Civilinė teisė (39)

www.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.lt
9.9
  (
1
atsiliepimai)
Atsisiųsti šį darbą
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
Aprašymas:
Komercinės teisės bendrieji klausimai. Komercinės teisės (KT) raida ir vieta Lietuvos Respublikos (LR) teisės sistemoje. KT sąvoka. Komercinės teisės (KT) šakos santykis su kitomis šakomis. Komercinės teisės (KT) principai. Komercinės teisės (KT) šaltiniai. Europos Bendrijos (EB) teisės šaltiniai ir jų ypatumai. Komercinės teisės (KT) subjektai. Daiktinė teisė. Daiktinės teisės samprata. Daiktinių teisinių santykių absoliutumas. Daiktinio teisino santykio turinio imperatyvus apibrėžtumas. Sekimo teisė. Daiktinės teisės vieta civilinės teisės sistemoje. Civilinių teisių objektų rūšys. Daiktų klasifikacija ir jos reikšmė. Subjektinių daiktinių teisių klasifikacija pagal jų funkcijas. Subjektinių daiktinių teisių klasifikacija pagal jų funkcijas. Valdymas. Subjektinių daiktinių teisių klasifikacija pagal jų funkcijas. Įgyjamoji senatis. Subjektinių daiktinių teisių klasifikacija pagal jų funkcijas. Nuosavybės teisė. Subjektinių daiktinių teisių klasifikacija pagal jų funkcijas. Turto patikėjimo teisė. Subjektinių daiktinių teisių klasifikacija pagal jų funkcijas. Išvestinės daiktinės teisės. Servitutas. Uzufruktas. Užstatymo teisė (superficies). Ilgalaikė nuoma (Emphyteusis). Paveldėjimo teisė Paveldėjimo teisė, dalykas, šaltiniai, principai Paveldėjimo teisės (PT) subjektai. Paveldėjimo teisė (PT) gali būti apribota. Paveldėjimo rūšys. Palikimo atsiradimas, jo laikas ir vieta. Paveldėjimas pagal įstatymą. Paveldėjimas pagal testamentą. Testamentų rūšys. Asmeninis testamentas. Testamento turinys. Teisė į privalomąją palikimo dalį. Testamentinė išskirtinė (legatas). Testamento paskelbimas ir vykdymas. Palikimo priėmimas. Paveldimo turto apmokestinimas. Sutarčių teisė. Sutarčių teisės bendrieji klausimai. Sutarčių teisės vieta civilinės teisės sistemoje. Sutarčių teisės šaltiniai. Bendrieji teisės principai. Tarptautinės sutartys. Teisės doktrina. Sutarčių teisės principai. Sutarties laisvės principas. Sutarčių privalomumo principas. Konsensualizmo principas. Silpnosios šalies gynimo sutartiniuose santykiuose principas. Sąžiningumas ir sąžininga dalykinė praktika. Sutarties samprata ir reikšmė. Pažado ir įsipareigojimo, susitarimo ir sutarties santykis. Sutarties sudarymo sąlygos (elementai). Sutarties šalių valia ir valios išraiškos formos. Sąvokos "sutartis" reikšmės. Imperatyvios teisės normos ir sutartis. Sutarties forma. Sutarčių sudarymas žodžiu, raštu ar konkliudentiniais veiksmais. Sutarties registracija viešame registre ir jos reikšmė. Sutarčių rūšys. Sutarties sudarymas. Sutarties sudarymo tvarka. Ikisutartiniai santykiai (derybos). Šalių pareigos ikisutartiniuose santykiuose. Derybų nutraukimo pasekmės. Preliminarioji sutartis, jos forma, turinys. Oferta. Akceptas. Sutarties sudarymas apsikeičiant standartinėmis sąlygomis. Rašytinis patvirtinimas. Sutarties sudarymo momentas. Sutarties sudarymo vieta. Nepilna sutartis (sutartis, kurioje yra neaptartų sąlygų). Prisijungimo būdu sudaromų sutarčių ypatumai. Viešųjų sutarčių sudarymo ypatumai šalys ir tretieji asmenys sutartiniuose santykiuose. Sutarties šalys. Sutarties galia. Sutartis ir tretieji asmenys. Sutartis trečiojo asmens naudai. Sutarties sudarymas per atstovą. Atskleistas atstovavimas. Numanomas atstovavimas. Juridinio asmens atstovavimas. Atstovo teisių viršijimo pasekmės. Sutarties turinys. Sutarties sąlygos. Esminės, įprastinės ir atsitiktinės sąlygos. Aiškiai nurodytos ir numanomos sąlygos. Aptartos ir neaptartos sąlygos. Standartinės ir nestandartinės sąlygos. Netikėtos (siurprizinės) sutarčių sąlygos. Sutarties kainą nustatanti sąlyga. Dalyko kokybę nustatanti sutarties sąlyga. Nesąžiningos sąlygos. Atsakomybę panaikinanti ar ribojanti sąlyga. Rašytinės sutarties pakeitimo sąlyga. Sutarties sąlygų pakeitimas. Sutarties aiškinimas. Sutarties aiškinimo paskirtis. Objektyvusis ir subjektyvusis sutarties aiškinimo metodai. Objektyviųjų kriterijų taikymas aiškinant sutartį. Sutarties aiškinimui reikšmingos aplinkybės. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika. Sąvokų aiškinimo taisyklės. Contra proferentem taisyklė. Individualiai suderintų sąlygų pranašumo taisyklė. Kalbų neatitikimai. Sutarties spragų užpildymas. Prievolių teisės bendrosios nuostatos. Prievolės samprata. Prievolės dalykas. Prievolės šalys. Asmenų daugetas prievolėje. Prievolių atsiradimo pagrindai. Prievolių rūšys. Asmenų pasikeitimas prievolėje.
Rodyti daugiau
Darbo tipas:Konspektai
Kategorija:
Apimtis:

49 psl.

Lygis:

2 klasė / kursas

Švietimo institucija:

Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla

Failo tipas:

Microsoft Word 2007 118.86 KB

Atrask reikiamos informacijos šiame darbe!Atsisiųsti šį darbą