Sutarčių analizė

www.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.lt
9.5
  (
1
atsiliepimai)
Atsisiųsti šį darbą
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
Aprašymas:
Pirkimo-pardavimo sutartis. Sąvoka ir reikšmė. Šalys, turinys ir forma. Dalykas, kaina. Pirkėjo ir pardavėjo teisės bei pareigos. Pirkimo-pardavimo sutarties vykdymas ir atsakomybė už sutarties pažeidimą. Nekilnojamojo turto pirkimas-pardavimas. Prekių pardavimas kreditan. P-P sutarties su užsienio kontrahentais ypatybės. JT Vienos konvencija ir tarptautinių P-P sutarčių sudarymo tvarka. INCOTERMS kaip šaltiniai. Mainai. Dovanojimo sutartis. Šalys. Dalykas. Forma. Turto perleidimas su sąlyga išlaikyti iki gyvos galvos. Šalys. Forma. Sutarties nutraukimo pasekmės. Tiekimas. Tiekimo sutarties sąvoka ir reikšmė. Šalys. Tiekiamos produkcijos asortimentas. Nepilnutinis produkcijos patiekimas arba jos neatsiėmimas. Tiekiamos produkcijos kokybė. Terminai pareikšti pretenzijoms ryšium su patiektos produkcijos trūkumais. Tiekiamos produkcijos komplektiškumas. Atsakomybė už tiekimo sutarties pažeidimą. Paskola. Paskolos sutarties sąvoka ir reikšmė. Paskolos sutarties šalys, dalykas, turinys ir forma. Paskolos sutarties rūšys. Paskolos sutarties nuginčijimas. Turto nuoma. Šalių teisės ir pareigos. Turto nuomos sutarties pasibaigimas. Buitinės nuomos sutartis. Panauda. Panaudos sutarties šalių teisės ir pareigos. Lizingas. Sąvoka. Reikšmė. Rūšys. Lizingo, nuomos, pirkimo-pardavimo sutarties bruožai. Dalykas. Gyvenamosios patalpos nuoma. Teisinis gyvenamosios patalpos nuomos santykių reguliavimas. Gyvenamieji namai, butai (gyvenamosios patalpos). Gyvenamosios patalpos ploto rodiklis ir valstybės paramos dydis. Teisės į valstybės paramą sąlygos. Valstybės paramos formos. Piliečių, pageidaujančių gauti valstybės paramą, registravimas. Piliečių išbraukimas iš eilės valstybės paramai gauti. Piliečių, pageidaujančių gauti valstybės paramą, eilių peržiūrėjimas. Piliečių, kuriems valstybės paramą numatoma suteikti per artimiausius dvejus ūkinius metus, sąrašai. Sprendimas suteikti valstybės paramą. Gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties sudarymo ir vykdymo tvarka. Gyvenamųjų patalpų nuomos nuomininko šeimos nariai. Jų padėtis. Gyvenamosios patalpos nuomos sutarties pakeitimas. Gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimas. Ranga. Rangos sutarties sąvoka ir reikšmė. Rangos sutarties dalykas. Rangos sutarties rūšys. Rangos sutarties šalys. Rangos sutarties forma. Rangos sutarties sąlygos. Rangos sutarties kaina. Rangos sutarties terminai. Šalių teisės ir pareigos. Šalių atsakomybė. Kapitalinės statybos ranga. Projektavimo ir tyrinėjimo darbų sutartis (PirTDS). Mokslinio tyrimo ir konstravimo darbų atlikimas. Technologijos perdavimas. Krovinių pervežimas. Teisinis reguliavimas. Vežimo sutartys (VS). Krovinių VS. Krovinių vežimas jūra. Krovinių vežimas oru. Keleivių vežimas vidaus vandenų transportu. Krovinių, keleivių ir bagažo pervežimo automobilių transportu ypatingos taisyklės. Pervežėjo atsakomybė už termino praleidimą. Buksyravimo sutartis. Pašto vežimo sutartis. Ekspedicijos sutartis. Ekspeditoriaus atsakomybė. Trečiojo asmens pasitelkimas prievolei įvykdyti. Vienašalis sutarties nutraukimas. Pavedimas. Pavedimo sutarties pasibaigimas. Komisas. Komiso sutarties šalių teisės ir pareigos. Komiso sutarties pasibaigimas. Pasauga. Pasaugos sutarties šalys, dalykas, forma, terminai. Pasaugos sutarties šalių teisės ir pareigos. Šalių atsakomybė. Nesutartinė pasauga. Jungtinė veikla. Energijos pirkimo-pardavimo sutartis. Teisių pirkimo-pardavimo sutartis. Paslaugų sutartys. Medicinos paslaugų sutartis. Frančizės sutartis. Distribucijos (paskirstymo) sutartis. Sandėliavimas. Turto patikėjimo sutartis. Taikos sutartis. Viešas atlyginimo pažadėjimas. Draudimas. Sąvoka, reikšmė, šaltiniai. Draudimo teisinis santykis. Draudiminis įvykis. Draudimo formos, šakos ir grupės. Atsiskaitymo ir kreditavimo santykiai. Atsiskaitymo ir kreditavimo sąvoka ir reikšmė. Banko sąskaitos sutartis. Banko indėlio sutartis arba depozito sutartis. Čekiai. Akredityvas. Vekselis. Inkaso. Turto patikėjimas. Viešas atlyginimo pažadėjimas. Taikos sutartis. Nesutartinės prievolės. Atsakomybė už kelių asmenų bendrai padarytą žalą. Regreso teisė į žalos padariusį asmenį. Žalos atlyginimo būdas ir dydis. Žalos atlyginimas sveikatos sužalojimo atveju. Atsakomybė už dėl gyvybės atėmimo atsiradusią žalą. Žalos atlyginimas fizinio asmens, kuriam nėra suėję keturiolikos metų, sveikatos sužalojimo atveju. Žalos atlyginimo mokėjimas. Atlyginimo dydžio pakeitimas asmenų, iš kurių priteistas žalos atlyginimas, reikalavimu. Žalos atlyginimas, kai pasibaigia įpareigotas atlyginti žalą juridinis asmuo ar miršta įpareigotas fizinis asmuo. Socialinio draudimo išmokų įskaitymas. Laidojimo išlaidų atlyginimas. Žalos, atsiradusios dėl klaidinančios reklamos, atlyginimas. Klaidinančios reklamos samprata. Lošimas ir lažybos. Intelektualinė nuosavybė. Pramoninė nuosavybė. Autorinė teisė. Autorių teisių objektai. Bendraautorystė. Turtinių teisių apribojimai. Autorių teisių galiojimo terminai. Autorių turtinių teisių perdavimas ir licencijų suteikimas. Autorinės sutartys. Gretutinės teisės. Fonograma. Transliuojančioji organizacija. Audiovizualinis kūrinys. Gretutinių teisių apribojimai. Gretutinių teisių galiojimo terminai. Turtinių teisių perdavimas ir licencijų suteikimas. Duomenų bazių gamintojų teisės. Duomenų bazių gamintojų teisių apribojimai. Patentų teisė. Patentinės paraiškos padavimas. Patentų išdavimas. Patento galiojimas. Nuosavybės teisės pakeitimas. Licencinė sutartis. Vieša licencija. Priverstinė licencija. Ginčų nagrinėjimas. Teisių gynimas. Patento pakeitimai. Patento atsisakymas. Patento pripažinimas negaliojančiu. Paryžiaus pramoninės nuosavybės apsaugos konvencija. Europos patentų konvencija (EPK). Patentinės kooperacijos sutartis (PCT). Santykis tarp nacionalinio patento, Europos patento ir patento, išduoto pagal Patentinės kooperacijos sutartį. Teisinė pramoninio dizaino apsauga. Prekių ženklai. Firmų vardai. Prievolės, atsirandančios dėl konkurso paskelbimo. Paveldėjimo teisė.
Rodyti daugiau
Darbo tipas:Konspektai
Kategorija:
Apimtis:

150 psl.

Lygis:

0 klasė / kursas

Švietimo institucija:

Vilniaus verslo kolegija

Failo tipas:

Microsoft Word 207.53 KB

Atrask reikiamos informacijos šiame darbe!Atsisiųsti šį darbą