parkai (geometrinis komponavimo stilius). Versalio sodai. Vila D‘este. Angliškieji parkai (peizažiniai parkai, mišrūs parkai ir modernūs bei postmodernūs želdynai). Centrinis Niujorko parkas. Hamburgo miesto parkas – Standtpark. Palangos botanikos parkas. Birutės kalnas. Skaityti daugiau
Meno ir dizaino istorijaStiliaus samprata, meno rūšys ir žanrai. Paleolitas. Neolitas. Senovės Egipto menas. Šumerai meno istorijoje. Senovės Graikijos menas. Orderiai. Senovės Romos menas. Bizantija – šventyklos ir ikonos. Romanika. Gotika. Spaudos atsiradimas Vakarų Europoje. Žymiausi Renesanso menininkai. Renesanso sklidimas Europoje. Renesansas Lietuvoje. Barokas ir rokokas Vakarų Europoje ir Lietuvoje. Klasicizmas. 19a. Dailės ypatumai. Srovės tapyboje: simbolizmas, impresionizmas, postimpresionizmas. Antros pusės Europos menas. 19 ir 20 aa. Sankirta meno pasaulyje. Secesija. Modernizmas dailėje: ekspresionizmas, fovizmas, futurizmas, kubizmas, abstrakcionizmas. Funkcionalizmas. P. Berensas ir jo veikla firmoje "AEG". Konstrūktyvizmas. Postmodernizmas. Popmenas, aplinkos menas ir hepeningas. Minimalusis ir konceptualusis menas. Skaityti daugiau
Secesija architektūrojeAmpyro architektūra. Imperijos stilius, Napoleono I stilius. Secesija (Art Nouveau, Jugendstil, modernas). Programiniai principai. Principų charakteristika. Skaityti daugiau